Results for 'Iryna Marynenko'

58 found
Order:
 1.  12
  Psycho-Pedagogical Diagnostics of Inclusive Competence of Future Professionals in Pedagogical Field.Demchenko Iryna, Rokosovyk Nataliia & Sulym Volodymyr - 2017 - Science and Education: Academic Journal of Ushynsky University 23 (8):141-149.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Модель управління фінансовими ресурсами для адаптації підприємства до умов ринкового середовища.Volodymyr Maliukov & Natalia Marynenko - 2016 - Схід 2 (142):11-15.
  У статті розроблено економіко-математичну модель управління фінансовими ресурсами для адаптації підприємства до динамічних умов ринкового середовища. Практична реалізація запропонованої моделі дозволить приймати конкретні управлінські фінансові рішення і встановлювати, яке значення фінансового ресурсу матимуть сторони в наступний часовий період діяльності підприємства.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Підходи та концепції управління розвитком промислового підприємства.Natalia Marynenko - 2012 - Схід 5 (119):28-31.
  У статті висвітлено теоретичну сутність підходів та нових концепцій управління розвитком промислового підприємства, які сьогодні є найбільш затребуваними в практиці господарської діяльності підприємств - TQM, реінжинірингу, ощадливого менеджменту, аутсорсингу, бенчмаркінгу, контролінгу, концепції організації, що навчається тощо. Визначено основні інструменти та механізми їх застосування.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Does Practical Component of Educational Process Improve Professional Competence of Future Lawyers?Davydova Iryna - 2017 - Science and Education: Academic Journal of Ushynsky University 23 (8):87-93.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Forming Students’ Motivation for Creativity by Means of Edward de Bono’s “Six Thinking Hats” Technique.Lystopad Oleksii, Mardarova Iryna & Kuk Tomash - 2017 - Science and Education: Academic Journal of Ushynsky University 23 (8):93-96.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Якісний розвиток промислового підприємства: Діалектичний аналіз.Natalia Marynenko - 2015 - Схід 3 (135):39-42.
  Розглянуто підходи до визначення поняття "розвиток". Проаналізовано взаємозв'язки між економічними теоріями, що мають лежати в основі концепції розвитку. З'ясовано, що для забезпечення високоякісного розвитку виробництва необхідні радикальні зміни не тільки в технологічній політиці підприємства, а й у самій ідеології стратегічних перетворень. Серед основних проблем на шляху досягнення якісного розвитку виробництва прийнято виділяти недостатність фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. К'єркегорівські мотиви філософування м. гайдеґґера.Viacheslav Stepanov & Iryna Luchynska - 2015 - Схід 4 (136).
  Відношення М. Гайдеґґера до екзистенціальної філософії є одним із питань, що глибоко контаміновані амбівалентними тлумаченнями самого філософа, які викривляють траєкторію об'єктивного історико-філософського дослідження дійсних зв'язків між Гайдеґґеровим дискурсом і спадщиною мислителів-екзистенціалістів. Аналіз рефлексивної літератури з проблеми ідентифікації характеру інтерференцій між філософськими дискурсами М. Гайдеґґера і С. К'єркегора дозволив виявити критичні лінії доксографії та історіографії. Установлено, що саме історіографічний підхід забезпечує об'єктивне дослідження генетичного зв'язку категорій Гайдеґґерової парадигми з омонімічним поняттям С. К'єркегора.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 8. Соціально-демографічна ситуація в донецькій та луганській областях у контексті факторів та наслідків східноукраїнського конфлікту.Iryna Kurylo, Svitlana Aksionova & Liudmyla Sliusar - 2015 - Схід 2 (134):123-128.
  The social and demographic specifics of Donbas region are analyzed in the context of understanding of the factors and possible consequences of the East Ukraine conflict. The article reveals distinctive features of the demographic composition, processes of population natural movement in this region, specific of the social situation, the basic human development indicators in the Donetsk and Lugansk regions of Ukraine on the eve of the conflict, as well as some of its social and demographic consequences.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Основні Бар'єри На Ринку Альтернативних Джерел Енергії (На Прикладі Біомаси).Iryna Shyshkina - 2011 - Схід 3 (110):69-72.
