31 found
Order:
Disambiguations
Jacek Wojtysiak [48]Jacek Rafał Wojtysiak [1]
 1.  9
  Existence and God: On Aquinas–Kerr’s Metaphysical Argument.Jacek Wojtysiak - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (4):89-103.
  In this paper, I discuss, as carried out by Gaven Kerr, a reconstruction of Aquinas’s argument for the existence of God from his work De Ente et Essentia. My analysis leads to complementing Kerr’s proposal with the following elements: a summarization of the presented argument in a more formal manner; a specification of the main presuppositions of the Thomistic conception of existence; a drawing of attention to the fact that the essence–esse composition is a borderline case of the array of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Zagzebski on Models of Revelation.Jacek Wojtysiak - 2014 - European Journal for Philosophy of Religion 6 (4):77--89.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. On the Principle of Sufficient Reason.Jacek Wojtysiak - 2007 - Polish Journal of Philosophy 1 (1):111-135.
  The aim of this paper is to defend the ontological Principle of Sufficient Reason (PSR-O). I analyse various versions of this principle and various ways of justifying it. Then I attempt to challenge some counterexamples allegedly refuting a universal application of the PSR-O. There are standard and non-standard versions of the PSR-O. The PSR-Ostand can only be valid if there are no chains of contingent reasons and outcomes with first modules, i.e. all chains are actually infinite. However, there are serious (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  19
  O możliwych strategiach teologa wobec nauki.Jacek Wojtysiak - 2011 - Roczniki Filozoficzne 59 (2):325-343.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  5
  O zasadzie racji dostatecznej.Jacek Wojtysiak - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (1):179-214.
  The aim of this paper is to defend the Principle of Sufficient Reason (PSR). I analyse various versions of this principle (and their structure) and various ways of justifying it. Then I present and attempt to challenge some counterexamples allegedly refuting a universal application of the PSR. One can distinguish three versions of the PSR: for each state of affairs there is a sufficient reason for its obtaining (PSR-O); for each true proposition there is a direct or indirect justification (PSR-E); (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  2
  Od wydawcy (jerzy pelc) 5 I. wspomnienia pozgonne.Jerzy Pelc, Jerzy Szacki, Jarosław Fali, Jacek Wojtysiak, Janina Buczkowska, Krzysztof Rotter, Adam Olech, Aleksandra Żukrowska, Jan Doroszewski & Jerzy J. Kolarzowski - 2001 - Studia Semiotyczne 23 (1):3.
  Chciałem Go pożegnać. Kilkakrotnie próbowałem napisać choć parę słów. O Nim samym. Okazało się, że nie potrafię. Udało mi się tylko przedstawić Jego poglądy na reizm Tadeusza Kotarbińskiego, ale uczyniłem to gdzie indziej. Muszę tu poprzestać na ofiarowaniu Mu tego, co napisałem na Jego dziewięćdziesiąte urodziny, w osiemdziesięciolecie naszej przyjaźni.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Bede Rundle, Why There Is Something Rather Than Nothing, Oxford: Oxford University Press, 2004 (Reprinted 2005).Jacek Wojtysiak - 2007 - Roczniki Filozoficzne:323-329.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Czy normy etyczne są przykazaniami?Jacek Wojtysiak - 2006 - Diametros 7:56-81.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Dopowiedzenie – na koniec.Jacek Wojtysiak & Andrzej Tarnopolski - 2005 - Diametros 4:279-282.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. God and Chance.Jacek Wojtysiak - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):233-247.
  Bóg i przypadek W niniejszym tekście analizuję sześć pojęć przypadku oraz – dodatkowo – definiuję pojęcie zdarzenia losowego. Odrzucając istnienie zdarzeń całkowicie bezprzyczynowych, zastanawiam się nad relacją zdarzeń losowych do Boga. Moją koncepcję opieram na trzech zasadach: zasadzie jednoczesnego współdziałania, zasadzie komplementarności oraz zasadzie wiedzy pośredniej. Przyjęcie tych trzech zasad pozwala mi pogodzić istnienie klasycznie pojętego Boga z istnieniem zdarzeń losowych. W ten sposób uzyskuję model alternatywny do modeli proponowanych przez teizmy rewizyjne, w tym przez teizm probabilistyczny Łukasiewicza.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Is an Atheist Unjust? Theism Vs. Atheism Debate in the Light of Moral and Epistemic Imperatives.Jacek Wojtysiak - 2015 - European Journal for Philosophy of Religion 7 (1):89--103.
  In the article I reconstruct Karol Wojtyła’s argument against atheism. According to Wojtyła, an atheist is unjust because of not rendering absolute honour to God. In my opinion the argument is sound if one applies it to theists or negative atheists and if one presupposes that there are moral obligations to only supposed persons. The argument meets some objections. A discussion of them leads me to an interpretation of the theism-atheism controversy as being the conflict of two imperatives: the imperative (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Kwestia logicznie poprawnej i merytorycznie trafnej parafrazy pytania Leibniza-w odpowiedzi Polemiście (i Recenzentom).Jacek Wojtysiak - 2011 - Roczniki Filozoficzne:137-147.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  12
  Lawina w omodlonym świecie.Jacek Wojtysiak - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (1):61-73.
  Niniejszy artykuł stanowi polemikę z esejem Saula Smilansky’ego pt. O wątpliwej warości moralnej pewnych rozpowszechnionych form modlitwy. Według Smilansky’ego niektóre modlitwy prośby, a zwłaszcza modlitwy o czyjeś dobra kosztem kogoś innego, są niemoralne. Zgadzam się, że nie każda modlitwa jest moralnie akceptowalna, lecz jednocześnie argumentuję, że jego uzasadnienie tej tezy zakłada lub zawiera fałszywe przesłanki. W szczególności formułuję cztery zastrzeżenia wobec jego argumentu: punktem wyjścia filozofii modlitwy powinny być nie prywatne przekonania filozofa, lecz ortodoksja lub ortopraksja określonej religii ; modląca (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Morality, God, and Possible Worlds: A Paper Inspired By Richard Swinburne's 'God and Morality'.Jacek Wojtysiak - 2010 - European Journal for Philosophy of Religion 2 (1):199 - 208.
  The paper is a polemic with Richard Swinburne. According to him, both the possible worlds -- the ’world with God’ and the ’world without God’ -- contain moral properties. The ’world with God’, however, is morally "richer" because the existence of God entails some additional obligations; God may affect moral "facts" through creating some nonmoral facts; God may formulate some additional commands. I think that these differences lead to a greater difference in understanding morality: in the ’world without God’ morality (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Metafizyka w logice.Jacek Wojtysiak - 1999 - Filozofia Nauki 1.
  The paper contains a survey of existence problems in the folowing calculi of formal logic: calculi of classes, syllogistics, classic predicate calculus, Lesniewski's ontology, quantificational modal calculi, quantificational tense logics, sentential calculi. The particular attention is given to metaphysical (ontological) presuppositions and commitments of logical calculi especially to the problems of empty set, existential axiom (axiom of the non-emptiness of universe of discourse), existential operators (quantifiers and functors), possible worlds, temporal predicates and operators, objects of sentences.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  O argumencie moralnym za istnieniem Boga.Jacek Wojtysiak - 2004 - Roczniki Filozoficzne 52 (2):391-427.
  The text analyses various examples of moral arguments for the existence of God. Taking advantage of the ideas from the writings of Kant and his interpreters, we sought to reconstruct them logically, conferring on them a form as reliable as possible. All the arguments have been divided into three groups: practical version, theoretical version, mixed version (thought to be optimal). 1) Practical version. It starts from our desires, beliefs, obligations etc. and combines them with desires, beliefs, and obligations with regard (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. O Słowie Być: Z Teorii Wyrażeń Egzystencjalnych I Ich Filozoficznego Zastosowania.Jacek Wojtysiak - 2005 - Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18. O wyrażeniach egzystencjalnych.Jacek Wojtysiak - 1996 - Filozofia Nauki 3.
  The author attempts to analyze and classify various meanings and functions of existential notions (such as „to be”, „to exist”). Special attention is put on the use of these notions in contemporary philosophical discussions.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. O zasadności koncepcji creationis ex nihilo (głos w dyskusji na temat metafizycznego kreacjonizmu).Jacek Wojtysiak - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:127-136.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  9
  Ontologiczne założenia korespondencyjnej koncepcji prawdy.Jacek Wojtysiak - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (2):309-326.
  Philosophers are mainly focused on the epistemological concept of truth. However, if we want to maintain this concept in the classical version (correspondence one) we have to assume at least some minimal ontology (metaphysics), and hence some ontological (metaphysical) concept of truth. Items I. and II. are an attempt at explicating this ontology in the context of Aris-totle\'s and Tarski\'s conceptions, and item IV. is (in discussion with P. Horwich and D. Lewis) taking an attitude towards contemporary challenges that deflationism (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  18
  Post-tomizm w kontekście kognitywistyki?Jacek Wojtysiak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):215-219.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  23
  "Panenteizm. W związku z poglądami Józefa Życińskiego, Charlesa Hartshorne'a i innych przedstawicieli" zwrotu panenteistycznego".Jacek Wojtysiak - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (4):313-337.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Semiotyka a ontologia.Jacek Wojtysiak - 2001 - Studia Semiotyczne 24:57-83.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Słowo "być" w języku polskim.Jacek Wojtysiak - 1998 - Studia Semiotyczne 21:101-117.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  Some Remarks on the Word “Be” and Other Existential Expressions.Jacek Wojtysiak - 2012 - Semiotica 2012 (188).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Two Epistemological Arguments for the Existence of God.Jacek Rafał Wojtysiak - 2018 - European Journal for Philosophy of Religion 10 (1):21-30.
  In this article I outline two epistemological theistic arguments. The first one starts from the dilemma between our strong conviction that we possess some knowledge of the world and the belief that there are some serious reasons which undermine it. In my opinion theism opens the possibility of the way out of the dilemma. The second argument depends on the premise that in every time every worldly thing is actually perceived or known. I support it by four considerations and claim (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Trzy koncepcje bytu/przedmiotu.Jacek Wojtysiak - 1997 - Filozofia Nauki 1.
  The aim of this article is to present the main results of investigations in the domain of object theory, carried out by the representants of three Polish philosophical schools: M. Borowski (the Lvov-Warsaw School), R. Ingarden (the phenomenological Lvov-Cracow School), and M. Krapiec (the neo-tomist Lublin School).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. W obronie stałych logicznych.Jacek Wojtysiak - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 40 (4):91-102.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. W sprawie Ajdukiewiczowskiego pojęcia istnienia.Jacek Wojtysiak - 1998 - Studia Semiotyczne 21:119-142.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  16
  W sprawie (nie) boskości nie można się pomylić. W związku z artykułem Daniela Howarda-Snydera Czy Jezus był szaleńcem, złoczyńcą czy Bogiem?Jacek Wojtysiak - 2013 - Roczniki Filozoficzne 61 (2):69-81.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  32
  Why There is Something Rather Than Nothing.Jacek Wojtysiak - 2011 - Polish Journal of Philosophy 5 (1):174-181.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark