Results for 'Hua-Ning Wang'

1000+ found
Order:
 1.  8
  The Impact of Network Structure on Innovation Efficiency: An Agent-Based Study in the Context of Innovation Networks.Lei Hua & Wenping Wang - 2016 - Complexity 21 (2):111-122.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  31
  Effect of Sedimentary Environment on Shale Lithofacies in the Lower Third Member of the Shahejie Formation, Zhanhua Sag, Eastern China.Tingwei Li, Zhenxue Jiang, Chenlu Xu, Yuan Yuan, Pengfei Wang, Guoheng Liu, Bo Zhang, Chuanxiang Ning & Zhi Wang - 2017 - Interpretation: SEG 5 (4):T487-T501.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  37
  The Quality of Clinical Practice Guidelines in China: A Systematic Assessment.J. Hu, R. Chen, S. Wu, J. Tang, G. Leng, I. Kunnamo, Z. Yang, W. Wang, X. Hua, Y. Zhang, Y. Xie & S. Zhan - 2013 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 19 (5):961-967.
 4.  4
  Acquiring New Factual Information: Effect of Prior Knowledge.Haoyu Chen, Xueling Ning, Lingwei Wang & Jiongjiong Yang - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Distributed Acoustic Sensing Coupling Noise Removal Based on Sparse Optimization.Jianyou Chen, Junrui Ning, Wenchao Chen, Xiaokai Wang, Wei Wang & Gulan Zhang - 2019 - Interpretation 7 (2):T373-T382.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  A New Method for Continental Shale Oil Enrichment Evaluation.Siyuan Su, Zhenxue Jiang, Zhiye Gao, Chuanxiang Ning, Zhi Wang, Zheng Li & Rifang Zhu - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):T209-T217.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Sluggishness of Early-Stage Face Processing Is Correlated with Negative and General Psychiatric Symptoms in Schizophrenia.Yingjun Zheng, Haijing Li, Yuping Ning, Jianjuan Ren, Zhangying Wu, Rongcheng Huang, Guoming Luan, Tianfu Li, Taiyong Bi, Qian Wang & Shenglin She - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 8. Wang Yangming Yu Yangming Wen Hua.Xiaoxin Wang & Pinglue Zhao (eds.) - 2011 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  23
  Anterior Cingulate Cortex-Related Connectivity in First-Episode Schizophrenia: A Spectral Dynamic Causal Modeling Study with Functional Magnetic Resonance Imaging.Long-Biao Cui, Jian Liu, Liu-Xian Wang, Chen Li, Yi-Bin Xi, Fan Guo, Hua-Ning Wang, Lin-Chuan Zhang, Wen-Ming Liu, Hong He, Ping Tian, Hong Yin & Hongbing Lu - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
  Understanding the neural basis of schizophrenia (SZ) is important for shedding light on the neurobiological mechanisms underlying this mental disorder. Structural and functional alterations in the anterior cingulate cortex (ACC), dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC), hippocampus, and medial prefrontal cortex (MPFC) have been implicated in the neurobiology of SZ. However, the effective connectivity among them in SZ remains unclear. The current study investigated how neuronal pathways involving these regions were affected in first-episode SZ using functional magnetic resonance imaging (fMRI). Forty-nine patients (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Effectiveness of Electroacupuncture and Electroconvulsive Therapy as Additional Treatment in Hospitalized Patients With Schizophrenia: A Retrospective Controlled Study.Jie Jia, Jun Shen, Fei-Hu Liu, Hei Kiu Wong, Xin-Jing Yang, Qiang-Ju Wu, Hui Zhang, Hua-Ning Wang, Qing-Rong Tan & Zhang-Jin Zhang - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  10
  Yang Xian-Hua Philosophical Concern on the Theory of Labor-Value [J].Wang Yu-min Yang Xian Hua - 2002 - Modern Philosophy 4:006.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Shi Yu Bian Hua Zhong de Zhongguo Ren Wen Yu Si Xiang Shi Jie.Zhongjiang Wang - 2005 - Zhongzhou Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  5
  The Double Plot of T'ao-Hua Shan.C. H. Wang - 1990 - Journal of the American Oriental Society 110 (1):9-18.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Xin'an Yi Xue Xue Shu Si Xiang Jing Hua.Xuegong Chen & Xinzhi Wang (eds.) - 2009 - Zhongguo Zhong Yi Yao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua Yu Dang Dai Zhongguo Zhe Xue Jian She =.Hui Sun & Xinyan Wang (eds.) - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Cong Pu Shi Xing Dao di Fang Xing: Makesi Zhu Yi Fa Xue Zhongguo Hua Yan Jiu.Yongjie Wang - 2011 - Dong Fang Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Charles Taylor de Guan Dian: Xian Dai She Hui Yu Gong Gong Xing de Gen Yuan: Ji Yu "di Yi Ren Cheng Ji Jin Fan Si Yu He Li Hua Yan Shuo" de She Hui Xiang Xiang.Chongming Wang - 2008 - Dao Xiang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Chuan Tong Wen Hua Yu Dao de Jian She.Xiaoxi Wang & Youxue Li (eds.) - 2004 - Guizhou Min Zu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. "Dao" "Ji" Zhi Jian: Zhongguo Wen Hua Bei Jing de Ji Shu Zhe Xue.Qian Wang - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Da Xue Wen Hua Zhe Xue: Da Xue Wen Hua Ji Shi Yi Zhong Cun Zai Geng Shi Yi Zhong Xin Yang.Yisheng Wang - 2012 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Hua Hengfang: Forerunner and Disseminator of Modern Science in China.Y. Wang - 1996 - Boston Studies in the Philosophy of Science 179:369-394.
 22. He Lin Wen Hua Li Lun Yan Jiu.Zhijie Wang - 2007 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Hua Yu de Zhuan Xing: Yi Zong Baihua de Zhongguo Hua Li Lun Wei Jie Xi an Li.Yunliang Wang - 2008 - Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Jin Dai Fa Lü Si Chao Yu Zhongguo Gu You Wen Hua.Boqi Wang - 2005 - Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Jin Hua Zhu Yi Zai Zhongguo de Xing Qi: Yi Ge Xin de Quan Neng Shi Shi Jie Guan.Zhongjiang Wang - 2010 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Jie Shi, Li Jie Yu Zong Jiao Dui Hua =.Zhicheng Wang - 2007 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Ke Xue Ji Shu Lun Li de Kua Wen Hua Dui Hua = Cross-Cultural Dialogue on the Ethics of Science and Technology.Guoyu Wang & Zeyuan Liu (eds.) - 2009 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Meiguo Ren de Dao de Guan: Meiguo Wen Hua Ying Yu du Wu = American Virtues.Xiaoli Wang & Bo Liu (eds.) - 2007 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Makesi Zhu Yi Zhongguo Hua Li Shi Jin Cheng Lun.Jian Wang - 2011 - Beijing Li Gong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Quan Qiu Hua Shi Dai Zong Jiao de Fa Zhan Yu Wei Lai =.Zhicheng Wang - 2011 - Xue Lin Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Quan Qiu Hua Shi Dai He Makesi Zhu Yi Zhe Xue.Zutang Wang - 2005 - Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Qu Zheng Zhi Hua de Zheng Zhi: Duan 20 Shi Ji de Zhong Jie Yu 90 Nian Dai.Hui Wang - 2008 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Wen Hua Zhe Xue: Shi Jian Zhe Xue de Dang Dai Xing Tai.Hongyu Wang - 2013 - Heilongjiang da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Yisilan Wen Hua Zhe Xue Shi.Jiaying Wang - 2007 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zhongguo Gu Dai Yu Zhou Guan Yu Zheng Zhi Wen Hua.Aihe Wang - 2011 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Zhongguo Hou Xian Dai Hua Yu =.Yuechuan Wang (ed.) - 2004 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Zhongguo Lun Li de Zhen Xia Qi Yuan: Zhe Xue Yu Jing Zhong de Shun Wen Hua.Tiankui Wang - 2011 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Zhongguo Lun Li de Zhou Xin Tu Po: Li Shi Yu Jing Zhong de Shun Wen Hua.Tiankui Wang - 2011 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Zhongguo Si Xiang Yu Wen Hua =.Rongguo Wang - 2004 - Yue Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Zhongguo Xian Dai Hua Jin Cheng Zhong de Ren Yu Wen Hua.Dejun Wang - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Zhongguo Xian Dai Hua Yu Makesi Zhu Yi Zhongguo Hua de Fa Zhan Luo Ji =.Haobin Wang - 2012 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Zhongguo Zhe Xue de Chuang Zao Xing Zhuan Hua.Genyou Wu, Chongjing Ou & Lixin Wang (eds.) - 2004 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Quan Qiu Hua Yu Quan Qiu Hua Wen Ti.Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) - 2006 - Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  6
  Translation as Cultural ‘Colonisation’.Wang Ning - 2002 - Perspectives 10 (4):283-291.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45.  15
  The Ends of Theory: The Beijing Symposium on Critical Inquiry.W. J. T. Mitchell & Wang Ning - 2005 - Critical Inquiry 31 (2):265.
 46.  5
  Translation Studies: Interdisciplinary Approaches.Wang Ning - 2003 - Perspectives 11 (1):7-10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  4
  Toward a Translation Study in the Context of Chinese‐Western Comparative Culture Studies.Wang Ning - 1996 - Perspectives 4 (1):43-52.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  12
  Spatial Subsystem of Moral Metaphors: A Cognitive Semantic Study.Ning Yu, Tianfang Wang & Yingliang He - 2016 - Metaphor and Symbol 31 (4):195-211.
  Cognitive semantic studies have shown that our conceptualization of morality is at least partially metaphorical and that our moral cognition is grounded in some fundamental contrastive categories of our embodied experience in the physical environment. It is argued that our moral cognition is built on a moral metaphor system. Within the framework of conceptual metaphor theory, this study aims to examine the spatial subsystem of moral metaphors in English. We set out with five pairs of moral metaphors that involve the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Translatology, Criticism, and Culture.Wang Ning - 2006 - Perspectives 14 (2):107-114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  17
  Shixue Jingxue Yu Sixiang 《史学经学与思想》 (Studies of History and Classics in Chinese Thought)- By Liu Jiahe.Ning Yi & Xianhua Wang - 2009 - Journal of Chinese Philosophy 36 (3):479-483.
1 — 50 / 1000