Search results for 'Jürg Steiner' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1. Christopher Houghton Budd & Rudolf Steiner (1996). Articles and Essays by and About Rudolf Steiner Economist.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Rudolf Steiner & Roy Wilkinson (1993). Rudolf Steiner on Education a Compendium.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  29
  Eleanor Wachtel & George Steiner (1994). George Steiner Comments on the Significance of Violence in Twentieth-Century Life. The Chesterton Review 20 (2/3):361-373.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Hillel Steiner (1983). How Free: Computing Personal Liberty: Hillel Steiner. Royal Institute of Philosophy Supplement 15:73-89.
  Judgments about the extent to which an individual is free are easily among the more intractable of the various raw materials which present themselves for philosophical processing. On the one hand, few of us have any qualms about making statements to the effect that Blue is more free than Red. Explicitly or otherwise, such claims are the commonplaces of most history textbooks and of much that passes before us in the news media. And yet, good evidence for the presence of (...)
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 5. Rudolf Steiner & Michael Howard (1997). Art as Spiritual Activity Rudolf Steiner's Contribution to the Visual Arts.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Übersetzung von Roland Steiner (2011). bersetzung. T. 1. Das erste und zweite Buch : Das Buch über die Leidenschaftslosigkeit ; Das Buch über das Verhalten der Befreiungssucher / Übersetzung von Roland Steiner. T. 3. Das vierte Buch : Das Buch über das Dasein. [REVIEW] In Anonymus Casmiriensis (ed.), Mokṣopāya: Historisch-Kritische Gesamtausgabe. Harrassowitz.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Rudolf Steiner & Alice Wulsin (1983). The Inner Nature of Music and the Experience of Tone Selected Lectures From the Work of Rudolf Steiner.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Jörg Trojan, Martin Diers, Camila Valenzuela-Moguillansky & Diana M. E. Torta (2014). Body, Space, and Pain. Frontiers in Human Neuroscience 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  2
  Frederick Danny (1995). Book Review: 'An Essay on Rights,' Hillel Steiner. [REVIEW] Free Life 24:26-27.
  Hillel Steiner’s argument in this book is bold, imaginative and illuminating, despite being vitiated by some logical errors and a wholly impractical redistributive method.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  8
  Peeter Selg (2011). Sattumuslikkus, hegemoonia ning õiglus: John Rawls ja radikaalne demokraatia. Studia Philosophica Estonica 3 (1):39-72.
  Artikkel käsitleb kriitiliselt üht viimaste kümnendite vastandust poliitilises filosoofias — ‘poliitilise liberalismi’ (Rawls) ja ‘radikaalse demokraatia’ (Laclau ja Mouffe) vahel. Artikkel püüab käivitada potentsiaalset dialoogi nende kahe näiliselt lahkneva lähenemise vahel. Kokkuvõttes näitab artikkel, et vastandus on möödarääkimine vähemalt ühes fundamentaalses mõttes: mõlemad lähenemised jagavad ühiskonnastmõtlemisel sama aluseetost. Artiklis nimetatakse seda ‘sattumuslikkuse eetoseks’ ning väidetakse, et see on kõige fundamentaalsem alusveendumus nii Laclau ja Mouffe’i ‘radikaalse demokraatia’ kui ka Rawlsi ‘õigluse kui ausameelsuse’ idee jaoks. Artikkel osutab ka ühele kesksele kitsaskohale (...)
  Translate
    Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  4
  Mark Grant (1999). Steiner and the Humours: The Survival of Ancient Greek Science. British Journal of Educational Studies 47 (1):56 - 70.
  The paper reviews the way in which Steiner schools have attached importance to the categorisation of pupil character and behaviour, drawing on a tradition going back to ancient Greek science.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  99
  Hakkarainen Jani (forthcoming). Metametafysiikkaa kategorioilla ja ilman. Ajatus 73.
