57 found
Order:
See also
Ivana Zagorac
University of Zagreb
 1.  26
  The Methodology of Philosophical Practice: Eclecticism and/or Integrativeness?Aleksandar Fatić & Ivana Zagorac - 2016 - Philosophia 44 (4):1419-1438.
  The need for philosophical practice to integrate various methods, both conceptual and those based on the use of emotions, raises the question as to whether its methodology is necessarily eclectic, in terms of the collection of various methodologies used in philosophy, or whether there is a way to move beyond eclecticism. This is the main subject of this paper. In other words, the question is whether there is such a thing as an ‘integrative’ methodology and, if so, what distinguishes such (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  12
  Bioetika u Hrvatskoj.Ivana Zagorac & Hrvoje Jurić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):601-611.
  Nakon uvoda u kojemu se tematizira pojam i povijest bioetike, u članku se govori o počecima, razvoju i stanju bioetike u Hrvatskoj, i to u tri aspekta: znanstveno-stručne rasprave o bioetičkim problemima, bioetički senzibilitet i bioetička institucionalizacija. Pritom se posebna pozornost posvećuje konceptu integrativne bioetike, koji je razvijen u okviru projekta bioetičke suradnje u području jugoistočne Europe, gdje Hrvatsko filozofsko društvo ima vrlo važnu ulogu.After the introductory part on the notion of bioethics and its history, the paper deals with the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  43
  Fritz Jahr's Bioethical Imperative.Ivana Zagorac - 2011 - Synthesis Philosophica 26 (1):141-150.
  It seems that the revitalisation of Fritz Jahr’s thought has come just at the right time. During the course of its rapid development, bioethics managed to assume different forms, but also to become both reduced in its underlying intention and hyper-specialised in its theoretical and practical aspects. Summed up in his bioethical imperative, Fritz Jahr’s thought prompts us to re-examine both its underlying intention and its field of interest. Accordingly, this paper centres on Jahr’s bioethical imperative, its origins, construction and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  6
  Health within illness: The negativity of vulnerability revised.Ivana Zagorac & Barbara Stamenković Tadić - 2022 - Medicine, Health Care and Philosophy 25 (2):207-217.
  This paper attempts to philosophically articulate empirical evidence on the positive effects of illness within the wider context of a discussion of the positive aspects of vulnerability. The conventional understanding holds that to be vulnerable is to be open to harms and wrongs; it is to be fragile, defenseless, and of compromised autonomy. In this paper, we challenge the assumption that vulnerability consists of nothing but powerlessness and dependence on others. This paper attempts to: (1) outline the theoretical conceptualisation of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  51
  Hume's Humanity and the Protection of the Vulnerable.Ivana Zagorac - 2015 - Diametros 44:189-203.
  It is well known that Hume excluded inferior rational beings, who are incapable of resistance and weak resentment, from his concept of justice. This resulted in a critique of Hume’s theory of justice, as it would not protect those who were the most vulnerable against ill treatment. The typical answer to this critique is that Hume excluded inferior rational beings from the concept of justice, but not from that of morality, and that he considered their protection to be the task (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  52
  One World or None: Albert Schweitzer as a Peace Activist.Ivana Zagorac - 2012 - Synthesis Philosophica 27 (1):69-80.
  The paper analyses the role of Albert Schweitzer in the antinuclear movement during the 1950s and 1960s. Having come face to face with the unthinkable threat of nuclear destruction, Schweitzer joins with renowned scientists to raise public awareness about the necessity of banning nuclear testing. Schweitzer applies the view summed up in the concept of reverence for life to a question of global importance, insisting on the personal responsibility of each individual for the present and future generations. His contribution to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Međunarodni skup 7. »Lošinjski dani bioetike«.Goran Grgec & Ivana Zagorac - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):504-507.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. 5. Bioetički Forum Za Jugoistočnu Europu, »bioetika Između Religije I Sekularizma«.Ivana Zagorac - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (4):842-844.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Bioetički imperativ Fritza Jahra.Ivana Zagorac - 2011 - Synthesis Philosophica 26 (1):141-150.
  Revitalizacija misli Fritza Jahra čini se da dolazi u pravi trenutak. Bioetika je tijekom svoga brzoga razvoja uspjela poprimiti različite oblike, ali i postati reduciranom u svojoj osnovnoj intenciji i hiperspecijaliziranom u svojim teorijskim i praktičnim aspektima. Misao Fritza Jahra, sažeta u njegovu bioetičkome imperativu, potiče nas da nanovo sagledamo kako temeljnu intenciju bioetike tako i njeno predmetno područje. Ovaj rad će se stoga usmjeriti na Jahrov bioetički imperativ, njegova ishodišta, konstrukciju i implikacije, s dvostrukom nakanom: istražiti izvornu Jahrovu misao (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Book Reviews. [REVIEW]Ivana Zagorac & Igor Eterović - 2011 - Synthesis Philosophica 26 (1):241-246.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. 19. Dani Frane Petrića, »pitanja Identiteta«.Ivana Zagorac - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (4):735-735.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Igra kao cjeloživotna aktivnost.Ivana Zagorac - 2006 - Metodicki Ogledi 13 (1):69-80.
  Igra kao sveprisutna aktivnost ispod površine krije izrazitu kompleksnost i nedohvatnost. Definicije se uglavnom iscrpljuju u tumačenjima svrhovitosti i uporabnosti igre i subjeka igre za ostvarenje određenih ciljeva. Nesumnjiva važnost igre svoje mjesto pronalazi u mnogim razmišljanjima o čovjeku, no iz pokušaja definiranja izlazi kao zatvoreni sistem koji svoju važnost gubi odrastanjem. Ovim radom nastojat će se dotaknuti pitanja bitnih odrednica igre s posebnim osvrtom na tendenciju ograničavanja igre na aktivnost primjenjenu djetinjstvu. U pokušaju prikaza konstitutivnih elemenata igre potražit će (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. In memoriam Pavao Vuk-Pavlovic.Ivana Zagorac - 2006 - Metodicki Ogledi 13 (2):129-130.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Javna rasprava »Božja čestica – je li znanost nova religija?«.Ivana Zagorac - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):484-485.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Međunarodna konferencija »Lik i djelo Gaje Petrovića. U povodu 80. obljetnice rođenja Gaje Petrovića«.Ivana Zagorac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):489-491.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Nikola Vitov Gučetić: o ljepoti, ljubavi i ženama: Nikola Vitov Gučetić: on Beauty, Love and Women.Ivana Zagorac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):613-627.
  Zamah neoplatonističkih koncepcija i oživljavanje ideala antike uz zdušnu potporu petrarkističke lirike, u humanizmu i renesansi uzvisuju ženu na način nepojmljiv za srednjovjekovlje. Dubrovačko zakonodavstvo, već od ranije pod prevladavajućim utjecajem Crkve, bilježi značajne promjene u pozicioniranju žene u društvu, dok nove misaone orijentacije snažno utječu i na kulturni život. Tako se u Dubrovniku pojavljuju i prve pjesnikinje, a konstruira se i prvi mit o ženi, onaj o Cvijeti Zuzorić. Upravo njen suvremenik i dragi prijatelj Nikola Vitov Gučetić, svojim radovima (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Petar Pavao Vergerije stariji – studia liberalia i odgoj slobodnoga čovjeka.Ivana Zagorac - 2008 - Metodicki Ogledi 15 (2):9-22.
  Uza sve teškoće pozicioniranja humanizma unutar povijesnog okvira, neslaganja oko definiranja njegove naravi, izvora i temeljnih motiva, kao i odnosa spram tradicija mišljenja, uputnim se čini usmjeriti humanistima samima i kroz njihove radove pokušati detektirati onaj novum humanističkog svjetonazora. U tome smislu ovaj će se rad temeljiti na djelu jednog humanista »prve generacije« i pisca utjecajnog pedagogijskog traktata.Petar Pavao Vergerije stariji , književnik, crkvenopolitički pisac i dužnosnik, na samome početku 15. stoljeća piše raspravu De ingenuis moribus ac liberalibus studiis koju (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Pavao Vuk-Pavlović, Povijesnofilozofski tekstovi.Ivana Zagorac - 2011 - Metodicki Ogledi 18 (2):131-133.
  Tekst je prikaz knjige Pavla Vuk-Pavlovića, Povijesnofilozofski tekstovi, izašle u izdanju biblioteke Sabrana djela Pavla Vuk-Pavlovića, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2011.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Review: Fashion: A Philosophy. [REVIEW]Ivana Zagorac - 2009 - Synthesis Philosophica 24 (2):382-383.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Review: Out of My Life and Thought: An Autobiography. [REVIEW]Ivana Zagorac - 2011 - Synthesis Philosophica 26 (1):241-244.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Rehabilitacija senzibiliteta. Filozofijska konstrukcija senzibilnog čovjeka: Rehabilitation of Sensibility. Philosophical Construction of the Sensible Man.Ivana Zagorac - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):123-140.
  Osnovna nakana teksta je ukazati na neke bitne momente u filozofijskom tematiziranju senzibiliteta. Unutar tog pokušaja se izdvaja razdoblje prosvjetiteljstva koje se pak oslanja na specifično čitanje kartezijanske misli kroz empirizam engleske provenijencije. Jean-Jacques Rousseau je prepoznat kao ključna figura ‘doba senzibiliteta’ te će njegova konstrukcija senzibilnog čovjeka biti posebno detaljno razmotrena. Zaključno se naslijeđe povijesnih, a posebno istaknuto Rousseauovih, čitanja senzibilne sfere čovjekove prirode kontekstualizira unutar aktualnih rasprava te se pronalaze moguća uporišta za tezu o suvremenoj rehabilitaciji senzibiliteta.The aim (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Simpozij »Bioetika – II. filozofski simpozij«.Ivana Zagorac - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (4):848-848.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Tribine Sekcije za filozofiju medija.Ivana Zagorac - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):494-495.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. 9th »World Congress of Bioethics«.Ivana Zagorac - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (4):1012-1014.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Traganja za spoznajom duše. Doprinos filozofskoj misli Pavla Vuk-Pavlovića: Searching for an Insight into the Soul. A Contribution to the Philosophical Thought of Pavao Vuk-Pavlović.Ivana Zagorac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):37-45.
  Traganja za dušom i duševnošću motivirala su filozofe na stvaranje koncepcija raznolikog spektra tumačenja. Možemo li spoznati dušu, možemo li definirati duševnost, što bi to zapravo bilo i postoje li takve kategorije koje bi uopće mogle biti predmetom spoznaje, pitanja su na koja nailazimo i u filozofskoj misli Pavla Vuk-Pavlovića.Ishodište njegove filozofije jest doživljaj kao mjesto preplitanja gnoseoloških, ontoloških i etičkih problema te pristup fenomenu doživljaja gradi na kritičkom prevladavanju neokantovskih i pozitivističkih strujanja. Iz kompleksnosti razumijevanja doživljaja iščitavamo specifičnost jedinstva (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Uvodnik: Filozofija i sport.Ivana Zagorac - 2012 - Metodicki Ogledi 19 (1):9-10.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  34
  Tijelo i tehnologija. Prilog bioetičkoj raspravi o sportu.Ivana Zagorac - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (2):283-295.
  Razlika između prikaza vrhunskog sportaša nekad i danas možda se najbolje ocrtava u točki susreta kiborg-teorije i studija o sportu. Rekonceptualizacija pojma ‘sportaš’ u tome se smislu otvara kao pomak od ‘prirodnoga’ ka ‘umjetnom’. Tijekom ljudske povijesti vrhunski sportaši uvijek su bili doživljavani kao na određeni način ‘ne-prirodni’ i slavljeni kao heroji koji su nadvladali granice svojih prirodnih tijela. Današnji sportski događaji privlače više gledatelja nego ikada ranije, a oštra konkurencija podiže i same standarde i kriterije natjecanja. Sportovi koji privlače (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  32
  Lars Svendsen: Fashion: A Philosophy.Ivana Zagorac - 2009 - Synthesis Philosophica 24 (2):382-383.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  20
  Nikola Vitov Gučetić: o ljepoti, ljubavi i ženama.Ivana Zagorac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):613-627.
  Zamah neoplatonističkih koncepcija i oživljavanje ideala antike uz zdušnu potporu petrarkističke lirike, u humanizmu i renesansi uzvisuju ženu na način nepojmljiv za srednjovjekovlje. Dubrovačko zakonodavstvo, već od ranije pod prevladavajućim utjecajem Crkve, bilježi značajne promjene u pozicioniranju žene u društvu, dok nove misaone orijentacije snažno utječu i na kulturni život. Tako se u Dubrovniku pojavljuju i prve pjesnikinje, a konstruira se i prvi mit o ženi, onaj o Cvijeti Zuzorić. Upravo njen suvremenik i dragi prijatelj Nikola Vitov Gučetić, svojim radovima (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  22
  L'impératif bioéthique de Fritz Jahr.Ivana Zagorac - 2011 - Synthesis Philosophica 26 (1):141-150.
  Le renouveau de la pensée de Fritz Jahr semble arriver au bon moment. Au cours de son essor rapide, la bioéthique a réussi à prendre différentes formes, mais aussi à voir sa principale intention se réduire et devenir hyperspécialisée dans ses aspects théoriques et pratiques. La pensée de Fritz Jahr, résumée dans son impératif bioéthique, nous incite à appréhender à nouveau tant l’intention fondamentale de la bioéthique que le domaine de son objet. C’est pourquoi cette étude se concentrera sur l’impératif (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  19
  Filozofski život.Nebojša Mudri, Ljudevit Hanžek, Tina Marasović, Marijana Filipeti, Marija Lamot, Lovre Grisogono, Nikola Erceg, Mateja Borgudan, Ana Vračar, Milijana Đerić, Boško Pešić, Tomislav Petković, Ivana Zagorac, Ivana Skuhala Karasman, Marija Selak, Željko Maurović, Hrvoje Jurić & Iris Vidmar - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (4):715-742.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  17
  Filozofski život.Josip Ćirić, Bruno Ćurko, Snježan Hasnaš, Jelena Debeljak, Natalija Fabić, Iva Mihalić, Ivana Zagorac, Marijan Krivak & Tonči Valentić - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):231-246.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  16
  Filozofski život.Dunja Marušić Brezetić, Krunoslav Petrunić, Senka Suman, Snježan Hasnaš, Vinko Grgurev, Ivana Kragić, Tomislav Petković, Gabriela Bašić, Ljudevit Hanžek, Krešimir Babel, Ivana Greguric, Stjepan Radić, Tomislav Krznar, Marija Selak, Ksenija Matuš, Bruno Ćurko, Ivana Zagorac, Ivana Skuhala Karasman & Tina Marasović - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (4):809-848.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  15
  Eine Welt oder keine: Albert Schweitzer als Friedensaktivist.Ivana Zagorac - 2012 - Synthesis Philosophica 27 (1):69-80.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  14
  The Body and Technology. A Contribution to the Bioethical Debate on Sport.Ivana Zagorac - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (2):283-295.
  The differences between the image of top athletes in history and those today could meet at the intersection between cyborg theory and sport studies. The reconceptualisation of athletes could at first be viewed as a shift from the “natural” to the “artificial”. Throughout history top athletes have always been considered to be somehow unnatural, and have always been celebrated as heroes who have overcome the boundaries of their natural bodies. Today’s sports events have been attracting more viewers than ever before, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  13
  Comptes rendus de lecture.Nataša Laporte, Rainer Schäfer, Igor Eterović, Amir Muzur, Iris Vidmar & Ivana Zagorac - 2009 - Synthesis Philosophica 24 (2):369-383.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  11
  Körper und Technologie. Beitrag zur bioethischen Sportdebatte.Ivana Zagorac - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (2):283-295.
  Der Unterschied zwischen einem Spitzensportler früher und heute tritt an den Berührungspunkten zwischen der Kyborg-Theorie und verschiedenen Sportstudien am deutlichsten zutage. Eine Rekonzeptualisierung des Begriffs ,Sportler’ erweist sich demnach als eine Sinnerweiterung von ,natürlich’ zu ,künstlich’. Im Laufe der Geschichte wurden Spitzensportler stets als irgendwie ,un-natürlich’ empfunden und als Helden gefeiert, die die Beschränkungen ihres natürlichen Körpers überwanden. Sportveranstaltungen ziehen heute mehr Zuschauer in ihren Bann, als dies früher jemals der Fall war, und durch die scharfe Konkurrenz werden auch die (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  7
  Riječ urednika.Ivana Zagorac - 2017 - Metodicki Ogledi 24 (2):5-6.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  11
  Albert Schweitzer: Out of My Life and Thought: An Autobiography.Ivana Zagorac - 2011 - Synthesis Philosophica 26 (1):241-244.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  11
  Filozofija slobodnog vremena i sporta. Uz temu.Ivana Zagorac - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (2):243-244.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  10
  Filozofski život.Iris Vidmar, Martina Žeželj, Aleksandar Dimitriev, Ivana Zagorac, Senka Suman, Emil Kušan, Ljudevit Hanžek, Snježan Hasnaš, Bruno Ćurko, Goran Grgec, Andrej Ciglar & Dunja Marušić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):477-507.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  12
  Corps et technologie. Contribution au débat bioéthique sur le sport.Ivana Zagorac - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (2):283-295.
  La différence entre la représentation d’un sportif de haut niveau, telle qu’elle a pu l’être par le passé et telle qu’elle est aujourd’hui, se précise peut-être le mieux au carrefour des théories du cyborg et du sport. La reconceptualisation de la notion de « sportif » évolue dans le sens du « naturel » vers « l’artificel ». Au cours de l’histoire humaine, les sportifs de haut niveau ont toujours été perçus comme, dans une certaine mesure, « non naturels » (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  8
  Searching for an Insight into the Soul. A Contribution to the Philosophical Thought of Pavao Vuk-Pavlović.Ivana Zagorac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):37-45.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  8
  Un monde ou aucun : Albert Schweitzer en tant qu'activiste de la paix.Ivana Zagorac - 2012 - Synthesis Philosophica 27 (1):69-80.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  7
  Bioethischer Imperativ Fritz Jahrs.Ivana Zagorac - 2011 - Synthesis Philosophica 26 (1):141-150.
  Die Revitalisierung des Gedankens Fritz Jahrs scheint rechtzeitig aufzutreten. Der Bioethik gelang es, im Laufe ihrer temporeichen Entwicklung diverse Formen anzunehmen, nichtsdestotrotz in ihrer Grundintention reduziert sowie in ihren theoriebezogenen und praktischen Aspekten hyperspezialisiert zutage zu treten. Die Idee Fritz Jahrs, summiert in dessen bioethischem Imperativ, gibt uns den Ansporn, sowohl die Grundintention der Bioethik als auch ihr Gegenstandsgebiet von Neuem in Augenschein zu nehmen. Mithin richtet sich diese Arbeit auf Jahrs bioethischen Imperativ, dessen Ansatzpunkte, Konstruktion und Implikationen, mit zweifachem (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  7
  Jedan svijet ili nijedan: Albert Schweitzer kao mirovni aktivist.Ivana Zagorac - 2012 - Synthesis Philosophica 27 (1):69-80.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  6
  Filozofski život.Vinko Grgurev, Marijana Filipeti, Iris Vidmar, Ivan Andrijanić, Gabriela Bašić, Ljudevit Hanžek, Ivana Zagorac, Marija Selak, Ivana Greguric, Ivana Skuhala Karasman, Snježan Hasnaš, Tomislav Krznar, Željka Metesi Deronjić, Ruža Kovačević, Aleksandar Dimitriev, Vanja Brkljač, Krešimir Babel & Elvina Šehić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (4):997-1042.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  The Roots of European Bioethics.Ivana Zagorac - 2018 - Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy 3:149-153.
  The idea of integrative bioethics undoubtedly represents both an intellectual product of the region of Southeast Europe and a certain novum, most certainly when it comes to the theoretical and practical limits of bioethics, which streams from principles. The conceptual footholds of integrative bioethics are characterized by historical-philosophical connections to an intellectual heritage of most European thinkers. This paper will, thus, focus on three authors: St. Francis of Assisi, Fritz Jahr and Albert Schweitzer. Their intentions can generally be defined as (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  6
  Nikola Vitov Gučetić: on Beauty, Love and Women.Ivana Zagorac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):613-627.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  4
  Riječ urednika.Ivana Zagorac - 2015 - Metodicki Ogledi 22 (2):5-6.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 57