Results for 'Hin-Yan Liu'

1000+ found
Order:
 1. Investigation of the Elemental Partitioning Behaviour and Site Preference in Ternary Model Nickel-Based Superalloys by Atom Probe Tomography and First-Principles Calculations.S. H. Liu, C. P. Liu, W. Q. Liu, X. N. Zhang, P. Yan & C. Y. Wang - 2016 - Philosophical Magazine 96 (21):2204-2218.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 2.  2
  Translation and Validation of a Chinese Version of the 8-Item Morisky Medication Adherence Scale in Myocardial Infarction Patients.Jun Yan, Li-Ming You, Qiaohong Yang, Bailing Liu, Shangyi Jin, Jingjing Zhou, Chunxi Lin & Donald E. Morisky - 2014 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 20 (4):311-317.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 3.  3
  Crustal-Scale Structure and Deformation of Lu-Zong Ore District: Joint Interpretation From Integrated Geophysical Data.Qingtian Lü, Zhendong Liu, Jiayong Yan, Jingtian Tang, Mingan Wu & Xiao Xiao - 2015 - Interpretation 3 (2):SL39-SL61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  1
  The Trait Anger Affects Conflict Inhibition: A Go/Nogo ERP Study.Yong Liu, Xianghong Zhan, Wei Li, Heyun Han, Huixia Wang, Junlin Hou, Guoli Yan & Youjie Wang - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 5. Microstructures and Strengthening Mechanisms of Cu/Ni/W Nanolayered Composites.J. W. Yan, G. P. Zhang, X. F. Zhu, H. S. Liu & C. Yan - 2013 - Philosophical Magazine 93 (5):434-448.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Mutual Influence of Reward Anticipation and Emotion on Brain Activity During Memory Retrieval.Chunping Yan, Fang Liu, Yunyun Li, Qin Zhang & Lixia Cui - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Liu Shiying Ji: Luo Ji Yu Zhe Xue Yan Jiu.Shiying Liu - 2010 - Xian Zhuang Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  1
  Irresponsibilities, Inequalities and Injustice for Autonomous Vehicles.Hin-Yan Liu - 2017 - Ethics and Information Technology 19 (3):193-207.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  5
  Nehal Bhuta, Susanne Beck, Robin Geiß, Hin-Yan Liu and Claus Kreß . Autonomous Weapons Systems: Law, Ethics, Policy.John Danaher - 2017 - Ethical Theory and Moral Practice 20 (4):931-933.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Tian-Tai Metaphysics Vs. Hua-Yan Metaphysics.JeeLoo Liu - unknown
  Tian-tai Buddhism and Hua-yan Buddhism can be viewed as the two most philosophically important schools in Chinese Buddhism. The Tian-tai school was founded by Zhi-yi (Chih-i) (538-597 A.D.). The major Buddhist text endorsed by this school is the Lotus Sutra, short for “the Sutra of the Lotus Blossom of the Subtle Dharma.” Hua-yan Buddhism derived its name from the Hua-yan Sutra, translated as “The Flower Ornament Scripture” or as “The Flowery Splendor Scripture.”1 The founder of the Hua-yan school was a (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Fa Lü Yu Zhongguo: Bfa Xue Li Lun Qian Yan Lun Ta.Zhenglai Deng, Hongwei Cai & Xuebin Liu (eds.) - 2005 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Jin Yuelin Si Xiang Yan Jiu.Jun Hu & Peiyu Liu (eds.) - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Ai Yu Zheng Yi: Nibuer Jidu Jiao Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Love and Justice: A Study of Reinhold Niebuhr's Christian Ethics.Shigong Liu - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Bian Xue Jin Yan: Yi Zhu Ben.Liangqiong Liu - 2011 - Guo Jia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Chuan Tong de Shou Wang Zhe: Zhang Dainian Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu.Junping Liu - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Dao de Chuan Cheng: Zhu Xi Dui Kongzi Men Ren Yan Xing de Quan Shi.Gongnan Liu - 2011 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Dang Dai Zhongguo Mei Xue Yan Jiu, 1949-2009 =.Yuedi Liu - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Dang Dai Zhongguo Gong Gong Jing Shen de Pei Yu Yan Jiu.Xinmiao Liu - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Dai Ji Zheng Yi Yan Jiu.Xuebin Liu - 2010 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Duo Xiang du de Fa Li Xue Yan Jiu =.Zuoxiang Liu (ed.) - 2006 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Duo Zhi Luo Ji Han Shu Jie Gou Li Lun Yan Jiu.Renren Liu - 2010 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Ji Yin Ji Shu Fa Yan Jiu.Changqiu Liu - 2005 - Fa Lü Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Ji Yin Ke Ji Lun Li Yu Fa Lü: Sheng Wu Yi Xue Yan Jiu de Zi Lü, Ta Lü Yu Guo Jia Gui Fan.Hong'en Liu - 2009 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Li Lun de Hong Yang Yu Chuang Xin: Zhongguo Hua Makesi Zhu Yi Zhe Xue Yan Jiu = Lilun de Hongyang Yu Chuangxin.Junzhe Liu (ed.) - 2008 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Liang Shuming Xin Li Xue Si Xiang Yan Jiu.Yourong Liu - 2004 - Anhui Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Qing Dai Zhu Zi Xue Yan Jiu.Zhonghua Liu - 2004 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Ru Jia Zhe Xue Yan Jiu: Wen Ti, Fang Fa Ji Wei Lai Kai Zhan.Shuxian Liu - 2010 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Shu Fa Zhe Xue: Zhe Xue Shi Jiao Xia de Zhong Ri Shu Fa Si Xiang Yan Bian Yan Jiu.Mengjia Liu - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Sheng Ming De Ceng Ji: Feng Youlan Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu.Dongchao Liu - 2002 - Ba Shu Shu She.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Sheng Ming Ke Ji Fan Zui Ji Qi Xing Fa Ying Dui Ce Lüe Yan Jiu.Changqiu Liu - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Tian Ren Shi Jie: Xian Qin Zhu Zi Fa Sheng Xue Yan Jiu = Xianqin Zhuzi Fashengxue Yanjiu.Xuyi Liu - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Xing Fa Zhong de Xing Wei Li Lun Yan Jiu.Shixin Liu - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Xian Qin Zhu Zi Si Wei Yan Jiu =.Xue Liu - 2009 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Xin Shi Qi Nong Cun Dao de Jian She Yan Jiu.Jianrong Liu - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Xiong Shili, Tang Junyi Dao de Yu Wen Hua Si Xiang Yan Jiu.Junzhe Liu (ed.) - 2008 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Yangming Xue Yu Fo Dao Guan Xi Yan Jiu.Cong Liu - 2009 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Yin Yang Wen Hua Nei Han Ji Qi Ying Yi Yan Jiu.Yang Liu - 2010 - Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Zhonghua Chuan Tong Ru Jia Ren Wen Hua Yan Jiu.Zhongxiao Liu, Wenli Xue & Li Pei (eds.) - 2008 - Heilongjiang Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Zhongguo Chan Zong Mei Xue de Si Xiang Fa Sheng Yu Li Shi Yan Jin =.Fang Liu - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Zhongguo Dao Xue Nü Xing Lun Li Si Xiang Yan Jiu.Weiwei Liu - 2012 - Jilin da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Zhang Dainian Yan Jiu.Epei Liu & Erju Zhong (eds.) - 2004 - Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Zhongguo Mei Xue de Li Shi Yan Jin Ji Qi Xian Dai Zhuan Xing.Fang Liu - 2005 - Sichuan Chu Ban Ji Tuan Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Zhi Shi Yu She Hui Xing Dong de Jie Gou: Zhi Shi She Hui de Li Lun Yu Shi Jian Yan Jiu = Knowledge and the Structure of Social Action: Theoretical and Practical Aspects of Knowledge Society.Junjun Liu - 2005 - Tianjin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Zai Yu Yan Zhong Pan Xuan: Xian Qin Ming Jia "Gui Bian" Ming Ti de Chun Yu Yan Si Bian Li Xing Yan Jiu = Raising Questions in and of Language: A Study on Rationalistic Philosophy of Language of Pre-Qin School of Names.Limin Liu - 2007 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Zhang Zai Guan Xue Yu Nanming Xue Yan Jiu.Jihui Zhao & Xuezhi Liu (eds.) - 2004 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  12
  Comprehension of Conversational Implicature in L2 Chinese.Naoko Taguchi, Shuai Li & Yan Liu - 2013 - Pragmatics and Cognition 21 (1):139-157.
  This study examined the ability to comprehend conventional and non-conventional implicatures, and the effect of proficiency and learning context (foreign language learners vs. heritage learners) on comprehension of implicature in L2 Chinese. Participants were three groups of college students of Chinese: elementary-level foreign language learners ( n =21), advanced-level foreign language learners ( n =25), and advanced-level heritage learners ( n =25). They completed a 36-item computer-delivered listening test measuring their ability to comprehend three types of implicature: conventional indirect refusals, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  3
  Voice More and Stay Longer: How Ethical Leaders Influence Employee Voice and Exit Intentions.Long W. Lam, Raymond Loi, Ka Wai Chan & Yan Liu - 2016 - Business Ethics Quarterly 26 (3):277-300.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  5
  When Does a Proactive Personality Enhance an Employee’s Whistle-Blowing Intention?: A Cross-Level Investigation of the Employees in Chinese Companies.Yan Liu, Shuming Zhao, Li Jiang & Rui Li - forthcoming - Ethics and Behavior:1-18.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  8
  Identity, Moral, and Equity Perspectives on the Relationship Between Experienced Injustice and Time Theft.Yan Liu & Christopher M. Berry - 2013 - Journal of Business Ethics 118 (1):73-83.
  Time theft is a costly burden on organizations. However, there is limited knowledge about why time theft occurs. To advance this line of research, this conceptual paper looks at the association between organizational injustice and time theft from identity, moral, and equity perspectives. This paper proposes that organizational injustice triggers time theft through decreased organizational identification. It also proposes that moral disengagement and equity sensitivity moderate this process such that organizational identification is less likely to mediate among employees with high (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  5
  Abuse in the Name of Injustice: Mechanisms of Moral Disengagement.Raymond Loi, Angela J. Xu & Yan Liu - 2015 - Asian Journal of Business Ethics 4 (1):57-72.
  Grounded in Bandura’s social cognitive theory of moral thought and action, we develop a conceptual model linking supervisors’ perceptions of organizational injustice and abusive supervision with moral disengagement mechanisms acting as the underlying process. Specifically, we elaborate why and how supervisors’ experiences of each type of injustice would trigger their adoption of distinctive moral disengagement mechanisms, which in turn lead to their abusive supervisory conduct. The present conceptual model sheds new light on linking organizational injustice to abusive supervision from a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000