Results for 'Jacek K. Kabzi��ski'

1000+ found
Order:
 1.  26
  BCI-Algebras From the Point of View of Logic.Jacek K. Kabzinski - 1983 - Bulletin of the Section of Logic 12 (3):126-128.
  The following logics are the most noteworthy from the perspective of the calculus of combinators: the Hilbert’s positive implicational logic , the Church’s weak theory of implication , the BCK-logic, and the BCI-logic. Their significance is due to a certain correspondence between combinators and implicational formulas . The first three logics mentioned have been immensely investigated but it was not so in case of the remaining one. The BCI-logics was mentioned by A. N. Prior in the second edition of his (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2.  38
  Basic Properties of the Equivalence.Jacek K. Kabziński - 1982 - Studia Logica 41 (1):17-40.
  In this paper we investigate some basic semantic and syntactic conditions characterizing the equivalence connective. In particular we define three basic classes of algebras: the class of weak equivalential algebras, the class of equivalential algebras and the class of regular equivalential algebras.Weak equivalential algebras can be used to study purely equivalential fragments of relevant logics and strict equivalential fragments of some modal logics. Equivalential algebras are suitable to study purely equivalential fragment of BCI and BCK logic. A subclass of the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3.  15
  An Axiomatization of the Equivalential Fragment of the Three-Valued Logic of Ł Ukasiewicz.Jacek K. Kabziński - 1984 - Notre Dame Journal of Formal Logic 25 (4):354-356.
 4. Metafory w naszym życiu (G. Lakoff, M. Johnson, \"Metafory w naszym życiu\", Warszawa 1988).Jacek K. Woźniak - 1990 - Studia Filozoficzne 290 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  16
  Books Received. [REVIEW]Jacek K. Kabziński, Wolfgang Rautenberg, Bohdan Grell & Agnieszka Wojciechowska - 1982 - Studia Logica 41 (1):83-90.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Investigations Into the Equivalence Connective.Jacek K. Kabziński - 1980 - Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Kolmogorov and Glivenko's Papers About Inturnonistic Logic1.Jacek K. Kabzinski - 1973 - In Stanisław J. Surma (ed.), Studies in the History of Mathematical Logic. Wrocław, Zakład Narodowy Im. Ossolinskich. pp. 81.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  26
  On Equivalential Fragment of the Implicative Extensional Consequence.Jacek K. Kabzinski - 1981 - Bulletin of the Section of Logic 10 (3):135-138.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Proceedings of the 24-Th Conference on the History of Logic, Cracow, April 28-30, 1978.Jacek K. Kabziński (ed.) - 1980 - Jagiellonian University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  13
  Quasivarieties for Bci-Logic.Jacek K. Kabzinski - 1983 - Bulletin of the Section of Logic 12 (3):130-132.
  The quasivariety of BCK-algebras is widely known and investigated class of algebras. It is a natural semantic for the BCK-logic but there are also others quasivarieties of algebras with the above property and there are even some varieties among them. The aim of this note is to bring to the reader’s a attention the lattice they form. In what follows we shall only consider classes of algebras of type.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  17
  SKI, An Axiomatization of the Variety of Equivalential Algebras by a Single Identity.Jk Kabzi - 1977 - Bulletin of the Section of Logic 6 (3):102-105.
 12.  22
  Books Received. [REVIEW]Leszek Pacholsk, Ewa Capińska, Grzegorz Malinowski, Jacek K. Kabziński, Jan Woleński & Ryszard Wójcicki - 1982 - Studia Logica 41 (4):429-437.
 13.  10
  Ki̇şi̇li̇k özelli̇kleri̇ ve di̇ndarlik i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne ampi̇ri̇k bi̇r araştirma.Ayşe Şentepe & Metin Güven - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):27-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  18
  Yeti̇şki̇nlerde Ölüm Kaygisi İle Di̇ndarlik Arasindaki̇ İli̇şki̇ Üzeri̇ne Bi̇r İnceleme.Nurten Kımter & Özlem Köftegül - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Ki̇mi̇ nöroloji̇k veri̇ler işiğinda beyi̇n-bi̇li̇nç i̇li̇şki̇si̇ II.Beyza Nur Çavuş - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:56-61.
  Yüzyıllardır tartışılagelen zihin-beden sorunu, günümüzde bilinç ve beyin arasındaki etkileşim problemi olarak ele alınmaktadır. Ortaya konan nörolojik verilerden hareketle, tamamen maddi bir organ olan beyin ile fiziksel özellikler taşımayan bilinç arasında, nasıl bir ilişki olduğunu açıklamak için felsefi kuramlar ileri sürülmektedir. Bu kuramlardan bazıları, bilinç ile beynin birbirinden tamamen bağımsız olduğunu iddia eden düalist kuramlardır. Bazıları ise, bu bağımsızlığı reddederek ikisinden birini diğerine indirgeme yolu ile çözüme ulaşmaya çalışan monist kuramlardır. Bu çalışmada, beyin-bilinç ilişkisini açıklamaya çalışan çağdaş felsefi kuramlar ele (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Ki̇mi̇ nöroloji̇k veri̇ler işiğinda beyi̇n-bi̇li̇nç i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne kisa bi̇r tartişma I.Beyza Nur Bayat - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:41-46.
  Bilinç ile beyin arasındaki ilişki, düşünce tarihi boyunca tartışma konusu olmuştur. Son yüzyıla kadar zihin-beden ya da ruh-madde gibi kavramlarla anılan bu mesele, nörolojinin ivme kazanmasıyla birlikte beyin ve bilinç arasındaki ilişkiye indirgenmiştir. Bu bağlamda, insanın beyninde ortaya çıkan bilinçlilik durumunun, başka bir deyişle fenomenal deneyimlerin, nasıl meydana geldiği ve beyin ile bilincin birbirlerini nasıl etkiledikleri, hem bilimsel verilerle hem de bu verilerden hareketle ortaya konan felsefi yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, beyin ve bilinç arasındaki etkileşim sorununun nörolojinin verilerinden hareketle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jacek wojtysiak.W. Sprawie Ajdukiewiczowskiego Pojęcia Istnienia, Idealizmu Na Marginesie & K. Ajdukiewicza - 1998 - Studia Semiotyczne 21:119.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. La défense de la philosophie thomiste au début du XXe siècle (Idzi Radziszewski, Henryk Romanowski, Jacek Woroniecki, Piotr Chojnacki).K. Szalata - 1985 - Studia Philosophiae Christianae 21 (2):193-208.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  İlahi̇yat fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ni̇n psi̇kloji̇k i̇yi̇ oluşlari i̇le değer yöneli̇mleri̇ arasindaki̇ i̇li̇şki̇.Mustafa Ulu - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:183-215.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  36
  A Theorem of the Degree of Complexity of Some Sentential Logics.Jacek Hawranek & Jan Zygmunt - 1980 - Bulletin of the Section of Logic 9 (2):67-69.
  x1. This paper is a contribution to matrix semantics for sentential logics as presented in Los and Suszko [1] and Wojcicki [3], [4]. A generalization of Lindenbaum completeness lemma says that for each sentential logic there is a class K of matrices of the form such that the class is adequate for the logic, i.e., C = CnK.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  16
  Magri̇tte Ve Wi̇ttgenstei̇n Bağlaminda Resi̇m-Di̇l İli̇şki̇si̇ Ve Gerçekli̇k Arayişi.Handan Karadayı - 2008 - Ethos(misc.) 2:4.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  12
  Hadi̇si̇n Tashîhi̇nde Sened Ve Metni̇n Sihhat İli̇şki̇si̇ne İllet Ve Şâz Bağlaminda Metodoloji̇k Bi̇r Yaklaşim.Engi̇n Sezai - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):141-141.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  Some Notes On The Gazels Wıth “K'şkî” Redif.Ekrem Bektaş - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:133-151.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  27
  Another Proof of Wojtylak's Theorem.Jacek Hawranek & Jan Zygmunt - 1981 - Bulletin of the Section of Logic 10 (2):80-81.
  The aim of this note is to give an example of application of model theory to the theory of logical matrices. . More precisely, we show that Wojtylak's representation theorem is an immediate consequence of a result due to Mal'cev . Throughout the present note we assume that matrices, and classes of matrices under consideration are of the same xed similarity type. Suppose that K is an arbitrary class of matrices, and M is a matrix . We say that M1 (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  21
  24th European Summer School on Logic, Language and Information.Janusz Czelakowski, Urszula Wybraniec-Skardowska & Jacek Waldmajer - 2013 - Bulletin of Symbolic Logic 19 (4):519-522.
  The European Summer Schools in Logic, Language and Information (ESSLLI) have been organised every year since 1989 under the auspices of the Association for Logic, Language and Information (FoLLI) in different cities around Europe. The 24th European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI 2012) took place at the University of Opole, Poland, during August 6-17, 2012. The organisation committee was chaired by Janusz Czelakowski and Urszula Wybraniec-Skardowska (Institute of Mathematics and Informatics, University of Opole) and the programme committee (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  18
  Gliding Body – Sitting Body. From Bodily Movement to Cultural Identity.Henning Eichberg, Signe Højbjerre Larsen & Kirsten K. Roessler - 2018 - Sport, Ethics and Philosophy 12 (2):117-132.
  Bodily movement has a deeper meaning than modern sport science might recognize. It can have religious undertones, and in modern societies, it is sometimes related to the building of national identity. In the study, two cases of bodily practice are compared. Norwegian ski has a relation to friluftsliv and is highly significant for modern Norwegian identity. Indian yoga is related to the traditional ayurveda medicine and to Hindu spirituality, and obtained an important place in the process of anti-colonial nationalism. The (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Meinong Und Die Gegenstandstheorie. Meinong and the Theory of Objects.Rudolf Haller (ed.) - 1996 - Rodopi.
  Inhaltsverzeichnis/Table of Contents: Rudolf HALLER: Zwei Vorworte in einem. Evelyn DÖLLING: Alexius Meinong: "Der blinde Seher Theiresias". Jaakko HINTIKKA: Meinong in a Long Perspective. Richard SYLVAN: Re-Exploring Item-Theory. Francesca MODENATO: Meinong's Theory of Objects: An Attempt at Overcoming Psychologism. Jan WOLE??N??SKI: Ways of Dealing with Non-existence. Karel LAMBERT: Substitution and the Expansion of the World. Terence PARSONS: Meinongian Semantics Generalized. Reinhardt GROSSMANN: Thoughts, Objectives and States of Affairs. Peter SIMONS: Meinong's Theory of Sense and Reference. Barry SMITH: More Things in (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28.  34
  Euphony and Logos: Essays in Honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.Roman Murawski & Jerzy Pogonowski (eds.) - 1997 - Rodopi.
  Contents: Preface. SCIENTIFIC WORKS OF MARIA STEFFEN-BATÓG AND TADEUSZ BATÓG. List of Publications of Maria Steffen-Batóg. List of Publications of Tadeusz Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Maria Steffen-Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Tadeusz Batóg. W??l??odzimierz LAPIS: How Should Sounds Be Phonemicized? Pawe??l?? NOWAKOWSKI: On Applications of Algorithms for Phonetic Transcription in Linguistic Research. Jerzy POGONOWSKI: Tadeusz Batóg's Phonological Systems. MATHEMATICAL LOGIC. Wojciech BUSZKOWSKI: Incomplete Information Systems and Kleene 3-valued Logic. Maciej KANDULSKI: Categorial Grammars with (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  31
  Epic Poem or Adaptation to Catholic Doctrine? Two Polish Versions of Paradise Lost.Ursula Phillips - 2012 - The European Legacy 17 (3):349 - 365.
  The history of Milton's reception in Poland suggests that he was mainly seen as a model practitioner of epic poetry, rather than as a political or religious thinker. This conclusion is borne out by comparing two of the three complete translations of Paradise Lost into Polish?the first by Jacek Przybylski (1791), the second by W?adys?aw Bartkiewicz (1902) (the third being Maciej S?omczy?ski's 1974 translation). The examination of a few crucial passages demonstrates that the earlier translation, Przybylski's, is more successful (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Alpine Ski Coaches’ and Athletes’ Perceptions of Factors Influencing Adaptation to Stress in the Classroom and on the Slopes.Paul Davis, Anton Halvarsson, Wictor Lundström & Carolina Lundqvist - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 31. Świat fizyczny wyłania się z matematyki. Z Rogerem Penrosem rozmawia Jacek Urbaniec.Jacek Urbaniec - 1993 - Filozofia Nauki 1.
  Jacek Urbaniec: Platonism in the philosophy of mathematics does not necessarily imply that there are links between the temporal physical world and the eternal world of mathematics..
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  10
  Practical Argumentation as Reasoned Advocacy.Marcin Lewiński - 2017 - Informal Logic 37 (2):85-113.
  The paper offers a theoretical investigation into the sources of normativity in practical argumentation. The chief question is: Do we need objectively-minded, unbiased arguers or can we count on “good” argumentative processes in which individual biases cancel each other out? I address this question by analysing a detailed structure of practical argument and its varieties, and by discussing the tenets of a comparative approach to practical reason. I argue that given the comparative structure proposed, reasoned advocacy in argumentative activity upholds (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 33.  9
  Skiing and Thinking About It: Moment-to-Moment and Retrospective Analysis of Emotions in an Extreme Sport.Audun Hetland, Joar Vittersø, Simen Oscar Bø Wie, Eirik Kjelstrup, Matthias Mittner & Tove Irene Dahl - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 34. O performatywach i generowaniu.Zuzanna Kasprzyk - 2007 - Filozofia Nauki 2.
  The conception of performative utterances proposed by John Langshaw Austin is unclear and provokes many fundamental questions. We compare this proposal with Jacek Juliusz Jadacki's conception of performatives, being much more precise one. We develop Jadacki's intuitions and propose to characterize performatives as expressions fulfilling a specific semantic function: A type-expression W is a performative generating an intentional state of affairs S iff there is a convention K and circumstances C such that the convention K says: if somebody utters (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  28
  Skiing and its Discontents: Assessing the Turist Experience From a Psychoanalytical, a Neuroscientific and a Sport Philosophical Perspective.Hub Zwart - 2017 - Sport, Ethics and Philosophy 11 (3):323-338.
  This article addresses the question whether skiing as a nature sport enables practitioners to develop a rapport with nature, or rather estranges and insulates them from their mountainous ambiance. To address this question, I analyse a recent skiing movie from a psychoanalytical perspective and from a neuro-scientific perspective. I conclude that Jean-Paul Sartre’s classical but egocentric account of his skiing experiences disavows the technicity involved in contemporary skiing as a sportive practice for the affluent masses, which actually represents an urbanisation (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. On Ideals of Subsets of the Plane and on Cohen Reals.Jacek Cichoń & Janusz Pawlikowski - 1986 - Journal of Symbolic Logic 51 (3):560-569.
  Let J be any proper ideal of subsets of the real line R which contains all finite subsets of R. We define an ideal J * ∣B as follows: X ∈ J * ∣B if there exists a Borel set $B \subset R \times R$ such that $X \subset B$ and for any x ∈ R we have $\{y \in R: \langle x,y\rangle \in B\} \in \mathscr{J}$ . We show that there exists a family $\mathscr{A} \subset \mathscr{J}^\ast\mid\mathscr{B}$ of power ω (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 37.  15
  k.L. N. & K. I. - manuscript
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  11
  Social Fear Learning: From Animal Models to Human Function.Jacek Debiec & Andreas Olsson - 2017 - Trends in Cognitive Sciences 21 (7):546-555.
 39.  22
  To: “Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland — Part 1: Event Location and Stimulation Performance,” Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński, and Marko Riedel, Interpretation, 6, No. 3, SH39–SH48, Http://Dx.Doi.Org/10.1190/Int-2017-0205.1. [REVIEW]Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński & Marko Riedel - 2018 - Interpretation: SEG 6 (4):Y3-Y5.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  26
  Re-Enchanting the World: The Role of Imagination in Perception: K. Lennon.K. Lennon - 2010 - Philosophy 85 (3):375-389.
  This paper defends what the philosopher Merleau Ponty coins ‘the imaginary texture of the real’. It is suggested that the imagination is at work in the everyday world which we perceive, the world as it is for us. In defending this view a concept of the imagination is invoked which has both similarities with and differences from, our everyday notion. The everyday notion contrasts the imaginary and the real. The imaginary is tied to the fictional or the illusory. Here it (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 41.  27
  The Do's and Don'ts of Neurofeedback Training: A Review of the Controlled Studies Using Healthy Adults. [REVIEW]Jacek Rogala, Katarzyna Jurewicz, Katarzyna Paluch, Ewa Kublik, Ryszard Cetnarski & Andrzej Wróbel - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 42. The Truth About the Future.Jacek Wawer - 2014 - Erkenntnis 79 (S3):365-401.
  There is a long-standing disagreement among Branching-Time theorists. Even though they all believe that the branching representation accurately grasps the idea that the future, contrary to the past, is open, they argue whether this representation is compatible with the claim that one among many possible futures is distinguished—the single future that will come to be. This disagreement is paralleled in an argument about the bivalence of future contingents. The single, privileged future is often called the Thin Red Line. I reconstruct (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 43. Norm Manipulation, Norm Evasion: Experimental Evidence: Cristina Bicchieri and Alex K. Chavez.Cristina Bicchieri & Alex K. Chavez - 2013 - Economics and Philosophy 29 (2):175-198.
  Using an economic bargaining game, we tested for the existence of two phenomena related to social norms, namely norm manipulation – the selection of an interpretation of the norm that best suits an individual – and norm evasion – the deliberate, private violation of a social norm. We found that the manipulation of a norm of fairness was characterized by a self-serving bias in beliefs about what constituted normatively acceptable behaviour, so that an individual who made an uneven bargaining offer (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 44.  62
  Back to the actual future.Jacek Wawer & Alex Malpass - 2020 - Synthese 197 (5):2193-2213.
  The purpose of the paper is to rethink the role of actuality in the branching model of possibilities. We investigate the idea that the model should be enriched with an additional factor—the so-called Thin Red Line—which is supposed to represent the single possible course of events that gets actualized in time. We believe that this idea was often misconceived which prompted some unfortunate reactions. On the one hand, it suggested problematic semantic models of future tense and and on the other, (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 45. Monism and Gunk.Jacek Brzozowski - 2016 - In Mark Jago (ed.), Reality Making. Oxford University Press. pp. 57-74.
 46.  21
  Method in Intellectual History: Quentin Skinner's Foundations: K. R. Minogue.K. R. Minogue - 1981 - Philosophy 56 (218):533-552.
  Quentin Skinner's The Foundations of Modern Political Thought is primarily of interest to philosophers not for its excellent account of European thought about the state but for the self–conscious philosophy which has gone into it. It is a rare historian who pauses to get his philosophy in order before he embarks on a major enterprise, though such a policy is possibly less unusual in intellectual history than in other fields. In Skinner's case, however, this order of doing things has been (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47. 9. On Locating Composite Objects.Jacek Brzozowski - 2008 - In Dean W. Zimmerman (ed.), Oxford Studies in Metaphysics. Oxford University Press. pp. 4--193.
 48.  36
  The Deduction Theorem for Quantum Logic—Some Negative Results.Jacek Malinowski - 1990 - Journal of Symbolic Logic 55 (2):615-625.
  We prove that no logic (i.e. consequence operation) determined by any class of orthomodular lattices admits the deduction theorem (Theorem 2.7). We extend those results to some broader class of logics determined by ortholattices (Corollary 2.6).
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 49.  99
  Beneficence/Benevolence: WILLIAM K. FRANKENA.William K. Frankena - 1987 - Social Philosophy and Policy 4 (2):1-20.
  I begin with a note about moral goodness as a quality, disposition, or trait of a person or human being. This has at least two different senses, one wider and one narrower. Aristotle remarked that the Greek term we translate as justice sometimes meant simply virtue or goodness as applied to a person and sometimes meant only a certain virtue or kind of goodness. The same thing is true of our word “goodness.” Sometimes being a good person means having all (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  35
  K. I. Kalliphatides: (1) Ρμηνευτικ Σ Παρατηρ Σεις Στ Ν Δι Λογο Τ Ν Mηλ Ων. (2) Ρμηνευτικ Σ Παρατηρ Σεις Στ Ν Δι Λογο Τ Ν Mηλ Ων, I. Pp. 48, 12. Thessaloniki: Privately Printed, 1965. Paper.R. Weil: Thucydide: La Guerre du Péloponnèse: Périclès. Pp. 105; Map. Paris: Presses Universitaires de France, 1965. Paper, 9 Fr. [REVIEW]K. J. Dover - 1968 - The Classical Review 18 (01):109-.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000