34 found
Order:
 1.  41
  Toward a Model Theory for Transseries.Matthias Aschenbrenner, Lou van den Dries & Joris van der Hoeven - 2013 - Notre Dame Journal of Formal Logic 54 (3-4):279-310.
  The differential field of transseries extends the field of real Laurent series and occurs in various contexts: asymptotic expansions, analytic vector fields, and o-minimal structures, to name a few. We give an overview of the algebraic and model-theoretic aspects of this differential field and report on our efforts to understand its elementary theory.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  11
  Construct Validity and Reliability of the SARA Gait and Posture Sub-Scale in Early Onset Ataxia.Tjitske F. Lawerman, Rick Brandsma, Renate J. Verbeek, Johannes H. van der Hoeven, Roelineke J. Lunsing, Hubertus P. H. Kremer & Deborah A. Sival - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 3. Karl Marx: The Roots of His Thought.Johan van der Hoeven - 1978 - International Journal for Philosophy of Religion 9 (2):122-123.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Matters of Mission and Transmission: On the Progress of Ecumenica1-Reformational Thought.Johan van der Hoeven - 1987 - Philosophia Reformata 52 (2):182-207.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  7
  In Memoriam J. P. A. Mekkes.Johan van der Hoeven - 1987 - Philosophia Reformata 52 (2):98.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  14
  In memoriam prof. Mr. H. J. Van eikema hommes.J. van der Hoeven - 1984 - Philosophia Reformata 49 (1):i.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  14
  Pmf. Dr. J. P. A. Mekkes, Scheppingsopenbaring En Wijsbegeerte. Kam.Pen, Kok, 1961.J. van der Hoeven - 1967 - Philosophia Reformata 32 (1-2):71-73.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Rationality in the Calvinian Tradition.Hendrik Hart, Johan van der Hoeven, Nicholas Wolterstorff, Calvin College & Vrije Universiteit te Amsterdam - 1983
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  14
  Financial Consequences of the Implementation of a Rapid Response System on a Surgical Ward.Friede Simmes, Lisette Schoonhoven, Joke Mintjes, Eddy Adang & Johannes G. van der Hoeven - 2014 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 20 (4):342-347.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  11
  Dr. P. den Ottolander, Deus Immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en Veranderlijkheid volgens de theoontologie van Sint-Thomas en Karl Barth, 1965, Van Gorcum & Comp. N.V., Assen, 263 bladz. [REVIEW]J. van der Hoeven - 1966 - Philosophia Reformata 31 (3-4):157-160.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  F. de Graaff, Spinoza en de crisis van de Westerse cultuur. J. N. Voorhoeve, Den Haag, 1977.J. van der Hoeven - 1977 - Philosophia Reformata 42 (1-2):104-108.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Korte Bespreking.J. van der Hoeven - 1992 - Philosophia Reformata 57 (2):191-192.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  In Memory of Herman Dooyeweerd: Meaning, Time and Law.J. van der Hoeven - 1978 - Philosophia Reformata 43 (3-4):130-144.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  In Memoriam Prof. Dr. P. A. Verburg.J. Van Der Hoeven - 1989 - Philosophia Reformata 54 (1):1-2.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Kierkegaard En Marx AlS Dialectische Critici Van Hegel.J. van der Hoeven - 1970 - Philosophia Reformata 35 (3-4):101-118.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Vijf stellingen voor een conferentie: Grondmotieven Van onze beschaving.J. van der Hoeven - 1991 - Philosophia Reformata 56 (2):171-182.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Hartstocht en Rede.J. van der Hoeven - 2000 - Philosophia Reformata 65 (1):13-17.
  Diverse omstandigheden hebben het schrijven en verschijnen van het in jaargang 62, nr. 2 aangekondigde slotartikel vertraagd. Ook toen al uitte ik het voornemen de vier denkers die in het tweede artikel besproken waren nog even te groeperen. Zo’n korte groepering lijkt nu, na meer dan twee jaar, des te meer wenselijk. De vier besproken filosofen waren allen, zij het op uiteenlopende wijze, op zoek naar een nieuwe bepaling van de verhoudingen, — niet alleen tussen “Leidenschaft” en “Vernunft”, maar ook (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  In Memoriam Prof. Dr. Alexander VARGA Von Kibéd.J. van der Hoeven - 1987 - Philosophia Reformata 52 (1):2-3.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Kierkegaard En Marx AlS Dialectische Critici Van Hegel.J. van der Hoeven - 1969 - Philosophia Reformata 34 (3-4):85-100.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Repliek.Johan van der Hoeven - 1996 - Philosophia Reformata 61 (1):44-60.
  Hoewel in de laatste jaren sterk de nadruk is gelegd op de “autonomie” van het geschrevene ten opzichte van de schrijver en diens belevingswereld, wil deze auteur graag beginnen met een persoonlijke betuiging van erkentelijkheid. Een mens is toch wel zodanig verbonden met een geesteskind dat hij lang bij zich gedragen heeft, dat hij de aandacht en de grondigheid die uit de hiervoor geplaatste reacties spreekt, alleen maar in hoge mate kan waarderen. Hij heeft ze ervaren als toonbeelden van “ontmoeting”. (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  In Memoriam Prof. Dr. D. M. Bakker.J. van der Hoeven - 1985 - Philosophia Reformata 50 (2):97.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Kritische studie: Godsverduistering en godsdienstfilosofie.J. Van Der Hoeven - 1990 - Philosophia Reformata 55 (2):152-169.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  Gadamer over 'vermittlung': De hegeliaanse draad in zijn hermeneutiek.J. van der Hoeven - 1991 - Philosophia Reformata 56 (1):81-94.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Karl Marx: The Roots of His Thought.Johan van der Hoeven - 1978 - Philosophy and Phenomenological Research 38 (4):582-582.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  Hartstocht En Rede.J. van der Hoeven - 1997 - Philosophia Reformata 62 (1):1-22.
  Dit artikel is, samen met een nog volgend tweede, bedoeld als aanzet tot een bredere studie. Die studie zal, naar ik hoop, binnen twee jaar voltooid zijn. Ze maakt in zekere mate deel uit van een onderzoeksprogramma dat in uitvoering is aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit. Het is nu niet van belang de eigen plaats ervan binnen dat programma nauwkeuriger te omschrijven. Wel kan worden gezegd dat de studie een sterk historische inslag heeft, maar uitmondt in (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  S. Griffioen, De roos en het kruis; de waardering van de eindigheid in het latere denken van Hegel. Van Gorcum & Comp., Assen, 1976. [REVIEW]J. van der Hoeven - 1978 - Philosophia Reformata 43 (3-4):183-186.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Levensecht En Bescheiden Essays Over Authenticiteit : Afscheidsbundel ter Ere van Prof. Dr. Johan van der Hoeven.A. Th Brèuggemann-Kruijff, H. G. Geertsema, Marièette Willemsen & Johan van der Hoeven - 1998
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The Problem and Modesty.Paul Ricoeur & J. van der Hoeven - 1986 - South African Journal of Philosophy 5 (2).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Filosofische Reflecties En Ontmoetingen Opstellen van Dr. J. Van der Hoeven.Johan van der Hoeven, René van Woudenberg, S. Griffioen & H. G. Geertsema - 1993
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  7
  Karl Marx: The Roots of His Thought.Johan van der Hoeven - 1976 - Van Gorcum.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Karl Marx. The Roots of His Thought.Johan van der Hoeven - 1984 - Revista Portuguesa de Filosofia 40 (1):212-212.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Karl Marx: The Roots of His Thought.Johan van der Hoeven - 1980 - Studies in Soviet Thought 21 (3):265-267.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kant Over Midden, Middel En Doel (Met Byzondere Aandacht Voor Zijn Visie Op Cultuur) Kant À Propos de Milieu, Moyen Et but (Avec Une Considération Particulière Pour Sa Conception de la Culture).J. Van der Hoeven - 1989 - Philosophia Reformata 54 (2):147-159.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Matters of Mission and Transmission. (On the Progress of Ecumenical-Reformational Thought).Johan van der Hoeven - 1987 - Philosophia Reformata 52 (2):182.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark