Results for 'Henryka Markiewicza'

40 found
Order:
 1.  8
  FormesArtistic ExpressionPainting at CourtSztuka interpretacjiA Handbook of Greek ArtThe Severe Style in Greek SculptureModern Art and the Death of a Culture.P. Quinlan, John Hospers, Michael Levey, Henryka Markiewicza, G. M. A. Richter, Brunilde Sismondo Ridgway & H. R. Rookmaaker - 1971 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 30 (2):274.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Formes.John Hospers, Michael Levey, Henryka Markiewicza, G. M. A. Richter, Brunilde Sismondo Ridgway & H. R. Rookmaaker - 1971 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 30 (2):274-275.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Henryka Kamieńskiego pytanie o Rosję: między filozofią dziejów a filozofią społeczną.Krzysztof Wołodźko - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Artykuł niniejszy stawia sobie za cel prezentację myśli Henryka Kamieńskiego, autora książki Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami. Polski filozof, socjolog i ekonomista starał się w latach 50-tych i 60-tych XIX wieku uświadomić swym współczesnym złożoność polsko-rosyjskich relacji, opisanych na szerokim, historycznym i geopolitycznym tle. Sprawy Rosji, którą określał mianem „barbarii”, uznawał za istotne nie tylko z polskiej perspektywy, ale wskazywał na cywilizacyjne zagrożenia, jakie mogą wyniknąć dla Europy z lekceważenia imperium carów. Równocześnie, na (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  28
  Zagadnienie strzałki czasu w filozofii Henryka Mehlberga.Tadeusz Pabian - 2005 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 36.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  22
  Kauzalna teoria czasu w filozofii Henryka Mehlberga.Zygmunt Hajduk - 2001 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 29.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Ontologiczny status czasu w filozofii Henryka Mehlberga.Tadeusz Pabjan - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (1):125-137.
  The paper presents the stand of Henry Mehlberg on the nature of physical time. This is both an antirelational and relativistic outlook. It deals with the problem of ontological independence and physical reality of time, particularly in the context of discussion between relational and substantival theory of time, and criticism of the positivistic interpretation of relational theory. It outlines some arguments for reality of time, derived from the quantum physics. This conception is a philosophical basis of the causal theory of (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  W kręgu prozy i dramatu : przekłady Witolda Hulewicza utworów Maxa Broda, Tomasza Manna i Henryka Kleista.Irena Bartoszewska - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2.
  Im vorliegenden Artikel werden drei Werke von deutschen Autoren und ihre polnischen Übersetzungen dargestellt. Es handelt sich um Tycho Brahes Weg zum Gott von Max Brod, Konigliche Hoheit von Thomas Mann und Penthesilea von Heinrich Kleist in der Translation von Witold Hulewicz. Die Autorin bemüht sich eine Analyse der Übertragungen vorzunehmen. Die dargestellten Übersetzungen sind ein charakteristisches Beispiel für das translatorische Konnen des Übersetzers. Von hoher Qualitat der polnischen Übertragung zeugt die Tatsache, dass diese Werke bis heute von keinem anderen (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Filozoficzne treści obrazu. Malarstwo Henryka Musiałowicza.Alicja Kuczyńska - 2004 - Estetyka I Krytyka 1 (6).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Pojęcie \\\"sacrum\\\" w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego.Wojciech Słomski - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7:123-135.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Koncepcja metafizyki w pismach filozoficznych Henryka Nicolaia.Adam Aduszkiewicz - 1986 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 31.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Pamięć a \"strzałka\" czasu. Kilka uwag do koncepcji Henryka Mehlberga.Marek Łagosz - 2005 - Ruch Filozoficzny 3 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Henryka Kamienskiego system filozofii spolecznej: proba interpretacji;[Warszawa 1957] übers.: System der Sozialphilosophie von Henryk Kamienski. Versuch einer Interpretation.Bronislaw Baczko - forthcoming - Filozofia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Problemy historyzmu w filozofii społecznej Henryka Ka­mieńskiego.Bronisław Baczko - 1959 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 4.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Wartość i człowiek. W 40. rocznicę śmierci Henryka Elzenberga.Anna Brzozowska - 2007 - Ruch Filozoficzny 3 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Odpowiedź na uwagi Henryka Jankowskiego.Janusz Goćkowski - 1984 - Etyka 21.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ekspresja - prekursorska koncepcja Henryka Elzenberga a estetyka amerykańska.Krzysztof Guczalski - forthcoming - Estetyka I Krytyka 9 (9/10):110-128.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Związek nauki z filozofią w metanauce Henryka Mehlberga.Zygmunt Hajduk - 2000 - Studia Philosophiae Christianae 36 (2):81-94.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Stosunek do istnienia w filozofii Henryka Elzenberga.Krzysztof Kaszyński - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. O niektórych funkcjach muzyki według Henryka Enzelberga.Filip Maj - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Problem twórczości artystycznej w teorii Henryka Bergsona.Filip Maj - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Zarys Filozofii Twórczości Henryka Bergsona.Filip Maj - 2008 - Wydawnictwo Stakroos/Muzaios.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Bartłomiej Dobroczyński, Spór o filozoficzne podstawy XIX-wiecznej psychiatrii polskiej na przykładzie polemiki Henryka Struvego ze środowiskiem lekarskim.Mira Marcinów - 2009 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 54.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Zbawienie Przez Filozofię: Interpretacja Twórczości Henryka Elzenberga.Tomasz Mazur - 2000 - Wydział Filozofii I Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Idea narodu w świetle aksjologii Henryka Elzenberga.Zbigniew Musiał - 1990 - Etyka 25.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Czas poza-fizyczny w filozofii Henryka Mehlberga.Tadeusz Pabjan - 2005 - Filozofia Nauki 3.
  This paper presents some ideas of Henry Mehlberg on the problem of temporal localizability of psychological states belonging to a human being. There are three kinds of extra-physical time, referred to in Mehlberg's philosophy as psychological, inter-psychological, and psychophysical. The first one determines temporal order of psychological states belonging to the same self; the second one concerns psychological states of different selfs; the third one describes temporal relations between physical and psychological events. Physical time and all three kinds of extra-physical (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Problematyka Celowosci W Filozofii Henryka Bergsona.Krzysztof Pezdek - 2003 - Studia Philosophiae Christianae 39 (1):135-157.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Aksjologia formalna Henryka Elzenberga.Ulrich Schrade - 1986 - Studia Filozoficzne 253 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Klasyfikacja humanizmów w ujęciu Henryka Elzenberga.Ulrich Schrade - 1990 - Etyka 25.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Koncepcja poznania w Szkole Lwowsko-Warszawskiej oraz w filozofii Henryka Elzenberga. Zbieżności i różnice.Janusz Skarbek - 1998 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 26 (2):115-125.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. W poszukiwaniu prawdy o człowieku. Diokles Henryka Sienkiewicza.Agata Skała - forthcoming - Estetyka I Krytyka 17 (17/18):237-248.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Wartość I Człowiek: W 40 Rocznicę Śmierci Henryka Elzenberga.Wojciech Słomski (ed.) - 2007 - Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Filozofia Henryka Kamieńskiego istotnym źródłem marksizmu w Polsce.Józef Żuraw - 1988 - Studia Filozoficzne 268 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Droga królewny i droga wiernego Henryka.Jadwiga Wais - 2000 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 35 (3):271-277.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. O życiu Henryka Elzenberga.Michał Woroniecki - 1986 - Studia Filozoficzne 253 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Bibliografia prac Henryka Elzenberga.Jan Zubelewicz - 1986 - Studia Filozoficzne 253 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Ewolucja aksjologicznych i społecznych przekonań Henryka Elzenberga.Jan Zubelewicz - 1986 - Studia Filozoficzne 253 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Pojęcie wartości perfekcyjnej w aksjologii formalnej Henryka Elzenberga.Jan Zubelewicz - 1990 - Etyka 25.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  3
  Bóg jako primum cognitum – dyskusje i kontrowersje.Agnieszka Kijewska - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (2):5-30.
  W artykule przedstawiam, jak u najważniejszych przedstawicieli XIII-wiecznej scholastyki kształtowała się koncepcja pierwszego przedmiotu ludzkiego intelektu, takiego przedmiotu, który określa horyzont ludzkich możliwości poznawczych. Ta szczegółowa kwestia wymaga określonych rozwiązań teoriopoznawczych, metafizycznych i antropologicznych. Wśród różnych stanowisk należy wyróżnić stanowisko Henryka z Gandawy i św. Bonawentury, którzy głosili, że pierwszym przedmiotem naszego intelektu jest Bóg, oraz stanowisko św. Tomasza, który uważał, że tym przedmiotem jest istota rzeczy materialnej. Duns Szkot zaproponował rozwiązanie, które łączy stanowiska poprzedników, a zarazem wychodzi poza (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Niesymetryczność identyfi kacji zawodowych nauczycieli.Henryka Kwiatkowska - 2003 - Colloquia Communia 75 (2):233-243.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  Johna Locke’a koncepcja tolerancji jako reakcja na zasadę „cuius regio, eius religio”.Antoni Szwed - 2014 - Roczniki Filozoficzne 62 (4):65-85.
  Celem artykułu jest prezentacja i ocena argumentacji na rzecz potrzeby tolerancji religijnej, jaką znajdujemy w Liście o tolerancji Johna Locke’a. Pojęcie tolerancji zostało wypracowane przez angielskiego filozofa w odniesieniu do politycznej zasady cuius regio, eius religio, sformułowanej expressis verbis na Zjeździe w Augsburgu w 1555 r., ale znacznie wcześniej zastosowanej w Anglii za rządów króla Henryka VIII. Locke pokazał, że podporządkowanie religii bieżącej polityce było fatalnym błędem politycznym. W latach 1530-1689 spowodowało to państwowy terror, wrzenie społeczne i wyraźną deprecjację (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark