Results for 'Hui-Ming Liu'

1000+ found
Order:
 1.  20
  Incorporation of Multiple-Days Information to Improve the Generalization of EEG-Based Emotion Recognition Over Time.Shuang Liu, Long Chen, Dongyue Guo, Xiaoya Liu, Yue Sheng, Yufeng Ke, Minpeng Xu, Xingwei An, Jiajia Yang & Dong Ming - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 2.  2
  Improving the Cross-Subject Performance of the ERP-Based Brain–Computer Interface Using Rapid Serial Visual Presentation and Correlation Analysis Rank.Shuang Liu, Wei Wang, Yue Sheng, Ludan Zhang, Minpeng Xu & Dong Ming - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 3.  4
  Cross-Dataset Variability Problem in EEG Decoding With Deep Learning.Lichao Xu, Minpeng Xu, Yufeng Ke, Xingwei An, Shuang Liu & Dong Ming - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 4.  18
  Medical Information, Decision-Making and Use of Advance Directives by Chinese Cancer Patients in Hong Kong.Edwin C. Hui, Rico K. Liu, Ashley C. Cheng, Enoch Hsu & Dorian Wu - 2016 - Asian Bioethics Review 8 (2):109-133.
  Out of 288 Hong Kong cancer patients, 92.3% include themselves in decision-making, 71% prefer joint decision-making: with family, with doctor, with doctor plus family, with family minus doctor, and with doctor minus family. <5% want decision-making by “doctor-alone” and <1% desire decision-making by “family-alone”. Harmony, communication and responsibility are reasons for family participation. Most patients prefer “specialist” for information, followed by “family”, “friends”, and “GP”. Trust in doctors and prospects for controlling/curing disease are important factors in decision-making. Patients want to (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  34
  An EEG-Based Mental Workload Estimator Trained on Working Memory Task Can Work Well Under Simulated Multi-Attribute Task.Yufeng Ke, Hongzhi Qi, Feng He, Shuang Liu, Xin Zhao, Peng Zhou, Lixin Zhang & Dong Ming - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 6.  11
  Screen Time on School Days and Risks for Psychiatric Symptoms and Self-Harm in Mainland Chinese Adolescents.Mingli Liu, Qingsen Ming, Jinyao Yi, Xiang Wang & Shuqiao Yao - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Gray Matter Changes in the Orbitofrontal-Paralimbic Cortex in Male Youths With Non-Comorbid Conduct Disorder.Yidian Gao, Yali Jiang, Qingsen Ming, Jibiao Zhang, Ren Ma, Qiong Wu, Daifeng Dong, Xiao Guo, Mingli Liu, Xiang Wang, Weijun Situ, Ruth Pauli & Shuqiao Yao - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Dang Dai Sheng Ming Lun Li de Zheng Ming Yu Tan Tao: Di 2 Jie Quan Guo Sheng Ming Lun Li Xue Xue Shu Hui Yi Lun Cong = Dangdaishengminglunlide Zhengmingyutantao.Junrong Liu, Qiang Zhang & Xiaomei Zhai (eds.) - 2010 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  16
  Characteristics and Mechanism Analysis of Aerodynamic Noise Sources for High-Speed Train in Tunnel.Xiao-Ming Tan, Hui-Fang Liu, Zhi-Gang Yang, Jie Zhang, Zhong-Gang Wang & Yu-wei Wu - 2018 - Complexity 2018:1-19.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Mind-Only teaChing of Ching-Ying Hui-Yüan: An Early Interpretation of Yogācāra Thought in China.Ming-Wood Liu - 1985 - Philosophy East and West 35 (4):351-376.
 11.  12
  Teacher’s Type D Personality and Chinese Children’s Hyperactive Behaviors: Moderation Effect of Parental Type D Personality and Mediation Effect of Teacher–Student Relationship.Guan-Hao He, Esben Strodl, Li Liu, Zeng-Liang Ruan, Xiao-Na Yin, Guo-Ming Wen, Deng-Li Sun, Dan-Xia Xian, Hui Jiang, Jin Jing, Yu Jin, Chuan-An Wu & Wei-Qing Chen - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. The Low-Frequency Fluctuation of Trial-by-Trial Frontal Theta Activity and Its Correlation With Reaction-Time Variability in Sustained Attention.Yao-Yao Wang, Li Sun, Yi-Wei Liu, Jia-Hui Pan, Yu-Ming Zheng, Yu-Feng Wang, Yu-Feng Zang & Hang Zhang - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Understanding Confucian Philosophy: Classical and Sung-Ming.Shu-hsien Liu - 1998 - Greenwood Press.
 14.  22
  How Idealistic is Wang Yang-Ming?Shu-Hsien Liu - 1983 - Journal of Chinese Philosophy 10 (2):147-168.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15.  29
  On Chu Hsi as an Important Source for the Development of the Philosophy of Wang Yang-Ming.Shu-Hsien Liu - 1984 - Journal of Chinese Philosophy 11 (1):83-107.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  22
  On the Final Views of Wang Yang-Ming.Shu-Hsien Liu - 1998 - Journal of Chinese Philosophy 25 (3):345-360.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Zhe Xue Zheng Ming Yu Fan Si.Chunsheng Huang, Weimin Shi & Gede Liu - 1992
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Guan Xue, Nanming Xue Yu Dong Ya Wen Ming.Xuezhi Liu, Kangyu Gao & Shangyuanligang (eds.) - 2007 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Hou Jie Gou Zhu Yi Yu Dang Dai Jiao Yu Xue Tan Suo: Hui Dao Shi Jie Xing Zhen Shi = Poststructuralism and Contemporary Pedagogical Exploration: Return to Worldly Realities.Yuzhong Liu - 2009 - Ju Liu Tu Shu Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Hui Ru Dui Hua: Tian Fang Zhi Jing Yu Kong Meng Zhi Dao.Yihong Liu - 2006 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ju Chia Lun Li Yen T Ao Hui Lun Wen Chi.Shu-Hsien Liu - 1987
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Kong Xiang She Hui Zhu Yi Fa Xue Si Chao =.Wen Liu - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Mei Xue de Chou Chang: Zhongguo Mei Xue Yuan Li de Hui Gu Yu Zhan Wang.Sanping Liu - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ru Shi Dao Zhi Zhe Xue Dui Hua: Dong Fang Wen Hua Yu Xian Dai She Hui Guo Ji Xue Shu Hui Yi Lun Wen Ji.Xiaogan Liu & Yōichi Kawada (eds.) - 2007 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Sheng Ming Ch Ing Tiao Ti Chüeh Tse.Shu-Hsien Liu - 1985 - T Ai-Wan Hsüeh Sheng Shu Chü Hsiang-Kang Tsung Ch Ing Hsiao I Wen T U Shu Kung Ssu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Sheng Ming De Ceng Ji: Feng Youlan Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu.Dongchao Liu - 2002 - Ba Shu Shu She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Sheng Ming Ke Ji Fan Zui Ji Qi Xing Fa Ying Dui Ce Lüe Yan Jiu.Changqiu Liu - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Sheng Ming Yu Jiao Hua: Xian Dai Xing Dao de Jiao Hua Wen Ti Shen Li.Tiefang Liu - 2004 - Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Song-Ming Neo-Confucianism (1) : From Cheng Yi to Zhu Xi.Shu-Hsien Liu - 2008 - In Bo Mou (ed.), Routledge History of Chinese Philosophy. Routledge.
 30. Song-Ming Neo-Confucianism (2) : From Lu Jiuyuan to Wang Yang-Ming.Shu-Hsien Liu - 2008 - In Bo Mou (ed.), Routledge History of Chinese Philosophy. Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Tang Tai Ju Hsüeh Lun Chi T Iao Chan Yü Hui Ying.Shu-Hsien Liu & Chung Yang Yen Chiu Yüan - 1995
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. You Guan: Zhongguo Gu Dian Hui Hua Kong Jian Ben Ti Quan Shi = Wandering-Observing: Ontology and Interpretation of Space in Traditional Chinese Painting.Jichao Liu - 2011 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Yi Kan Jiu Dong de Yin Ming Luo Ji Xue.Fuzeng Liu - 2010 - Da Qian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Zhuangzi de Xian Dai Ming Yun.Jianmei Liu - 2013 - Da Shan Wen Hua Chu Ban She You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zhi Shi Yu She Hui Xing Dong de Jie Gou: Zhi Shi She Hui de Li Lun Yu Shi Jian Yan Jiu = Knowledge and the Structure of Social Action: Theoretical and Practical Aspects of Knowledge Society.Junjun Liu - 2005 - Tianjin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Zhongguo Te Se She Hui Zhu Yi Jun Shi Li Lun de Zhan Xin Pian Zhang.Chengjun Liu & Yuan Liu (eds.) - 2008 - Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Zai Yu Yan Zhong Pan Xuan: Xian Qin Ming Jia "Gui Bian" Ming Ti de Chun Yu Yan Si Bian Li Xing Yan Jiu = Raising Questions in and of Language: A Study on Rationalistic Philosophy of Language of Pre-Qin School of Names.Limin Liu - 2007 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Yi Xue Yu Ren Wen: Yi Gai Ge Chuang Xin Jing Shen Tui Jin Yi Yao Yuan Xiao Zhe Xue She Hui Ke Xue Fan Rong Fa Zhan = Yixue Yu Renwen.Jian Wang & Xinyue Liu (eds.) - 2011 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ke Xue Ji Shu de She Hui Yun Xing.Jian Yang & Bing Liu (eds.) - 2010 - Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  The Thought of Yang Zhu in the History of Laozi’s Thought: Along with a Discussion of the Authenticity of the Liezi.Gusheng Liu & Haijie Li - 2019 - Contemporary Chinese Thought 50 (3-4):75-91.
  Liu and Li argue that Yang Zhu and Liezi were important historical figures in the pre-Qin Daoist lineage and that the “Yang Zhu” chapter in the Liezi adequately represents their thought. They further trace the philosophical evolution of Yang Zhu appraisals by such scholars as Zhang Zhan in the Eastern Jin era, Lu Zhongxuan and Li Xisheng in the Tang, Chen Jingyuan, Zhu Xi, and Lin Xiyi in the Song, Wu Cheng in the Yuan, and Zhu Dezhi in the Ming. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  25
  The Perception of Speech Modulation Cues in Lexical Tones is Guided by Early Language-Specific Experience.Laurianne Cabrera, Feng-Ming Tsao, Huei-Mei Liu, Lu-Yang Li, You-Hsin Hu, Christian Lorenzi & Josiane Bertoncini - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 42.  19
  The Effect of Preceding Self-Control on Prosocial Behaviors: The Moderating Role of Awe.Jin Li, Anke Li, Yu Sun, Hui’ E. Li, Lei Liu, Youlong Zhan, Wei Fan & Yiping Zhong - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Chomsky and Knowledge of Language.Ming Liu & Xin Sheen Liu - 1998 - The Paideia Archive: Twentieth World Congress of Philosophy 32:76-82.
  The linguistic theory of Chomsky has changed the long, traditional way of studying language. The nature of knowledge, which is closely tied to human knowledge in general, makes it a logical step for Chomsky to generalize his theory to the study of the relation between language and the world-in particular, the study of truth and reference. But his theory has been controversial and his proposal of "innate ideas" has been resisted by some empiricists who characterize him as rationalist. In our (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  5
  CCII and FPGA Realization: A Multistable Modified Fourth-Order Autonomous Chua’s Chaotic System with Coexisting Multiple Attractors.Fei Yu, Hui Shen, Li Liu, Zinan Zhang, Yuanyuan Huang, Binyong He, Shuo Cai, Yun Song, Bo Yin, Sichun Du & Quan Xu - 2020 - Complexity 2020:1-17.
  In this paper, a multistable modified fourth-order autonomous Chua’s chaotic system is investigated. In addition to the dynamic characteristics of the third-order Chua’s chaotic system itself, what interests us is that this modified fourth-order autonomous Chua’s chaotic system has five different types of coexisting attractors: double-scroll, single band chaotic attractor, period-4 limit cycle, period-2 limit cycle, and period-1 limit cycle. Then, an inductorless modified fourth-order autonomous Chua’s chaotic circuit is proposed. The active elements as well as the synthetic inductor employed (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 45.  7
  Secure Communication Scheme Based on a New 5D Multistable Four-Wing Memristive Hyperchaotic System with Disturbance Inputs.Fei Yu, Zinan Zhang, Li Liu, Hui Shen, Yuanyuan Huang, Changqiong Shi, Shuo Cai, Yun Song, Sichun Du & Quan Xu - 2020 - Complexity 2020:1-16.
  By introducing a flux-controlled memristor model with absolute value function, a 5D multistable four-wing memristive hyperchaotic system with linear equilibrium points is proposed in this paper. The dynamic characteristics of the system are studied in terms of equilibrium point, perpetual point, bifurcation diagram, Lyapunov exponential spectrum, phase portraits, and spectral entropy. This system is of the group of systems that have coexisting attractors. In addition, the circuit implementation scheme is also proposed. Then, a secure communication scheme based on the proposed (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 46.  41
  CIDO, a Community-Based Ontology for Coronavirus Disease Knowledge and Data Integration, Sharing, and Analysis.Oliver He, John Beverley, Gilbert S. Omenn, Barry Smith, Brian Athey, Luonan Chen, Xiaolin Yang, Junguk Hur, Hsin-hui Huang, Anthony Huffman, Yingtong Liu, Yang Wang, Edison Ong & Hong Yu - 2020 - Scientific Data 181 (7):5.
  Ontologies, as the term is used in informatics, are structured vocabularies comprised of human- and computer-interpretable terms and relations that represent entities and relationships. Within informatics fields, ontologies play an important role in knowledge and data standardization, representation, integra- tion, sharing and analysis. They have also become a foundation of artificial intelligence (AI) research. In what follows, we outline the Coronavirus Infectious Disease Ontology (CIDO), which covers multiple areas in the domain of coronavirus diseases, including etiology, transmission, epidemiology, pathogenesis, diagnosis, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  13
  Fault Damage Zone at Subsurface: A Case Study Using 3D Seismic Attributes and a Clay Model Analog for the Anadarko Basin, Oklahoma.Zonghu Liao, Hui Liu, Zheng Jiang, Kurt J. Marfurt & Ze’ev Reches - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):T143-T150.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 48.  11
  Will Creative Employees Always Make Trouble? Investigating the Roles of Moral Identity and Moral Disengagement.Xiaoming Zheng, Xin Qin, Xin Liu & Hui Liao - 2019 - Journal of Business Ethics 157 (3):653-672.
  Recent research has uncovered the dark side of creativity by finding that creative individuals are more likely to engage in unethical behavior. However, we argue that not all creative individuals make trouble. Using moral self-regulation theory as our overarching theoretical framework, we examine individuals’ moral identity as a boundary condition and moral disengagement as a mediating mechanism to explain when and how individual creativity is associated with workplace deviant behavior. We conducted two field studies using multi-source data to test our (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 49.  20
  Action Real-Time Strategy Gaming Experience Related to Increased Attentional Resources: An Attentional Blink Study.Xianyang Gan, Yutong Yao, Hui Liu, Xin Zong, Ruifang Cui, Nan Qiu, Jiaxin Xie, Dong Jiang, Shaofei Ying, Xingfeng Tang, Li Dong, Diankun Gong, Weiyi Ma & Tiejun Liu - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 50.  4
  Dynamic Analysis, Circuit Design, and Synchronization of a Novel 6D Memristive Four-Wing Hyperchaotic System with Multiple Coexisting Attractors.Fei Yu, Li Liu, Hui Shen, Zinan Zhang, Yuanyuan Huang, Changqiong Shi, Shuo Cai, Xianming Wu, Sichun Du & Qiuzhen Wan - 2020 - Complexity 2020:1-17.
  In this work, a novel 6D four-wing hyperchaotic system with a line equilibrium based on a flux-controlled memristor model is proposed. The novel system is inspired from an existing 5D four-wing hyperchaotic system introduced by Zarei. Fundamental properties of the novel system are discussed, and its complex behaviors are characterized using phase portraits, Lyapunov exponential spectrum, bifurcation diagram, and spectral entropy. When a suitable set of parameters are chosen, the system exhibits a rich repertoire of dynamic behaviors including double-period bifurcation (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000