Results for 'I��smail Meti��n'

1000+ found
Order:
 1.  19
  Osmanlıların K'be ve Mescid-i Haram Hizmetleri.İsmail Meti̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):663-663.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Sosyal Hizmetler Bağlamında Mekke'de Osmanlı İzleri.İsmail Meti̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 1):455-455.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  30
  XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Fransız İlişkileri, Kanuni Sultan Süleyman - I.François İttifakı.İsmail Ceran - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):391-391.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  “Divanu Lugati't-Türk'te Kadın İle İlgili Kavramlar.İsmail Erdoğan - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (49):197-197.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  2
  Tartışmaların Odağında: Martin Walser'in Romanı "Einspringender Brunnen".İsmail Boyaci - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):199-199.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Ömer b. Ebî Rebîa'nın Şiirlerinde Narsisizmin Tezahürü.Mustafa İsmail Dönmez - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):227-227.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  Ömer b. Ebî Rebîa'nın Şiirine Psikanalitik Bir Yaklaşım: Yaşam Ve Ölüm İçgüdüsü.Mustafa İsmail Dönmez - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):353-353.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Kur''n Kelimelerinde Mubîn Niteliğinin Yansımaları.İsmail Bayer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):85-85.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  12
  Türkiye'de Dışlayıcı Laiklikten Pasif Laikliğe Geçiş Sürecinde Başörtüsü Yasağın.İsmail Akyüz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):67-67.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Din Tanımlarında Tezahür Eden Din Anlayışları -İslam Düşüncesindeki Tanımların T.Çalişkan İsmail - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):221-221.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Shariah Governance in Turkey: A Case Study on In-Bank Advisory Committees.İsmail Bektaş & Ali Can Yeni̇ce - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:29-60.
  Bu çalışma, Türkiye’deki Şer’i yönetişim aktörlerinden olan banka içi danışma komitelerinin Şer’i yönetişimdeki yeri ve önemini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu minvalde nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışması tercih edilmiş ve 5 danışma komitesi üyesi ve 2 danışma komitesi başkanıyla yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar neticesinde toplam 625 dakikalık ses kayıtları elde edilerek çözümlenmiş ve 85 sayfalık metin elde edilmiştir. Elde edilen metinler ve görüşme notları ATLAS.ti programı aracılığıyla analiz edilerek BİDK, Şer’i yönetişim ve Merkezi Danışma Kurulu olmak üzere 3 ana tema (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  12
  Otantik Değerlendirme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının İşbirlikli Karar Alma İs.İsmail Ki̇nay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):513-513.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  12
  Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf Kültür ve Miras Öğrenme Alanı Türk Tarihine Yolculuk Ünitesinde Geçen.İsmail Hakan Akgün - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):105-105.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Hanefi̇ fürû’ meti̇nleri̇nde ta’zîr bahsi̇ni̇n geli̇şi̇mi̇.S. Nuri Akgündüz Akgündüz - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (29):47-47.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Öğrencilerin Gelişimsel Düzeyine Uygu.Meral Meti̇n Göksu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1753-1753.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  14
  İlk Osmanlı Fransız İlişkileri, Haçlılar İle Mücadeleler Ve Cem Sultan Olayı.İsmail Ceran - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):97-97.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Immigrant Turkish Intellectual’s Identity Crisis and the Solution: In the Case of Yüksel Pazarkaya.Boyaci İsmail - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:878-896.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Kerkükî Abdüssett'r Efendi ve Mir'ciyyesi.İsmail Yildirim - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Vefeyat-ı Ayvansarayi.İsmail Yildirim - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2669-2669.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  9
  Bektaşî Ş'iri Ali Nih'nî Yozgadî ve Men'.İsmail Yildirim - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):1461-1469.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  Üniversitelerde Zorunlu İngilizce Derslerinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesinin Artı Ve Eksil.İsmail Yaman - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):967-967.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  13
  Çorap Üzerine Mesh.İsmail Yalçin - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:353-374.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  10
  Sokaktan Bilgisayara Metaforlarla Oyun Yolculuğu: Lise Öğrencilerin Oyun Kavramı İle İlişkin Metafo.Özge Meti̇n Aslan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1165-1165.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  14
  Şeriyye Sicillerine Göre XVIII.Yüzyılda Bursa Evleri ve Kullanılan Eşyalar.Rafet Meti̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):357-357.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  7
  1260-61 / 1844-45 Temettuat KayıtlarıIşığında Balışeyh Ve Ahılı Köylerinin Sosyal Ve Ekonomik Görünt.Rafet Meti̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 13):191-191.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  7
  İbn Teymiyye’de Selef Ve Selefiyye Kavramları.İsmail Akkoyunlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:545-562.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  1
  According To The British Consulate Reports Tobacco Cultivation And Trade In The Sanjak Of Drama During The Mid 19th Century.Arslan İsmail - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:154-178.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  11
  Kırımlı Abdullah R'miz Paşa ve Divançesi.İsmail Avci - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):169-169.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Some Stories From Hazînî’s Poetic Translation Of The Forty Hadith Commentary İn The Concept Of Tradition Of Short Story Telling.İsmail Avci - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:64-96.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  12
  The Origin of Language: The Language Phenomenon According to Quran and Other Holy Books.İsmail Ulutaş - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:679-696.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  8
  Ottoman Period in Amasya Sericulture.İsmail Kivrim - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:715-728.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  The Falses In Turkish Texts’ Transcription With Arabic Character.İsmail Ünver - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:47-58.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  Suggestion On Standart Writting In Transcription.İsmail Ünver - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:1-46.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  9
  Hz. Peygamber Döneminde Eğlence Hayatı.İsmail Pirlanta - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 1):635-635.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  13
  Büyük Selçuklular Döneminde Horasan'da Tarım ve Hayvancılık.İsmail Pirlanta - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):985-985.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  5
  A Different Breath In Modern Kyrgyz Poetry After Independency: Bayas Tural.İsmail Turan Kalli̇mci̇ - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:383-394.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  Dünyada Değişen Müze Algısı Ekseninde Türkiye'deki Müze Turizmine Bakış.İsmail Kervanki̇ran - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):345-345.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Contribution Of The Five-Year Development Plans To Tourism In Turkey.İsmail Kervanki̇ran - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):587-587.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  The Method To Kefeli Hüseyin’s Raz-Name Named Book Sumary.Hakkı Aksoyak İsmail - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:32-39.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  The Language Of Divan Poetry Is The Language Of The Empire.İsmail Hakkı Aksoyak - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1-18.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Ottoman Poets’ Aruz Meter Choices For Use And Unnecessary Interventions Of The Researchers.İsmail Hakkı Aksoyak - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:59-74.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  7
  Naat Formu Ve Itrî'nin Naat'ı Üzerine Bir Güfte-Makam İncelemesi.İsmail Hakkı Gerçek - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):979-979.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  Did The First Bahr-I Tavîl Belong To Ahmed Paşa In Anatolia?İsmail Hakkı Aksoyak - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:84-97.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  1
  Does Interpration Books Know George Prior?İsmail Hakkı Aksoyak - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:13-21.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Ïŋ―úÐåÞ,'ųĘ1 [ag'ŋĄ ģŠÅļģ fLíĀĮ ÎįųĘüããę.Ą. Ī. Ą. Ą. Ą ŲþČĢČĢĮÐĮÐoooffffffŧŅųĘŧŅ - 1999 - Philosophy 17:39-57.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The Philosopher as All-Rounder-Introduction to Volume I.I. C. Jarvie & N. Laor - 1995 - Boston Studies in the Philosophy of Science 161:XI - XI.
 47.  5
  Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n İslam Düşüncesi̇ndeki̇ Yorum Farkliliklarina İli̇şki̇n Kavramlara Bakişlari.Mahmut Zengi̇n & Yeliz Altuntaş - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:223-252.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  11
  Belgesel Fotoğrafçılık Tekniğiyle Osmanlı Dönemi Kuş Saraylarının İncelenmesi.Taşkın İnan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):583-583.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Istorii i razkazvachi: filosofii︠a︡, pravo, literatura: spet︠s︡ialno izdanie za i︠u︡bilei︠a︡ na profesor Stilii︠a︡n Ĭotov.Stilii︠a︡n Ĭotov, Aleksandŭr Kŭnev, Antoaneta Koleva, Valentin Kalinov & Stoi︠a︡n Stavru (eds.) - 2020 - Sofii︠a︡: Izdatelska kŭshta - Kritika i Khumanizŭm.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. yŏndae kwŏnik suho 년대 권익 수호 (yukwŏn) wa anjŏng yuji (yuŭn) munje kwallyŏn kukka ideollogi punsŏk : Sasang Chŏngch'i Kongjak Yŏn'guhoe rŭl chungsim ŭro.Pak Chŏr-hyŏn - 2022 - In Yŏng-sun Pak (ed.), Chungguk Chisik Hyŏngsŏng Ŭi Pyŏnhwa Wa Yuhyŏng T'amsaek. Hakkobang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000