  Ehdotan artikkelissa uutta olevan ja sen muodon välistä erottelua. Erottelun avulla voidaan antaa täsmällinen käsitys ontologisen kategorian käsitteestä ja metafysiikan tutkimuskohteesta. Argumentoin myös, että metafysiikan epistemologiaa ja semantiikkaa sekä metafyysistä selitttämistä pitää lähestyä kategorianäkökulmasta. Artikkeli on kommentti Tuomas Tahkon oppikirjaan An Introduction to Metametaphysics. -/- Tulossa Ajatuksessa 73.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  26
  Wolfgang Huemer (2012). Misreadings: Steiner and Lewis on Wittgenstein and Shakespeare. Philosophy and Literature 36 (1):229-237.
 14.  15
  Panu Raatikainen (1996). Klassinen matematiikka ja logiikka. In Logiikka, matematiikka ja tietokone – Perusteet: historiaa, filosofiaa ja sovelluksia. Espoo: Finnish Artificial Intelligence Society.
  Toisaalta ennennäkemätön äärettömien joukko-opillisten menetelmien hyödyntäminen sekä toisaalta epäilyt niiden hyväksyttävyydestä ja halu oikeuttaa niiden käyttö ovat ratkaisevasti muovanneet vuosisatamme matematiikkaa ja logiikkaa. Tämän kehityksen vaikutus nykyajan filosofiaan on myös ollut valtaisa; merkittävää osaa siitä ei voi edes ymmärtää tuntematta sen yhteyttä tähän matematiikan ja logiikan vallankumoukseen. Lähestymistapoja, jotka tavalla tai toisella hyväksyvät äärettömän matematiikan ja perinteisten logiikan sääntöjen (erityisesti kolmannen poissuljetun lain) soveltamisen myös sen piirissä, on tullut tavaksi kutsua klassiseksi matematiikaksi ja logiikaksi erotuksena nämä hylkäävistä radikaaleista intuitionistisista ja (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Markku Roinila (2013). Unet ja muisti varhaismodernissa filosofiassa. In Jani Hakkarainen, Mirja Hartimo & Jaana Virta (eds.), Muisti. Tampere University Press. pp. 71-81.
  Keskityn tässä esitelmässä varhaismodernistisen filosofian unia koskeviin näkemyksiin, johon monet myöhemmät teoriat unien ja muistin suhteesta perustuvat. Lähtökohtani on Descartesin ja Hobbesin välinen väittely unien luonteesta, mutta käsittelen myös monia muita näkemyksiä aiheesta.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  42
  S. Bangu (2006). Steiner on the Applicability of Mathematics and Naturalism. Philosophia Mathematica 14 (1):26-43.
  Steiner defines naturalism in opposition to anthropocentrism, the doctrine that the human mind holds a privileged place in the universe. He assumes the anthropocentric nature of mathematics and argues that physicists' employment of mathematically guided strategies in the discovery of quantum mechanics challenges scientists' naturalism. In this paper I show that Steiner's assumption about the anthropocentric character of mathematics is questionable. I draw attention to mathematicians' rejection of what Maddy calls ‘definabilism’, a methodological maxim governing the development of (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 17. Panu Raatikainen (2007). Evoluutiopsykologia ja sen ongelmat. Tiede and Edistys 1.
  Viime vuosina ihmistieteiden kentässä on saanut osakseen paljon huomiota uusi lähestymistapa, jota kutsutaan ”evoluutiopsykologiaksi”. Sen piiristä on esimerkiksi väitetty, että evoluutio on muokannut meidän parinvalintamieltymyksiämme niin, että miehillä on taipumus tuntea vetoa lisääntymiskykyisiltä näyttäviin nuoriin naisiin, pyrkiä parittelemaan aina tilaisuuden tullen mahdollisimman monien naisten kanssa ja olla mustasukkaisia, kun taas naiset ovat taipuvaisia mieltymään iäkkäämpiin miehiin, joilla on valtaa ja resursseja. Luonnonvalinnalla on pyritty myös selittämään mm. raiskauksia.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Alexander Rosenberg (1989). Russell Versus Steiner on Physics and Causality. Philosophy of Science 56 (2):341-347.
  In "Events and Causality" Mark Steiner argues that though Bertrand Russell was right to claim that the laws of physics do not express causal relations, nevertheless, Russell was wrong to suppose that therefore causality plays no role in physics. I argue that Steiner misses the point of Russell's argument for the first of these claims, and because of this Steiner's argument against the second fails to controvert it. Steiner fails to see that Russell's argument against causation, (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Panu Raatikainen (2002). Tilaustutkimus ja ulkopuolinen rahoitus. In S. Karjalainen (ed.), Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus.
  Teollinen vallankumous perustui aluksi varsin yksinkertaiseen teknologiaan, kuten höyrykoneeseen, eikä tieteellisellä tutkimuksella ollut siinä suurtakaan roolia. Elinkeinoelämällä ei näin myöskään ollut erityistä syytä kiinnostua tieteellisestä tutkimuksesta. Sittemmin tilanne on muuttunut täysin. Nykyaikainen ”korkea teknologia” on tiiviisti kietoutunut yhteen uusimman tieteen kanssa. Esimerkiksi elektroniikkateollisuus perustuu olennaisesti kehittyneelle luonnontieteelle, ja biotieteiden kaupalliset sovellukset ovat merkittäviä. Elinkeinoelämä onkin noussut 1900-luvun loppupuolella yhä keskeisemmäksi tutkimuksen rahoittajaksi. Suomessa kuten muissakin ”kehittyneissä” maissa suurin osa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tehdään nykyisin jo yksityisellä rahoituksella. Tämä on tuonut mukanaan (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  46
  Brian Weatherson (2003). Nine Objections to Steiner and Wolff on Land Disputes. Analysis 63 (4):321–327.
  In the July 2003 Analysis, Hillel Steiner and Jonathan Wolff propose a framework for “resolving disputed land claims between competing nations or ethnic groups.” The idea is that we should auction off the land, with the loser of the auction getting the money. While this might mean that the richer party will normally end up with the land, and this is normally not thought to be a good thing, if the auction is conducted as they specify “it will turn (...)
  No categories
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 21.  91
  Charles Sayward (2005). Steiner Versus Wittgenstein: Remarks on Differing Views of Mathematical Truth. Theoria 20 (3):347-352.
  Mark Steiner criticizes some remarks Wittgenstein makes about Gödel. Steiner takes Wittgenstein to be disputing a mathematical result. The paper argues that Wittgenstein does no such thing. The contrast between the realist and the demonstrativist concerning mathematical truth is examined. Wittgenstein is held to side with neither camp. Rather, his point is that a realist argument is inconclusive.
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  9
  Alicja Sawicka (2009). George Steiner. Dialogue and Universalism 19 (3):325-337.
  The paper presents George Steiner’s view of the right conditions for the contemplation of art. The position has been presented as motivated by a certain concept of artistic creation and the reception of art.Steiner’s vision of art finds its legitimacy in a belief which describes the linguistic activity of man as one which is at the same time creative and conditioned by external discourses. In this view both the speaking subject and the subject of an artistic activity are (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  65
  Charles Sayward (2005). Steiner Versus Wittgenstein. Theoria 20 (3):347-352.
  Mark Steiner criticizes some remarks Wittgenstein makes about Gödel. Steiner takes Wittgenstein to be disputing a mathematical result. The paper argues that Wittgenstein does no such thing. The contrast between the realist and the demonstrativist concerning mathematical truth is examined. Wittgenstein is held to side with neither camp. Rather, his point is that a realist argument is inconclusive.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  13
  Pierfrancesco Biasetti (2015). Infinite Regress and Hohfeld: A Comment on Hillel Steiner’s “Directed Duties and Inalienable Rights”. Ethics 126 (1):139-152.
  In his article “Directed Duties and Inalienable Rights,” Hillel Steiner advances an argument to show that there cannot be inalienable rights. This “impossibility theorem,” as well as providing an interesting result by itself, could break the theoretical deadlock in the debate between proponents of interest theory, on the one hand, and proponents of will theory, on the other. In this article, I comment on Steiner’s argument, and I try to show why it does not work. I then expound (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  45
  Markku Roinila (2010). Leibniz ja Eythyfronin dilemma. In Kristian Klockars, Ilkka Niiniluoto & Kristina Rolin (eds.), Oikeus. University of Helsinki.
  Julkaisematta jääneessä muistiossaan Mietteitä oikeuden yleiskäsitteestä (1702-1703?) G. W. Leibniz muotoilee uudelleen Platonin Euthyfron-dialogissa esitetyn kuuluisan kysymyksen. Hän kirjoittaa: ”Myönnetään, että kaikki mitä Jumala tahtoo, on hyvää ja oikein. Sen sijaan kysytään, onko se hyvää ja oikein siksi että Jumala niin tahtoo, vai tahtooko Jumala sitä koska se on hyvää ja oikein. Eli kysytään, onko hyvyys tai oikeus jotakin mielivaltaista, vai koostuvatko ne asioiden luonnetta koskevista välttämättömistä ja ikuisista totuuksista, kuten luvut ja suhteet.” Universaaleja, ikuisia totuuksia puolustava filosofi ei voi (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  3
  W. Eccarius (2006). Der Gegensatz Zwischen Julius Plücker Und Jakob Steiner Im Lichte Ihrer Beziehungen Zu August Leopold Crelle. Annals of Science 37 (2):189-213.
  (1980). Der Gegensatz zwischen Julius Plücker und Jakob Steiner im Lichte ihrer Beziehungen zu August Leopold Crelle. Annals of Science: Vol. 37, No. 2, pp. 189-213.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 27.  31
  Markku Roinila (2002). Leibniz ja Kuolema. In Terhi Kiiskinen & Sami Pihlström (eds.), Kuoleman filosofia. Helsingin yliopisto.
  Käsittelen tässä artikkelissa Leibnizin käsitystä kuolemasta, jota ei tarkkaan ottaen ole olemassa. Kuoleminen on Leibnizin mukaan vain tila, jossa havaintomme eivät nouse tarkoiksi ja vaivumme ikäänkuin elottoman luonnon tasolle.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  12
  Ulrich Steinvorth (1995). Steiner's Justice. Analyse & Kritik 17 (1):21-34.
  Hillel Steiner is a libertarian who takes the equal right to natural resources seriously. Though there are objections to some of the conclusions he draws from this right, his approach might avoid the vices of liberalism and socialism and combine their virtues.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  30
  R. Shnayderman (2013). Freedom, Self-Ownership, and Equality in Steiner's Left-Libertarianism. Politics, Philosophy and Economics 12 (3):219-227.
  Hillel Steiner’s left-libertarian theory of justice is the most serious recent attempt to reconcile the ideals of (luck-egalitarian) equality and freedom. This attempt consists in an argument that a universal right to equal freedom, which in Steiner’s view means also a universal right to maximal freedom, implies a universal right to self-ownership and to an egalitarian share of the world’s natural resources. In this article, I argue that this argument fails on Steiner’s own terms. I argue that, (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  1
  Charles Sayward (2005). Steiner Versus Wittgenstein. Theoria: Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia 20 (3):347-352.
  Mark Steiner criticizes some remarks Wittgenstein makes about Gödel. Steiner takes Wittgenstein to be disputing a mathematical result. The paper argues that Wittgenstein does no such thing. The contrast between the realist and the demonstrativist concerning mathematical truth is examined. Wittgenstein is held to side with neither camp. Rather, his point is that a realist argument is inconclusive.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  18
  Yair Neuman (2012). Ja immunologiczne: tworzenie znaczenia in vivo. Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (1).
  [Przekład] Ja immunologiczne jest naszym zreifikowanym opisem procesów, dzięki którym układ odpornościowy utrzymuje wyodrębnioną tożsamość organizmu i siebie samego. Jest to proces interpretacyjny, i żeby badać go w sposób naukowo konstruktywny, powinniśmy połączyć długoletnią hermeneutyczną tradycję pytania o naturę interpretacji ze współczesnym rozumieniem układu odpornościowego, pojawiającymi się technologiami badawczymi oraz zaawansowanymi narzędziami obliczeniowymi analizującymi dane sensoryczne.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  8
  Alicja Sawicka (2009). George Steiner: The Primariness and Secondariness of the Creation Act. Dialogue and Universalism 19 (3):325.
  The paper presents George Steiner’s view of the right conditions for the contemplation of art. The position has been presented as motivated by a certain concept of artistic creation and the reception of art.Steiner’s vision of art finds its legitimacy in a belief which describes the linguistic activity of man as one which is at the same time creative (innovative) and conditioned by external discourses. In this view both the speaking subject and the subject of an artistic activity (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  32
  Panu Raatikainen (2002). Tulkinta, ymmärtäminen ja käytäntö. In Käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.
  Kiinnostukseni kohteena seuraavassa on tietty suosittu ”intellektualistinen” käsitys kielen ja käsitteiden oppimisesta ja ymmärtämisestä. Käsitys on sinällään hyvin periteinen, ja voidaan väittää, että se on ollut ainakin piilevästi sisäänrakennettuna useiden uuden ajan filosofien teorioissa. Jätän tämän väitteen tarkemman erittelyn kuitenkin filosofian historioitsijoiden selvitettäväksi, ja keskityn seuraavassa käsityksen enemmän tai vähemmän julkilausuttuihin ilmentymiin nykyajan filosofiassa. Se on vaikuttanut monissa vaikutusvaltaisissa lähestymistavoissa kieleen, merkitykseen ja mieleen.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  33
  Ruth Beilin (2013). Frederick R. Steiner (Ed): The Essential Ian McHarg: Writings on Design and Nature, 2006. [REVIEW] Journal of Agricultural and Environmental Ethics 26 (3):711-720.
  Frederick R. Steiner (ed): The Essential Ian McHarg: Writings on Design and Nature, 2006 Content Type Journal Article Pages 1-10 DOI 10.1007/s10806-009-9217-y Authors Ruth Beilin, University of Melbourne Landscape Sociologist, Department of Resource Management and Geography, Melbourne School of Land and Environment Melbourne VIC 3010 Australia Journal Journal of Agricultural and Environmental Ethics Online ISSN 1573-322X Print ISSN 1187-7863.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  24
  Panu Raatikainen (2004). Merkitys, totuus ja kielto. In Kielto. Helsinki: Helsinki University Press.
  Filosofisessa merkitysteoriassa asetetaan usein vastatusten toisaalta totuusehtoihin nojautuvat teoriat ja toisaalta teoriat, jotka samastavat ilmaisun merkityksen sen käytön kanssa. Yksi suhteellisen täsmällinen paikallinen muunnelma hieman epä- määräisestä merkityksen käyttöteoriasta on suosittu ajatus, että loogisten vakioiden merkityksen määräävät niihin liittyvät päättelysäännöt. Tämä ajatus toimii usein myös esimerkkinä yleisemmille merkityksen käyttöteorioille.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  3
  Arto Laitinen & Pekka Kaunismaa (1998). Paul Ricoeur ja narratiivinen identiteetti. In Petri Kuhmonen & Seppo Sillman (eds.), Jaettu jana, ääretön raja. Jyväskylän yliopisto Filosofian julkaisuja 65. pp. 168-195.
  Paul Ricoeurin perustelut narratiivisuuden mukaan tuomiseksi persoonallista identiteettiä koskevaan keskusteluun voi jakaa seuraaviksi väitteiksi, joita jatkossa tarkastelemme lähemmin:1) Idemin ja ipsen erottamatta jättäminen häiritsee persoonallisesta identiteetistä käytävää keskustelua; silloin sekoitetaan keskenään 'kuka?' ja 'mikä?' -kysymykset (1.1.-1.3.). 2) Näiden erottaminen tuo esiin sen, että ipse-identiteetti on sisäisesti aporeettinen eli sisältää ratkeamattomalta vaikuttavan toisaalta-toisaalta -asetelman. Yhtäältä se on päällekkäinen idem-identiteetin kanssa ja toisaalta on idem-identiteetin kanssa vastakkainen. Aporeettisuus juontuu ristiriidasta ihmisen kulttuurisen toisen luonnon ja vapaan tahdon välillä (luku 2.). 3) Produktiivinen ratkaisu (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  14
  Markku Roinila (2007). Kuvittelukyky ja moraalinen valinta Leibnizilla. Niin and Näin (2):27-31.
  Kuvittelukyky tai imaginaatio esiintyy varsin harvoin Leibnizin kirjoituksissa ja siksi siitä ei ole kovin laajalti keskusteltu Leibniz-kommentaareissa ennen kuin aivan viime aikoina. Näissäkin tapauksissa keskustelu on pitkälti rajoittunut kuvittelukyvyn rooliin tiedostuksessa. Yritän tässä esitelmässä vetää sillan kuvittelukyvyn ja moraalisen toiminnan välille, jota tietääkseni ei ole ennen varsinaisesti tehty.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Panu Raatikainen (2000). Michael Dummett - ymmärtämisen ja logiikan filosofi. Niinandnäin 1.
  Michael Dummett (1925- ) lienee sotienjälkeisen ajan vaikutukseltaan merkittävin brittifilosofi. Hän on toiminut lähes koko aikuisen ikänsä Oxfordin yliopistossa, ensiksi opettaen matematiikan filosofiaa ja lopulta logiikan professorina, mistä virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 1992.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  5
  Deborah Brown (2008). Gary Steiner. Descartes as a Moral Thinker: Christianity, Technology, Nihilism. JHP Book Series. Amherst, NY: Humanity Books, 2004. [REVIEW] Journal of the History of Philosophy 46 (1):173-175.
  Finding inspiration in Heidegger's lament, "In what soil do the roots of (Descartes's) tree of philosophy find their support?" (and not allowing that the tree might be hydroponic), Steiner proceeds to ground the "concrete content and absolute authority" of Descartes's moral principles in his Christian faith (13). Caught between the two, Descartes's thinking is pulled in opposing directions, towards the "earthly ethos" and its twin ideals of technological mastery over nature and the autonomy of reason, and the "angelic ideal"-a (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Rhafaela Cordeiro Diogo (2015). Multiparentalidade nos casos de reconhecimento de filho já registrado: Uma solução à Luz daconstitucionalizaçãodo direito civil. Revista Fides 6 (1).
  MULTIPARENTALIDADE NOS CASOS DE RECONHECIMENTO DE FILHO JÁ REGISTRADO: UMA SOLUÇÃO À LUZ DACONSTITUCIONALIZAÇÃODO DIREITO CIVIL.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  2
  David W. Wood (2013). On the Spirit and Letter of Rudolf Steiner's Philosophy: A Critical Reading of Hartmut Traub's 'Philosophie Und Anthroposophie'. RoSE: Research on Steiner Education 4 (1):181-201.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Robert McDermott (2012). Charles Sanders Peirce and Rudolf Steiner : Prophetic Philosophers. In Robert A. McDermott (ed.), American Philosophy and Rudolf Steiner: Emerson, Thoreau, Peirce, James, Royce, Dewey, Whitehead, Feminism. Lindisfarne Books.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43.  4
  Peter Phillips (1998). George Steiner's Wager on Transcendence. Heythrop Journal 39 (2):158–169.
  The paper seeks to explore the roots of Steiner's thought and particularly the theme of transcendence understood in terms of the mystery of immanence he expresses in terms of real presence. Steiner sees a significant breaking of the classic covenant between word and world occurring in the later nineteenth century. This insight, I suggest, is reinforced by a consideration of the distinction between such thinkers as Ruskin and Nietzsche and a way out of the dilemma is plotted by (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  1
  Phil Hutchinson (2004). Steiner's Possession As It Were. European Journal of Political Theory 3 (3):245-265.
  Since the resurgence of interest in political philosophy in the early 1970s debates about freedom have been central. Throughout this period Hillel Steiner has proposed and defended the pure negative conception of freedom. This work is complemented by Ian Carter’s recent writings on freedom. Carter and Steiner advance a non-normative (empirical) conception of freedom employing tools from contemporary philosophy of action and language. In this article I seek to offer a deflationary critique of the Carter/Steiner position. My (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  1
  Rossana Cassigolli (2013). Ética en acción: Antropología y Humanismo en la obra de George Steiner. Revista de filosofía (Chile) 69:39-49.
