Results for 'J. de Kort'

999 found
Order:
 1.  59
  Understanding Palliative Cancer Chemotherapy: About Shared Decisions and Shared Trajectories.Susanne J. de Kort, Jeannette Pols, Dick J. Richel, Nelleke Koedoot & Dick L. Willems - 2010 - Health Care Analysis 18 (2):164-174.
  Most models of patient-physician communication take decision-making as a central concept. However, we found that often the treatment course of metastatic cancer patients is not easy to describe in straightforward terms used in decision-making models but is instead frequently more erratic. Our aim was to analyse these processes as trajectories. We used a longitudinal case study of 13 patients with metastatic colorectal and pancreatic cancer for whom palliative chemotherapy was a treatment option, and analysed 65 semi-structured interviews. We analysed three (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  22
  Boekbesprekingen.J. -M. Tison, P. van Doornik, J. Mulders, L. Bakker, L. Braeckmans, S. Trooster, P. Fransen, A. van Kol, G. Schreiner, A. Houben, P. Grootens, M. Chappin, F. Bossuyt, N. Sprokel, M. de Tollenaere, A. Poncelet, E. de Strycker, J. Nota, H. Robbers, Frans Vandenbussche, R. Hostie, J. Kerkhofs, H. Somers, J. De Fraine & J. de Kort - 1966 - Bijdragen 27 (4):552-580.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  The Boundaries of Monotheism: Interdisciplinary Explorations Into the Foundations of Western Monotheism.Maaike de Haardt & Anna-Marie J. A. C. M. Korte (eds.) - 2008 - Brill.
  From an interdisciplinary perspective the authors of this book, scholars in theology and religious studies, give an account of the problematic and promising aspects of biblically based monotheism, considered as a formative religious idea, belief, and practice in Western history and culture.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Fazit & Ausblick.Janna R. Wieland, Jule Korte, Carla J. Maier, Elise V. Bernstorff & Birgit Althans - 2019 - Paragrana: Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie 28 (2):171-214.
  In diesem Fazit & Ausblick werden nun die in der Einleitung formulierten Themenfelder, in denen wir auch die Anschlüsse an Arbeiten und Forschungsgebiete der Historischen Anthropologie gegeben sahen, wieder aufgegriffen. Dies geschieht entlang von Aspekten, die durch die responses aufgeworfen wurden, und die wir hinsichtlich unserer Forschung zu Arenen transkultureller Bildung weiterdenken. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt dabei auf den Transmissionseffekten, die sich im Forschungsprozess, auch unter Einbezug der responses, zwischen den Forschungsfeldern – den Arenen Theater und Schule – ergeben haben. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Spinoza en de vreugde van het inzicht: persoonlijke en politieke vrijheid in een stabiele democratie.C. J. M. Schuyt - 2017 - Amsterdam: Uitgeverij Balans.
  Deze korte studie biedt niet de zoveelste inleiding in het denken van Spinoza, maar doet verslag van de persoonlijke, vijfentwintig jaar durende zoektocht om de vaak moeilijke thema's van Spinoza onder de knie te krijgen. Om via Spinoza's filosofie meer te begrijpen van de wereld en van het eigen leven. Om de vreugde te ervaren die dit verbeterde inzicht, in oorzaken en gevolgen, en ook in de eigen beperktheid, ons biedt. Elk hoofdstuk gaat over een onderwerp dat de auteur bijzonder (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  25
  De Uitdrukkingskracht van de Transcendentale Denkkritiek.J. Hoogland - 1994 - Philosophia Reformata 59 (2):114-136.
  Is het nog de moeite waard om het op te nemen voor de transcendentale kritiek van Dooyeweerd? Deze vraag suggereert dat de transcendentale kritiek wanneer zij aan zichzelf overgelaten zou worden, niet meer te redden is. Dat is misschien wat overdreven, maar één ding is duidelijk: de transcendentale kritiek is niet onomstreden, zelfs niet onder de meest trouwe volgelingen van Dooyeweerd. En daarin zit iets paradoxaals: het was hem er immers om te doen met zijn transcendentale kritiek ‘de denkgemeenschap in (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Ideologie en samenleving.J. De Kadt (ed.) - 1950 - 's-Gravenhage,: H. P. Leopold.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Critical study:De oratie Van Johan J. Graafland.Maarten J. Verkerk - 2003 - Philosophia Reformata 68 (1):77-85.
  In 2001 hield Johan J. Graafland zijn oratie Maatschappelijk ondernemen: analyse, verantwoording en fundering. Hiermee aanvaardde hij het ambt van bijzonder hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek aan de Universiteit van Tilburg. Graag wil ik Johan Graafland van harte feliciteren met zijn benoeming. Ik ervaar het toch steeds weer als een bijzondere zegen als christenen zo’n positie mogen bezetten. Ik wens hem veel vruchten toe op zijn arbeid. Op de nieuwjaarsconferentie 2002 van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte heeft Graafland een lezing (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Het existentialisme.J. De Buck - 1952 - Antwerpen,: De Vlijt.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  The Boundaries of Monotheism: Interdisciplinary Explorations Into the Foundations of Western Monotheism.Maaike de Haardt & Anna Korte (eds.) - 2008 - Brill.
  From an interdisciplinary perspective the authors of this book, scholars in theology and religious studies, give an account of the problematic and promising aspects of biblically based monotheism, considered as a formative religious idea, belief, and practice in Western history and culture.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Breviloquium. De theologie in kort bestek. Band I. Het scheppend beginsel. Bonaventura en zijn breviloquium. In samenwerking met de werkgroep Bonaventura van het Franciscaans studiecentrum. [REVIEW] Bonaventura, J. van Winden & A. Smits - 2003 - Tijdschrift Voor Filosofie 65 (4):780-781.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Macht in de vorstenspiegel van Pascal.W. J. Witteveen - 2001 - Nexus 30:257-263.
  De drie korte verhandelingen over de positie van hooggeplaatsten moeten gezien worden als een schakel in de lange keten van de literair-filosofische traditie van de Vorstenspiegels, die met name in de Italiaanse Renaissance zeer geliefd waren. Pascal volt echter deze voorbeelden maar gedeeltelijk, omdat hij een nieuwe macht introduceert, waaraan ook de groten der aarde onderworpen zijn, nl. de macht van het geloof. Zijn bespiegelingen over macht, morele plicht en verantwoordelijkheid zijn nog steeds actueel.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Inleiding tot de zedekunde.I. J. De Bussy - 1950 - Amsterdam,: J. H. de Bussy.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  História da filosofia medieval.A. J. De Gouvêa Neves - 1967 - Porto,:
  V. 1. Desde as origens partisticas até ao periodo do apogeu da escolástica.--v. 2. Desde o perfodo do apodeu da escolástica até ao fim da Idade Média, com um estudo sobre o pensamento filosófico português nos séculos XIII-XV.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Asylbarn og menneskeverd: Etiske refleksjoner med utgangspunkt i erfaringer fra Helsesenteret for papirløse migranter.Sturla J. Stålsett - 2012 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):23-37.
  Asylbarns status og rettigheter i Norge er i kritisk søkelys. En særlig utsatt gruppe er barn av papirløse foreldre som fødes på norske sykehus. Med bakgrunn i Kirkens Bymisjons arbeid med denne gruppen, argumenterer jeg i denne artikkelen for at slike eksempler viser at norsk offentlig politikk overfor disse barna tenderer mot å gradere og dermed underminere deres grunnleggende menneskeverd, slik dette blant annet kommer til uttrykk i barnekonvensjonens krav om hensynet til barnets beste. Ved hjelp av Judith Butlers tenkning (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  14
  Hartstocht en Rede.J. van der Hoeven - 2000 - Philosophia Reformata 65 (1):13-17.
  Diverse omstandigheden hebben het schrijven en verschijnen van het in jaargang 62, nr. 2 aangekondigde slotartikel vertraagd. Ook toen al uitte ik het voornemen de vier denkers die in het tweede artikel besproken waren nog even te groeperen. Zo’n korte groepering lijkt nu, na meer dan twee jaar, des te meer wenselijk. De vier besproken filosofen waren allen, zij het op uiteenlopende wijze, op zoek naar een nieuwe bepaling van de verhoudingen, — niet alleen tussen “Leidenschaft” en “Vernunft”, maar ook (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. What role should owners embrace?de Souza Father Raymond J. - 2019 - In Marty Gitlin (ed.), Athletes, ethics, and morality. New York: Greenhaven Publishing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. História da filosofia moderna.A. J. De Gouvêa Neves - 1971 - Porto,: [Livraria Lello].
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Philosophie.J. Abelé, O. Costa De, J. Chaix-ruy, Mt Antonelli, Mf Sciacca & A. Solignac - 1955 - Archives de Philosophie 19:159.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  14
  Dignity in long-term care.J. Kane & K. de Vries - 2017 - Nursing Ethics 24 (6):744-751.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21.  19
  On programming KARO agents.J. Meyer, F. de Boer, R. van Eijk, K. Hindriks & W. van der Hoek - 2001 - Logic Journal of the IGPL 9 (2):245-256.
  After having defined the KARO logic for specifying intelligent agents in earlier work we now turn to the question how to realise agents specified in the KARO framework. To this end we look at agent programming languages that we have defined, and investigate how programs in these languages can be linked to the KARO logic.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 22. Crossmodel integration: A good fit is no criterion.J. Vroomen & B. de Gelder - forthcoming - Trends in Cognitive Sciences.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23. The Universal Exception.Sl Zizek & J. De Vleminck - 2008 - Tijdschrift Voor Filosofie 70 (3):630.
 24.  7
  Boeksbeprekingen.J. Nota, M. de Tollenaere, P. Goedertier & F. Elliott - 1949 - Bijdragen 10 (3):297-300.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Philosophy of Earth Science.Maarten G. Kleinhans, Chris J. J. Buskes & Henk W. de Regt - 2010-01-04 - In Fritz Allhoff (ed.), Philosophies of the Sciences. Wiley‐Blackwell. pp. 213–236.
  This chapter contains sections titled: Introduction Object and Aims of Earth Science The Autonomy of Earth Science Explanation in Earth Science Conclusion Acknowledgment References.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 26. Un nouveau disciple de Schopenhauer.J. Bahnsen, E. de Hartmann & J. Gerschel - 1877 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 3:10-31.
 27. Esprit d'une politique générate de l'éducation.J. Lameere & S. de Coster - 1948 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 138:492-493.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Kephalaion: Studies in Greek Philosophy and Its Continuation.J. Mansfeld & L. M. de Rijk - 1980 - Revista Portuguesa de Filosofia 36 (2):220-220.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  45
  Acto de investidura del Profesor Don Carlos SANTAMARÍA como Doctor Honoris Causa de la Universidad del País Vasco, en San Sebastian.J. Larrazábal, J. Goiriena de Gandarias & Carlos Santamaría - 1992 - Theoria: Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia 7 (1-3):1271-1285.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  Marxismus und Moral in der sowjetrussischen Literatur.J. De Graaf - 1957 - Zeitschrift Für Evangelische Ethik 1 (1):219-227.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  10
  Probleme der Welternährung und der Neuen Weltwirtschaftsordnung: Ernährungssorgen für die wachsende Menschheit.J. De Hoogh & H. Linnemann - 1977 - Zeitschrift Für Evangelische Ethik 21 (1):136-143.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  29
  A Worldwide Examination of Exchange Market Quality: Greater Integrity Increases Market Efficiency.Michael J. Aitken, Frederick H. de B. Harris & Shan Ji - 2015 - Journal of Business Ethics 132 (1):147-170.
  We develop a framework for assessing security market quality, relating five elements of market design to three metrics of market integrity and two metrics of market efficiency. We empirically implement this integrity–efficiency MQ framework by testing a hypothesis that trade-based ramping manipulation at the close raises execution costs on 24 security markets worldwide. Estimating a simultaneous equations model of ramping incidence, spreads, and the probability of deploying real-time surveillance, we show that quoted bid-ask spreads are positively related to the incidence (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 33.  4
  Friction between incommensurate crystals.J. Friedel & P. -G. de Gennes - 2007 - Philosophical Magazine 87 (1):39-49.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Leibniz und Ortega y Gasset.J. De Salas - 1989 - Studia Leibnitiana 21 (1):87-97.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  96
  The propositional nature of human associative learning.Chris J. Mitchell, Jan De Houwer & Peter F. Lovibond - 2009 - Behavioral and Brain Sciences 32 (2):183-198.
  The past 50 years have seen an accumulation of evidence suggesting that associative learning depends on high-level cognitive processes that give rise to propositional knowledge. Yet, many learning theorists maintain a belief in a learning mechanism in which links between mental representations are formed automatically. We characterize and highlight the differences between the propositional and link approaches, and review the relevant empirical evidence. We conclude that learning is the consequence of propositional reasoning processes that cooperate with the unconscious processes involved (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   82 citations  
 36. Younes, Chr., Henri Maldiney.J. De Visscher - 2008 - Tijdschrift Voor Filosofie 70 (2):404.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Gerecenseerde werken-bibilgraphische notities-Koster, E., in betovering gevangen?J. De Vleminck - 2007 - Tijdschrift Voor Filosofie 69 (1):190.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Roothaan, Angela, Spiritualiteit begrijpen.J. De Vleminck - 2008 - Tijdschrift Voor Filosofie 70 (2):411.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  23
  Boekbesprekingen.J. Volckaert, J. De Fraine, I. de la Potterie, P. Smulders, F. Malmberg, A. Knockaert, M. Dykmans, J. Rupert, P. Ploumen, P. Fransen, C. Sträter, R. Loyens, A. Snoeck, R. Lenaers, J. Rietmeyer, Th Kottaram, M. Dierickx, J. Van Torre, P. van Doornik, F. De Raedemaeker, A. van Leeuwen, L. Steins Bisschop, L. Vander Kerken, M. De Tollenaere, H. Geurtsen, A. Poncelet, A. Raignier, Th Mulder, R. Hostie, V. van Bulck, H. Zwetsloot & P. Grootens - 1955 - Bijdragen 16 (3):305-348.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Le Choíx, le Monde, l'Existence.J. Wahl, A. de Waelhens, J. Hersch & E. Levinas - 1949 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 139:232-233.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Le Choix, le Monde, l'Existence.J. Wahl, A. de Waelhens, J. Harsch & E. Levinas - 1948 - Revue de Métaphysique et de Morale 53 (2):221-222.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  3
  Travaux récents sur Les sensations internes.J. De Fursac - 1900 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 50:625 - 649.
 43.  12
  A Bio-bibliography Of Andreas Vesalius By Harvey Cushing; The Harvey Cushing Collection Of Books And Manuscripts By Harvey Cushing.J. De C. M. Saunders - 1944 - Isis 35:338-341.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Upper secondary science enrollment trends in Australia.J. Dekkers, de Laeter Jr & J. A. Malone - 1989 - Science Education 73 (6):693-702.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  Le dialecte monguor parlé par les Mongols du Kansou OccidentalLe dialecte monguor parle par les Mongols du Kansou Occidental.J. B., A. de Smedt & A. Mostaert - 1964 - Journal of the American Oriental Society 84 (2):207.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The economic value of elephants.J. Blignaut, M. de Wit & J. Barnes - 2008 - In R. J. Scholes & K. G. Mennell (eds.), Elephant Management: A Scientific Assessment for South Africa. Wits University Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  5
  The Fury's Coats.K. J. McKay, G. J. De Vries & W. J. Verdenius - 1964 - Mnemosyne 17 (4):384-387.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  39
  The comparative and the exemplary: revisiting the early history of molecular biology.Bruno J. Strasser & Soraya de Chadarevian - 2011 - History of Science 49 (3):317.
 49.  24
  Boekbesprekingen.P. Ahsmann, J. De Fraine, I. de la Potterie, J. Van Torre, J. Snijders, J. Mulders, P. Smulders, P. van Doornik, F. Malmberg, P. Ploumen, P. Fransen, A. van Kol, L. Vander Kerken, M. Dierickx, R. Leys, F. De Raedemaeker, J. Nota, E. Huffer, M. De Tollenaere, H. Robbers, J. Kijm, L. Monden, C. Traets, J. Lambrecht & E. Bolsius - 1958 - Bijdragen 19 (3):311-348.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  24
  Boekbesprekingen.P. Ahsmann, J. De Fraine, I. de la Potterie, P. Smulders, H. Jans, P. Fransen, P. Grootens, H. Somers, C. Sträter, P. Ploumen, J. Van Torre, J. Mulders, A. van Kol, J. Rupert, Th Geldorp, A. Houben, A. Knockaert, L. Vander Kerken, F. De Raedemaeker, M. De Tollenaere, H. Verbeek, R. Hostie, J. Kijm & A. Snoeck - 1956 - Bijdragen 17 (2):204-232.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999