Results for 'Hirokazu Taki'

83 found
Order:
 1.  14
  Research Trend of Physical Skill Science --Towards Elucidation of Physical Skill--.Koichi Furukawa, Ken Ueno, Tomonobu Ozaki, Shihoko Kamisato, Ryuji Kawamoto, Koji Shibuya, Naruhiko Shiratori, Masaki Suwa, Masato Soga, Hirokazu Taki, Tsutomu Fujinami, Satoshi Hori, Yoichi Motomura & Souhei Morita - 2005 - Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 20:117-128.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  A Sketch Learning Support Environment That Gives Area-Dependent Advice During Drawing the Sketch.Masato Soga, Noriyuki Matsuda & Hirokazu Taki - 2008 - Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 23:96-104.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  The Effects of Family Socioeconomic Status on Psychological and Neural Mechanisms as Well as Their Sex Differences.Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Rui Nouchi, Ryoishi Yokoyama, Yuka Kotozaki, Seishu Nakagawa, Atsushi Sekiguchi, Kunio Iizuka, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Carlos Makoto Miyauchi, Kohei Sakaki, Takayuki Nozawa, Shigeyuki Ikeda, Susumu Yokota, Daniele Magistro, Yuko Sassa & Ryuta Kawashima - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 4.  21
  Reading Aloud and Solving Simple Arithmetic Calculation Intervention Improves Inhibition, Verbal Episodic Memory, Focus Attention and Processing Speed in Healthy Elderly People: Evidence From a Randomized Controlled Trial.Rui Nouchi, Yasuyuki Taki, Hikaru Takeuchi, Takayuki Nozawa, Atsushi Sekiguchi & Ryuta Kawashima - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 5.  15
  The Associations Among the Dopamine D2 Receptor Taq1, Emotional Intelligence, Creative Potential Measured by Divergent Thinking, and Motivational State and These Associations' Sex Differences. [REVIEW]Hikaru Takeuchi, Hiroaki Tomita, Yasuyuki Taki, Yoshie Kikuchi, Chiaki Ono, Zhiqian Yu, Atsushi Sekiguchi, Rui Nouchi, Yuka Kotozaki, Seishu Nakagawa, Carlos M. Miyauchi, Kunio Iizuka, Ryoichi Yokoyama, Takamitsu Shinada, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Hiroshi Hashizume, Keiko Kunitoki, Yuko Sassa & Ryuta Kawashima - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  18
  A Longitudinal Study of Structural Brain Network Changes with Normal Aging.Kai Wu, Yasuyuki Taki, Kazunori Sato, Haochen Qi, Ryuta Kawashima & Hiroshi Fukuda - 2013 - Frontiers in Human Neuroscience 7.
 7.  17
  The Associations Between Regional Gray Matter Structural Changes and Changes of Cognitive Performance in Control Groups of Intervention Studies.Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Yuko Sassa, Atsushi Sekiguchi, Tomomi Nagase, Rui Nouchi, Ai Fukushima & Ryuta Kawashima - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 8.  9
  Creativity Measured by Divergent Thinking is Associated with Two Axes of Autistic Characteristics.Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Atsushi Sekiguchi, Rui Nouchi, Yuka Kotozaki, Seishu Nakagawa, Carlos M. Miyauchi, Kunio Iizuka, Ryoichi Yokoyama, Takamitsu Shinada, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki & Hiroshi Hashizume - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  M'türîdî’nin Tefsir-Te’vîl Ayrımı ve Bunun Te’vîl't’taki Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme.Enes Büyük - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:213-232.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  15
  İki Milli Şair: Mehmet Âkif Ersoy-Mirza Muhammed Taki Melikü'ş-şuara Bahar.Yeşim IŞIK - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):683-683.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Atebetül Hakayık'taki Erdem Kavramı Bağlamında Kendisine Benzetilen Dil Birliklerinin Dilbilimsel De.İlknur Gürcan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):671-671.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  9
  "Ak Sakallı Söylencesi" Bağlamında Kıbrıs'taki Alevi/Türkmen İnanç Öğelerinin Kalıntılarının İncelen.Şevket Öznur - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1787-1787.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Uşak'Taki Tarihi Evlerde Giriş Düzenlemeleri.Elif Gürsoy - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):499-499.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Zara Eski Mezarlık'Taki Osmanlı Dönemi Mezar Taşları.Ebru Bilget Fataha - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):149-149.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Arnavutluk'Taki Osmanlı Dönemi Mimarisinde İstanbul Tasvirli Duvar Resimleri.Metin UÇAR - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):671-671.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Irş'dü'l-Mülûk Ve's-Sel'tîn'de "Taki" Bağlacı Ve Anlamları.Ahmet Turan DOĞAN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1157-1157.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  À la place du désastre : le médium cinématographique d’Hirokazu Kore-eda.Akira Mizuta Lippit - 2016 - Rue Descartes 88 (1):84.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Kıbrıs'Taki Geleneksel Çocuk Oyunlarının Kübik Öğretim Programı Temelinde Okul Öncesi Eğitim Ve Bili.Sarem Özdemi̇r - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1217-1217.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Fenomenologiczne I Eksperymentalne Badania Ucieleśnionego Doświadczenia.Shaun Gallagher - 2005 - In Fenomenologia I Nauki Kognitywne. Wydawnictwo Rafal Marszalek.
  W sytuacjach, gdy powinniśmy mieć do czynienia ze wzajemnym oświecaniem, w rzeczywistości często spotykamy się z obopólnym oporem między kognitywistyką a fenomenologią, gdzie ta druga rozumiana jest jako podejście metodologiczne, po raz pierwszy zarysowane przez Husserla. Filozofowie umysłu, z pierwszych szeregów kognitywistów, niejednokrotnie czynią lekceważące gesty w stosunku do fenomenologii, oparte na myleniu fenomenologii z niewykwalifikoną introspekcją psychologiczną (np. Dennett, 1991). Z kolei wielu fenomenologów podlega mylnemu wrażeniu, że kognitywistyce nie udało się wyjść poza tradycyjne modele komputacyjne (DSSI – „dobra (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Trzeci rodzaj normatywności – wymóg reagowania na racje.Tomasz Żuradzki - 2014 - Filozofia Nauki 88 (4):35-51.
  Celem artykułu jest krytyka przyjętego przez niektórych filozofów podziału na normatywność w podstawowym sensie oraz normatywność wymogów wąsko rozumianej racjonalności. Pokazuję, że podział taki nie jest wyczerpujący, ponieważ pomija ważny typ wymogów normatywnych, a mianowicie reagowanie na racje. Z jednej strony tego rodzaju wymogi nie przypominają wymogów normatywnych w podstawowym sensie, a z drugiej — istotnie różnią się od racjonalności rozumianej jako spójność między nastawieniami. Dochodzę do wniosku, że reagowanie na racje należy uznać za trzeci typ wymogów normatywnych.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  21
  Frequency-Specific Synchronization in the Bilateral Subthalamic Nuclei Depending on Voluntary Muscle Contraction and Relaxation in Patients with Parkinson’s Disease.Kenji Kato, Fusako Yokochi, Hirokazu Iwamuro, Takashi Kawasaki, Kohichi Hamada, Ayako Isoo, Katsuo Kimura, Ryoichi Okiyama, Makoto Taniguchi & Junichi Ushiba - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 22. Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych.Tomasz Żuradzki - 2014 - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 106 (2):279-298.
  Przemocy jest coraz mniej – zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojen. Na przykładzie trzech konfliktów zbrojnych z ostatnich lat zastanawiam się, czy decydenci powinni prowadzić działania zbrojne w taki sposób, by zminimalizować całkowitą liczbę ofiar. Pokazuję, że ani obowiązujące obecnie normy prawa międzynarodowego, ani osądy moralne na temat dopuszczalności stosowania przemocy nie wymagają od decydentów ograniczania całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych w każdym przypadku.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  Zindywidualizowany teizm sceptyczny.Miłosz Hołda - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):83-95.
  W artykule podejmuję próbę modyfikacji stanowiska zwanego „teizmem sceptycznym”. Powstało ono jako odpowiedź na dwa najpoważniejsze argumenty przeciwko istnieniu Boga: „argument ze zła” oraz „argument z ukrycia”. Tekst stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: czym teizm sceptyczny różni się od innych postaci teizmu? Czy „teizm sceptyczny” stanowi krok naprzód w radzeniu sobie z problemem zła i problemem ukrycia? Czy da się w taki sposób zmodyfikować „teizm sceptyczny”, aby zdolny był objąć indywidualne przypadki doświadczenia zła i poczucia, że Bóg jest (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  76
  Cassierer i Nelson Goodman w kontekście teorii odbicia.Tomasz Kubalica - 2011 - Diametros 30:13-28.
  Celem artykułu jest porównanie koncepcji poznania Ernsta Cassirera i Nelsona Goodmana, których łączy odrzucenie idei poznania jako odbicia rzeczywistości i przyjęcie koncepcji przekształcania. Owo przekształcanie nie jest całkowitym przeciwieństwem odbicia, lecz jego poszerzeniem w taki sposób, że poznanie oznacza zarówno twórcze wytwarzanie, jak i odtwórcze odbicie. Tym samym zniesiona zostaje tradycyjna epistemologiczna dychotomia: konstruowanie – odkrywanie. Wspólną dla obu filozofów przesłankę stanowi odrzucenie prymatu faktów i danych zmysłowych, a konsekwencją poszerzonej koncepcji poznania jest zaś dla nich irrealistyczna koncepcja reprezentacji (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Analysis of Soft Robotics Based on the Concept of Category of Mobility.Hayato Saigo, Makoto Naruse, Kazuya Okamura, Hirokazu Hori & Izumi Ojima - 2019 - Complexity 2019:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  Trypophobic Images Gain Preferential Access to Early Visual Processes.Risako Shirai & Hirokazu Ogawa - 2019 - Consciousness and Cognition 67:56-68.
 27.  33
  Boolean Valued Dedekind Domains.Hirokazu Nishimura - 1991 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 37 (5-6):65-76.
 28.  10
  A Case-Based Semi-Automatic Transformation From HTML Documents to XML Ones — Using the Similarity Between HTML Documents Constituting a Series —.Umehara Masayuki, Iwanuma Koji & Nagai Hirokazu - 2001 - Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 16 (5):408-416.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  13
  Virtue and Knowledge: Connatural Knowledge According to Thomas Aquinas.Taki Suto - 2004 - Review of Metaphysics 58 (1):61 - 79.
  THOMAS AQUINAS INSISTS that there are two different ways to attain correct judgment. One is by way of “perfect use of reason,” and another is by way of “connaturality”.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  29
  The Semantical Characterization of de Dicto in Continuous Modal Model Theory.Hirokazu Nishimura - 1981 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 27 (15):233-240.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  28
  A Preservation Theorem for Tense Logic.Hirokazu Nishimura - 1980 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 26 (19-21):331-335.
 32.  24
  Sequential Method in Quantum Logic.Hirokazu Nishimura - 1980 - Journal of Symbolic Logic 45 (2):339-352.
 33.  26
  Foundations of Boolean Valued Algebraic Geometry.Hirokazu Nishimura - 1991 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 37 (26-30):421-438.
 34.  25
  Some Boolean Valued Commutative Algebra.Hirokazu Nishimura - 1991 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 37 (23-24):367-384.
 35.  25
  Some Connections Between Boolean Valued Analysis and Topological Reduction Theory for C*-Algebras.Hirokazu Nishimura - 1990 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 36 (5):471-479.
 36.  24
  On the Absoluteness of Types in Boolean Valued Lattices.Hirokazu Nishimura - 1990 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 36 (3):241-246.
 37.  27
  Boolean Valued Lie Algebras.Hirokazu Nishimura - 1991 - Journal of Symbolic Logic 56 (2):731-741.
  In this paper we study a certain class of Lie algebras over commutative von Neumann algebras satisfying a certain finiteness condition. By using Boolean valued methods developed by Takeuti [8]-[11], we will establish the basic structure and representation theorems.
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  21
  On the Completeness of Chronological Logics with Modal Operators.Hirokazu Nishimura - 1979 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 25 (31):487-496.
 39.  31
  Is the Semantics of Branching Structures Adequate for Non-Metric Ockhamist Tense Logics?Hirokazu Nishimura - 1979 - Journal of Philosophical Logic 8 (1):477 - 478.
 40.  21
  Saturated and Special Models in Modal Model Theory With Applications to the Modal and DE RE Hierarchies.Hirokazu Nishimura - 1980 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 26 (31):481-490.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  27
  A Boolean Transfer Principle From L*‐Algebras to AL*‐Algebras.Hirokazu Nishimura - 1993 - Mathematical Logic Quarterly 39 (1):241-250.
  Just as Kaplansky [4] has introduced the notion of an AW*-module as a generalization of a complex Hilbert space, we introduce the notion of an AL*-algebra, which is a generalization of that of an L*-algebra invented by Schue [9, 10]. By using Boolean valued methods developed by Ozawa [6–8], Takeuti [11–13] and others, we establish its basic properties including a fundamental structure theorem. This paper should be regarded as a continuation or our previous paper [5], the familiarity with which is (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Contribution of the Cerebellum to Predictive Motor Control and Its Evaluation in Ataxic Patients.Shinji Kakei, Jongho Lee, Hiroshi Mitoma, Hirokazu Tanaka, Mario Manto & Christiane S. Hampe - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 43.  23
  Is the Semantics of Branching Structures Adequate for Chronological Modal Logics?Hirokazu Nishimura - 1979 - Journal of Philosophical Logic 8 (1):469 - 475.
 44.  10
  On the Completeness of Chronological Logics with Modal Operators.Hirokazu Nishimura - 1979 - Mathematical Logic Quarterly 25 (31):487-496.
 45.  4
  Niezdaniowe akty mowy: między elipsą a niewzbogaconą usytuowaną illokucją.Joanna Odrowąż-Sypniewska - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):107-127.
  Niezdaniowe akty mowy to przynajmniej pozornie niezdaniowe wypowiedzi, za których pomocą mówiący dokonują pewnych aktów illokucyjnych: stwierdzają, pytają, proszą itp. Wśród teoretyków zajmujących się takimi wypowiedziami można wskazać zwolenników podejścia, które głosi, że większość takich wypowiedzi tojednak — wbrew pozorom — wypowiedzi zdaniowe, oraz zwolenników stanowiska, zgodnie z którym treść takich wypowiedzi musi być bezpośrednio wzbogacona z kontekstu za pomocą procesów pragmatycznych niekontrolowanych semantycznie. W pierwszej części tej pracy przyglądam się bliżej stanowisku traktującemu wypowiedzi niezdaniowe jako elipsy i zastanowiam się, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  13
  Informal Face-to-Face Interaction Improves Mood State Reflected in Prefrontal Cortex Activity.Jun-Ichiro Watanabe, Hirokazu Atsumori & Masashi Kiguchi - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 47.  16
  Boolean Valued and Stone Algebra Valued Measure Theories.Hirokazu Nishimura - 1994 - Mathematical Logic Quarterly 40 (1):69-75.
  In conventional generalization of the main results of classical measure theory to Stone algebra valued measures, the values that measures and functions can take are Booleanized, while the classical notion of a σ-field is retained. The main purpose of this paper is to show by abundace of illustrations that if we agree to Booleanize the notion of a σ-field as well, then all the glorious legacy of classical measure theory is preserved completely.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  13
  From Analysis of Words to Metaphysical Appreciation of the World: The Platonism of Boethius.Taki Suto - 2015 - Quaestio 15:321-331.
  Anicius Manlius Seuerinus Boethius has been regarded one of the major sources of Platonism in the Middle Ages, and the influence of different Platonists on his thought has been widely discussed. In his Aristotelian commentaries, however, Boethius rejects Platonists’ opinions while saying that Aristotle and Plato essentially agree. Boethius may have intended to show the agreement he saw, but did not provide any explanation in his works. In this article, I consider how Boethius could have seen such an agreement. While (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  14
  Aksjomatyzacja Pewnych Problemów Minimalizacji.S. Rudeanu - 1967 - Studia Logica 20 (1):61-61.
  W pierwszej części tej pracy określa się pewien abstrakcyjny analogon problemu minimalizacji dla funkcji Boole’owskich oraz pojęcia implikantu pierwszego, w taki sposób, że ten ogólny problem może być rozwiązany za pomocą tych samych kroków co w przypadku klasycznym, tzn. przez: 1) znalezienie implikantów pierwszych, 2) znalezienie wszystkich rozwiązań utworzonych z implikantów pierwszych. W drugiej części pokazuje się, że klasyczny problem minimalizacji oraz pewne problemy teorio-mnogościowe a nawet pewne problemy z zakresu teorii grafów są szczególnymi przypadkami ogólnego problemu sformułowanego w (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  13
  On a Duality Between Boolean Valued Analysis and Topological Reduction Theory.Hirokazu Nishimura - 1993 - Mathematical Logic Quarterly 39 (1):23-32.
  By creating an unbounded topological reduction theory for complex Hilbert spaces over Stonean spaces, we can give a category-theoretic duality between Boolean valued analysis and topological reduction theory for complex Hilbert spaces. MSC: 03C90, 03E40, 06E15, 46M99.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 83