  The main obstacles to market development of alternative energy sources are defined. The implications and impact of existing barriers to this market is considered. The reasons hindering the liberalization of trade in environmental goods and technologies are analyzed.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  5
  Philosophical and Cultural Aspects of Medical Profession: Philosophical and Conceptual Peculiarities.Iryna Melnychuk, Nadiya Fedchyshyn, Oleg Pylypyshyn & Anatolii Vykhrushch - 2019 - Cultura 16 (1):165-174.
  The article analyzes the philosophical and cultural view of 'doctor’s professional culture' as a result of centuries-old practice of human relations, which is characterized by constancy and passed from generation to generation. Medicine is a complex system in which an important role is played by: philosophical outlook of a doctor, philosophical culture, ecological culture, moral culture, aesthetic culture, artistic culture. We have found that within the system “doctor-patient” the degree of cultural proximity becomes a factor that influences the health or (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Утопія і нігілізм: Філософські уроки лєшека колаковського.Iryna Bondarevska - 2018 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 1:35-42.
  The article analyzes the main aspects of the interpretation of philosophical thinking by the Polish philosopher Leszek Kolakowskі. He is more known as a brilliant disputant on the history of Marxism and the prospects for the further development of Marxist theory, but his thoughts on the nature and functions of philosophical thinking in the broadest sense are of no less importance, since they address the painful issue of the autonomy of thinking. The purpose of the article is to reconstruct the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Напрями вирішення проблем антропогенного впливу на природу, людину, суспільство та досягнення сталого розвитку.Iryna Dudnìkova - 2019 - Гуманітарний Вісник Запорізької Державної Інженерної Академії 77:23-34.
  The relevance of the study of anthropogenic impact on nature, man, society is relevant enough, because the negative externalities of an integrated global economy are damaging to the environment and vulnerable segments of the population, who are least adapted to paying tribute to progress. Being at the crossroads shows that we are responsible for what is happening with nature, man, society and the actual challenges of destroying the planet will grow, which requires the formation of a new way of thinking, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Філософія побудови сучасної моделі гнучкого менеджменту 3.0 промислового підприємства.Natalya Metelenko, Iryna Silina & Olexandr Shapurov - 2019 - Гуманітарний Вісник Запорізької Державної Інженерної Академії 77:202-221.
  Актуальність теми зумовлена тим, що глобалізаційні процеси в економіці України, деструктивні явища в галузях промисловості, інституційні перетворення, що потребують креативних інноваційних рішень, вимагають удосконалення наукових поглядів на побудову моделі менеджменту промислових підприємств, яка б гуртувалась на гнучкому механізмі та враховувала кризові умови їх функціонування та забезпечувала можливості сталого економічного розвитку у майбутньому. Мета дослідження – концептуалізація та моделювання процесів побудови гнучкого менеджменту промислового підприємства, спрямованого на упередження втрати людського потенціалу, руйнування екологічних систем, забрудненості навколишнього середовища, тобто на забезпечення екологічної і (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Вплив Інноваційних Технологій На Дизайн Просторово-Предметного Середовища Як Чинник Сталого Розвитку.Iryna Rizhova & Alina Shmarina - 2019 - Гуманітарний Вісник Запорізької Державної Інженерної Академії 76:90-102.
  Actuality of the study is that the rapid development, in particular, of innovative technologies, enables to bring the educational process to a new high level, which will provide a better training of specialists in the field of design, which are necessary for the prosperity of our country. The article explores design artifacts that are differentiated in the cultures of information society. The concept of how the innovative technologies influence on the design of the spatial-object environment is considered. Problems of studying (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  Чоловічі споживчі потреби в міському просторі радянської україни в 1920-1930-ті роки.Iryna Skubii - 2018 - Схід 1 (153):79-83.
  The basic features and problems of male consumption in 1920-1930s are considered. The main aim of research is to analyze the material world and everyday life of the male consumer and his demands mainly in the urban space of Soviet Ukraine. The crucial role of Communist ideology and propaganda in the emergence of male consumer culture is discussed. It has been also paid attention on the great role of Soviet planned economic system that influenced on the material needs of ordinary (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  12
  The Practical Value of Using Wimmelbuch in Teaching English to Primary Schoolchildren.Iryna Lobachova - 2017 - Science and Education: Academic Journal of Ushynsky University 25 (5):147-150.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  36
  The Concept Of.Iryna Predborska - 2006 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 2:17-22.
  This paper deals with the problem of the methodological foundations of social philosophy. The notion of "multidimensionality" as one of the key concepts in the new social philosophy paradigm is analyzed. This notion reflects some expanded pictures of the social and cultural world. The paper makes reference to H. Marcuse's, A. Toynbee's, R. Dahrendorfs, and P. Bourdieu's interpretations of multidimensionality. Their different approaches are considered. The author underlines the common positions of scholars' interpretations and shows the differences in terminology. Primary (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  13
  Іван гель: Штрихи до політичного портрету.Demianchuk Vitaliia - 2017 - Схід 4 (150):52-56.
  The paper reviews anti-Soviet activities of Ivan Hel, a well-known Ukrainian dissident, political prisoner and socio-political figure of the restructuring and independence period of Ukraine. It is pointed out that after returning from long-term confinement he never ceased fighting for restoration of independence of Ukraine and initiated / cofounded a number of informal socio-political organizations which activity was focused on undermining the political system of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. It is indicated that the restructuring period set up a new (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  15
  Approbation of the Inventory of Propensity to Experiencing Role Crisis.Iryna Brynza & Nataliia Lyshchyna - 2016 - Science and Education: Academic Journal of Ushynsky University 11:11-17.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  22
  Реструктуризація вугільних шахт: Інформаційні ресурси.Iryna Sapytska - 2015 - Схід 5 (137):90-94.
  У статті охарактеризований сучасний стан вугільних шахт Донбасу, виконано його оцінку. Актуалізовано формування перспективних планів реструктуризації галузі з огляду на важливість цього стратегічного ресурсу для національної економіки. Показано, що важливим елементом у процесі реалізації технологічних змін є інформаційні ресурси. Визначені основні напрями автоматизації на вугільних підприємствах: технологічний та управлінський. У технологічному аспекті приділена увага системам АІС, УТАС, ІТРАС; в управлінському - СКІП. Для підвищення якості праці запропоновано використати окремі модулі геоінформаційної системи "САМАРА", а також програмного продукту "1С : Підприємство".
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Страхування ризику простою автомашин на портовому контейнерному терміналі.Mykhaylo Postan, Iryna Savelieva & Tatyana Korniets - 2015 - Схід 8 (140):48-54.
  У статті запропонований метод оцінки ризику простою автомашин, що прибувають на портовий контейнерний термінал за вантажем. Контейнери на термінал надходять на одиночному судні-контейнеровозі. Метод заснований на представленні терміналу як обслуговуючої системи спеціального огляду. Для знаходження стаціонарного розподілу ймовірностей станів такої системи обслуговування виведено систему алгебраїчних рівнянь та вказано метод її рішення. За допомогою вказаних імовірностей сформульовано критерій доцільності страхування ризику простою автомашин.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  20
  Реструктуризація Вугільних Шахт: Соціально-Психологічні Аспекти.Iryna Sapytska - 2014 - Схід 4 (130):38-42.
  У статті визначені основні підходи і методи проведення змін у процесі реструктуризації вугільних шахт: структурні, поведінкові, технологічні. Надано особливу увагу соціально-психологічному аспекту - зміні поведінки працівників, відчуттю задоволення працею, стилю управління, психологічному клімату. Із використанням методу анкетування були визначені ступінь задоволення роботою в очисному забої та оцінка поліпшення умов праці в порівнянні з матеріальною компенсацією. Також за допомогою розробленої анкети й обробки результатів розрахунково-графічним методом обґрунтовані стилі управління керівників вугільного підприємства. Запропоновані рекомендації щодо вдосконалення "середнього стилю".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  18
  Body-Centrism in Advertising Texts, or How We Are Inured to Pain.Iryna V. Matsyshyna - 2017 - AI and Society 32 (1):109-115.
 24.  5
  Personal Axiological Competence as a Component of Society’s Values Capital.Iryna V. Stepanenko - 2018 - Dialogue and Universalism 28 (2):133-147.
  This paper argues that values if they are sheering through collective discussion and communicative-pragmatic justification have been proved to be a capital of society which forms the foundation and horizon for its sustainable development. The concept of personal axiological competence as an ability to produce and interiorize share values on the basis of their critical reflection, critical selection and integration has been developed by taking into account the specifics of the world of values in the context of globalization. A role (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Періодичні Видання Для Українського Жіноцтва Галичини Наприкінці Хіх - На Початку Хх Ст. Як Джерело З Історії Національно-Культурного Руху Краю.Lilia Sholohon - 2013 - Схід 5 (125).
  This article is the analysis of the content of the Ukrainian periodicals for womenfolk, including the literary-publicistic almanac "Pershyi vinok", the periodical "Meta", the newspaper "Zhinoche dilo" which was a free supplement to the daily social and political narodovskyi publication "Dilo". They were published with the support of the public organizations of Galicia in late 19th and early 20th century and of the activists of the Ukrainian women's movement of the region - Nataliia Kobrynska, Olena Kysilevska, Dariia Starosolska, Iryna (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Світові Й Глобальні Міста: Подібності Та Відмінності.Iryna Skavronska - 2014 - Схід 4 (130):32-34.
  Стаття присвячена проблемі визначення подібностей та відмінностей між світовими й глобальними містами в сучасному економічному середовищі. Пояснено необхідність теоретичної інтерпретації термінів "світове" і "глобальне" місто. Виявлено, що глобальні міста відіграють вагомішу роль порівняно зі світовими містами завдяки низці особливостей (стрімкому розвитку фінансового сектора, сектора послуг й індустрії розваг, інноваціям та інформаційним технологіям).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  15
  Реструктуризація шахт: Технологічні та економічні аспекти.Iryna Sapytska - 2016 - Схід 3 (143):38-42.
  The present paper covers technological changes in the coal mining process. Coal is the main domestic energy resource in Ukraine. In this context such issues as upgrading of conventional technologies and introduction of innovative developments need early solution. Technology is a driving force of strategic development of enterprises in all industries, including the mining. Technological aspects and their interrelation with competitiveness were explored and substantiated by I. Ansoff, who also identified three possible variability levels of technology: 'stable', 'productive' and 'changeable'. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Філософія Економічного Розвитку Китаю Як Члена Брікс В Умовах Зміни Світового Економічного Порядку.Iryna Ivashchuk, Olga Ivashchuk & Vitaliy Zakharchuk - 2014 - Схід 4 (130).
  У статті визначено причини, основні цілі та напрями об'єднання країн БРІКС. Оцінено потенціал країн БРІКС. Обґрунтовано роль Китаю в зміні світового економічного порядку та реформуванні світової фінансової архітектури, розкрито особливості його економічного розвитку. Окреслено напрями економічного співробітництва БРІКС із позицій інтересів Китаю.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  30
  The Concept of "Multi-Dimensionality" in Social Philosophy.Iryna Predborska - 2006 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 2:17-22.
  This paper deals with the problem of the methodological foundations of social philosophy. The notion of "multidimensionality" as one of the key concepts in the new social philosophy paradigm is analyzed. This notion reflects some expanded pictures of the social and cultural world. The paper makes reference to H. Marcuse's, A. Toynbee's, R. Dahrendorfs, and P. Bourdieu's interpretations of multidimensionality. Their different approaches are considered. The author underlines the common positions of scholars' interpretations and shows the differences in terminology. Primary (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ідентифікація асиметрій зовнішньоторговельних інтересів країн європи.Iryna Ivashchuk & Anastasiia Virkovska - 2015 - Схід 5 (137):37-45.
  У статті визначено основні асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи. Запропоновано алгоритм формування та оцінки зовнішньоторговельних інтересів країни. Здійснено оцінку асиметрій зовнішньоторговельних інтересів країн Європи. Проведено аналіз впливу зовнішньої торгівлі на економічне зростання, залучення іноземних інвестицій та людський розвиток країн Європи.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  11
  Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: Підходи до систематизації.Kornilova Iryna, Bilorus Tatiana & Firsova Svitlana - 2016 - Схід 6 (146):34-42.
  The paper argues for the need for Ukrainian companies' intellectual capital strategy development which, in turn, will significantly improve their efficiency and transfer to a new level of functioning. In this study we prove the dominance of intellectual capital strategy in the structure of modern enterprises' strategic portfolio. The authors have determined the following strategies for intellectual capital's development: as a means of achieving the objectives of the company, aimed at creation and efficient use of its intellectual resources; a comprehensive (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Концептуальні засади формування системи фармацевтичної безпеки україни.Irina Susharina & Iryna Kyrychenko - 2014 - Схід 6 (132):70-72.
  У статті визначено концептуальні засади формування системи фармацевтичної безпеки України. Автори констатують фрагментарність наукових досліджень у вітчизняній фармацевтичній науці щодо стану та механізмів гарантування фармацевтичної безпеки держави та неузгодженість пріоритетів і механізмів функціонування окремих суб'єктів фармацевтичного ринку України. У зв'язку з цим вони обгрунтовують, що першочерговим завданням, яке має бути відображено в Концепції фармацевтичної безпеки України, є залучення відповідних органів влади, провідних науково-дослідних установ, інших суб'єктів фармацевтичної галузі до розширення та вдосконалення розробки нормативно-правових актів у цій сфері.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Еволюція Розвитку Креативних Індустрій.Iryna Skavronska - 2016 - Схід 1 (141):32-34.
  Стаття присвячена проблемі еволюції розвитку креативних індустрій через з'ясування значення і походження основних термінів дослідження, а саме "креативність" і "креативні індустрії". З огляду на неповноту висвітлення у фаховій літературі історії розвитку креативних індустрій, автором висувається припущення, що креативні індустрії у своєму розвитку проходять три етапи: доіндустріальний, індустріальний і постіндустріальний. У Стародавньому світі креативними називали виключно поезію та поетичне мистецтво. Індустріальна революція внесла свої корективи у розвиток креативності завдяки стрімкому розвитку і широкому застосуванню науково-технічних винаходів, у засобах комунікації, кінематографі. Для постіндустріальної (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Проблема суб'єкта у вимірі філософського містицизму.Viacheslav Stepanov & Iryna Luchynska - 2015 - Схід 1 (133):123-126.
  У статті досліджується можливість раціональної реконструкції концептуальної форми суб'єкта з дискурсивної площини містичного філософування. Визначено підходи до сучасного розуміння філософського містицизму. Доведено онтологічний статус містичного виміру буття свідомості людини.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Шляхи формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі підприємства.Anna Chechel, Iryna Kyrychenko & Yana Bibikova - 2015 - Схід 6 (138):79-81.
  The article estimates socio-psychological climate in the team by using sociometric techniques, expored in the example of Ltd. "ECMUKRAINE" and the algorithm of its formation. The argue that positive social and psychological climate needs constant work of the management focused on the study of the relationship in the team; identifying and solving objective contradictions; creative application of reasonable system of methods, tools and techniques of psychological impact on staff in order to optimize its entire set of relations on the basis (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Організаційно-правові засади соціального захисту переселенців як основа реалізації соціальної політики держави.Iryna Korobka & Valerii Pavliuk - forthcoming - Схід:20-24.
  У статті проаналізовано нові тенденції соціальної політики, спрямовані на підтримку внутрішніх переселенців в Україні. Уточнюються мінімальні стандарти соціальної допомоги для даної категорії громадян та визначаються основні принципи соціальної підтримки. Розглянуто сутність соціальної політики при наданні адресної допомоги та зміст понять "внутрішньо переміщена особа", "адресна допомога". Показано роль та направленість державної соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  9
  Development of Higher Education–Industry Partnership as Factor of Corporate Education Efficiency in the Usa.Lytovchenko Iryna - 2016 - Science and Education: Academic Journal of Ushynsky University 10:98-102.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  8
  Studying Ukrainian in Terms of Student-Centered Teaching Technologies.Iryna Kucherenko - 2017 - Science and Education: Academic Journal of Ushynsky University 22 (2):53-57.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Удосконалення системи соціального захисту населення шляхом впровадження інтегрованих соціальних служб.Alina Lebedintseva & Iryna Kyrychenko - forthcoming - Схід:28-31.
  The article substantiates the need for the creation of local integrated social services in the system of social protection of the population. The paper studies the essence of the organization of work on the principle of "single window" and field work "social mobile office".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Діагностика рівня конфліктності в колективі підприємства та шляхи подолання конфліктних ситуацій.Anzhela Vitvitska & Iryna Kyrychenko - forthcoming - Схід:8-11.
  This article describes how to determine the level of conflict between the staff members in the enterprises by means of monitoring. The study suggests the ways of overcoming conflict situations. The authors have examined the age structure of the staff in the enterprise under analysis, defined the group portrait of each employee, his personality and behavioral traits by a survey. The research studies the causes and frequency of conflicts arising in the team at all levels.Taking into account the analysis of (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Структура Греко-Католицьких Жіночих Громад Станіславської Єпархії (Кінець Хіх - Перша Половина Хх Ст.).Iryna Stasiuk - 2014 - Схід 2 (128):106-109.
  In this paper of analysis of the statutes discussed the structure of the Greek-Catholic women's congregations, monasteries Stanislaviv internal structure of the diocese in the late XIX - early XX. Examined the basic common and distinctive features in the selection and coordination ofSuperior, Superior function and its counselor, terms and conditions of admission to the Congregation of nuns willing candidates in the process of passing the novitiate, the role of the bishop in the life of women's monastic community.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  8
  Напрямки застосування маркетингових інструментів та технологій у підвищенні конкурентоспроможності регіону та регіональних ринків.Iryna Budnikevych, Nataliia Yutysh & Nataliia Tafiy - 2017 - Схід 1 (147):17-25.
  Goal of this article is to study the system application directions of marketing tools and technologies to improve the competitiveness of the region and regional markets in the changing conditions of the environment. It is noted that the theory and practice of marketing in the modern territorial administration considers it as a key factor of competitiveness, which will help to keep existing residents and attract expensive, educated, skilled workforceand form comfortable conditions for the operation of existing businesses and develop programs (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Теоретичні виміри розвитку "європейської ідеї": "Європа концентричних кіл" та "європа змінної геометрії".Iryna Barkalova - 2014 - Схід 3 (129):12-16.
  This scientific article is devoted to the research of different aspects and forms of existence of the "European idea". In particular, the idea of "Europe of concentrative circles" and conception of "Europe of variable geometry" which were offered by the prime minister of France E. Balladur. The author focuses on the fact that the problems associated with formation or, in fact, definition of the theoretical foundations of contemporary European integration process have an objective character. This is due to deepening and (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  Формування конкурентних стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі.Iryna Budnikevych & Iryna Cherdantseva - 2016 - Схід 5 (145):5-10.
  The article regards the possibilities of implementing modern approaches to formation of development strategies of retail sale enterprises with account to influence of institutional environment which is oriented to use of marketing tools while elaborating the principles of retailers' adaptation to changing market conditions. It considers the essence of retail sale concept which is a consequence of transformation of consumer oriented marketing concept and consists of four elements - consumer orientation, coordinated activities, value orientation, aspiration to acquire the goals. Special (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  8
  Readiness for Changes as Resource for Overcoming Psychological Crisis.Brynza Iryna & Budiianskyi Mykola - 2016 - Science and Education: Academic Journal of Ushynsky University 11:43-48.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  University Students’ Self-Study Structure.Iryna Hrytsenko - 2017 - Science & Education 26 (6):106-112.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  5
  Formation of Professional English Competence in Future Psychologists’ Speech.Liliya Morska & Iryna Levchyk - 2017 - Science & Education 26 (6):136-141.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  9
  Infant Hand Preference and the Development of Cognitive Abilities.George F. Michel, Julie M. Campbell, Emily C. Marcinowski, Eliza L. Nelson & Iryna Babik - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Діяльність Київської Громади Початку 60-Х Рр. Хіх Ст.: Проблема В Українській Історіографії Другої Половини Хіх - Першої Третини Хх Ст. [REVIEW]Iryna Kler - 2014 - Схід 3 (129):34-38.
  Статья посвящена исследованию комплекса проблем, связанных с образованием и деятельностью Киевской громады в начале 60-х гг ХХ в. Особое внимание уделено просветительской деятельности членов громады, в частности, наиболее выдающихся из них: В. Антоновича, М. Драгоманова, Н. Костомарова и др. Охарактеризованы особенности разработки данной темы по историографическим периодам со второй половины XIX до середины 30-х гг ХХ в.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Українські Землі Австро-Угорщини В Зовнішньополітичній Програмі Російської Імперії В Роки Першої Світової Війни: Джерелознавчий Аспект.Iryna Muzychyn - 2014 - Схід 2 (128):102-105.
  У статті аналізується комплекс документальних матеріалів Архіву зовнішньої політики Російської імперії, які дозволяють простежити розвиток військово-політичної програми російського уряду, розробленої в ході Першої світової війни керівниками та членами Особливого політичного відділу з метою поширення впливу на українських австро-угорських землях, та з'ясувати їхню роль у вивченні зовнішньої політики Росії означеного часового проміжку.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 58