  The purpose of this essay is to elucidate the philosophical tools developed in George Steiner’s marvelous body of work. In his writings, he carries on a lucid observation and description of human spirit’s linguistic creation and formulation. His observations do not deviate from the way of a strict ethics inherited from ilustrated spiritual Judaism. His legacy about thought on language and his role as a contemporary culture’s critic leads us to a reflection on our continent and history. As an (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. John P. Clark, Anarkismi Ja Nykymaailman Kriisi.
  Elämme historian vaihetta, jossa uuden poliittisen visioinnin tarve on tulossa polttavan kiireelliseksi. Tyytymättömyys perinteisiä poliittisia vaihtoehtoja kohtaan ja uskon puute muodollista demokratiaa kohtaan kasvavat teollistuneissa länsimaissa. Tyytymättömyys on toistaiseksi näkynyt ennen kaikkea epäpolitisoitumisena, johon on sisältynyt dramaattinen luottamuksen menetys suhteessa poliittisiin puolueisiin sekä laajamittaista äänestämättä jättämistä. Idässä marxilaista oikeaoppisuutta haastaa toisinajattelun liikehdintä, joka ilmenee usein hiljaisena uskollisuuden ja yhteistyön hylkäämisenä, toisinaan taas dramaattisina aika ajoin toistuvina kapinoina. Lisäksi niin idässä kuin lännessäkin on kulttuurista vastarintaa, joka heikosti – mutta kenties profeetallisesti (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  24
  Jussi Backman (2005). Omaisuus ja elämä: Heidegger ja Aristoteles kreikkalaisen ontologian rajalla. Eurooppalaisen filosofian seura.
  Mitä oleva on? Omaisuus ja elämä pureutuu tähän filosofian peruskysymykseen seuraten kahta länsimaisen filosofian jättiläistä, Aristotelestä ja Heideggeria. Siinä missä Aristoteles kysyy olevaa substantiivina ja tilana, etsii Heidegger olemisen mieltä verbinä ja tapahtumana. Nämä kaksi merkitystä löytyvät myös suomen olla-verbistä: "omistaa jotakin" ja "olla olemassa, elossa". Omaisuus ja elämä antavat peruslähtökohdat olevan tulkitsemiselle. Kirja vie lukijansa filosofian kreikkalaisille juurille ja sen uusimpiin, Heideggerin avaamiin mahdollisuuksiin.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. G. A. Cohen, Cecile Fabre & Norman Geras (2009). Ian Carter is Associate Professor of Political Philosophy at the Univer-Sity of Pavia, Italy. His Principal Books Include A Measure of Freedom (1999) and La Liberta Eguale (2005). He and Hillel Steiner and Mat-Thew Kramer Have Recently Edited Freedom: A Philosophical Anthology (2007). [REVIEW] In Stephen De Wijze, Matthew H. Kramer & Ian Carter (eds.), Hillel Steiner and the Anatomy of Justice: Themes and Challenges. Routledge. pp. 16--259.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Stephen De Wijze, Matthew H. Kramer & Ian Carter (eds.) (2014). Hillel Steiner and the Anatomy of Justice: Themes and Challenges. Routledge.
  Throughout the English-speaking world, and in the many other countries where analytic philosophy is studied, Hillel Steiner is esteemed as one of the foremost contemporary political philosophers. This volume is designed as a festschrift for Steiner and as an important collection of philosophical essays in its own right. The editors have assembled a roster of highly distinguished international contributors, all of whom are eager to pay tribute to Steiner by focusing on topics on which he himself has (...)
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Stephen De Wijze, Matthew H. Kramer & Ian Carter (eds.) (2009). Hillel Steiner and the Anatomy of Justice: Themes and Challenges. Routledge.
  Throughout the English-speaking world, and in the many other countries where analytic philosophy is studied, Hillel Steiner is esteemed as one of the foremost contemporary political philosophers. This volume is designed as a festschrift for Steiner and as an important collection of philosophical essays in its own right. The editors have assembled a roster of highly distinguished international contributors, all of whom are eager to pay tribute to Steiner by focusing on topics on which he himself has (...)
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000