54 found
Order:
 1.  5
  Hoofstuk 3 - Twee afdelings van een fakulteit 1934−1940.J. P. Oberholzer - 2010 - HTS Theological Studies 66 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 2.  5
  Die kerk.J. P. Oberholzer - 1995 - HTS Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3.  3
  Die teologiese eie-aardigheid van die Nederduitsch Hervormde Kerk: Vrae en nuanses.J. P. Oberholzer - 1993 - HTS Theological Studies 49 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  15
  ’n Ondersoek na die eenheid en teologiese boodskap van Jesaja 13-23.F. J. Boshoff & J. P. Oberholzer - 1993 - HTS Theological Studies 49 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  2 Konings 9-10: ’n Beoordeling van die Jehuvertelling as historiese bron.J. H. Breytenbach & J. P. Oberholzer - 1992 - HTS Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  9
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, J. A. Loader, P. J. Van der Merwe, P. J. Theo Koekemoer & J. P. Oberholzer - 1980 - HTS Theological Studies 36 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  19
  Boekbesprekings.P. S. Dreyer, A. D. Pont, D. F. Erasmus, B. J. Engelbrecht & J. P. Oberholzer - 1959 - HTS Theological Studies 14 (2/3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Adrianus van Selms, deeltydse dosent 1938-1962.J. P. Oberholzer - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Berend Gemser, hoogleraar 1926-1955.J. P. Oberholzer - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  14
  Barend Jacobus Engelbrecht - 'n Oorsig en waardering.J. P. Oberholzer - 1988 - HTS Theological Studies 44 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Christusverkondiging en die Ou Testament.J. P. Oberholzer - 1963 - HTS Theological Studies 19 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  Die Afrikaanse bybelvertaling 1983 – enkele aantekeninge.J. P. Oberholzer - 1984 - HTS Theological Studies 40 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Die Apostolaat van die Kerk in hierdie tyd ten opsigte van Binne- en Buiteland.J. P. Oberholzer - 1960 - HTS Theological Studies 16 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Die boek prediker: 'n Smartkreet om die gevalle mens.J. P. Oberholzer - 1971 - HTS Theological Studies 27 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Die Epifanie in die ou testament en sy konsekwensies vir die teologie.J. P. Oberholzer - 1974 - HTS Theological Studies 30 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria: Vrae oor sy identiteit en sy problematiek.J. P. Oberholzer - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  3
  Die God van die hemel.J. P. Oberholzer - 1978 - HTS Theological Studies 34 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  8
  Die Heidelbergse Kategismus in sy eerste jare.J. P. Oberholzer - 1989 - HTS Theological Studies 45 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Die Heidelbergse Kategismus in Afrikaans: 'n Eerste blik op die eerste halfeeu.J. P. Oberholzer - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):86-98.
  The Heidelberg Catechism in Afrikaans: A first glance at the first half century.The publication of the first Afrikaans translation of the Heidelberg Catechism in 1936 caused considerable controversy on account of the translated Dutch text. The translation as well as the Dutch original is examined and found to be of a high standard. Some observations are made on the handling of the Catechism by synods itself and the Scripture references accompanying the text.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Dābār in die wysheidsboeke.J. P. Oberholzer - 1970 - HTS Theological Studies 26 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Die kerk en die staatkundig-kulturele vlak van die volks-lewe.J. P. Oberholzer - 1969 - HTS Theological Studies 25 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  "Die kneg van Jahwe" in Deuterojesaja.J. P. Oberholzer - 1966 - HTS Theological Studies 22 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Die Ou Testamentiese Getuienis aangaande die Nederdaling van Christus na die Hel.J. P. Oberholzer - 1961 - HTS Theological Studies 17 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  3
  Die opskrifte van die profeteboeke II.J. P. Oberholzer - 1985 - HTS Theological Studies 41 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  4
  Die opskrifte van die profeteboeke I.J. P. Oberholzer - 1978 - HTS Theological Studies 34 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  3
  Die soeke na 'n bybelse teologie.J. P. Oberholzer - 1976 - HTS Theological Studies 32 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Die skepping van die mens as die beeld van God in die ou Testament, Filologies beskou.J. P. Oberholzer - 1959 - HTS Theological Studies 14 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  Die universiteit en die goeie lewensorde.J. P. Oberholzer - 1986 - HTS Theological Studies 42 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  Die Voortrekkerideaal - Natal of Transvaal?J. P. Oberholzer - 1989 - HTS Theological Studies 45 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  Die verantwoordelikheid van die burgerlike owerheid.J. P. Oberholzer - 1984 - HTS Theological Studies 40 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Eksegese en prediking.J. P. Oberholzer - 1974 - HTS Theological Studies 30 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  4
  Hoofstuk 10 - Terug by een ekumeniese fakulteit 1998–2009.J. P. Oberholzer - 2010 - HTS Theological Studies 66 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Hoofstuk 9 - Rasionalisasie en Optimalisering 1988–1997.J. P. Oberholzer - 2010 - HTS Theological Studies 66 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  9
  Hoofstuk 8 - Groei, vooruitskouing, terugskouing 1981–1987.J. P. Oberholzer - 2010 - HTS Theological Studies 66 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  10
  Hoofstuk 7 - Evaluering en selfinterptetasie 1971‒1980.J. P. Oberholzer - 2010 - HTS Theological Studies 66 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Hoofstuk 6 - Ekumeniese isolasie en interne stryd 1961–1970.J. P. Oberholzer - 2010 - HTS Theological Studies 66 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Hoofstuk 5 - Politieke spanning en ekumeniese druk 1954–1960.J. P. Oberholzer - 2010 - HTS Theological Studies 66 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Hoofstuk 4 - Interne spanning en stryd 1941−1953.J. P. Oberholzer - 2010 - HTS Theological Studies 66 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  6
  Hoofstuk 1 - Die aanloop 1909−1916.J. P. Oberholzer - 2010 - HTS Theological Studies 66 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  Hoofstuk 2 - Die Klein Begin 1916−1933.J. P. Oberholzer - 2010 - HTS Theological Studies 66 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  6
  Is there a future for the world council of churches.J. P. Oberholzer - 1977 - HTS Theological Studies 33 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  5
  Opmerkings oor die teologie van Psalm 106.J. P. Oberholzer - 1988 - HTS Theological Studies 44 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  3
  Ou-Testamentiese perspektiewe op die definisie van die prediking.J. P. Oberholzer - 1990 - HTS Theological Studies 46 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  8
  Prof. Dr. B. J. Engelbrecht, Hoogleraar vir 25 jaar.J. P. Oberholzer - 1976 - HTS Theological Studies 32 (3/4):105.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  12
  Samesteller se voorwoord.J. P. Oberholzer - 2010 - HTS Theological Studies 66 (3).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  7
  Teologie as wetenskap: Aantekeninge van buite die sistematiese Teologie.J. P. Oberholzer - 1989 - HTS Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  3
  Twee belangrike Nederlandse teksuitgawes van die Heidelbergse Kategismus.J. P. Oberholzer - 1986 - HTS Theological Studies 42 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  7
  Tendense in teologiese opieiding: Die pad vorentoe.J. P. Oberholzer - 1994 - HTS Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  9
  Tenigblikke op die Fakulteit Teologie , Universiteit van Pretoria, en sy lede - ’n literatuurverkenning.J. P. Oberholzer - 1992 - HTS Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Voorwoord.J. P. Oberholzer - 1978 - HTS Theological Studies 34 (3):3.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 54