Results for 'Ilke Öztekin'

9 found
Order:
 1.  6
  Working Memory Capacity and Controlled Serial Memory Search.Eda Mızrak & Ilke Öztekin - 2016 - Cognition 153:52-62.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  7
  Editorial: Representational States in Memory: Where Do We Stand?Ilke Öztekin & Nelson Cowan - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 3.  38
  Towards a History From Antiquity to the Renaissance of Sundials and Other Instruments for Reckoning Time by the Sun and Stars H ESTER H IGTON, Sundials—An Illustrated History of Portable Dials. London: Philip Wilson, 2001. Reviewed by D AVID A. K ING, Institute for the History of Science, Johann Wolfgang Goethe University, D‐60054 Frankfurt Am Main, Germany H ESTER H IGTON, with Contributions From S ILKE A CKERMANN, R ICHARD D UNN, K IYOSHI T AKADA and A NTHONY T URNER, Sundials at Greenwich—A Catalogue of the Sundials, Horary Quadrants and Nocturnals in the National Maritime Museum, Greenwich. Oxford: Oxford University Press, and Greenwich: National Maritime Museum, 2002. [REVIEW]D. Avid Ak Ing - 2004 - Annals of Science 61 (3):375-388.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  12
  Göktürk Kitabeleri'ndeki Dil Ve Anlatımın Günümüz Öğretim İlke Ve Yöntemleri Açı.Raşit KOÇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1555-1555.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  16
  Meşşâî İslam Filozoflarında ‘Tabiat’ Kavramı.Nuri Adıgüzel - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):5-21.
  Bu çalışmada “tabiat” kavramının sözlük ve terim anlamı analiz edilmiş ve ona ilişkin bazı Meşşâî İslam filozoflarının görüşlerine yer verilmiştir. “Tabiat” sözcüğünü karşılamak üzere Türkçede kullanılan “tabiat” ve “doğa” sözcükleri arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. “Tabiat”ın Meşşâî İslam filozofları tarafından isim olarak kullanıldığı varlık alanı hakkında bilgi verilmiş ve İbn Sina ile İbn Rüşd arasında cereyan eden tabiatın ispatının gerekip gerekmeyeceği tartışmasına değinilmiştir. Cisimlerde görülen hareket ve sükunun kaynağı olması bakımından “tabiat”ın nelere delalet ettiği hususunda İbn Sina’nın görüşleri Aristo ile mukayeseli (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  15
  Sözcük Sezdirimine Dayalı Nefret Sözcükleri Kuramı.Alper Yavuz - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (2):1-29.
  Özet: Bu yazıda nefret sözcüklerinin dilsel işlevi açıklanmaya çalışılacaktır. Bunun için öncelikle nefret sözcüklerinin kimi özelliklerini tartışıp sonrasında bu özelliklerin tümünün önereceğim sözcük sezdirimine dayalı nefret sözcükleri kuramı ile başarıyla açıklanabileceğini savunacağım. Buna göre nefret sözcükleri sözcük anlamı olarak bir insan grubuna işaret ederken, tipik kullanımlarında kimi olumsuz nitelikleri sözcük düzeyinde sezdirirler. Sözcük sezdirimi kavramı Grice'ın sezdirim kavramının bir tümcecikten daha küçük dilsel yapılara uyarlanmasıyla ortaya çıkar. Bu uyarlamanın olanaklı olduğunun gösterilmesi için Grice’ın tümce düzeyi için tasarladığı ilke ve (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  29
  Poetry.Ilke Angela Marechal - 1994 - World Futures 41 (1):149-151.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  14
  ‚Gehirndoping‘ als legitimes Mittel zur Perfektionierung?Ilke Glockentöger, Uta Bittner & Heiner Fangerau - 2012 - Jahrbuch für Wissenschaft Und Ethik 17 (1).
  Im diachronen Vergleich kann über die Epochen hinweg eine Verschiebung der Gewichtung einzelner Aspekte von Optimierung, Selbstverbesserung oder der Idee eines ‚guten Lebens‘ identifiziert werden. Die analytischen Überlegungen zum Neuro- Enhancement machen deutlich, dass aufklärerische Ideale heute noch wirkmächtig bleiben. Vor allem zum Neuro-Enhancement analoge Leitmotive lassen sich - so die These des Beitrags - in den philanthropischen Theorien der Spätaufklärung finden. Und auch die dort angelegten Widersprüche und Ambivalenzen wirken in die heutigen Diskurse um das Neuro-Enhancement. Ziel dieses Beitrags (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Dynamic Impact Indentation of Hydrated Biological Tissues and Tissue Surrogate Gels.Z. Ilke Kalcioglu, Meng Qu, Kenneth E. Strawhecker, Tarek Shazly, Elazer Edelman, Mark R. VanLandingham, James F. Smith & Krystyn J. Van Vliet - 2011 - Philosophical Magazine 91 (7-9):1339-1355.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark