17 found
Order:
Disambiguations
J. Stellingwerff [18]Johan Stellingwerff [9]
See also
 1.  8
  Herbezinning op de filosofie van de techniek.Johan Stellingwerff - 2004 - Philosophia Reformata 69 (1):77-92.
  Er zijn een aantal redenen om de binnen de Reformatorische Wijsbegeerte door H. van Riessen ontwikkelde filosofie van de techniek aan te vullen. Het ging Van Riessen alleen om de moderne techniek: “de reformatorische benadering van de moderne techniek en waarom deze wezenlijk verschilde van de techniek van alle tijden. Dat verschil zit in de wetenschappelijke basis van de moderne techniek.” Zijn definitie was beperkt: “De ‘moderne techniek’ is de, in een economische verbandstructuur vervlochten en daardoor gecoördineerde, en overigens in (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  27
  G. Harinck En T. Valk-Le Cointre, Red. Jeugdbrieven van H.J. Pos . Baarn 2000: Ten Have. 205 En XXXI Pp. ISBN 90-259-5149-X. [REVIEW]J. Stellingwerff - 2001 - Philosophia Reformata 66 (2):210-213.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  25
  D.H.Th. Vollenhoven, Schematische Kaarten; Filosofische Concepties in Probleemhistorisch Verband; Bewerkt Door K.A. Bril En P.J. Boonstra. Amstelveen 2000, 422 Pp. ISBN 90-805180-2-6. [REVIEW]J. Stellingwerff - 2000 - Philosophia Reformata 65 (2):207-210.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  A. Van den Beukel, De Dingen Hebben Hun Geheim; Gedachten Over Natuurkunde, Mens En God. Ten Have (Baarn 1990) ISBN 90-259-4453-1. [REVIEW]J. Stellingwerff - 1992 - Philosophia Reformata 57 (1):89-90.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  Kritische studie: Over de technische wetskring.J. Stellingwerff - 1990 - Philosophia Reformata 55 (2):191-197.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  René van Woudenberg, Gelovend denken; inleiding tot een christelijke filosofie. Deel 7 van de reeks Verantwoording, Uitgeverij Buijten en Schipperheijn, en Kok. (Amsterdam en Kampen 1992) 232 p. [REVIEW]J. Stellingwerff - 1994 - Philosophia Reformata 59 (1):105-107.
  Toen professor dr. Carl Friedrich, Freiherr von Weizsäcker op 28 juni 1992 tachtig jaar werd, verscheen zijn filosofische hoofdwerk, Zeit und Wissen, een boek van 1184 bladzijden. Omdat de auteur, die we verder met W. zullen aanduiden, behalve een bekend kernfysicus ook filosoof is en een actief christen, wil ik wat breder op zijn werk ingaan, mede omdat in Philosophia Reformata nog niet eerder over zijn wijsbegeerte werd gepubliceerd. Daarbij telt ook dat W. in zijn boek op bladzijde 1149 schrijft: (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  Prof. Dr. K. Schilder, Christus en Cultuur. 4e druk, Franeker 1968.J. Stellingwerff - 1969 - Philosophia Reformata 34 (1-2):59.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Critical study:De metafysica Van Cornelis Verhoeven.Johan Stellingwerff - 2002 - Philosophia Reformata 67 (1):40-64.
  Cornelis Verhoeven was een beschouwelijke en fijnzinnig filosoof die veel doceerde en schreef, maar geen systematisch geordend geheel naliet. Wel zijn reeds tien delen van zijn Verzamelde Werken verschenen. Deze filosoof van de nuance was een bescheiden mens, zoals Thomas à Kempis, die contemplatie zocht ‘in angello cum libello’. Ook was hij een liefhebber van de heldere sfeer zoals die uitgedrukt wordt in de intieme schilderijen van Johannes Vermeer. Als een Nederlands filosoof bleef hij niet onbekend want hij werd, met (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Kritische studie: Verburg over Dooyeweerd.J. Stellingwerff - 1990 - Philosophia Reformata 55 (1):84-93.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  De jongste ontwikkeling in de studie Van de beeldende kunsten.J. Stellingwerff - 1959 - Philosophia Reformata 24 (2):97-108.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  Elementen uit de ontstaansgeschidedenis der reformatorische wijsbegeerte.J. Stellingwerff - 1992 - Philosophia Reformata 57 (2):169-190.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Wijsgerige Notities.J. Stellingwerff - 1992 - Philosophia Reformata 57 (1):86-88.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  M. D. Stafleu, De verborgen structuur. Wijsgerige beschouwingen over natuurlijke structuren en hun samenhang. Deel 4 van de christelijk wijsgerige reeks Verantwoording, Amsterdam, Buijten en Schipperheijn, 1989. [REVIEW]J. Stellingwerff - 1990 - Philosophia Reformata 55 (1):94-95.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Paul Cliteur, Tegen de Decadentie. De Democratische Rechtstaat in Verval. Amsterdam, Antwerpen 2004: De Arbeiderspers. ISBN 9029509783. [REVIEW]J. Stellingwerff - 2004 - Philosophia Reformata 69 (2):182-185.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  P. Veldhuizen, God en mens onderweg; hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder. Groen en zoon, Leiden 1995, 399 blz. ISBN 90-5030-573-3. [REVIEW]Johan Stellingwerff - 1996 - Philosophia Reformata 61 (1):99-102.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Wat is Technicisme Precies?Johan Stellingwerff - 1999 - Philosophia Reformata 64 (2):132-147.
  Om ons inzicht in techniek en cultuur aan te scherpen wil ik met een aantal kritische opmerkingen ingaan op het boek Geloven in wetenschap en techniek van E. Schuurman, dat verscheen als deel 15 in de christelijk wijsgerige reeks Verantwoording. Het boek behandelt de huidige cultuurproblemen, die de auteur persoonlijk raken en wel zo diep dat ik hem de vraag voorleg of ze wel juist zijn geanalyseerd.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Wat is technicisme precies?Johan Stellingwerff - 1998 - Philosophia Reformata: Orgaan van de Vereniging Voor Calvinistische Wijsbegeerte 63 (2):132.
  Om ons inzicht in techniek en cultuur aan te scherpen wil ik met een aantal kritische opmerkingen ingaan op het boek Geloven in wetenschap en techniek van E. Schuurman, dat verscheen als deel 15 in de christelijk wijsgerige reeks Verantwoording. Het boek behandelt de huidige cultuurproblemen, die de auteur persoonlijk raken en wel zo diep dat ik hem de vraag voorleg of ze wel juist zijn geanalyseerd.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark