Results for 'Huseyin Cakal'

166 found
Order:
 1.  14
  Collective Effervescence, Self-Transcendence, and Gender Differences in Social Well-Being During 8 March Demonstrations.Larraitz N. Zumeta, Pablo Castro-Abril, Lander Méndez, José J. Pizarro, Anna Włodarczyk, Nekane Basabe, Ginés Navarro-Carrillo, Sonia Padoan-De Luca, Silvia da Costa, Itziar Alonso-Arbiol, Bárbara Torres-Gómez, Huseyin Cakal, Gisela Delfino, Elza M. Techio, Carolina Alzugaray, Marian Bilbao, Loreto Villagrán, Wilson López-López, José Ignacio Ruiz-Pérez, Cynthia C. Cedeño, Carlos Reyes-Valenzuela, Laura Alfaro-Beracoechea, Carlos Contreras-Ibáñez, Manuel Leonardo Ibarra, Hiram Reyes-Sosa, Rosa María Cueto, Catarina L. Carvalho & Isabel R. Pinto - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  8 March, now known as International Women’s Day, is a day for feminist claims where demonstrations are organized in over 150 countries, with the participation of millions of women all around the world. These demonstrations can be viewed as collective rituals and thus focus attention on the processes that facilitate different psychosocial effects. This work aims to explore the mechanisms involved in participation in the demonstrations of 8 March 2020, collective and ritualized feminist actions, and their correlates associated with personal (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  8
  ‘Workable utopias’ for social change through inclusion and empowerment? Community supported agriculture (CSA) in Wales as social innovation.Tezcan Mert-Cakal & Mara Miele - 2020 - Agriculture and Human Values 37 (4):1241-1260.
  The focus of this article is community supported agriculture (CSA) as an alternative food movement and a bottom-up response to the problems of the dominant food systems. By utilizing social innovation approach that explores the relationship between causes for human needs and emergence of socially innovative food initiatives, the article examines how the CSA projects emerge and why, what is their innovative role as part of the social economy and what is their transformative potential. Based on qualitative data from four (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  4
  Kādî Abdülcebb'r’ın Düşüncesinde Dillerin Ortaya Çıkışı ve Modern Dilbilim.Hüseyin Elmhemit - 2022 - Atebe 7:99-113.
  İslam düşüncesinde dillerin ortaya çıkışı konusu, dilbilimsel çalışma ve tartışmaların büyük bir bölümünü oluşturmuştur. Bu tartışmalarda en büyük pay usul ve kelâm âlimlerine aittir. Müslümanlar, dillerin ortaya çıkmasıyla ilgili iki teori öne sürmüşlerdir: Birincisi, tevkîf teorisidir. Buna göre dil ilahi bir mevhibe olup insana Allah tarafından öğretilmiştir. Çok kadim olan bu teori Yunan filozofları tarafından da savunulmuştur. İkinci teori ise tevfîk teorisidir. Bu teorinin sahipleri dilin toplumsal uzlaşı ile doğduğunu öngörürler. Bu teoriyi savunanların çoğu, delillerini aklî temele dayandıran Muʻtezile’ye mensup (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  17
  Rus ve Türk Dilindeki Bağlaçlara Analitik Bir Yaklaşım.Hüseyin Parlak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):473-473.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  What Does the Repudiation of Private Language Mean in Wittgenstein’s Philosophy?Ayşegül Çakal - 2010 - In Jesús Padilla Gálvez & Eric Lemaire (eds.), Wittgenstein: Issues and Debates. De Gruyter. pp. 65-82.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Counterfactuals, hyperintensionality and Hurford disjunctions.Hüseyin Güngör - 2023 - Linguistics and Philosophy 46 (1):169-195.
  This paper investigates propositional hyperintensionality in counterfactuals. It starts with a scenario describing two children playing on a seesaw and studies the truth-value predictions for counterfactuals by four different semantic theories. The theories in question are Kit Fine’s truthmaker semantics, Luis Alonso-Ovalle’s alternative semantics, inquisitive semantics and Paolo Santorio’s syntactic truthmaker semantics. These predictions suggest that the theories that distinguish more of a given set of intensionally equivalent sentences (Fine and Alonso-Ovalle’s) fare better than those that do not (inquisitive semantics (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. That solution to Prior’s puzzle.Hüseyin Güngör - 2022 - Philosophical Studies 179 (9):2765-2785.
  Prior's puzzle is a puzzle about the substitution of certain putatively synonymous or coreferential expressions in sentences. Prior's puzzle is important, because a satisfactory solution to it should constitute a crucial part of an adequate semantic theory for both proposition-embedding expressions and attitudinal verbs. I argue that two recent solutions to this puzzle are unsatisfactory. They either focus on the meaning of attitudinal verbs or content nouns. I propose a solution relying on a recent analysis of that-clauses in linguistics. Our (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Exact Semantics for Indicative Conditionals.Hüseyin Güngör - 2017 - Dissertation, Bogazici University
  This thesis extends Kit Fine's truthmaker semantics for counterfactuals to indicative conditionals. First, I provide Fine's truthmaker semantics and his extension to counterfactuals. Then I introduce a notion of context state into the semantics and provide the verification-conditions for indicative conditionals by employing this notion of context state. Afterwards, I turn to the logic of indicative conditionals under exact semantics and discuss the principles and inference rules which raise disagreements between variably strict and strict conditionals accounts. The account I provide (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  15
  Namazın Önemi ile İlgili Bir Hadis ve Del'letiyle İlgili Tartışmalar.Hüseyin Kahraman & Serkan Başaran - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1217-1251.
  Namaz birçok âyet ve hadisin önemine vurgu yaptığı ibadetlerdendir. Hatta Kur’an’da namazla birlikte anılmak, diğer ibadetler için bir değer ölçüsü olarak görülmüştür. Hz. Peygamber’in sözlerinde namaz, kalbî bir eylem olan imanın görünür ve yaşanır ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Namazın terk edilmesi farklı yorumlar olmakla birlikte “küfür” kelimesiyle de ifade edilmiştir. Bu öneminden dolayı namazın kasten terkedilmesi, namaz vaktinin farkında olmadan kaçırılması veya gaflete düşüp namaz içerisinde birtakım yanlışlar yapılması gibi konuları içeren hadisler titizlikle ele alınıp anlaşılmaya çalışılmıştır. Üzerinde farklı yorumların (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  İslam Borçlar Hukukunda İsticr'r Akdi ve Mezheplerin Konuyla İlgili Mülahazaları.Hüseyin Okur - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1251-1271.
  İnsanların günlük hayatlarında en çok kullandıkları muamelelerden biri olan alış veriş, toplumların örflerine göre çeşitlilik göstermiştir. Bu sebeple klasik füru fıkıh eserlerinde akitlerin çok bilinenlerine yer verilmiş, diğerleri için de genel şartları sağlaması kaydıyla caiz olabileceği kanaatine varılmıştır. Bununla beraber mezheplerin nasları anlama yöntemleri ve örfi uygulamaları değerlendirme biçimleri, akitlerin sıhhatini değerlendirmelerinde de ektili olmuştur. Mahiyeti itibariyle değişik formları bulunmasıyla birlikte kısaca, ürünün peyderpey alınıp ücretin ürünün tüketilmesinden sonra ödenmesinin taahhüt edilmesi şeklinde tarif edilen isticrâr akdi, İslam hukuk ekolleri tarafından (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  An Analysis of Philosophy Questions and Knowledge.Hüseyin Subhi Erdem & Mehmet Aydın - 2022 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 6 (2):49-63.
  The subject of this study is a philosophical question and an analysis of knowledge. Philosophical questions are questions that almost everyone deals with in daily life. Philosophy-making activity is a fundamental field of study that belongs to man and his essence. Those who are familiar with these questions have become philosophers. Philosophers are concept friends and have built knowledge by adhering to the use of language. Philosophical knowledge, above all, has a systematic, consistent and logical aspect. This discipline, in which (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Sobre as ambivalências do martírio.Hüseyin I. Cicek - 2021 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 66 (1):e40274.
  Quando uma vida e uma morte estão totalmente incorporadas na doutrina cristã ou muçulmana, e quem deve ter a palavra final sobre uma questão tão importante? No cristianismo e no islamismo, o martírio nunca aparece como algo independente, é sempre colocado em conexão com a bravura, o amor, a coragem e a determinação – e muito mais. O mártir é uma “espécie” específica, um crente por excelência. Que critérios devem ser cumpridos para falar de um mártir no cristianismo e no (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  25
  Sweatshops, Harm, and Interference: A Contractualist Approach.Huseyin S. Kuyumcuoglu - 2019 - Journal of Business Ethics 169 (1):1-11.
  Activists and progressive governments sometimes interfere in the working conditions of sweatshops. Their methods may include boycotts of the products produced in these facilities, bans on the import of these products or tariffs imposed by the home country, and enforcing the host country’s laws that aim at regulating sweatshops. Some argue that such interference in sweatshop conditions is morally wrong since it may actually harm workers. The reason is that the enterprise that runs the sweatshop may choose to lay off (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 14. Introduction to the Theory of Relativity and the Principles of Modern Physics.Hüseyin Yílmaz - 1965 - New York: Blaisdell Pub. Co..
 15.  12
  Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İffet Romanında Yer Alan Şiir Alıntılarının Metne Katkıları.Fatma Sönmez - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1853-1853.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Hüseyin Cavid ve Eliağa Vahid'in Hayata Bakış Açılarının Şiirlerine Yansımaları.Seda Seli̇m - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):529-529.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda TKY Uygulamalarının Okul Yöneticileri Açısından Değerlendir.Hüseyin Sazlik - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):657-657.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Tefsir Kaynaklarının İzzet ve Mülk Sahibi Olma Keyfiyetine Bakışı ve S'lih Amelin Bu Keyfiyet Üzerindeki Etkisine Dair Bir Değerlendirme.Hüseyin Yakar - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):107-147.
  Çalışmamızda Kur’ân’da izzet ve mülk kavramlarının nasıl bir üslupla sunulduğu ve tefsir kaynaklarımızda izzet ve mülkün elde edilme keyfiyetine nasıl yaklaşıldığı hususu ele alınmıştır. Bu kapsamda mülk ve izzetin teminine dair âyetler incelenmiş, Fâtır sûresinin 10. âyeti ise diğer âyetlere nispetle daha ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Zikri geçen âyetin çalışmanın merkezinde olmasına bağlı olarak konuyla ilgili kavramsal çerçeveye söz konusu âyetteki kavramlar da dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda izzet, mülk, amel, sâlih ve kelime kavramları makalenin sınırlı alanı kapsamında incelenmiştir. Sözü edilen (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Kur’an’da Firavun ve Kavminin Başına Geldiği Belirtilen Musibetlerin Tefsir Kaynakları, Tevrat ve Bilimsel Veriler Üzerinden Değerlendirilmesi.Hüseyin Yakar - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):943-974.
  Bu çalışmamızda Kur’an’da ifadesini bulan tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan ayetleri ile onların karşılığı olarak Tevrat’ta aktarılan kan, kurbağa, sivrisinek/bit, sinek/böcek, veba/sığır hastalığı, çıban, dolu, çekirge, karanlık ve ilk doğanların ölümü belaları ; rivâyetler, Tevrat verileri ve bilimselci yaklaşım ekseninde ele alınmıştır. Çalışmamızda, Kur’an’da firavun ve âline karşı Hz. Musa’ya dokuz ayet verildiğinden bahsedilmesine binaen bu mucizelerin neler olduğunun ortaya konulması ve ilgili ayet, rivayetler ve Tevrat’taki verilerin tekâbüliyet, nedensellik, tutarlılık, kozmik-büyüsel algı ve bilimsel veriler ekseninde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  98
  A Contractualist Defense of Sweatshop Regulation.Huseyin S. Kuyumcuoglu - 2022 - Business Ethics Journal Review 10 (2):8-13.
  Kates argues that ex ante contractualism fails to defend interference with sweatshops on moral grounds. In this commentary, I argue that Kates does not apply this approach correctly. Ex ante contractualism, indeed, successfully defends interference and thus should still be considered an appealing alternative to other moral approaches for evaluating when and how to interfere in sweatshop conditions to help workers.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Hüseyin Sadeddin Arel'in Denizaltında Felsefe Adlı Hik'yesinde Materyalizm-Spiritüalizm Tartışması.Mustafa Uğurlu - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1559-1570.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Higher Religious Education in the Eyes of Students (Example of Giresun University Faculty of Islamic Sciences).Hüseyin Algur & Halil İbrahim Özasma - 2020 - Dini Araştırmalar 23 (59):397-424.
  The process of deciding which higher education institution to attend is a very important turning point for an individual who graduates from a secondary education institution and has sufficient central placement score. Making the right decisions at the mentioned turning point is important both for the individual him/herself and for the quality of the future service. In this context, the main purpose of this study, which consists of findings obtained from the descriptive analysis of the answers given to 9 open-ended (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. A Content Analysis on Articles Using Twitter in Education.Huseyin Bicen & Rustam Haidov - 2021 - Postmodern Openings 12 (1Sup1):19-34.
  In the new era, it is almost impossible to imagine a modern person without the information and communication technologies that fill his life. These technologies permeate all areas of activity, and education is no exception. Despite the huge number of research papers distributed on Twitter integrated into the fields of Education, there is a deficiency and lack of content analysis research papers. Thus, the search was conducted on the three major databases such as Web of Science, Scopus and the EBSCO (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  Frederick C. Copleston ve Bertrand Russell: Tanrının Varlığı Üzerine Bir Tartışma.Hüseyin Tolu - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  76
  Hüseyin Baysa, Kureyş Kervanları Hukuk Sosyolojisi Açısından Vahiy Döneminde Ticarî Hayat, İz Yayıncılık, İstanbul 2015, 333 s. [REVIEW]Yunus Akyüz - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):936 - 943.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  16
  Debates on the Authority of Hadith in Early Islamic Intellectual History: Identifying al-Shāfiʿī's Opponents in Jimāʿ al-ʿIlm.Hüseyin Hansu - 2021 - Journal of the American Oriental Society 136 (3):515.
  Al-Shāfiʿī’s works contain reports of numerous debates on the epistemological value of hadith reports, but unfortunately rarely name specific opponents or interlocutors or the groups to which they belong. In Jimāʿ al-ʿilm al-Shāfiʿī summarizes the views of scholars whom he considered opponents of hadith under two broad rubrics: those who reject hadith categorically and those who reject only part of the hadith. There have been speculations regarding their identity but only in 2013 was a concrete advance made, when Ahmed El (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  A Content Analysis on Articles Using Augmented Reality Technology and Infographic in Education.Huseyin Bicen & Burak Demir - 2020 - Postmodern Openings 11 (1Sup1):33-44.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Controversial and paradoxical theological approaches to the issue of ‘Descent of the Qur’ān’.Hüseyin Halil - 2020 - HTS Theological Studies 76 (1).
  In Islam, there is a belief that Allah has a ‘throne’ [al-ʿArsh, the highest level of the heavens] in the sky and that Allah sent the Qurʾān directly from that throne or through an angel. According to this belief, the Qurʾān descended from the seventh level of the heavens to the first level and then completed its descent to the earth in pieces over 23 years. Accordingly, the Qurʾān descended from a certain place with determined borders, namely from the throne (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  18
  Hüseyin b. Ahmed Sirôzî'nin Hayatı, Eserleri ve C'miü'l-env'r 'Al' Tefsîri'l-ihl's Adlı Eseri Üzerin.Murat Çolak - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):407-407.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  13
  1844 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Beyşehir Kazası.Hüseyin Musmal - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 1):477-477.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  9
  Ortaöğretim Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Metaforik Algıları.Hüseyin Kasım Koca & Mustafa Mücahi̇t - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (1):321-339.
  Bu çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ve öğretmenine yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik (olgubilim) desende tasarlanan araştırmada katılımcılar amaçlı örneklem yöntemleri arasında yer alan ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler 2021- 2022 eğitim öğretim yılında 4 farklı ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 262 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma verileri katılımcıların kendilerine verilen formda belirtilen “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni … gibidir- benzer/ çünkü... ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi… gibidir-benzer/ çünkü …” cümlelerini (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  12
  Beyşehir'de Moğol Emiri İsmail Ağa Dönemine Ait Farsça-Arapça Sandukalar.Musmal Hüseyin - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):367-367.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  A Content Analysis of Studies on Assistive Technology in Education.Huseyin Bicen & Olasile Babatunde Adedoyin - 2022 - Postmodern Openings 13 (3):01-12.
  Technology advancement provide more effective and efficient ways for the people to perform individual and or collective roles and execution of responsibilities, and this has also resulted to tenacious upsurge in peoples' dependence on technology. As the right for people with disabilities increases, the need to cater for their educational right like every other learner brought about the quest to provide for AT that can best serve those special students. Application of AT can help students with one or more deficiencies, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Cistophori in provincia asia - (l.F.) Carbone hidden power. Late cistophoric production and the organization of provincia asia (128–89 B.c.). (Numismatic studies 42.) pp. VIII + 266, figs, ills, pls. New York: The american numismatic society, 2020. Cased, us$100. Isbn: 978-0-89722-363-8. [REVIEW]Hüseyin Köker - 2021 - The Classical Review 71 (2):487-489.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezar Taşları.Musmal Hüseyin - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):323-323.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  Artıstıc Characterıstıcs Of The Ottoman Manuscrıpts And Records And Theır Qualification Problems In Terms Of Artistic Characteristics In Catalog.Hüseyin Odabaş - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:545-573.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. R'sihbey’s Üstine Rhymed Ghazel And The Use Of Repeats.Akkaya Hüseyin - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:25-31.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Metaphoric Perceptions of Philosophy Students on the Concept of Philosophy.Hüseyin Çaldak - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):979-997.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  Asi Deltası Kıyı Kullanımı ve Kıyı Kenar Çizgisi Uygulama Problemleri.Hüseyin Korkmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):779-779.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Hegel’de Tanrı Bilgisi.Hüseyin Çetin - 2022 - Felsefe Arkivi 57:85-100.
  Hegel’in, dizgesinde mantık bilimi ve doğa bilimi kısımlarından sonra gelen tin bilimi (tin felsefesi) kısmındaki öznel tin ve nesnel tinden geçerek ulaştığı mutlak tin aşaması, kendini üç aşamada ortaya koymuştur. Bunların ilki sanat ikincisi din ve üçüncüsü felsefedir. Hegel, mutlak tinin gelişiminin ikinci aşaması olan dini de _Din Felsefesi Üzerine Dersler_’inde din kavramı, sonlu dinler ve mutlak din olarak aşamalandırmıştır. 1827 yılındaki _Din Felsefesi Üzerine Dersler_’inde din kavramı Hegel tarafından yine üç aşamada değerlendirilir. Bunlar Tanrı kavramı, Tanrı bilgisi ve külttür. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  17
  Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Ortaokul 5., 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımların.Hüseyin Erol - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):311-311.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  13
  Ortaokul Öğrencilerinin Coğrafya Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi.Hüseyin Erol - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):401-401.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  12
  Çevre Dostu Bir Peygamber: Hz. Muhammed.Hüseyin Akyüz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):107-107.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  10
  Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Sınav Soru.Hüseyin Erol - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):607-607.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  10
  Türkiye'de Serbest Çevirmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar, Bu Sorunların Etkileri Ve Öneriler.Hüseyin Ersoy - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):367-367.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  8
  “Li̇mler, peygamberleri̇n vri̇sleri̇di̇r” i̇baresi̇ni̇n yer aldiği bi̇r hadi̇si̇n mutbaat ve şevhi̇d açisindan değerlendi̇ri̇lmesi̇.Akyüz Hüseyin - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):93-93.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Some Notes On Nusret Ebubekir Efendi And His S'’ib Serh.Gönel Hüseyin - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:193-212.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Hüseyin Yılmaz, Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought, Princeton: Princeton University Press, 2018, xiii + 370 pages, ISBN: 9780691174808Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought. [REVIEW]Carter Vaughn Findley - 2021 - Der Islam: Journal of the History and Culture of the Middle East 98 (1):306-312.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım , 224 s.Ömer Faruk Akpinar - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:313-318.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Almanya Protestan Kilisesinin Müslümanlarla İlişkiler Konusundaki Yayınları.Hüseyin Köftürcü - 2014 - Dini Araştırmalar 17 (45):173-187.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 166