19 found
Order:
 1. Przyczynek do zarysu francuskiej fenomenologii pamięci. Trzy przykłady.Jacek Migasiński - 2006 - Fenomenologia 4:89-106.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  26
  Laudatio, Reviews, Address by Barbara Skarga.Władysław Stróżewski, Andrzej Walicki, Jerzy Szacki, Jacek Migasiński & Barbara Skarga - 2010 - Dialogue and Universalism 20 (1-2):7-26.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  O specyfice doświadczenia religijnego (Mirosław Piróg, Psyche i symbol).Jacek Migasiński - 2000 - Etyka 33:252-253.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Problemy etyki kartezjańskiej (Dezsó Kalocsai, Le problème de régles de la morale „provisoire” de Descartes).Jacek Migasiński - 1974 - Etyka 13:260-262.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Transcendentalizm Levinasa.Jacek Migasiński - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)):21-41.
  Author: Migasiński Jacek Title: TRANSCENDENTALISM OF LEVINAS (Transcendentalizm Levinasa) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages: 21-41 Keywords: LEVINAS, KANT, TRANSCENDENTALISME, PHÉNOMÉNOLOGIE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:En s’inspirant de l’approche de Natalie Depraz qui defini la position théorique de Husserl tardif comme «l’empirisme transcendental», je propose retrouver aussi dans la philosophie de Emmanuel Levinas une forme specifique du transcendentalisme, transcendentalisme de genese – différente de l’apriorisme transcendental de Kant. (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Barbara Skarga and Her Philosophy-Editorial.Jacek Migasiński - 2010 - Dialogue and Universalism 20 (1-2):5.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Emmanuel Lévinas (1906-1995).Jacek Migasiński - 1996 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 17 (1):13-16.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Emmanuela Levinasa droga do metafizyki.Jacek Migasiński - 1994 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 10 (2):45-65.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Historyczność. Filozoficzny kontekst pojęcia.Jacek Migasiński - 1987 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 32.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Heidegger we Francji.Jacek Migasiński - 1988 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 33.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Jean Wahl: metafizyka niewysławialna.Jacek Migasiński - 1990 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 35.
 12. Lévinas: fenomenologia genetyczna, empiryzm transcendentalny i kres doświadczenia.Jacek Migasiński - 2011 - Sztuka I Filozofia 38.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Louis Lavelle: nowa ontologia i stara metafizyka.Jacek Migasiński - 1980 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 26.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Mądrość banału (Tadeusz Gadacz, O umiejętności życia).Jacek Migasiński - 2003 - Etyka 36:232-235.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Metafizyka negatywna.Jacek Migasiński - 1986 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 30.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Medytacje o pierwszej filozofii Kartezjusza.Jacek Migasiński - 1993 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 6 (2):163-173.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Metafizyka: szkic typologii pojęcia.Jacek Migasiński - 1991 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 36.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. O pojęciu sprawiedliwości w pismach Emmanuela Levinasa.Jacek Migasiński - 2014 - Etyka 49:83-96.
  Celem poniższych analiz jest eksplikacja, ujednoznacznienie i przystępne wyłożenie znaczenia pojęcia sprawiedliwość, występującego w pismach Emmanuela Levinasa. Cel to o tyle ważny, że pojęcie to – jak mam nadzieję wykazać – jest jednym z kluczowych pojęć spajających konstrukcję myślową filozofii Levinasa, a sam Levinas – jak z przekonaniem sądzę – jest jednym z ważniejszych myślicieli XX stulecia; nie wspominając już o wadze teoretycznej i politycznej samego tego pojęcia w perspektywie uniwersalnej.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Powrót podmiotu.Jacek Migasiński - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 30 (2):151-163.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark