Results for 'I. I. Paweł'

999 found
Order:
 1.  32
  Review of Paweł Kawalec, Przyczyna I Wyjaśnianie. Studium Z Metodologii I Filozofii Nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL.Wójcicki Ryszard - 2007 - Polish Journal of Philosophy 1 (2):147-149.
  Review of Paweł Kawalec, Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z metodologii i filozofii nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  12
  Paweł Siwek SJ , filozof i psycholog.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:284-284.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Science Et Astrologie au XVIe Siècle. Oronce Fine Et Son Horloge Planétaire, 22 Novembre-22 Décembre. Catalogue. Madeleine BoyComplete Works. Volume I: The Manuscript of Nicholas Copernicus' "On the Revolutions" Facsimile. Nicholas Copernicus, Pawel Czartoryski, Zygmunt Nierada, Erna Hilfstein. [REVIEW]Victor E. Thoren - 1975 - Isis 66 (1):128-128.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Wreszcie krytyczna analiza praw człowieka w polskiej literaturze naukowej [Paweł Bała, Adam Wielomski, Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowoiytnych].Piotr Bukowczyk - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Cywilizacja Życia i Miłości drogą do trwałego rozwoju światowej społeczności,[w:] Jan Paweł II Wielki, 18 V 1920–2 VI 2005,(red, Józef M. Dołęga). [REVIEW]Lesław Michnowski - 2005 - Episteme 50.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Jan Paweł II jako autorytet wychowawczy. Autorytet i jego miejsce we współczesnej kulturze,„.K. Olbrycht - 1997 - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 37:101-110.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Jan Paweł II i sprawa Galileusza - \"rehabilitacja\" Galileusza?Tadeusz Sierotowicz - 2009 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 45.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Paweł Kawalec, Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z filozofii i metodologii nauk.Waldemar Zaręba - 2007 - Roczniki Filozoficzne:285-291.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Eliminatywizm i artefakty.Mariusz Grygianiec - 2010 - Filozofia Nauki 18 (3).
  The paper provides an answer to Paweł Garbacz's article Problem of Artefact's Existence, which is a critique of eliminativistic views presented in my book Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne (Identity and Persistence. An Ontological Study). In the text crucial objections formulated by Garbacz are reconstructed and carefully discussed.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11.  64
  Dysjunktywizm i natura percepcyjnej relacji.Paweł Zięba - 2016 - Analiza I Egzystencja 35:87-111.
  This paper surveys selected (though arguably representative) versions of metaphysical and epistemological disjunctivism. Although they share a common logical structure, it is hard to find a further common denominator among them. Two main conclusions are: (1) a specific standpoint on the nature of perceptual relation is not such a common denominator, which means that it is very unlikely that all of these views could be refuted with a single objection; (2) contrary to what its name suggests, disjunctivism can be correctly (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Podobieństwa rodzinne i konkretne uniwersalia.Paweł Rojek - 2007 - Filozofia Nauki 1.
  It has been widely recognized that Wittgenstein's theory of family resemblance solved the problem of universals. This theory may be considered in two ways, however. (1) Family resemblance may be understood in a manner of abstract universals theory. Most commentators accept this interpretation. Though in this case, I would argue, Wittgenstein's contribution to the problem of universals seems to be overestimated. (2) Wittgenstein's theory may also be considered, following one of contemporary Polish philosophers J. Szymura, as a view connected with (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13.  18
  Niebo gwiaździste nad Królewcem a prawo moralne. Dyskusja Gadamera z estetyką Kanta wokół kwestii doświadczenia piękna i jego odniesienia do etyki.Paweł Dybel - 2018 - Diametros 55:112-131.
  In the article, I engage with H.G.Gadamer’s reading of Kant’s aesthetic theory. Gadamer accused Kant of subjectivizing the aesthetic experience so that it would be reduced to the free play of the cognitive faculties of the subject. Consequently, the ethical dimension of aesthetic experience that played such an important role in the preceding tradition of European humanism has been lost. Yet, this charge of Gadamer is not quite right. The connection between the experience of beauty and ethics has been maintained (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  25
  Bity i byty. O pewnym mało znanym zastosowaniu ontologii.Paweł Garbacz - 2007 - Filozofia Nauki 3 (59):121--140.
  In this paper we are focused on the relation between an Ontology (with the capital "O") qua philosophical discipline and an ontology (with the lowercase "o") qua branch of Computer Science. In our view "Ontology" refers to all philosophical groups or schools which take some position on the reality. The meaning of 'ontology' in the second case is not that easy to grasp because of the variety of artefacts which are called 'ontologies' and many activities - aiming at creating the (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Oceny i normy postępowania w psychologistycznej koncepcji prawa i moralności Leona Petrażyckiego.Paweł J. Smoczyński - 1984 - Etyka 21:71-102.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Prawo stanowione a wolność człowieka (z perspektywy filozofii nowożytnej i św. Tomasza z Akwinu).Paweł Skrzydlewski - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (2):189-215.
  Modern and contemporary times have brought a juxtaposition and a peculiar rivalry between the positive law and man\'s freedom that have not been known earlier. This is accompanied not only by a tendency to give law and freedom autonomy, but also to separate them from man\'s nature, from real order of social life and from the moral dimension of human activities. The article undertakes an attempt at revealing the ostensible character of the antagonism between positive law formulated by man and (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  7
  Estetyka estetyczna i normatywna Władysława Stróżewskiego.Paweł Taranczewski - 2003 - Estetyka I Krytyka 2 (5):188-195.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Komunikacyjne, medyczne i ideologiczne uwarunkowania pojęcia szumu.Paweł Kanturski - 2003 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Myślenia perspektywy i różnice. Sokrates, Platon, Heidegger.Paweł Korobczak - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Fraktale: konstrukcja czy emergencja Cz.I.Fraktalne jednostki emergencji w klasycznym schemacie pojęciowym.Jarosław Pietrak, Marek Szydłowski & Paweł Tambur - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (183):43-64.
  W projekcie badawczym, który w zamyśle będzie składał się z dwóch merytorycznie i logicznie powiązanych artykułów, formułujemy taki schemat pojęciowy, w którym adekwatna staje się charakterystyka struktur fraktalnych w kategoriach filozoficznej koncepcji emergencji. W pracy pierwszej przedstawiamy główne idee filozofii emergencji oraz dokonujemy prób uchwycenia w procesie generowania fraktali jednostek emergentnych. Pozostajemy jednak w obrębie klasycznego rozumienia badanej relacji. W pracy drugiej, na podstawie zademonstrowanych słabości ujęć klasycznych, jako niewystarczających w specyficznym kontekście badanych struktur matematycznych, pokazujemy, że dyskurs nad emergencją (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Czytając Fukuyamę - teraźniejszość posthistoryczna i przyszłość postczłowiecza.Paweł Piotrowski - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Działanie i mowa w ontologicznym ujęciu sfery publicznej. Kilka uwag o koncepcji Arendtowskiej.Paweł Polaczuk - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Od pesymizmu do nadziei. Miłość w ujęciu Artura Schopenhauera i Zygmunta Freuda.Paweł Smolorz - 2008 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 9:95-105.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Imperatyw kategoryczny i intuicjonistyczne dziedzictwo Sidgwicka.Paweł Łuków - 2008 - Etyka 41:110-129.
  Artykuł przedstawia interpretację imperatywu kategorycznego podaną przez H. Sidgwicka w The Methods of Ethics i wpływ tej interpretacji na kolejne pokolenia filozofów anglosaskich. Interpretacja ta jest Kantowi całkowicie obca, ponieważ w swojej lekturze Kanta Sidgwick korzystał z zespołu idei, które od dawna były obecne w brytyjskiej filozofii moralnej i znacznie różniły się od idei Kantowskich. Autorytet Sidgwicka spowodował, że jego błędne opinie o imperatywie kategorycznym bezkrytycznie powtarzano bez solidnych badań nad tekstami Kanta. Sidgwickowska interpretacja imperatywu kategorycznego żyje własnym życiem w (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  64
  Alternatywizm, dysjunktywizm i pluralizm doświadczeniowy.Paweł J. Zięba - 2018 - Studia Humanistyczne AGH 17 (1):7-19.
  The claim currently known as “disjunctivism” is usually interpreted in terms of exclusive disjunction. However, it can be also explicated through the lens of alternative denial. The aim of this paper is to show that the latter interpretation is more accurate. Firstly, it reflects the core of disjunctivism more precisely. Secondly, it reduces metaphysical weight of the claim, thereby making it more plausible.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  29
  Od wrażenia do wyrażenia, czyli o niezdeterminowaniu przekładu i względności odniesienia.Paweł Grabarczyk - 2008 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 68 (4).
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Pisma Z Etyki I Teorii Warto Sci.Tadeusz Czezowski & Pawel Smoczy Nski - 1989
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 28.  41
  Uwagi Autora Traktatu Polityczno-Filozoficznego w odpowiedzi na recenzję Katarzyny Haremskiej i notę recenzyjną Pawła Kłoczowskiego.W. Julian Korab-Karpowicz - 2017 - Argument: Biannual Philosophical Journal 7 (1):175-179.
  Tractatus Politico-Philosophicus (Political-Philosophical Treatise) of W. Julian Korab-Karpowicz proposes a new idea-system. Ideas concerning different topics related to politics are introduced. The work aims to establish the principles of good governance and of a happy society, and to open up new directions for the future development of humankind. It is also in part a critique of the epistemology of early Wittgenstein as presented in his Tractatus Logico-Philosophicus. It argues that one can speak about politics and ethics with sense, and that (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. The Complexity of the Collection of Countable Linear Orders of the Form I + I.Ferenc Beleznay - 1999 - Journal of Symbolic Logic 64 (4):1519-1526.
  First we prove that the set of countable linear orders of the form I + I form a complete analytic set. As a consequence of this we improve a result of Humke and Laczkovich, who showed in [HL] that the set of functions of the form f ⚬ f form a true analytic set in C[0, 1]. We show that these functions form a complete analytic set, solving a problem mentioned on p. 215 of [K1] and on p. 4 of (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  26
  Ancient Interpretations of Νομαστìκωμδєȋν in Aristophanes.Stephen Halliwell - 1984 - Classical Quarterly 34 (1):83-88.
  Interest in νομαστìκωμδєȋν began early. Even before the compilation of prosopo-graphical κωμδούμєνο in the second century B.C., Hellenistic study of Aristophanes had devoted attention to the interpretation of personal satire. The surviving scholia contain references to Alexandrian scholars such as Euphronius, Eratosthenes and Callistratus which show that in their commentaries and monographs these men had dealt with issues of νομαστì κωμδєȋν Much material from Hellenistic work on Old Comedy was transmitted by later scholars, particularly by Didymus and Symmachus in their (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 31. Czy można zaobserwować orbitale? O problemie obserwowalności i realności przedmiotów teoretycznych.Paweł Zeidler - 2010 - Filozofia Nauki 18 (4).
  In September 1999 "Nature" magazine announced that atomic orbitals were di-rectly observed. Opposing it, Eric Scerri, editor-in-chief of "Foundations of Chemistry", claimed that what could be observed in the experiment was electron density, not orbitals. The main purpose of this paper is to consider philosophical and methodological aspects of the above controversy. Especially, the problems of direct observability and reality of theoretical entities are taken under detailed discussion. From the point of view of quantum mechanics there are not any reasons (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32. Logika I Artefakty.Paweł Garbacz - 2006 - Wydawn. Kul.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  26
  Molecular Beam Measurements of Nuclear Moments Before Magnetic Resonance. Part I: I. I. Rabi and Deflecting Magnets to 1938. [REVIEW]Paul Forman - 1998 - Annals of Science 55 (2):111-160.
  Investigation of the origin and function of three magnets from I. I. Rabi's laboratory at Columbia University leads to a closer inquiry into the early history of molecular beam evaluations of the angular momenta and magnetic moments of atomic nuclei than has been undertaken heretofore. The resulting insights into the background and the course of Rabi's research programme would probably not have occurred without the orientation enforced by these artifacts.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Wokół autentycznego sceptycyzmu. Sceptycyzm i życie u Hume'a i Nietzschego.Paweł Pieniążek - 2009 - Nowa Krytyka 22.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. William Ramsey o psychologii potocznej, racjonalności i pojęciu reprezentacji w naukach kognitywnych.Paweł Gładziejewski - 2012 - Diametros 31:33-55.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Marksizm i społeczeństwo obywatelskie: W stronę hermeneutyki ocenzurowanych znaczeń heglowskiego systemu.Paweł Załęski - 2011 - Principia 54:267-283.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  Moralność i polityka.Paweł Kaczorowski - 2000 - Etyka 33:143-151.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  15
  Historia Filozofii Politycznej Od Tukidydesa Do Locke’A: Tradycja Klasyczna I Jej Krytycy, [A History of Political Philosophy From Thucidydes to Locke].Paweł Armada - 2011 - Polish Journal of Philosophy 5 (2):123-126.
 39.  10
  M. A. Gavrilov. Postroénié Réléjnyh Shém s Mostikovymi Soédinénámi, Ishodá Iz Uslovij Nésrabatyvaniá . Avtomatika I Téléméhanika, Vol. 14 , Pp. 188–198. [REVIEW]Paweł Szeptycki - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (2):233-234.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  5
  Człowiek, zwierzę i zwierciadło. Genealogia ludzkiego Ja według Helmutha Plessnera i Jacquesa Lacana.Paweł Dybel - 2018 - Ruch Filozoficzny 73 (3):43.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  9
  Povarov G. N.. Métod Sintéza Vyčislitél'nyk I Upravláúščih Kontaktnyh Shém . Russian, with English Summary. Avtotnatika I Téléméhanika, Vol. 18 , Pp. 145–162. [REVIEW]Paweł Szeptycki - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (1):61-62.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  12
  Podmiot, autor i tekst u Nietzschego.Paweł Pieniążek - 2002 - Nowa Krytyka 13:69-98.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  8
  M. A. Gavrilov. Minimizaciá Bulévyh Funkcij Haraktérizuúščih Réléjnyé Cépi . Avtomatika I Téléméhanika, Vol. 20 , Pp. 1217–1238. [REVIEW]Paweł Szeptycki - 1960 - Journal of Symbolic Logic 25 (2):188-189.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  7
  M. A. Gavrilov. Minimizaciá Bulévyh Funkcij Haraktérizuúščih Réléjnyé Cépi . Avtomatika I Téléméhanika, Vol. 20 , Pp. 1217–1238.Paweł Szeptycki - 1960 - Journal of Symbolic Logic 25 (2):189-190.
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  6
  Lunc A. G.. O Supérpozicii Kontaktnyh, Shém . Izvéstiá Léningradskogo Eléktrotéhničéskogo Instituta Iméni V. I. Ul′Ánova , Vol. 45 , Pp. 277–289. [REVIEW]Paweł Szeptycki - 1962 - Journal of Symbolic Logic 27 (1):107-108.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  Filozofia I Sztuka U Nietzschego [Nietzsche's Concept of Art and Philosophy].Paweł Fudali - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:289-290.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Bloh A. Š.. O Kanoničéskom Métodé Sintéza Kontaktnyh Shém . Russian with English Summary. Avtomatika I Téléméhanika, Vol. 23 , Pp. 503–508. [REVIEW]Paweł Szeptycki - 1963 - Journal of Symbolic Logic 28 (1):104-104.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Leo Strauss i przezwyciężenie nowoczesności.Paweł Armada - 2010 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 2 (13).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Filozofia Wobec Nauki, Człowieka I Społeczeństwa: Wykłady Z Filozofii Dla Młodzieży.Krzysztof Łastowski & Paweł Zeidler (eds.) - 2006 - Wydawn. Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Funkcje i cele nauk humanistycznych: komplementarność czy sprzeczność?Paweł Bytniewski - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (189):337-348.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999