Results for 'Hui-Jie Li'

1000+ found
Order:
 1.  16
  Moderate Partially Reduplicated Conditioned Stimuli as Retrieval Cue Can Increase Effect on Preventing Relapse of Fear to Compound Stimuli.Junjiao Li, Wei Chen, Jingwen Caoyang, Wenli Wu, Jing Jie, Liang Xu & Xifu Zheng - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 2.  9
  Competitive Intensity Modulates the Pain Empathy Response: An Event-Related Potentials Study.Pinchao Luo, Yu Pang, Beibei Li, Jing Jie, Mengdi Zhuang, Shuting Yang & Xifu Zheng - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Decentralized Competition Produces Nonlinear Dynamics Akin to Klinotaxis.Pedro Manrique, Mason Klein, Yao Sheng Li, Chen Xu, Pak Ming Hui & Neil Johnson - 2018 - Complexity 2018:1-8.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Self-Interest Induces Counter- Empathy at the Late Stage of Empathic Responses to Others’ Economic Payoffs.Jing Jie, Pinchao Luo, Mengdi Zhuang, Beibei Li, Yu Pang, Junjiao Li & Xifu Zheng - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ru Xue Jie Shi Xue: Chong Gou Zhongguo Lun Li Si Xiang Shi = a Hermeneutic Study of Historical Ru-Academia: Reconstructing Chinese Ethical History, Ethical Spirit.Youzheng Li - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Shang juan. Li shi juan = The volume of historical institutions -- xia juan. Jing shen juan = The volume of ethical spirit.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Cong Li Shi Zhong Ti Qu Zhi Hui.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2005 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang.Yujie Li - 2004 - Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Fa Zhi She Hui Zhong de Lun Li Zhi Xu =.Jianhua Li - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong.Minghui Li & Huanghai Qiu (eds.) - 2010 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong.Minghui Li & Weifen Chen (eds.) - 2008 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Min Zu Zhu Ti Xing de Jue Jie: Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua de Xiang Xiang Li = the Awareness of National Subjectivity.Guangchang Li - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ru Jia de She Hui Li Xiang Yu Dao de Jing Shen.Huangsheng Li - 2006 - Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ren Xue Jie Shi Xue: Kong Meng Lun Li Xue Jie Gou Fen Xi = a Hermeneutics of the Ren-Learning: A Structural Analysis of Confucian Ethics.Youzheng Li - 2004 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
 14. "Sheng Huo Shi Jie" Fu Za Xing Ji Qi Ren Zhi Dong Li Mo Shi =.Hengwei Li - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. She Hui Li Lun: Xian Dai Xing Yu Ben Tu Hua: Su Guoxun Jiao Shou Qi Shi Hua Dan Ji Ye Qizheng Jiao Shou Rong Xiu Lun Wen Ji.Xing Ying & Meng Li (eds.) - 2012 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
 16.  11
  Action Video Game Training for Healthy Adults: A Meta-Analytic Study.Ping Wang, Han-Hui Liu, Xing-Ting Zhu, Tian Meng, Hui-Jie Li & Xi-Nian Zuo - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 17.  15
  Disrupted Functional Connectivity of Cornu Ammonis Subregions in Amnestic Mild Cognitive Impairment: A Longitudinal Resting-State fMRI Study.Hui Li, Xiuqin Jia, Zhigang Qi, Xiang Fan, Tian Ma, Ran Pang, Hong Ni, Chiang-Shan R. Li, Jie Lu & Kuncheng Li - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 18. Zhi Shi Yu She Hui Xing Dong de Jie Gou: Zhi Shi She Hui de Li Lun Yu Shi Jian Yan Jiu = Knowledge and the Structure of Social Action: Theoretical and Practical Aspects of Knowledge Society.Junjun Liu - 2005 - Tianjin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Gu Dai Si Xiang Wen Hua de Shi Jie: Chun Qiu Shi Dai de Zong Jiao, Lun Li Yu She Hui Si Xiang.Lai Chen - 2009 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Si Xiang, Yu Yan, She Hui, Shi Jie: Daiweisen de Quan Shi Li Lun.Congyi Lin - 2004 - Yun Chen Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dang Dai Sheng Ming Lun Li de Zheng Ming Yu Tan Tao: Di 2 Jie Quan Guo Sheng Ming Lun Li Xue Xue Shu Hui Yi Lun Cong = Dangdaishengminglunlide Zhengmingyutantao.Junrong Liu, Qiang Zhang & Xiaomei Zhai (eds.) - 2010 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Wang Yangming de Shi Jie: Wang Yangming Gu Ju Kai Fang Dian Li Ji Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Ming Qian & Shuwang Ye (eds.) - 2008 - Zhejiang Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Zheng Ju Li Lun Yu Ke Xue: Shou Jie Guo Ji Yan Tao Hui Lun Wen Ji = Collection of Theses of the 1st International Symposium on Evidence Law and Forensic Science.Jinxi Wang & Lin Chang (eds.) - 2009 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. She Hui Ke Xue Jie Shi Yan Jiu: Gui Lü / Gui Fan, Yuan Yin / Li You Yu She Hui Ke Xue Jie Shi.Jihong Yuan - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
 25. Li Shi Zhe Xue Shen Gu Li de Hui Yin: "Tian Wen di Wen Ren Wen Shen Wen" da Kuang Jia Nei de Shi Jie da Li Shi Zhe Xue.Xinshan Zhao - 2007 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  Horizontal Spatial Metaphors for Morality: A Cross-Cultural Study of Han Chinese Students and Ethnic Minority Hui Students in China.Rui Chen, Jiao Sai, Qi Zhu, Renlai Zhou, Peng Li & Shunchao He - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. Zhongguo Wen Hua Yu Shi Jie: Zhongguo Wen Hua Xuan Yan Wu Shi Zhou Nian Ji Nian Lun Wen Ji.Renhou Cai, Ruiquan Li & Zuhan Yang (eds.) - 2009 - Zhong Yang da Xue Wen Xue Yuan Ru Xue Yan Jiu Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua: Hui Tong Yu Zhuan Hua.Minghui Li & Wei-Chieh Lin (eds.) - 2007 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Fa Lü She Hui Xue Jing Dian Lun Zhu Ping Shu.Yuqing Li (ed.) - 2006 - Shanghai da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Hou Xian Dai Dian Ying: Hou Xian Dai Xiao Fei She Hui de Wen Hua Qi Guan = Postmodern Cinema: A Cultural Spectacle of the Consumer Society.Jianyuan Li - 2009 - Sichuan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Jun Shi Si Kao Lu: Dui Wo Jun Zhi Jun Fang Lüe He Zuo Zhan Yi Shu de Hui Gu Yu Tan Tao.Desheng Li - 2007 - Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Sheng Ming Cun Zai Yu Xin Ling Chao Yue: Xian Dai Xin Ru Jia Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu = Shengming Cunzai Yu Xinling Chaoyue.Ming Li - 2011 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Sheng Si Zhi Hui: Dao Jia Sheng Ming Guan Yan Jiu.Xia Li - 2004 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Xiao Shi Jie Yu da Jie Guo: Mian Xiang Wei Lai de Na Mi Zhe Xue.Sanhu Li - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zou Chu Dao de Kun Jing: She Hui Zhuan Xing Qi de Dao de Sheng Huo Yan Jiu.Bin Li - 2011 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Zhuangzi Fen Jie =.Nailong Li - 2011 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Zhuangzi Shuo Dao Zhi Hui Jing Sui.Xiaobo Li - 2012 - Zhen Pin Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  13
  Reservoir Prediction in a Development Area with a High-Density Well Pattern Using Seismic Sedimentology: An Example From the BB2 Block, Changyuan LMD Oil Field, Songliao Basin, China.Shunguo Cheng, Yan Jiang, Jie Li, Cao Li, Yanhui Wang & Liheng Xu - 2015 - Interpretation: SEG 3 (3):SS87-SS99.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39.  2
  Multispectral Coherence: Which Decomposition Should We Use?Bin Lyu, Jie Qi, Fangyu Li, Ying Hu, Tao Zhao, Sumit Verma & Kurt J. Marfurt - forthcoming - Interpretation:1-77.
  Seismic coherence is commonly used to delineate structural and stratigraphic discontinuities. We generally use full-bandwidth seismic data to calculate coherence. However, some seismic stratigraphic features may be buried in this full-bandwidth data, but can be highlighted by certain spectral components. Due to thin-bed tuning phenomena, discontinuities in a thicker stratigraphic feature may be tuned and thus better delineated at a lower-frequency, while discontinuities in the thinner units may be tuned and thus better delineated at a higher-frequency. Additionally, whether due to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  7
  Multiobjective Optimal Control for Hydraulic Turbine Governing System Based on an Improved MOGWO Algorithm.Xin Xia, Jie Ji, Chao-Shun Li, Xiaoming Xue, Xiaolu Wang & Chu Zhang - 2019 - Complexity 2019:1-14.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  9
  The Influence of Self-Relevance and Cultural Values on Moral Orientation.Junfeng Bian, Liang Li, Jianzhou Sun, Jie Deng, Qianwei Li, Xiaoli Zhang & Liangshi Yan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  Altered Brain Structure and Functional Connectivity of Primary Visual Cortex in Optic Neuritis.Jing Huang, Yunyun Duan, Sidong Liu, Peipeng Liang, Zhuoqiong Ren, Yang Gao, Yaou Liu, Xiaojun Zhang, Jie Lu & Kuncheng Li - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 43.  6
  Chaos and Complexity Analysis of a Discrete Permanent-Magnet Synchronous Motor System.Jie Ran, Yuqin Li & Changchun Wang - 2018 - Complexity 2018:1-8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  15
  Not All Risks Are Created Equal: A Twin Study and Meta-Analyses of Risk Taking Across Seven Domains.X. T. Wang, Rui Zheng, Yan-Hua Xuan, Jie Chen & Shu Li - 2016 - Journal of Experimental Psychology: General 145 (11):1548-1560.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  1
  Emotion Regulation of Hippocampus Using Real-Time fMRI Neurofeedback in Healthy Human.Yashuo Zhu, Hui Gao, Li Tong, ZhongLin Li, Linyuan Wang, Chi Zhang, Qiang Yang & Bin Yan - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 46.  11
  Tragedy or Tragicomedy: Mixed Feelings Induced by Positive and Negative Emotional Events.Mu Xia, Jie Chen & Hong Li - 2016 - Cognition and Emotion 30 (5).
 47.  7
  The Limited Impact of Exposure Duration on Holistic Word Processing.Changming Chen, Najam ul Hasan Abbasi, Shuang Song, Jie Chen & Hong Li - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  4
  Teaching Semantic Radicals Facilitates Inferring New Character Meaning in Sentence Reading for Nonnative Chinese Speakers.Thi Phuong Nguyen, Jie Zhang, Hong Li, Xinchun Wu & Yahua Cheng - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Inscriptions on Xiaojiding and Yanggui and Some Problems Revealed in Studies on Legal System and Bureaucracy in Western Zhou.Jie Chen & Jing Li - 2007 - Nankai University (Philosophy and Social Sciences) 2:101-112.
  Western Zhou Dynasty Western Zhou bronze inscriptions is to study the history of one of the most important historical data, subject to accurate staging and the Interpretation of the premise. Mid-Western Zhou season Ding, Jin Yang Gui and other information in the "Sikou" is not the official said, there is always a judicial official weekly generation "Sikou" of the set or with a similar view can not be established. Zhou, "Sikou" the establishment of very late times, can only be derived (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  6
  A Study on Lump Solutions to a Generalized Hirota-Satsuma-Ito Equation in -Dimensions.Wen-Xiu Ma, Jie Li & Chaudry Masood Khalique - 2018 - Complexity 2018:1-7.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
1 — 50 / 1000