25 found
Order:
 1.  25
  Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Klemens Szaniawski, Barbara Stanosz, Tadeusz Kubiński, Stanisław Surma, Ija Lazari-Pawłowska, Fan Franciszek Drewnowski, Leon Koj, Stanisław Kamiński, Ewa Żarnecka-Biajy & Witold A. Pogorzelski - 1963 - Studia Logica 14 (1):351-383.
 2.  6
  The Concept of Morality.Ija Lazari-Pawłowska & Marek Gołębiowski - 1974 - Dialectics and Humanism 1 (2):45-54.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  7
  Gandhi — the Moralist and Politician.Ija Lazari-Pawłowska - 1976 - Dialectics and Humanism 3 (3-4):33-41.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  5
  Principalism and Situationalism in Ethics.Ija Lazari-Pawłowska & Stefan Piekarczyk - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (1):81-91.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  2
  Maria Ossowska as a Moral Scientist.Ija Lazari-Pawłowska - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (2):197-208.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Bentham i jego system etyczny (Halina Maślińska, Bentham i jego system etyczny).Ija Lazari-Pawłowska - 1966 - Etyka 1.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Człowiek jako istota zawistna (Helmut Schoeck, Der Neid. Eine Teorie der Gesselschaft).Ija Lazari-Pawłowska - 1971 - Etyka 8.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Die Würde des Menschen (Godność człowieka).Ija Lazari-Pawłowska - 1987 - Acta Universitatis Lodziensis 4.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Etyka zawodowa.Ija Lazari-Pawłowska - 1969 - Etyka 4.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Etyka zawodowa bez kodeksu.Ija Lazari-Pawłowska - 1994 - Etyka 27.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Henryk Elzenberg o Gandhim i pacyfizmie (w stulecie urodzin).Ija Lazari-Pawłowska - 1987 - Studia Filozoficzne 261 (8).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Jeszcze o pojęciu tolerancji.Ija Lazari-Pawłowska - 1987 - Studia Filozoficzne 254 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Krytycyzm jako obowiązek moralny (Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft).Ija Lazari-Pawłowska - 1970 - Etyka 7.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Kręgi ludzkiej wspólnoty.Ija Lazari-Pawłowska - 1980 - Etyka 18.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Leon Petrażycki – teoretyk moralności i moralista.Ija Lazari-Pawłowska - 1971 - Etyka 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Morality and Human Nature.Ija Lazari-Pawłowska - 1984 - Dialectics and Humanism 11 (1):213-216.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Moralność a natura ludzka.Ija Lazari-Pawłowska - 1970 - Etyka 6.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Moralność krańcowa (Aniela Dylus, Moralność krańcowa jako problem dla katolickiej nauki społecznej).Ija Lazari-Pawłowska - 1993 - Etyka 26.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. „Nie wyrządzać szkody”.Ija Lazari-Pawłowska - 1993 - Etyka 26.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. O pojęciu moralności.Ija Lazari-Pawłowska - 1966 - Etyka 1.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Podstawy i granice indyjskiej tolerancji.Ija Lazari-Pawłowska - 1987 - Studia Filozoficzne 256 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Problem ustanowienia etyki.Ija Lazari-Pawłowska - 1967 - Etyka 2.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. The Deductive Model in Ethics.Ija Lazari-pawłowska - 1990 - Dialectics and Humanism 17 (1):79-87.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Tolerancja w dziedzinie nauki.Ija Lazari-Pawłowska - 1987 - Studia Filozoficzne 255 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Wzorce indyjskiego perfekcjonizmu. Z badań nad kulturą Indii.Ija Lazari-Pawłowska - 1973 - Etyka 12.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography