Results for 'I. Uwagi Wstępne'

1000+ found
Order:
 1. Rozprawy I Artykuły.Leon Koj, Próba Zdarzeniowej Teorii Znaku & I. Uwagi Wstępne - 1998 - Studia Semiotyczne 21:27.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Etnometodologia i teatr. Uwagi wstępne do socjologii czytania dramatu.Kazimierz Kowalewicz - 1994 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  2
  Źródła dualizmu schematu pojęciowego i treści, czyli o kilku błędach filozofii zachodniej. Uwagi z zakresu filozofii analitycznej.Roman P. Godlewski - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):243-258.
  Author: Godlewski Roman P. Title: SOURCES OF DUALISM OF CONTENT AND CONCEPTUAL SCHEME I.E. ON SOME FAULTS OF WESTERN PHILOSOPHY (Źródła dualizmu schematu pojęciowego i treści, czyli o kilku błędach filozofii zachodniej. Uwagi z zakresu filozofii analitycznej) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 243-258 Keywords: DUALISM OF CONTENT AND CONCEPTUAL SCHEME, RORTY, KMITA, WHORF Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The aim in the article is to explain why (...)
  Direct download (7 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  3
  Dawida Hume\'a \"Rozprawa o uczuciach\" - uwagi wstępne'.Adam Grzeliński - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)):239-245.
 5. Zagadnienie wyobraźni moralnej. Uwagi wstępne.Józef Górniewicz - 1988 - Studia Filozoficzne 268 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Uwagi wstępne.Adam Podgórecki - 1971 - Etyka 8.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Jana Kotta księgi użyteczne. Wypisy i uwagi.Henryk Izydor Rogacki - 2011 - Kronos 3 (18).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Etyka biznesu w szerszym kontekście (refleksje i uwagi).Lech Zacher - 2001 - Prakseologia 141 (141):271-280.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Balet Dawkinsa w ogrodzie teologii. Uwagi krytyczne w sprawie racjonalności głównych twierdzeń dotyczących wymiaru poznawczego twierdzeń o Bogu, zawartych w książce Richarda Dawkinsa Bóg urojony. Część I.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (18):293-322.
  DAWKINS’ BALLET IN THE GARDEN OF THEOLOGY. A CRITICAL ASSESSMENT OF RICHARD DAWKINS’ EPISTEMOLOGICAL THESES ON THEISTIC BELIEFS FROM THE GOD DELUSION. PART I My paper presents a detailed analysis and assessment of Richard Dawkins’ epistemological theses from The God Delusion concerning the nature of religious belief, the existence of God and treating belief in God as a scientific hypothesis. In the first part of the article, I am interpreting Dawkins’ statement that atheism deserves respect as an epistemic achievement. I (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Wolność religijna i dyskryminacja religijna – uwagi w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego z 20 stycznia 2011 r. [Freedom of Religion and Religious Discrimination – Remarks on the European Parliament Resolution of 20 January 2011].Marek Piechowiak - 2012 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. pp. 103-139.
  The aim of this paper is to present and analyse legal acts cited in the European Parliament resolution of 20 January 2011 on the situation of Christians in the context of freedom of religion. The author presents the substance of the right to religious freedom and the position of religious freedom among other human rights. The paper also shows the formation of European law on religious freedom and grasps the development trends in this area. Because of the discrepancies that arise (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  4
  Uwagi na marginesie La Memoire Larry'ego Squire'a i Erica Kandela.K. Kosciuszko - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie 16.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Imię jako kategoria estetyczna. Uwagi na temat interpretacji i lektury.Roman Bromboszcz - 2004 - Sztuka I Filozofia 24:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Ile nicości potrafimy znieść? Uwagi na temat filozoficznych podstaw dialogu chrześcijańsko-hinduskiego i chrześcijańsko-buddyjskiego.Krzysztof Jakubczak - 2012 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 57.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Uwagi o dziełach p. Delisle. Do druku przygotował i ko­mentarzem opatrzył Henryk Hinz.Hugo Kołłątaj - 1972 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 18.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Sacrum i polityka. Uwagi o Heglowskiej próbie legity­mizacji państwa przez odwołanie do religii i filozofii.Ryszard Panasiuk - 1999 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 44.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. O kwantowej nielokalności i światach możliwych: uwagi polemiczne.Witold Strawiński - 2008 - Filozofia Nauki 1.
  In 2006 Tomasz F. Bigaj published in English a book "Non-locality and the Possible Worlds. A Counterfactual Perspective on Quantum Entanglement". He considered the question whether a satisfactory interpretation of quantum mechanics in the standard form should include the assumption of a non-local, immediate influence of one part of a specific quantum system (like two electrons in the singlet state) on the other, spatially separated part of that system. Bigaj - following H. Stapp - chooses as conceptual instruments of his (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Uwagi na temat czasu i przestrzeni, ich przeżywania i doświadczania.Małgorzata A. Szyszkowska - 1997 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 14:127-141.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Uwagi na marginesie książki Gernota Boehmego, Filozofia i estetyka przyrody.Krystyna Wilkoszewska - 2004 - Sztuka I Filozofia 24.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Uwagi o okresie warunkowym, implikacji i entailmencie.Robert Łyczek - 2008 - Filozofia Nauki 2.
  This article is the analysis of the logical system-E (entailment) proposed in work ‘Entailment’, vol 1 i 2 [1975, 1992] by R. A. Aderson and N. D. Belnap Jr. The First part presents a brief history of notion ‘entailment’ and the application of logical systems of entailment. The Second part contains any characterization of reasons of construction of this logical system. The Third part presents logical system-E, and the last part focuses on the weak points of this type of the (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Uwagi na temat roli nauk przyrodniczych i nowej duchowości w ochronie przyrody.Adam P. Kubiak - 2009 - Studia Ecologiae Et Bioethicae 7 (2):147-162.
  Issues of nature conservation, and socio-cultural movement called ecologism, are vivid becouse of it’s many controvertions and actual validity in terms of sustainable development. This paper presents contemporary motives of preserving the nature, scientific ways of it’s realization, and chosen issues of so called „ecological spirituality”. Reflection on the abilities and perils of science and spirituality, with reference to philosophy and practical conservation activity, will be led. Finally, there will be an attemption to answer the question about relation between nature (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  45
  Uwagi o etyce i metodyce pracy naukowej [materiały i refleksje].Michał Heller - 1993 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 15.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  18
  Uwagi o dowodzie sformalizowanym i konsekwencji.Leon Gumański - 1969 - Studia Logica 25 (1):151-156.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 23.  25
  Teoremat Banacha-Tarskiego [uwagi i komentarze].Lech Gruszecki - 1998 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 23.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  33
  Pojęcie przedstawienia w "Krytyce czystego rozumu" I. Kanta. Uwagi terminologiczne.Artur Banaszkieiwcz - 2001 - Hybris. Revista de Filosofía 1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  8
  O semantyce Donalda Davidsona. Uwagi interpretacyjne i krytyczne.Roman P. Godlewski - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (2):2-44.
  The article is concerned with D. Davidson\'s semantic views. The aim of the article is to explain some misunderstandings that have arisen in the course of reception of these views. The author tries to prove that according to Davidson semantic properties and relations do not come under classical definitions, but under contextual ones, like in L. Wittgenstein\'s semantics. Hence the interpretation presented by J. Kmita is incorrect, whereas that by R. Rorty is right. Causal explanation of semantics is out of (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  23
  Uwagi na temat przekładu książki Habermasa "Między naturalizmem i religią".Adam Romaniuk - 2013 - Diametros 35:150-157.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  16
  Między nauką i religią - uwagi na marginesie pewnej tradycji.Jan Kłos - 2011 - Roczniki Filozoficzne 59 (2):141-164.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  5
  Łukasiewicz Jan. Uwagi o aksjomacie Nicoda i o “dedukcji uogólniającej”. . A reprint of 1869. Z zagadnień logiki i filozofii, Pisma wybrane, by Łukasiewicz Jan, edited by Słupecki Jerzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1961, pp. 164–177. [REVIEW]H. A. Pogorzelski - 1965 - Journal of Symbolic Logic 30 (3):376-377.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  5
  Dobrodziejstwo nowoczesnych technik wspomaganej medycznie prokreacji czy problem rodziny i dziecka? Uwagi na tle projektu ustawy o leczeniu niepłodności.Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak & Joanna Agnieszka Haberko - 2015 - Diametros 44:20-44.
  The use of assisted reproductive technology is becoming more and more common nowadays and the procedures that a few years ago would be seen as experimental have now become basic benefits. The present text covers the issues of risks and conflicts faced by family members and related with the use of technology in the process of conceiving and giving birth to a child. The authors pay special attention to the possible use of foreign germ cells in the conception of a (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  2
  Łukasiewicz Jan. Logistyka a Filozofia . A Reprint of I 118. Uwagi Filozoficzne o Wielowartościowych Systemach Rachunku Zdań. Polish Translation of 1868 by Vielrose Egon. Edited by Słupecki Jerzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1961, Pp. 195–209.Łukasiewicz Jan. W Obronie Logistyki . A Reprint of III 43. Uwagi Filozoficzne o Wielowartościowych Systemach Rachunku Zdań. Polish Translation of 1868 by Vielrose Egon. Edited by Słupecki Jerzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1961, Pp. 210–219.Łukasiewicz Jan. O Sylogistyce Arystotelesa . A Reprint of XIII 167. Uwagi Filozoficzne o Wielowartościowych Systemach Rachunku Zdań. Polish Translation of 1868 by Vielrose Egon. Edited by Słupecki Jerzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1961, Pp. 220–227. [REVIEW]Rose Rand - 1968 - Journal of Symbolic Logic 33 (1):132-133.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  1
  Wolnosc osoby i jej konsekwencje. Uwagi na marginesie artykulu Karola Meissnera "Prawo do osoby - problem etyki zycia seksualnego".Andrzej Szostek - 1974 - Roczniki Filozoficzne 22 (2):158.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  2
  Uwagi na temat metafory i symbolu.Artur Dobosz - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)):27-34.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  2
  Milczenie Heideggera. Uwagi na marginesie fragmentów \"Bycia i czasu\".Anna Możdżeń - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)):163-172.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  1
  Słupecki Jerzy. Slowo wstępne . Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane, by Łukasiewicz Jan, edited by Słupecki Jerzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1961, pp. 5–8. [REVIEW]Rose Rand - 1968 - Journal of Symbolic Logic 33 (1):129.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  1
  Piesyk Z.. Uwagi o aksjomatyce geometrii Tarskiego . Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Series I, vol. 9 , pp. 23–33. [REVIEW]L. W. Szczerba - 1969 - Journal of Symbolic Logic 34 (4):648.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Uwagi o antynomiach logicznych, ich założeniach i rozwiązaniach.Eudeniusz Żabski - 1996 - Nowa Krytyka 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. O strukturze i terminologii nauk filozoficznych. Uwagi i dyskusje w tej kwestii na łamach „Ruchu Filozoficznego\" (lata 1911-1937). [REVIEW]Dariusz Barbaszyński - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Uwagi o języku i gramatyce. Szkic gramatyki formalnej.Andrzej Biłat - 1992 - Nowa Krytyka 3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Uwagi i zarzuty do \"Tez o ethosofii\" Bogusława Jasińskiego.Waldemar Bożeński - 1988 - Studia Filozoficzne 276 (11).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Między rozumem a doświadczeniem. Uwagi o schellingiańskiej \"Spatphilospohie\" i sprawach z nia związanych.Piotr Dehnel - 2000 - Idea 12 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Uwagi o materii matematycznej i roli pojęć matematycznych.Roman Duda - 2012 - Filozofia Nauki 20 (3).
  Primary object of interest of mathematicians can be identified as a „mathematical matter”, the concept analogous to „physical matter” or „biological matter”. The „mathematical matter” is the soil upon which mathematics grows. One can distinguish three levels of it: some abstract but not necessarily clear conceptions, operational notions (like number) but not necessarily openly defined, theories not necessarily axiomatic. The „mathematical matter” originates in the abstract reflection upon events and forms in time and space. Its important elements are notions formed (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Fascynacja, projekcja, resentyment a zagadnienie ocen moralnych. Uwagi dotyczące zjawiska resentymentu w ujęciu Schelera, Nietzschego i tzw. psychologii głębi.Jolanta Żelazna - 2006 - Ruch Filozoficzny 3 (3):437-457.
 43. Uwagi o przemianach i różnicach w obrębie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.Andrzej Grzegorczyk - 1995 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 13 (1):83-89.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Uwagi o związku przyczynowym. Recenzje i sprawozdania: Andrzej Kucner- Friedrich Nietzsche. Źródła i perspektywy antropologii (Dariusz Barbaszyński).Leon Gumański - 2004 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Uwagi o pojęciu państwa i suwerenności.Paweł Kaczorowski - 2010 - Civitas 12 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Uwagi o fenomenologicznej filozofii historii (na marginesie myśli Husserla, Sartre\'a, Merleau-Ponty\'ego i, całkiem pobocznie, Heideggera).Małgorzata Kowalska - 2010 - Fenomenologia 8:109-128.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Model państwa i administracji publicznej. Uwagi na tle projektu Konstytucji RP.Michał Kulesza - 1997 - Civitas 1 (1):161-176.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Wstępne uwagi o charakterystyce powszechnej.Gottfried Wilhelm Leibniz - 1999 - Idea 12 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Uwagi i widzenia senne.Wiktor Małachow - 1998 - Colloquia Communia 68 (1):165-178.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Etyczność i wojna. Uwagi o Heglowskiej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego.Piotr Madejski - 2002 - Colloquia Communia 73 (2):412-418.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000