23 found
Order:
 1.  6
  A Few Remarks on the Socialist Way of Life and Moral Problems.Henryk Jankowski, Jan Malanowski & Aleksandra Rodzińska - 1979 - Dialectics and Humanism 6 (1):125-132.
 2. Fenomen „Etyki”.Henryk Jankowski - 1993 - Etyka 26.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Fenomen Etyki 1966-1990.Henryk Jankowski - 1993 - Etyka 26:9-12.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Granice obowiązku.Henryk Jankowski, Krystyna Starczewska, Andrzej Grzegorczyk, Marian Przełęcki, Mieczysław Michalik, Halina Promieńska, Stanisław Zapaśnik, Jacek Hołówka & Jan Szmyd - 1979 - Etyka 17:209-253.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Istnienie, wolność, sprawiedliwość a etyczne problemy medycyny.Henryk Jankowski - 1975 - Etyka 14:13-24.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Kilka uwag na marginesie artykułu Janusza Goćkowskiego Sytuacje testujące wierność uczonych wobec idei ethosu.Henryk Jankowski - 1984 - Etyka 21:165-170.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Kilka uwag na temat etyki zawodowej.Henryk Jankowski - 1994 - Etyka 27:184-187.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Nowe Oblicza Intelektualizmu Etycznego (John Howie, George Schedler (Eds.), Ethical Issues in Contemporary Society).Henryk Jankowski - 1996 - Etyka 29.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Nowe oblicza intelektualizmu etycznego.Henryk Jankowski - 1996 - Etyka 29:191-205.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Na styku etyki i jurysprudencji (Zygmunt Ziembiński, Etyczne problemy prawoznawstwa).Henryk Jankowski - 1973 - Etyka 12:165-170.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Niełatwa umiejętność życia (Tadeusz Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym).Henryk Jankowski - 1968 - Etyka 3:250-253.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  O możliwości i potrzebie etycznej oceny prawa.Henryk Jankowski - 1968 - Etyka 3:83-94.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Odpowiedzialność za wybór systemu.Henryk Jankowski - 1993 - Etyka 26:205-208.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Prawo jako przedmiot oceny etycznej.Henryk Jankowski - 1967 - Etyka 2:233-287.
  The article brings a sketch of an attempt to reintegrate ethics with legal studies. The task was tackled by means of determining the following question: To what an extent may the law be regarded as subject to non-legal evaluations, to ethical ones in particular? Ethical evaluations are treated in a very comprehensive manner, including both ethical evaluations in the strict sense of the word, as well as felicitological and praxeological ones. In that broad interpretation an ethical evaluation has as its (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Relatywizm etyczny i Jacka Hołówki propozycje moralne (Jacek Hołówka, Relatywizm etyczny).Henryk Jankowski - 1983 - Etyka 20:161-166.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Społeczna funkcja twórczości etycznej prof. Ossowskiej.Henryk Jankowski - 1966 - Etyka 1:137-143.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Wokół problematyki zła społecznego (Adam Podgórecki, Patologia życia społecznego).Henryk Jankowski - 1971 - Etyka 8:185-187.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Wyzwania współczesności a etyka akademicka (Edward Shils, The Academic Ethics).Henryk Jankowski - 1988 - Etyka 23:156-163.
 19. Zasady sporu rzetelnego.Henryk Jankowski - 1992 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 4 (4):136-140.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Z zagadnień etyki zawodu pracownika nauki.Henryk Jankowski - 1967 - Etyka 2:123-130.
  That there is an observable increase of public interest in problems of professional ethics as well as in the specific ethic of the profession of scientific worker, is an incontestable fact. There is a visible endeavour to create a set of principles defining the moral duties of the profession of scientific worker, different groups giving the problem their particular different treatments.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Dyskusja po referatach profesorów T. Kielanowskiego i Z. Ziembińskiego.Józef Keller, Karol Toeplitz, Zbigniew Szawarski, Jacek Hołówka, Tadeusz Kielanowski, Henryk Jankowski, Zbigniew Zwoliński, Krystyna Starczewska, Jan Jaroszyński & Zygmunt Ziembiński - 1975 - Etyka 14:117-138.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Dyskusja po referatach prof. W. Degi i dr. J. Hołówki.Jan Szczepański, Bolesław Górnicki, Marek Fritzhand, Tadeusz Kielanowski, Zygmunt Ziembiński, Jan Jaroszyński, Magdalena Sokołowska, Wiktor Dega, Jacek Hołówka & Henryk Jankowski - 1975 - Etyka 14:173-184.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Moralność i polityka.Jerzy Wiatr, Zygmunt Ziembiński, Tadeusz Jaroszewski, Wiesław Lang, Jarosław Ładosz, Henryk Jankowski, Mieczysław Michalik, Halina Maślińska, Romuald Jezierski, Jan Strzelecki, Alicja Glińska, Jan Malanowski, Maria Ossowska & Marek Fritzhand - 1972 - Etyka 10:7-59.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark