Results for 'Hua-Fen Chen'

999 found
Order:
 1.  35
  The Quality of Clinical Practice Guidelines in China: A Systematic Assessment.J. Hu, R. Chen, S. Wu, J. Tang, G. Leng, I. Kunnamo, Z. Yang, W. Wang, X. Hua, Y. Zhang, Y. Xie & S. Zhan - 2013 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 19 (5):961-967.
 2.  13
  Association of Doctor Specialty with Diabetic Patient Risk of Hospitalization Due to Diabetic Ketoacidosis: A National Population‐Based Study in Taiwan.Chih-Ching Liu, Kai-Ren Chen, Hua-Fen Chen, Shiu-Li Huang, Chu-Chieh Chen, Ming-Der Lee, Ming-Chung Ko & Chung-Yi Li - 2011 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 17 (1):150-155.
 3. Chao Yue Sheng Si: Zhongguo Chuan Tong Wen Hua Zhong de Sheng Si Zhi Hui = Chaoyue Shengsi.Zhan'guo Chen - 2004 - Henan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Dang Dai Zhongguo Yi Shi Xing Tai de Qi Yuan: Xin Qi Meng Yun Dong Yu "Makesi Zhu Yi Zhongguo Hua" de Sheng Cheng Yu Jing = New Enlightenment and the Original Context of Sinicized Marxism.Yajie Chen - 2009 - Xin Xing Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Gu Dai Si Xiang Wen Hua de Shi Jie: Chun Qiu Shi Dai de Zong Jiao, Lun Li Yu She Hui Si Xiang.Lai Chen - 2009 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Hua Nan Qing Nian Xue Zhe Riben Yan Jiu Ji Cui.Duoyou Chen (ed.) - 2012 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Jiao Hua Yu Gong Fu: Gong Fu Lun Shi Yu Zhong de Yangming Xin Xue Xi Tong.Duoxu Chen - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Kongzi Chuan Shuo de Wen Hua Shen Mei Yan Jiu.Jinwen Chen - 2004 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ke Ji Yi Hua Yu Ke Xue Fa Zhan Guan: Xian Dai Ke Ji de Kun Jing Yu Chu Lu Yan Jiu.Cuifang Chen - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Luo Ji Yu Yu Yan: Fen Xi Zhe Xue Jing Dian Wen Xuan = Luoji Yu Yuyan:Fenxi Zhexue Jingdian Wenxuan.Bo Chen & Linhe Han (eds.) - 2005 - Dong Fang Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Makesi Zhu Yi Zhe Xue Xian Dai Hua Yan Jiu.Guoxin Chen (ed.) - 2007 - Yunnan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Qi Meng Lun: She Hui Xue Yu Zhongguo Wen Hua Qi Meng = on Enlightenment: Sociology and Cultural Enlightenment.Haiwen Chen - 2010 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ren Quan Bu Shi Bo Lai Pin: Kua Wen Hua Zhe Xue de Ren Quan Tan Jiu = Human Rights and Culture an Intercultural Philosophical Study on Human Rights.Yaohua Chen - 2010 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ru Xue Wen Hua Xin Lun.Deshu Chen - 2005 - Ba Shu Shu She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ru Xue Yu Quan Qiu Hua.Qizhi Chen, Juyou Sun, Shuhua Zhang & Huiming Weng (eds.) - 2004 - Qi Lu Shu She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Wen Hua Ru Xue: Si Bian Yu Lun Bian.Ming Chen - 2009 - Sichuan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Wen Hua Yu Chuang Xin: Di 6 Jie Dong Ya Ke Ji Yu She Hui (Sts) Guo Ji Hui Yi Lun Wen Ji.Fan Chen & Hongbing Chen (eds.) - 2007 - Dongbei da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Xiang Ji Jin Xian Dai Wen Hua Ming Ren.Xianchu Chen - 2011 - Hunan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Xing Qi Yu Zhuan Yi: Jin Dai Ke Xue Zhong Xin Xian Xiang de Wen Hua Jie Du.Guoyou Chen - 2008 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Xin'an Yi Xue Xue Shu Si Xiang Jing Hua.Xuegong Chen & Xinzhi Wang (eds.) - 2009 - Zhongguo Zhong Yi Yao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Yongjia Xue Pai Yu Wenzhou Qu Yu Wen Hua Jue Qi Yan Jiu.Anjin Chen - 2008 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Zhongguo Chuan Tong Lun Li Yu She Hui Zhu Yi Xian Jin Wen Hua.Ying Chen - 2012 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Zhongguo Chuan Tong Shen Mei Wen Hua =.Zhichun Chen - 2009 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zhongguo Gu Dai Si Xiang Wen Hua Sui Bi.Jiubin Chen - 2006 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zao Qi Dao Xue Hua Yu de Xing Cheng Yu Yan Bian.Lai Chen (ed.) - 2007 - Anhui Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhi Shi de Zhi Li: Xian Qin Ru Jia "Fen" Zhi Lun Li Yan Jiu.Jihong Chen - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zhongguo Shen Mei Wen Hua Shi.Yan Chen - 2007 - Shandong Hua Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Zhe Xue Yu Wen Hua.Xianda Chen - 2006 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua.Minghui Li & Weifen Chen (eds.) - 2004 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. You Guan Shen di Cun Zai He Xing Zhi di Dui Hua.Nicolas Malebranche & Lemin Chen - 1998
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Laozi Yu Huaxia Wen Ming Chuan Cheng Chuang Xin: 2012, Zhongguo Luyi Guo Ji Laozi Wen Hua Lun Tan Wen Ji = Laozi and the Inheritancing and Innovation of Chinese Civilization: Treatises Collection of International Forum on Laozi Culture in Luyi, in 2012.Baoyou Zhao, Xiuchang Gao & Daming Chen (eds.) - 2013 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  8
  Time-Dependent Effects of Acute Exercise on University Students’ Cognitive Performance in Temperate and Cold Environments.Ling-Yu Ji, Xiao-Ling Li, Yang Liu, Xiu-Wen Sun, Hui-Fen Wang, Long Chen & Liang Gao - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  10
  The Oral Biome in the Aetiology and Management of Dental Disease: Current Concepts and Ethical Considerations.Yonghui Ma, Richard Oliver & Hua Chen - forthcoming - Bioethics.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Finite-Time Switching Control of Nonholonomic Mobile Robots for Moving Target Tracking Based on Polar Coordinates.Hua Chen, Shen Xu, Lulu Chu, Fei Tong & Lei Chen - 2018 - Complexity 2018:1-9.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  2
  Characterizing Software Stability Via Change Propagation Simulation.Weifeng Pan, Haibo Jiang, Hua Ming, Chunlai Chai, Bi Chen & Hao Li - 2019 - Complexity 2019:1-17.
  Software stability means the resistance to the amplification of changes in software. It has become one of the most important attributes that affect maintenance cost. To control the maintenance cost, many approaches have been proposed to measure software stability. However, it is still a very difficult task to evaluate the software stability especially when software becomes very large and complex. In this paper, we propose to characterize software stability via change propagation simulation. First, we propose a class coupling network to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  13
  Relationship of Fertility with Intelligence and Education in Taiwan: A Brief Report.Hsin-yi Chen, Yung-hua Chen, Yung-kun Liao & Hsin-Ping Chen - 2013 - Journal of Biosocial Science 45 (4):567-571.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  6
  White Matter Microstructure Alterations in Patients With Spinal Cord Injury Assessed by Diffusion Tensor Imaging.Yun Guo, Feng Gao, Yaou Liu, Hua Guo, Weiyong Yu, Zhenbo Chen, Mingliang Yang, Liangjie Du, Degang Yang & Jianjun Li - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 38.  4
  Robust Stabilization of Extended Nonholonomic Chained-Form Systems with Dynamic Nonlinear Uncertain Terms by Using Active Disturbance Rejection Control.Hua Chen, Xiaoying Sun, Shen Xu & Yuxuan Wang - 2019 - Complexity 2019:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  Composition Rule for Al–Transition Metal Binary Quasicrystals.Hua Chen, Qing Wang, Yingmin Wang, Jianbing Qiang & Chuang Dong - 2010 - Philosophical Magazine 90 (30):3935-3946.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  11
  Biobanking for Human Microbiome Research: Promise, Risks, and Ethics.Yonghui Ma, Hua Chen, Ruipeng Lei & Jianlin Ren - 2017 - Asian Bioethics Review 9 (4):311-324.
  With the advancement of human microbiome research, it is inevitable that a growing number of biobanks will include a collection of microbiota specimens to characterize the microbial communities that inhabit the human body and explore the relationships between the microbiota and their human hosts. Biobanks of human microbiota and their associated genetic information may become a valuable health resource. But, this area of research also presents ethical and social problems, some of which are distinct from those faced by biobanks that (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  20
  Diffusion Tensor Imaging Tractography Reveals Disrupted White Matter Structural Connectivity Network in Healthy Adults with Insomnia Symptoms.Feng-Mei Lu, Jing Dai, Tania A. Couto, Chun-Hong Liu, Heng Chen, Shun-Li Lu, Li-Rong Tang, Chang-Le Tie, Hua-Fu Chen, Man-Xi He, Yu-Tao Xiang & Zhen Yuan - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 42.  29
  Asynchronous Introspection Theory: The Underpinnings of Phenomenal Consciousness in Temporal Illusion.Shuo Chen, Changle Zhou, Jing Li & Hua Peng - 2017 - Minds and Machines 27 (2):315-330.
  A new theory of the neuropsychological underpinnings of phenomenal consciousness, “asynchronous introspection theory,” is proposed that emphasizes asynchrony between different neurocognitive processes. We provide a detailed explanation of how a mind might arrive at a cognitive structure isomorphic to the cognitive structure that would emerge from experiential qualia. The theory suggests that a temporal illusion is created because of the mismatch between the real physical timeline and the neurally constructed timeline composed inside a person’s brain. This temporal illusion leads to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  6
  Diffusion Tensor Imaging Detects Microstructural Differences of Visual Pathway in Patients With Primary Open-Angle Glaucoma and Ocular Hypertension.Xiang-Yuan Song, Zhen Puyang, Ai-hua Chen, Jin Zhao, Xiao-Jiao Li, Ya-Ying Chen, Wei-jun Tang & Yu-yan Zhang - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 44.  22
  Emotional Experiences Predict the Conversion of Individuals with Attenuated Psychosis Syndrome to Psychosis: A 6-Month Follow Up Study.Fa Zhan Chen, Yi Wang, Xi Rong Sun, Yu Hong Yao, Ning Zhang, Hui Fen Qiao, Lan Zhang, Zhan Jiang Li, Hong Lin, Zheng Lu, Jing Li, Raymond C. K. Chan & Xu Dong Zhao - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  13
  Not All Risks Are Created Equal: A Twin Study and Meta-Analyses of Risk Taking Across Seven Domains.X. T. Wang, Rui Zheng, Yan-Hua Xuan, Jie Chen & Shu Li - 2016 - Journal of Experimental Psychology: General 145 (11):1548-1560.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  4
  The Use of Problem-Solving Therapy for Primary Care to Enhance Complex Decision-Making in Healthy Community-Dwelling Older Adults.Christopher M. Nguyen, Kuan-Hua Chen & Natalie L. Denburg - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  30
  Social Exclusion Experiences of Atypical Workers: A Case Study of Taipei.Fen-Ling Chen & Shih-Jiunn Shi - 2012 - International Journal of Social Quality 2 (2):43-62.
  Since the late 1990s, the dynamics of welfare reform in Taiwan have gradually shifted to tackling new social risks emerging from economic globalization and labor market changes. This article analyzes these structural changes and the relevant institutional features of the labor market. The rise of atypical work has generated wide concern regarding its low wage income and insufficient social protection, triggering debates about which policy measures can effectively tackle the problem of the working poor. Drawing on the quantitative data from (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  11
  Genetic Network Properties of the Human Cortex Based on Regional Thickness and Surface Area Measures.Anna R. Docherty, Chelsea K. Sawyers, Matthew S. Panizzon, Michael C. Neale, Lisa T. Eyler, Christine Fennema-Notestine, Carol E. Franz, Chi-Hua Chen, Linda K. McEvoy, Brad Verhulst, Ming T. Tsuang & William S. Kremen - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 49.  12
  Orthology Prediction Methods: A Quality Assessment Using Curated Protein Families.Kalliopi Trachana, Tomas A. Larsson, Sean Powell, Wei-Hua Chen, Tobias Doerks, Jean Muller & Peer Bork - 2011 - Bioessays 33 (10):769-780.
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  10
  Intelligence in Taiwan: Progressive Matrices Means and Sex Differences in Means and Variances for 6- to 17-Year-Olds.Richard Lynn, Hsin-yi Chen & Yung-hua Chen - 2011 - Journal of Biosocial Science 43 (4):469-474.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999