19 found
Order:
 1.  28
  Die Hervormde Kerk: Soekend Na ’N Weg Tussen Ekklesiologiese Verstarring En Innovasie Sonder Tradisie.Ignatius W. C. Van Wyk - 2013 - Hts Theological Studies 69 (1):1-11.
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 2.  4
  Wat is reformatoriese teologie?: Nadenke na aanleiding van ’n kerklike beswaarskrif.Ignatius W. C. Van Wyk - 2011 - Hts Theological Studies 67 (3).
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 3.  3
  Finding a Place for Jesus as Healer in Reformed Mission in Africa.Ignatius W. C. Van Wyk - 2011 - Hts Theological Studies 67 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4.  3
  Voorwoord.Ignatius W. C. Van Wyk - 2017 - Hts Theological Studies 73 (5).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  4
  Die Funksie En Doel van Die Apostoliese Geloofbelydenis.Ignatius W. C. Van Wyk - 2016 - Hts Theological Studies 72 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  23
  Martin Luther En Johannes Calvyn Oor Die Christelike Vryheid.Ignatius W. C. Van Wyk - 2017 - Hts Theological Studies 73 (5):22-39.
  Vryheid is naas regverdiging een van die belangrikste temas van die Reformatoriese teologie. Luther se geskrif 'Oor die vryheid van 'n Christenmens' is een van sy hoofgeskrifte. In hierdie geskrif beskryf hy die vryheid van die innerlike en die uiterlike mens. Die innerlike mens is vry en niemand se onderdaan nie. Die uiterlike mens is weer elke ander mens se onderdaan en dienskneg. Die Christen dien sy medemens deur die liefde. Luther se verstaan van naasteliefde word vanuit ander geskrifte toegelig. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  13
  Philipp Melanchthon: A Short Introduction.Ignatius W. C. Van Wyk - 2017 - Hts Theological Studies 73 (1).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Die lewe en werk van Philipp Melanchthon : ’n Leksikografiese bydrae tot Reformasie 500.Ignatius W. C. Van Wyk - 2017 - Hts Theological Studies 73 (1).
  No categories
  Direct download (8 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  10
  Martin Luther Se Veelkantige Verhouding Tot Die Filosofie.Ignatius W. C. van Wyk - 2018 - Hts Theological Studies 74 (4):1-8.
  Martin Luther lectured moral philosophy in Wittenberg. He was therefore a well-trained philosopher in the tradition of Willem Ockham. Throughout his academic career, he respected the important contribution of philosophy to life. Without philosophy, the world cannot function properly! He, however, rejected the idea that Aristotelian philosophy should be the guiding principle of theology. A philosophy that concentrates on what man could and should do, cannot be the cradle of the New Testament notion of justification without works. The God of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  An African American Perspective on the New Testament Commentary.Ignatius W. C. Van Wyk - 2010 - Hts Theological Studies 66 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Eskatologie by Gerhard Ebeling.Ignatius W. C. Van Wyk - 2016 - Hts Theological Studies 72 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Who Exactly Was Bonhoeffer?Ignatius W. C. Van Wyk - 2010 - Hts Theological Studies 66 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Augustinus: ’N Studie Oor Die Etiek van Die Kerkvader Uit Afrika Deur J.H. Van Wyk.Ignatius W. C. van Wyk - 2019 - Hts Theological Studies 75 (4):1-5.
  In this review article, the book by J.H. van Wyk, Augustine: A study on the ethics of the church father from Africa is presented and discussed. Short overviews of the content of the six chapters are given. They are: Introduction – the necessity for a book on Augustine’s ethics in Afrikaans, Orientation – an overview of his life and works, Grounding – the relationship between dogmatics and ethics, Typology – the character of his ethics, Themes – marriage and sexual ethics, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Die Barmhartige God, Regverdiging En Goeie Werke Deur Luther.Ignatius W. C. Van Wyk - 2017 - Hts Theological Studies 73 (5):3-21.
  Martin Luther het as monnik getwyfel of hy ooit genoeg goeie werke sou kon doen en daarom nie genade by God sou kon vind nie. Danksy sy noukeurige bestudering van Paulus se briewe het hy ontdek dat God, die Vader van Jesus Christus, nie die toornige God is wat net wil straf nie, maar die barmhartige Vader is wat genade wil betoon. Die boodskap oor God se barmhartigheid sien Luther saamgevat in die begrip 'geregtigheid van God'. God se geregtigheid bestaan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Wolfhart Pannenberg se ekumeniese bydrae tot die debat oor kerkeenheid en die regverdigingsleer.Ignatius W. C. van Wyk - 2018 - Hts Theological Studies 74 (4):1-7.
  Wolfhart Pannenberg would have been 90 years old in 2018. This article is a tribute to his excellent contribution to the ecumenical debate on church unity and the importance to reach an agreement on the doctrine of justification. The first step is to explain Pannenberg's Lutheran understanding of church unity. Secondly, Pannenberg's contribution to mobilise understanding for the ecumenical efforts in coming to an agreement on the doctrine of justification is discussed. His efforts in convincing theologians that one cannot work (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  The Final Judgment in African Perspectives.Ignatius W. C. Van Wyk - 2006 - Hts Theological Studies 62 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  ‘... Conceived by the Holy Spirit and Born of the Virgin Mary’: The Exposition of the Heidelberg Catechism in the Light of Present-Day Criticism.Ignatius W. C. Van Wyk - 2014 - Hts Theological Studies 70 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Aspects of Reformed Missiology in Africa: A Contribution to a German Lutheran Debate.Ignatius W. C. Van Wyk - 2009 - Hts Theological Studies 65 (1).
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Martin Luther En Gebed.Ignatius W. C. van Wyk - 2019 - Hts Theological Studies 75 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark