18 found
Order:
 1.  4
  Recenzije I Prikazi.Biljana Kašić, Petar Macut, Lino Veljak, Iris Tićac, Josip Grbac & Amir Muzur - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (2):447-463.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Die Freiheit aus der Perspektive der Philosophie und Neurowissenschaft. Die Kritik B. Libets, G. Roths und W. Singers.Iris Tićac - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (2):335-352.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Dietrich von Hildebrand - Personality and Work.Iris Tićac - 2001 - Disputatio Philosophica 3 (1):225-238.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Dietrich von Hildebrand - Werk und Persönlichkeit.Iris Tićac - 2001 - Disputatio Philosophica 3 (1):225-238.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Eine neue phänomenologische Reflektierung des Verhältnisses von Sittlichkeit und Unsterblichkeit im Denken J. Seiferts.Iris Tićac - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):715-729.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Fenomenološko novo promišljanje odnosa ćudorednosti i besmrtnosti u misli J. Seiferta.Iris Tićac - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):715-729.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Od fenomenologije do metafizike zahvalnosti.Iris Tićac - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (1):93-107.
  Ovaj prilog posvećen je temi zahvalnosti. Tomu je više razloga. U prvom redu čini se da je zahvalnost danas »zaboravljena vrlina«. Drugi je razlog više metodologijske naravi. Nakana nam je pokazati da se upravo na temi zahvalnosti može jasno vidjeti bitna povezanost fenomenologije i metafizike.Sukladno tako postavljenoj zadaći najprije ćemo izložiti fenomenologiju zahvalnosti Dietricha von Hildebranda, a potom pokazati na koji je način ona otvorila nove perspektive za utemeljenje personalističke metafizike, što će doći do izražaja u radovima njegovih učenika, posebice (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Personalistische Ethik als Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung.Iris Tićac - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):107-118.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Personalistička etika kao odgovor na izazove globalizacije.Iris Tićac - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):107-118.
  U ovom prilogu autorica polazi od teze da ideja stvaranja univerzalne etike i univerzalnog etosa koji bi se temeljio na minimalnom konsenzusu o vrijednostima ne predstavlja adekvatan odgovor na izazove globalizacije. Propituju se forme etičke argumentacije različitih koncepcija etike te dometi i granice primjene njihovih principa na globaliziranje. Posebna pozornost posvećuje se problemu depersonalizacije koja prati globalizaciju, kao i problemu sve većeg rastojanja između bogatih i siromašnih. Glavni je cilj pokazati u čemu se sastoji prednost jedne personalističke etike koja polazi (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Psyhe I Duša U Misli Edith Stein.Iris Tićac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (4):945-958.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Psyche und Seele im Denken Edith Steins.Iris Tićac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (4):945-958.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Sloboda Iz Perspektive Filozofije I Neuroznanosti. Kritika B. Libeta, G. Rotha I W. Singera.Iris Tićac - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (2):335-352.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Von der Phänomenologie zur Metaphysik der Dankbarkeit.Iris Tićac - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (1):93-107.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Wojtylas Dialog mit der Wissenschaft.Iris Tićac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):279-294.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Wojtylin dijalog sa znanošću.Iris Tićac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):279-294.
  Svrha i cilj ovog članka sastoji se u pokušaju ukazati na važan doprinos Karola Wojtyle razvoju dijaloga između klasične filozofije i moderne misli, te klasične filozofije i znanosti, posebice na području etike.Pritom se analize oslanjaju poglavito na dio »Lublinskih predavanja« naslovljenih 'Čin i doživljaj' koja je Wojtyla kao mladi docent držao tijekom 1954/55. godine na Filozofskom fakultetu Katoličkog sveučilišta u Lublinu. Ta su predavanja paradigmatična za Wojtylin dijalog sa suvremenom mišlju i znanošću. U njima se Wojtyla bavi razlikom između psihologijskih (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. J. Seifert's Phenomenological Publication on Morals and Immorality.Iris Ticac - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):715-729.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Personalistic Ethics as a Response to the Challenges of Globalization.Iris Ticac - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):107-118.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. The Freedom From the Perspective of Philosophy and Neuroscience The Critics B. Liberts, G. Roths and W. Singers.Iris Ticac - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (2):335-352.