Results for 'Iva Rin��i�� Lerga'

1000+ found
Order:
 1.  8
  Recenzije i prikazi.Iva Rinčić Lerga, Nikola Skledar, Zvonko Šundov, Marijan Krivak, Ljubomir Radovančević, Jadran Zalokar, Esad Ćimić & Duška Dobrosavljev - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (3):757-778.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  37
  1. Internationale Sommerschule der Integrativen Bioethik.Iva Rinčić Lerga - 2007 - Synthesis Philosophica 22 (2):523-536.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  La Première École d'Été Internationale de Bioéthique Intégrative.Iva Rinčić Lerga - 2007 - Synthesis Philosophica 22 (2):523-536.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  First International Summer School of Integrative Bioethics.Iva Rinčić Lerga - 2007 - Synthesis Philosophica 22 (2):523-536.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Miʼi Rigs Śes Rab Kyi Rnam Gźag. Tshe-riṅ-rdo-rje - 2004 - Mi Rigs Dpe Skrun Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Tshul-Khaṅ Bla-Ma Rin-Po-Cheʼi Gsuṅ Rtsom Phyogs Bsdus. ʼjam-Dpal-ʼphrin-Las-Yon-Tan-Rgya-Mtsho - 2005 - Ldi-Li Bod Kyi Khaṅ Pa Nas Dpar Skrun Źus.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Don Bdun Cuʾi Mthaʾ Dpyod Mi-Pham Bla Maʾi Źal Luṅ Daṅ Sa Lam Gyi Rnam Gźag Theg Gsum Mdzes Rgyan, Grub Mthaʾi Rnam Gźag Rin Po Cheʾi Phreṅ Ba Bcas Bźugs So. [REVIEW] x02be, Jam-Dbyaṅs-Bźad-Pa Ṅag-Dbaṅ-Brtson-ʾ & Grus - 2005 - Drepung Gomang Library.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  8
  Recenzije.Lino Veljak, Martina Žeželj, Mateja Donković, Iva Rinčić Lerga, Marita Brčić & Snježan Hasnaš - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):465-481.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Grub Mthaʼ Rin Chen ʼphreṅ Ba la Brten Nas Grub Mthaʼ Smra Ba Dag Gi ʼdod Tshul Bśad Pa Grub Mthaʼi Spyi Don ʼchar Baʼi Me Loṅ Źes Bya. ʼjam-Dbyaṅs-Grags-Pa - 2004 - Kruṅ-Goʼi Bod Rig Pa Dpe Skrun Khaṅ.
  Critical study on philosophical positions of the Vaibhāṣika, Sautrāntika, Yogācārya, and Mādhyamika schools of Buddhism with Hinduism.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Rig Lam nor Buʼi ʼphreṅ Ba. Rin-Chen-Rgyal-Mtshan - 2009 - GʼYuṅ-Druṅ Bon-Gyi Bśad-Sgrub Dus-Sde.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Don Bdun Cuʼi Mthaʼ Dpyod Mi-Pham Bla Maʼi Źal Luṅ Daṅ Sa Lam Gyi Rnam Gźag Theg Gsum Mdzes Rgyan, Grub Mthaʼi Rnam Gźag Rin Po Cheʼi Phreṅ Ba Bcas Bźugs So.ʼjam-Dbyaṅs-Bźad-Pa Ṅag-Dbaṅ-Brtson-ʼgrus - 2005 - Drepung Gomang Library.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Grub Mthaʼi Rnam Gźag Gsal Bar Bśad Pa Thub Bstan Rin Po Che Gsal Baʼi Sgron Me Bźugs So. Blo-bzaṅ-nor-bu - 2006 - Bod-Ljoṅs Mi Dmaṅs Dpe Skrun Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Tshad Ma Rigs Paʼi Gter Gyi Rtsa Grel Źes Bya Ba Bźugs So.Rgyal-Tshab Dar-Ma-Rin-Chen - 2006 - Dge Ldan Legs Bśad Gsuṅ Rab ʼgrem Spel Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Tshul-Khaṅ Bla-Ma Rin-Po-Cheʼi Gsuṅ Rtsom Phyogs Bsdus. x02bc, Jam-Dpal-ʼ & Phrin-Las-Yon-Tan-Rgya-Mtsho - 2005 - Ldi-Li Bod Kyi Khaṅ Pa Nas Dpar Skrun Źus.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  8
  Recenzije I Prikazi.Vinko Grgurev, Iva Rinčić, Marijan Krivak, Zdravko Perić, Vani Roščić, Lino Veljak & Igor Eterović - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (4):787-807.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  12
  Kritičko mišljenje u obrazovanju: dosadašnji doprinosi i otvoreni smjerovi.Iva Buchberger, Valentina Bolčević & Vesna Kovač - 2017 - Metodicki Ogledi 24 (1):109-129.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Grub Mthaʼ Rin Chen Phreṅ Baʼi Phyi Rol Paʼi Skabs Kyi Mchan Bu Gnad Bsdud.Doboom Tulku - 2010 - Ldi-Li Bod-Kyi Khaṅ-Pa Nas Par Skrun Źus.
  Notes based on the Grub paʼi mthaʼ rnam par bźag pa rin po cheʼi ʼphreṅ ba of Dkon-mchog ʼJigs-med-dbaṅ-po on philosophical positions of Buddhism with Hinduism.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Gsaṅ Chen Sṅa-ʼgyur Rñiṅ-Ma-Paʼi Gsuṅ Rab Phyogs Bsgrigs Dri Med Legs Bśad Kun ʼdus nor Buʼi Baṅ Mdzod Las...: Ma Ṇi Bkaʼ ʼbum. [REVIEW] Rdo-Rje-Tshe-Riṅ (ed.) - 2006 - Mtsho-Sṅon Mi-Rigs Dpe-Skrun-Khaṅ.
  Corpus of Nyingmapa doctrines, commentaries on Buddhist canonical texts, and philosophy etc.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Grub Mthaʼ Kun Śes Nas Mthaʼ Bral Sgrub Pa Źes Bya Baʼi Bstan Bcos.Stag-Tshaṅ Lo-Tsā-Ba Śes-Rab-Rin-Chen - 2004 - In Grub Mthaʼ. Mtsho-Sṅon Mi Rigs Dpe Skrun Khaṅ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Grub Mthaʼ Kun Śes Nas Mthaʼ Bral Grub Pa Źes Bya Baʼi Bstan Bcos Rnam Par Bśad Pa Legs Bśad Kyi Rgya Mtsho.Stag-Tshaṅ Lo-Tsā-Ba Śes-Rab-Rin-Chen - 2004 - In Grub Mthaʼ. Mtsho-Sṅon Mi Rigs Dpe Skrun Khaṅ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Duṅ-Dkar Grub Mthaʼ: Mkhas Dbaṅ Duṅ-Dkar Rin-Po-Che Blo-Bzaṅ-ʼphrin-Las Mchog Gi Gsuṅ ʼphags Bod Kyi Grub Mthaʼi Rnam Gźag. Blo-bzaṅ-ʼphrin-las - 2010 - Sera Mey Library.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  40
  Realizability Semantics for Quantified Modal Logic: Generalizing Flagg’s 1985 Construction.Benjamin G. Rin & Sean Walsh - 2016 - Review of Symbolic Logic 9 (4):752-809.
  A semantics for quantified modal logic is presented that is based on Kleene's notion of realizability. This semantics generalizes Flagg's 1985 construction of a model of a modal version of Church's Thesis and first-order arithmetic. While the bulk of the paper is devoted to developing the details of the semantics, to illustrate the scope of this approach, we show that the construction produces (i) a model of a modal version of Church's Thesis and a variant of a modal set theory (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23. Bábu Nepřemluvíš, Co Takhle Jít K Volbám? Strategicky Kontraproduktivní Přemlouvání Mladých (Ne)Voličů.Iva Svačinová - 2019 - Filosofie Dnes 10 (2).
  Text představuje pragma-dialektický přístup k argumentaci. Věnuje se představení nástrojů standardní verze i rozšířené verze. Následně ilustruje užití předložených nástrojů na případové analýze videa „Přemluv bábu“. Standardní verze je využita k zodpovězení otázky „Jakou argumentaci Mádl a Issová předkládají? Je zde představen postup rekonstrukce argumentační výpovědi: identifikaci argumentačně relevantních prvků textu a rekonstrukci argumentační struktury a užitých argumentačních schémat. Rozšířená verze pragma-dialektiky je užita k zodpovězení otázky „Jaké argumentační strategie Mádl a Issová používají, aby zvýšili přijatelnost vzhledem k zamýšlenému publiku?“ (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  15
  Fritz Jahr (1895.–1953.) – čovjek koji je izmislio bioetiku. Preliminarna biografija i bibliografija.Amir Muzur & Iva Rinčić - 2011 - Synthesis Philosophica 26 (1):133-139.
  U članku su predstavljeni osnovni podaci o životu Fritza Jahra , njemačkog učitelja i teologa koji je po prvi put u povijesti, u članku iz 1927., koristio termin ‘bio-etika’ i predložio koncept nove discipline temeljene na »bioetičkom imperativu« – reviziji Kantova kategoričkog imperativa, proširenog na životinje i biljke. Iako su doduše neki podaci o Jahrovim publikacijama već poznati , Jahrova biografska pozadina je još uvijek potpuno neistražena. Ovaj rad ukratko istražuje i kronologiju otkrića Jahrovog djela , pomičući datum i mjesto (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  Ethical and Legal Aspects of the Right to Die with Dignity.Iva Golijan - 2020 - Filozofija I Društvo 31 (3):420-439.
  The issue of euthanasia presents a contact area of ethics, law, and politics. This text provides a contribution to the expert public debate on the introduction of euthanasia into Serbian legislation. It does so first by clarifies the term - euthanasia. Further, it considers the obligations of other persons that arise from this right and the conditions under which they present a restriction on personality rights. By citing examples from the fields of ethics and law, the text states that the (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Duṅ-Dkar Grub Mthaʼ: Mkhas Dbaṅ Duṅ-Dkar Rin-Po-Che Blo-Bzaṅ-ʼphrin-Las Mchog Gi Gsuṅ ʼphags Bod Kyi Grub Mthaʼi Rnam Gźag. [REVIEW] Blo-bzaṅ-ʼ & Phrin-Las - 2010 - Sera Mey Library.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Animal Dignity and Sympathetic Imagination: Martha Nussbaum and an Analysis of the Treatment of Non-Human Animals.Iva Martinic - 2022 - Filozofija I Društvo 33 (1):218-232.
  In this paper, I analyse Martha Nussbaum?s view of how we should treat non-human animals, which she links to her capabilities approach. This approach offers a conception of justice or, as Nussbaum puts it, a collection of fundamental rights that specify some of the necessary elements for a just society. In addition to justice for human beings, this approach includes animal rights. The basis for the discussion consists of two elements that justify the claim that every animal deserves to live (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  15
  Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen: Palästina IVa Bilād Aš-Šām ISylloge Numorum Arabicorum Tubingen: Palastina IVa Bilad as-Sam I.Robert Schick & Lutz Ilisch - 1997 - Journal of the American Oriental Society 117 (3):592.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  5
  The ‘Different’ Experience of Women in War.Iva Apostolova - 2018 - Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy 29:5-12.
  The question in the title involves two main issues: 1) should women enjoy the same right as men to fight in armed combat? 2) is it useful to have women-combatants?. I will argue that we need to address both issues. In other words, the issue of rights, including gender rights, is not sufficient to answer the question of the role of women in warfare, in general, and combat positions, in particular. In exploring the usefulness of women in combat, I will (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Teorija institucija Arnolda Gehlena: prilog istraživanju bioetičkih institucija: Arnold Gehlen’s Theory of Institutions: A Contribution to the Analysis of Bioethics Institutions.Iva Rinčić - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):141-159.
  Istraživanja povijesnog razvoja bioetike rijetko su kao predmet svog interesa imala fenomen bioetičkih institucija.U prvom dijelu rada se iznosi pregled povijesnog razvoja bioetike, nakon čega slijede glavne teze najvažnijih teorija institucija . Središnji dio rada obrađuje teoriju institucija Arnolda Gehlena, prema kojoj su institucije društvene činjenice u kojima se zajednički prihvaćaju i provode životne svrhe, a koje čovjek stvara s ciljem odterećenja od neizvjesnosti vlastite egzistencije, subjektivne motivacije i trajne improvizacije u odlučivanju.U zaključnom dijelu rada analiziraju se mogućnosti i ograničenja (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Components of Cultural Complexity Relating to Emotions: A Conceptual Framework.Radek Trnka, Iva Poláčková Šolcová & Peter Tavel - 2018 - New Ideas in Psychology 51:27-33.
  Many cultural variations in emotions have been documented in previous research, but a general theoretical framework involving cultural sources of these variations is still missing. The main goal of the present study was to determine what components of cultural complexity interact with the emotional experience and behavior of individuals. The proposed framework conceptually distinguishes five main components of cultural complexity relating to emotions: 1) emotion language, 2) conceptual knowledge about emotions, 3) emotion-related values, 4) feelings rules, i.e. norms for subjective (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  10
  La Théorie du Tathāgatagarbha Et du Gotra. Études Sur la Sotériologie Et la Gnoséologie du BouddhismeLe Traité du Tathāgatagarbha de Bu Ston Rin Chen Grub. Traduction du De Bžin Gšegs Pa'i Sñin Po Gsla Žin Mdzes Par Byed Pa'i rgyanLa Theorie du Tathagatagarbha Et du Gotra. Etudes Sur la Soteriologie Et la Gnoseologie du BouddhismeLe Traite du Tathagatagarbha de Bu Ston Rin Chen Grub. Traduction du De Bzin Gsegs Pa'i Snin Po Gsla Zin Mdzes Par Byed Pa'i Rgyan. [REVIEW]Gustav Roth & David Seyfort Ruegg - 1979 - Journal of the American Oriental Society 99 (1):152.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Pragma-Dialectical Reconstruction of Crisis Diary-Writing as a Communicative Activity Type.Iva Svačinová - 2021 - Argumentation 35 (2):237-264.
  This paper concerns the character of argumentation in inner dialogue, i.e. dialogue that an individual keeps to herself in her own mind. The problem of inner dialogue research is the methodological difficulty connected with its externalization. In the text, the activity of crisis diary-writing is suggested as a way of naturally externalizing inner decision-making. By adopting a pragma-dialectic approach to argumentation, the text attempts to characterize crisis diary-writing as an argumentative activity type. The argumentative characterization of crisis diary-writing involves identifying (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Aesthetics as Analysis of Mind Experience.Iva Draskic-Vicanovic - 2015 - Filozofija I Društvo 26 (3):617-628.
  The paper presents an at tempt to shed light on causes and circum stances which brought about foundation of aesthetics in 18th century as discipline which analyzes mind experience. Author recognizes key importance of 17th century epistemology for constitution of modern aesthetics, principally idea of subjectivity, subject-object relation problem and new method - philosophical introspection. Special place in modern aesthetics, according to author, deserves aesthetic theory of Francis Hutcheson who defines beauty as phenomenal quality of subjective experience of human mind. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Karamollazâde abdülhamîd fuhûlî’ye âi̇d nakşî-hâli̇dî âdâb ri̇sâlesi̇: Âdâbu’z-zâki̇rîn necâtü’s-sâli̇kîn.Betül Saylan - forthcoming - Trabzon İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  Sūkṣmāgama I: Chapters 1–13. Critical Edition. Edited with an Introduction by S. Sambandhaśivācāryaand T. Ganesan. Collection Indologie, Vol. 114, No. 1. Pondicherry : Institut Français de Pondichéry / École Française d'Extrême-Orient, 2010. Pp. L + 203. 650 Rs., € 28.Sūkṣmāgama II: Chapters 14–53. Critical Edition. Edited with an Introduction by S. Sambandhaśivācārya, B. Dagens, M.-L. Barazer-Billoret, and T. Ganesan. Jean Filliozat Series in South Asian Culture and History, No. 3. Pondicherry : Institut Français de Pondichéry, 2012. Pp. Clxiii + 403. [REVIEW]Ginni Ishimatsu - 2021 - Journal of the American Oriental Society 134 (2):310-311.
  Sūkṣmāgama I: Chapters 1–13. Critical Edition. Edited with an introduction by S. Sambandhaśivācārya and T. Ganesan. Collection Indologie, vol. 114, no. 1. Pondicherry: Institut Français de Pondichéry / École Française d’Extrême-Orient, 2010. Pp. l + 203. 650 Rs., € 28. Sūkṣmāgama II: Chapters 14–53. Critical Edition. Edited with an introduction by S. Sambandhaśivācārya, B. Dagens, M.-l. Barazer-Billoret, and T. Ganesan. Jean Filliozat Series in South Asian Culture and History, no. 3. Pondicherry: institut Français de Pondichéry, 2012. Pp. clxiii + 403.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Źu-Chen Tshul-Khrims-Rin-Chen Gyi Gsuṅ Glegs Bam =. Tshul-Khrims-Rin-Chen - 2005 - Sachen International.
  Complete works of Źu-chen Tshul-khrims-rin-chen, 1697-1774 on Buddhist philosophy, liturgical and rituals texts of Sakyapa sect.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  Interview with Associate Professor of Rijeka University Iva Rinčić.Hanna Hubenko & Iva Rinčić - 2019 - Філософія Освіти 24 (1):242-247.
  Interview with associate professor Iva Rincic feels like meeting a close-minded person on a very long journey. Meet and feel that you are “on the same page”. What is urban bioethics? How is it different from bioethics in general? What is this “Project on Bioethical Urban Life Standards: The City as the Basis for Ethics Life”? – are the main points laid down in the conversation. So, during the interview, you will find out that despite the fact that bioethics is (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Madhyamaka Philosophy of No-Mind: Taktsang Lotsāwa’s On Prāsaṅgika, Pramāṇa, Buddhahood and a Defense of No-Mind Thesis.Sonam Thakchoe & Julien Tempone Wiltshire - 2019 - Journal of Indian Philosophy 47 (3):453-487.
  It is well known in contemporary Madhyamaka studies that the seventh century Indian philosopher Candrakīrti rejects the foundationalist Abhidharma epistemology. The question that is still open to debate is: Does Candrakīrti offer any alternative Madhyamaka epistemology? One possible way of addressing this question is to find out what Candrakīrti says about the nature of buddha’s epistemic processes. We know that Candrakīrti has made some puzzling remarks on that score. On the one hand, he claims buddha is the pramāṇabhūta-puruṣa (person of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. La democracia armónica: La conjunción equilibrada de Los modeLos democráticos.Ramón Luis Soriano Díaz - 2012 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:135-154.
  E l auto r de f iend e un a democraci a a r mónica , qu e n o e s u n model o nu ev o d e democracia sin o l a relació n equilibrad a d e la s do s modalidade s clásica s d e democracia , l a representat iv a y l a directa , a la s qu e s e añadirí a l a democraci a pa r ticipat iv (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Regla de la mayoría, democracia deliberativa E igualdad política.Federico Arcos Ramírez - 2012 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:13-36.
  E l conflict o entr e l a democraci a a g r e gat iva (basad a e n e l v alo r igualitari o d e l a r e gla d e l a m a y oría ) y l a deliberat iva (centrad a e n l a fuerz a epistémic a de l mejo r a r gumento) constitu ye un a d e la s principale s tensione s d e l a (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  45
  In Search of Śiva: Mahādēviyakka's V&Īraśaivism.Thom Brooks - 2002 - Asian Philosophy 12 (1):21-34.
  Mahadeviyakka was a radical 12th century Karnataka saint of whom surprisingly little has been written. Considered the most poetic of the Virásaivas, her vacanas are characterized by their desperate searching for iva. I attempt to convey Mahadevi's epistemology and its struggle to 'know' Shiva, necessitating a lifetime of searching for him; offer an interpretation of the innate presence of Shiva in the world and its consequences for epistemology; and explore the sense of tragic love inherent in devotional searching for Shiva. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43. ¿Qué democracia tenemos? ¿Qué democracia queremos?Joan Subirats - 2012 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:155-180.
  E l auto r pa r t e de l reconocimient o d e qu e lo s parámetro s e n lo s qu e s e inscribía n las institucione s d e l a democraci a representat iva ha n cambiad o sustancialmente . E n es e nu evo cont e xt o sitú a e l debat e sobr e lo s posi b le s dé f icit s d e l a democraci a (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. The COVID-19 Stress Perceived on Social Distance and Gender-Based Implications.Paolo Taurisano, Tiziana Lanciano, Federica Alfeo, Francesca Bisceglie, Alessia Monaco, Filomena Leonela Sbordone, Chiara Abbatantuono, Silvia Costadura, Jolanda Losole, Gennaro Ruggiero, Santa Iachini, Luigi Vimercati, Angelo Vacca, Maria Fara De Caro & Antonietta Curci - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  The COVID-19 pandemic is an unprecedented event entailing long-term consequences on population health and welfare. Those who contracted the coronavirus may have suffered from both physical and mental health issues that unfold the need for tailored intervention strategies. Hence, our study aims to investigate the psychological and social consequences of COVID-19 on a sample of 86 participants, encompassing 43 patients recruited from Bari University Hospital, 19 of whom were hospitalized due to the disease. The remaining 43 were individuals not fallen (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. ŽIžEk's Jokes.Slavoj ŽI.žek & Momus - 2014 - MIT Press.
  Žižek as comedian: jokes in the service of philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Posidonius I.Ludwig Edelstein & I. G. Kidd - 1972 - Cambridge University Press.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 47.  2
  The Early Shiʿi Kufan Traditionists' Perspective on the Rightly Guided Caliphs.I.-Wen Su - 2022 - Journal of the American Oriental Society 141 (1):27.
  This article revisits a widely accepted yet unsubstantiated trajectory of early Kufan Zaydi history, namely, that with ʿAlī recognized as the fourth rightly guided caliph by the proto-Sunni traditionists, represented by Aḥmad b. Ḥanbal, the Batri traditionists were Sunnified. Analysis of Safīna’s hadith transmission and the transmitters of the first four caliphs’ virtues suggests that the four-caliphs thesis was likely circulated in Kufa by the late eighth century and that Kufan traditionists of various sectarian persuasions played an important role in (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. I͡a Drug Svobod--: V.I͡Uriĭ Vasilʹevich Granovskiĭ - 2005 - Vodoleĭ Publishers.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. I-6 Ordinis Primi Tomus Sextus: De Duplici Copia Verborum Ac Rerum.Betty I. Knott (ed.) - 1988 - Brill.
  In rhetoric, an orator needs both a large vocabulary and a stock of commonplaces and arguments. Erasmus put them together in his De duplici copia verborum ac rerum . In this sixth volume of the first Ordo of the Amsterdam edition of the Latin texts of Erasmus, Betty Knott has edited the Latin text and added an English introduction and commentary, providing philological and historical information which helps the reader to understand the text and identify its sources.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  16
  Boundaries Shape Cognitive Representations of Spaces and Events.Iva K. Brunec, Morris Moscovitch & Morgan D. Barense - 2018 - Trends in Cognitive Sciences 22 (7):637-650.
1 — 50 / 1000