6 found
Order:
See also
Jacek Jarocki
Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)
 1. Panpsychism in the Recent Debates about the Mind.Jacek Jarocki - 2018 - Diametros (59):49-64.
  The purpose of this article is to present contemporary varieties of panpsychism, i.e. a metaphysical view according to which at least some of the fundamental properties which constitute the world are mental. Despite its popularity in the history of philosophy, the view has been thought, in the analytic tradition, to be unscientific. Nevertheless, in light of some insolvable problems with the explanation of mind, panpsychism has become a view which is taken seriously as a correct metaphysical theory. In this article, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Edwin Bissell Holt (1873–1946): A Missing Portrait of a Forgotten Pioneer.Jacek Jarocki - 2022 - Transactions of the Charles S. Peirce Society 57 (4):434-456.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Mind-Body Problem Revisited.Jacek Jarocki - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (2):347-351.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Świadomość, wolna wola, jaźń: metafizyka Galena Strawsona.Jacek Jarocki - 2020 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Świadomość, wolna wola i jaźń to kanoniczne zagadnienia filozoficzne od setek lat frapujące kolejne pokolenia uczonych. Podjął je również współczesny brytyjski filozof analityczny Galen John Strawson (ur. 1952), który w trakcie czterdziestoletniej kariery poświęcił tym tematom liczne książki i artykuły. Jego myśl wyróżnia się odwagą, z jaką broni niepopularnych w nurcie filozofii anglosaskiej poglądów, takich jak panpsychizm, koncepcja pojęciowej sprzeczności moralnej odpowiedzialności czy teoria krótkotrwałych jaźni. Choć pomysły te wzbudzają wiele głosów polemicznych, mają coraz większe znaczenie w najnowszych debatach. Celem (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Uwagi polemiczne do tekstu Katarzyny Kuś Wyobrażenia obrazowe jako świadectwa na rzecz przekonań modalnych.Jacek Jarocki - 2013 - Roczniki Filozoficzne 61 (3):171-178.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Natura umysłów po dwudziestu pięciu latach.Jacek Jarocki - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (2):319-325.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark