44 found
Order:
 1. Leon Chwistek-Bertrand Russell's Scientific Correspondence.Jacek Juliusz Jadacki - 1986 - Dialectics and Humanism 13 (1):239-263.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2. Orientacje i doktryny filozoficzne: z dziejów myśli polskiej.Jacek Juliusz Jadacki - 1998 - Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 3.  3
  From the Viewpoint of the Lvov-Warsaw School.Jacek Juliusz Jadacki (ed.) - 2003 - Rodopi.
  Main headings: Introduction: Philosophy and precision. - Part I. Being and essence. - Part II. Truth and nonsense. - Part III. Understanding and silence. - Conclusion: Science and creation.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  9
  At the Sources of the Twentieth-Century Analytical Movement: Kazimierz Twardowski and His Position in European Philosophy.Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.) - 2022 - Boston: Brill.
  The Lvov-Warsaw School was one of the most important currents in the 20th-century analytical movement. Kazimierz Twardowski, a student Franz Brentano and a professor of philosophy in Lvov, was the founder and at the same time an outstanding representative of the School. The papers included into the volume present comprehensively Twardowski’s views and indicate what his lasting contribution to philosophy consists of.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Myśli o języku, nauce i wartościach.Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.) - 2006 - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Sylwetka intelektualna Profesora Mariana Przełęckiego.Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki - 2013 - Zagadnienia Naukoznawstwa 49 (197).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  VIII Polski Zjazd Filozoficzny, księga streszczeń: Warszawa, 15-20 września 2008 roku.Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.) - 2008 - Warszawa: Wydawn. Naukowe "Semper".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20 września 2008 roku: program.Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.) - 2008 - Warszawa: Wydawn. Nauk. "Semper".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. "--A mądrości zło nie przemoże": wybór tekstów.Jacek Juliusz Jadacki & Barbara Markiewicz (eds.) - 1993 - Warszawa: Polskie Tow. Filozoficzne.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Being and duty: the contribution of 20th-century Polish thinkers to the theory of imperatives and norms.Jacek Juliusz Jadacki - 2013 - Kraków: Copernicus Center Press.
  The book is comprised of three components. The first component analyses the creative contribution to the theory of imperatives and norms provided by 20th-century Polish researchers. The second component summarizes their reflections and considerations. The third component is an anthology of the classic writings of Polish authors of the time; it constitutes an illustration of the first part and indicates that their research covered practically the whole scope of this theory. Author Jacek Jadacki (born 1946) is professor at Warsaw University. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Byt i powinność: wkład XX-wiecznych myślicieli polskich do teorii imperatywów i norm.Jacek Juliusz Jadacki (ed.) - 2012 - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 12. Co wiemy o wartościach.Jacek Juliusz Jadacki - 1993 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 5 (1):161-165.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Dwa jubileusze.Jacek Juliusz Jadacki - 2005 - Ruch Filozoficzny 2 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Filozofia wileńska XIX i XX wieku.Jacek Juliusz Jadacki (ed.) - 2015 - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Epigram".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Nieporozumienia wokół rozumienia.Jacek Juliusz Jadacki - 1998 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 27 (3):11-19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Nieporozumienia wokół rozumienia.Jacek Juliusz Jadacki - 1993 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 9:33-41.
  Punktem wyjścia rozważań są cztery hipotezy: dwie leksykalne, gramatyczna i historyczna: 1. Wyrażenie „rozumieć" jest polisemem i to podwójnie: a) wieloznacznością właściwą wielu predykatom mentalnym (tj. może mieć w szczególności sens aktualny, habitualny, sekwencyjny lub procesualny); b) wieloznacznością swoistą (tj. może w szczególności mieć sens intuicyjny, identyfikacyjny, indulgencyjny lub inskrypcyjny). 2. Wyrażenie „rozumieć” w sensie identyfikacyjnym występuje w kontekstach eliptycznych (może mieć wówczas sens esencjalny, strukturalny, funkcjonalny, kauzalny, kategorialny lub konceptualny). 3. Wszelkie (niemetaforyczne) konteksty i derywaty wyrażenia „rozumieć" dadzą się (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. O poglądach Romana Ingardena na język.Jacek Juliusz Jadacki - 1974 - Studia Semiotyczne 5:17-54.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. On Roman Ingarden's Semiotic Views: A Contribution to the History of Polish Semiotics in Man Within His Life-World. Contributions to Phenomenology by Scholars from East-Central Europe.Jacek Juliusz Jadacki - 1989 - Analecta Husserliana 27:523-540.
 19. O rozumieniu: z filozoficznych podstaw semiotyki.Jacek Juliusz Jadacki - 1990 - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. O sprawdzianach prawdziwości.Jacek Juliusz Jadacki - 1990 - Studia Semiotyczne 16:251-265.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Preambula fidei. W związku z książką ks. Piotra Moskala Spór o racje religii.Jacek Juliusz Jadacki - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):59-74.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Słowa i obrazy.Jacek Juliusz Jadacki - 1986 - Studia Semiotyczne 14:327-333.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Stanisław Leśniewski: genius of logic.Jacek Juliusz Jadacki - 2020 - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram. Edited by Katarzyna Cullen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Semiotyka szkoły lwowsko-warszawskiej.Jacek Juliusz Jadacki - 1987 - In Michał Hempoliński (ed.), Polska filozofia analityczna: analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko-warszawskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Sławni wilnianie.Jacek Juliusz Jadacki - 1994 - Wilno: Wydawn. Polskie w Wilnie.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  The Concept of Causality in the Lvov-Warsaw School: The Legacy of Jan Łukasiewicz.Jacek Juliusz Jadacki & Edward M. Swiderski (eds.) - 2022 - Boston: Brill.
  The kernel of this volume is an English translation of Jan Łukasiewicz’s classic work on the concept of cause. It is the starting point for analytical considerations on causality of two generations of philosophers belonging to the tradition of the Lvov-Warsaw School.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Troubles with truth some remarks concerning Donald Davidson's views 1. in the end of the seventeenth century, Michael Casimir Pac (one of the greatest landowners of the seventeenth century polish commonwealth) erected.Jacek Juliusz Jadacki - 1996 - Dialogue and Universalism 6 (1-6):97.
 28. Utopia etyczna Mariana Przełęckiego.Jacek Juliusz Jadacki - 1988 - Etyka 24:51-70.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. W sprawie demistyfikacji religii.Jacek Juliusz Jadacki - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):117-130.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Myśli o języku, nauce i wartościach.Witold Strawiński, Mariusz Grygianiec, Anna Brożek, Jacek Juliusz Jadacki & Stanisław Moryto (eds.) - 2006 - Warszawa: Wydawn. Nauk. Semper.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  28
  Polish analytical philosophy: studies on its heritage: with the appendix containing the bibliography of Polish logic from the second half of the 14th century to the first half of the 20th century.Jacek Juliusz Jadacki - 2009 - Warszawa: Wydawn. Naukowe "Semper".
 32.  44
  Note critiche.Ryszard Puciato, Jacek Juliusz Jadacki, Luigi Dappiano & Massimo Libardi - 1993 - Axiomathes 4 (3):439-463.
 33.  42
  The conceptual system of the lvov-warsaw school.Jacek Juliusz Jadacki - 1996 - Axiomathes 7 (3):325-333.
 34.  7
  Świat wartości (Gerhard Kloska, Pojęcia, teoria i badania wartości w naukach społecznych).Jacek Juliusz Jadacki - 1984 - Etyka 21:184-186.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  23
  Alexius meinong and polish philosophy.Jacek Juliusz Jadacki - 1996 - Axiomathes 7 (1-2):241-266.
 36.  14
  On the Sources of Contemporary Polish Logic.Jacek Juliusz Jadacki & Richard Harandon - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (4):163-183.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. O związku przyczynowo-skutkowym.Jacek Juliusz Jadacki - 2005 - Ruch Filozoficzny 2 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  9
  O poglądach Floriana Bochwica. Rozdział z dziejów myśli polskiej.Jacek Juliusz Jadacki - 2004 - Roczniki Filozoficzne 52 (2):209-224.
  The paper depicts the philosophical views of F. Bochwic (1799-1856) which are as follows: ontology, anthropology, epistemology, ethics, and education. The world, according to Bochwic, was created by God (creationism) and is divided into two spheres: spiritual and carnal (ontological dualism). The factor that unites them is man. His purpose, as a free creature, is his tendency to perfection. The sources of human knowledge are the following: unreliable senses and reliable conscience (intuitionism). Conscience is the source of our presentiments with (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  10
  Thinkers with Brave Hearts.Jacek Juliusz Jadacki - 2004 - Dialogue and Universalism 14 (5-6):195-216.
  After recalling the fact that many Polish philosophers participated in national insurgences of the 18th and 19th centuries, the paper presents the philosophical standpoint held by representatives of the lost generation of Professor Władysław Tatarkiewicz’s pupils, killed during the Warsaw Uprising of 1944. The main features of this standpoint were: optimism, realism, creativism, and, first of all, patriotism.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. O poglądach Leona Chwistka na język.Jacek Juliusz Jadacki - 1983 - Studia Semiotyczne 13:23-33.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. O zdaniach warunkowych.Jacek Juliusz Jadacki - 1986 - Studia Semiotyczne 14:225-247.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Wiedza i wiara: wybrane pisma filozoficzne.Jan Salamucha, Jacek Juliusz Jadacki & Kordula Swietorzecka - 1997 - Lublin: Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  25
  Warsaw: The rise and decline of modern scientific philosophy in the capital city of Poland. [REVIEW]Jacek Juliusz Jadacki - 1994 - Axiomathes 5 (2-3):225-241.
 44.  7
  Etos akademicki.Jacek Juliusz Jadacki - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (2):75-80.
  Academic ethos is a set of norms that are binding for a scholar as such. (1) A scholar should especially take up useful research, do it guardedly (so without infringing higher values), formulating well asked questions, using effective methods of searching for true and sufficiently justified answers to those questions — and expressing the research results in an exact, adjusted to the object of the research, simple, forcible, concise and beautiful language. (2) A scholar should undertake vital, i.e. new, fundamental, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation