18 found
Order:
 1.  8
  Bioetika u Hrvatskoj.Ivana Zagorac & Hrvoje Jurić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):601-611.
  Nakon uvoda u kojemu se tematizira pojam i povijest bioetike, u članku se govori o počecima, razvoju i stanju bioetike u Hrvatskoj, i to u tri aspekta: znanstveno-stručne rasprave o bioetičkim problemima, bioetički senzibilitet i bioetička institucionalizacija. Pritom se posebna pozornost posvećuje konceptu integrativne bioetike, koji je razvijen u okviru projekta bioetičke suradnje u području jugoistočne Europe, gdje Hrvatsko filozofsko društvo ima vrlo važnu ulogu.After the introductory part on the notion of bioethics and its history, the paper deals with the (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  14
  Discussion on "Utopia and Inaugural Paradox", a Book by Gordana Bosanac.Gordana Bosanac, Lino Veljak, Hrvoje Jurić & Marijan Krivak - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):137-149.
 3.  10
  Rasprava o knjizi "Utopija i inauguralni paradoks" Gordane Bosanac.Gordana Bosanac, Lino Veljak, Hrvoje Jurić & Marijan Krivak - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):137-149.
  Ova četiri teksta prilagođena su izlaganja o knjizi Gordane Bosanac "Utopija i inauguralni paradoks", održana prigodom njezina predstavljanja.Predstavljanje se, uz raspravu, odvijalo u Klubu sveučilišnih nastavnika u Zagebu 24. listopada 2005.These four contributions are adapted talks on Gordana Bosanac’s book Utopija i inauguralniparadoks , delivered on the occasion of its presentation.This presentation took place at the Croatian University Teachers’ Club in Zagreb on 24th October2005.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Filozofski Život.Snježan Hasnaš, Sead Alić, Iris Vidmar, Ivana Zagorac, Marita Brčić, Tonći Kokić, Goran Grgec & Hrvoje Jurić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):483-505.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Obilježavanje 50. obljetnice Hrvatskog filozofskog društva.Ivan Jelović, Anita Lunić, Damir Markov, Željka Metesi & Hrvoje Jurić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (4):959-969.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  The Croatian Philosophical Society Celebrating its 50th Anniversary.Ivan Jelović, Anita Lunić, Damir Markov, Željka Metesi & Hrvoje Jurić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (4):959-969.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Filozofija i mediji. Uz temu.Hrvoje Jurić - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (4):561-561.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  FILOZOFIJA I ROD: Uz Temu.Hrvoje Jurić - 2005 - Filozofska Istrazivanja 25 (4):767-769.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  O djelu i liku filozofa i profesora Ante Pažanina.Hrvoje Jurić - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (3):491-498.
  Namjera je ovog članka da se skicira portret Ante Pažanina kao filozofa, istraživača i autora, te kao profesora, prevoditelja i javnoga djelatnika, odnosno da se kaže nešto ne samo o njegovu djelu nego i o njegovu liku. U tom smislu, članak se više oslanja na reminiscencije na Pažaninovu predavačku djelatnost negoli na istraživanje njegova filozofskog opusa, iako se naglašavaju ključna uporišta njegove filozofije . Zaključuje se kako je glavna značajka Pažaninova djela – živi dijalog sa suvremenicima i misliteljima prohujalih vremena, (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  On the Figure and Work of Ante Pažanin – Philosopher and Professor.Hrvoje Jurić - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (3):491-498.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  24
  Philosophy and Media. Introduction.Hrvoje Jurić - 2010 - Synthesis Philosophica 25 (2):199-200.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Svijet Kao samovolja I predrasuda: Schopenhauer O spolnosti I O ženama.Hrvoje Jurić - 2005 - Filozofska Istrazivanja 25 (4):791-804.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  World as Self-Will and Prejudice: Schopenhauer on Sexuality and Women.Hrvoje Jurić - 2005 - Filozofska Istrazivanja 25 (4):791-804.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  17
  Filozofski Život.Nebojša Mudri, Ljudevit Hanžek, Tina Marasović, Marijana Filipeti, Marija Lamot, Lovre Grisogono, Nikola Erceg, Mateja Borgudan, Ana Vračar, Milijana Đerić, Boško Pešić, Tomislav Petković, Ivana Zagorac, Ivana Skuhala Karasman, Marija Selak, Željko Maurović, Hrvoje Jurić & Iris Vidmar - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (4):715-742.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Recenzije I Prikazi.Stjepan Radić, Fahrudin Novalić, Žaklina Harašić, Hrvoje Jurić & Nevad Kahteran - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (1):187-197.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Recenzije I Prikazi.Ivana Skuhala Karasman, Hrvoje Jurić, Ljerka Schiffler, Tomislav Krznar, Alen Tafra & Željko Senković - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (4):875-889.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  11
  Filozofski Život.Iris Vidmar, Marijana Filipeti, Emil Kušan, Gabrijela Bašić, Tonči Valentić, Luka Boršić, Marko Tokić, Iva Rinčić, Hrvoje Jurić, Ivan Majić & Bruno Ćurko - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (2):407-431.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Bioethics in Croatia.Ivana Zagorac & Hrvoje Jurić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):601-611.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark