59 found
Order:
Disambiguations
Jacek Wojtysiak [58]Jacek Rafał Wojtysiak [1]
 1.  2
  A Bigger God and the Pre-Creation Situation: Some Remarks Inspired by William Hasker.Jacek Wojtysiak - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (1):121-136.
  In the present essay, while entering into discussion with William Hasker, I addressed two divine dilemmas in “the pre-creation situation.” My considerations focused on the reasons for creating a world—the love reason and the manifestation reason—which in some way prevailed over the reasons against creating a world and whose concurrence prompted the image of an optimal creatable world. It turns out that the latter resembles both our world and the world suggested by Hasker’s theism. In that world, God has brought (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  12
  Future Contingents, Ockhamism (Retroactivism) and Thomism (Eternalism).Jacek Wojtysiak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (4):159-182.
  In the current paper, I enter into debate with Marcin Tkaczyk and the chosen Anglo-Saxon analytic philosophers of religion to discuss the theological version of the problem of future contingents. I take into consideration some varieties of Ockhamism (retroactivism)—the position denying the temporal necessity (non-determination) of all past events and allowing some form of retroactivity. Strong Ockhamism postulates real retroactive causation, moderate Ockhamism limits it to the meanings of physical and psychical events, and weak Ockhamism replaces the notion of retroactive (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  10
  How to Be a Christian Ultimist? On Three Lessons J. L. Schellenberg and the Christian Theist Can Learn from Each Other.Jacek Wojtysiak - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (3):215-229.
  In this text, in discussion with J. L. Schellenberg, I develop a position that I call Christian ultimism. This position lies between Schellenberg’s simple ultimism and traditional Christian theism. Christian ultimism is more apophatic than personalistic, though it more clearly emphasizes the presence of a supra-personal and communicative element in the Ultimate Reality. The proposed position is resistant to a philosophical version of the hiddenness argument, but it must answer to the challenge of the theological problem of the lack of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  6
  Kilka wątpliwości co do Adama Jonkisza teorii pytań.Jacek Wojtysiak - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):305-314.
  W tekście omawiam i dyskutuję książkę Adama Jonkisza Pytania i odpowiedzi. Ujęcie teoriomnogościowe. Poruszam m.in. problem minimalnego składnika osnowy pytania, podziału pytań, specyfiki pytań egzystencjalnych. Stawiam tezę, że każde pytanie jest pytaniem do uzupełnienia, w tym sensie, że każde pytanie wyraża lukę w naszej wiedzy, która powinna być wypełniona. Naturalny podział pytań odpowiada liczbom i rodzajom tych luk.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  3
  God and Chance.Jacek Wojtysiak - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):233-247.
  Bóg i przypadek W niniejszym tekście analizuję sześć pojęć przypadku oraz – dodatkowo – definiuję pojęcie zdarzenia losowego. Odrzucając istnienie zdarzeń całkowicie bezprzyczynowych, zastanawiam się nad relacją zdarzeń losowych do Boga. Moją koncepcję opieram na trzech zasadach: zasadzie jednoczesnego współdziałania, zasadzie komplementarności oraz zasadzie wiedzy pośredniej. Przyjęcie tych trzech zasad pozwala mi pogodzić istnienie klasycznie pojętego Boga z istnieniem zdarzeń losowych. W ten sposób uzyskuję model alternatywny do modeli proponowanych przez teizmy rewizyjne, w tym przez teizm probabilistyczny Łukasiewicza.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  21
  Existence and God: On Aquinas–Kerr’s Metaphysical Argument.Jacek Wojtysiak - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (4):89-103.
  In this paper, I discuss, as carried out by Gaven Kerr, a reconstruction of Aquinas’s argument for the existence of God from his work De Ente et Essentia. My analysis leads to complementing Kerr’s proposal with the following elements: a summarization of the presented argument in a more formal manner; a specification of the main presuppositions of the Thomistic conception of existence; a drawing of attention to the fact that the essence–esse composition is a borderline case of the array of (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Zagzebski on Models of Revelation.Jacek Wojtysiak - 2014 - European Journal for Philosophy of Religion 6 (4):77--89.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Is an Atheist Unjust? Theism vs. Atheism Debate in the Light of Moral and Epistemic Imperatives.Jacek Wojtysiak - 2015 - European Journal for Philosophy of Religion 7 (1):89--103.
  In the article I reconstruct Karol Wojtyła’s argument against atheism. According to Wojtyła, an atheist is unjust because of not rendering absolute honour to God. In my opinion the argument is sound if one applies it to theists or negative atheists and if one presupposes that there are moral obligations to only supposed persons. The argument meets some objections. A discussion of them leads me to an interpretation of the theism-atheism controversy as being the conflict of two imperatives: the imperative (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. On the Principle of Sufficient Reason.Jacek Wojtysiak - 2007 - Polish Journal of Philosophy 1 (1):111-135.
  The aim of this paper is to defend the ontological Principle of Sufficient Reason (PSR-O). I analyse various versions of this principle and various ways of justifying it. Then I attempt to challenge some counterexamples allegedly refuting a universal application of the PSR-O. There are standard and non-standard versions of the PSR-O. The PSR-Ostand can only be valid if there are no chains of contingent reasons and outcomes with first modules, i.e. all chains are actually infinite. However, there are serious (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  7
  Jeszcze o istnieniu — próba rekapitulacji.Jacek Wojtysiak - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (4):93-114.
  W niniejszym artykule przedstawiam moje poglądy dotyczące tematyki istnienia. Moją prezentację organizuję wokół trzech rozróżnień: między statycznymi a dynamicznymi koncepcjami istnienia, między istnieniem czegoś jako faktem a istnieniem jako zasadą (czynnikiem wewnątrzbytowym) czegoś, między (przygodnym) istnieniem czegoś a (Boskim) istnieniem samym (czystym). Staram się przy tym bronić poznawczej wartości drugich członów tych dystynkcji w kontekstach ontologicznych i teologicznych. Za pomocą kilku eksperymentów myślowych pokazuję, że istnienie jako zasada jest czynnikiem różnicującym przedmioty realne względem intencjonalnych oraz realne (aktualne) stany świata względem (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Two Epistemological Arguments for the Existence of God.Jacek Rafał Wojtysiak - 2018 - European Journal for Philosophy of Religion 10 (1):21-30.
  In this article I outline two epistemological theistic arguments. The first one starts from the dilemma between our strong conviction that we possess some knowledge of the world and the belief that there are some serious reasons which undermine it. In my opinion theism opens the possibility of the way out of the dilemma. The second argument depends on the premise that in every time every worldly thing is actually perceived or known. I support it by four considerations and claim (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Morality, God, and Possible Worlds: A Paper Inspired By Richard Swinburne's 'God and Morality'.Jacek Wojtysiak - 2010 - European Journal for Philosophy of Religion 2 (1):199 - 208.
  The paper is a polemic with Richard Swinburne. According to him, both the possible worlds -- the ’world with God’ and the ’world without God’ -- contain moral properties. The ’world with God’, however, is morally "richer" because the existence of God entails some additional obligations; God may affect moral "facts" through creating some nonmoral facts; God may formulate some additional commands. I think that these differences lead to a greater difference in understanding morality: in the ’world without God’ morality (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  O słowie być: z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania.Jacek Wojtysiak - 2005 - Lublin: Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Zsfassung in engl. Sprache u.d.T.: On the word Be.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  28
  Schellenberg’s Hiddenness Argument and its Reversal.Marek Dobrzeniecki & Jacek Wojtysiak - 2022 - Philosophia 50 (4):1687-1705.
  The article discusses a response to Schellenberg’s atheistic ‘hiddenness argument’ that neither objects to its premises nor formulates a new inductive argument in favour of the existence of God. According to the proposed response, it is sufficient for the task of defending theism to reverse Schellenberg’s reasoning and present a theistic meta-argument that takes as its assumption the fact that there are resistant believers in the world. The paper defends the claim that both arguments have similar persuasive power. However, because (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Od wydawcy (jerzy pelc) 5 I. wspomnienia pozgonne.Jerzy Pelc, Jerzy Szacki, Jarosław Fali, Jacek Wojtysiak, Janina Buczkowska, Krzysztof Rotter, Adam Olech, Aleksandra Żukrowska, Jan Doroszewski & Jerzy J. Kolarzowski - 2001 - Studia Semiotyczne 23 (1):3.
  Chciałem Go pożegnać. Kilkakrotnie próbowałem napisać choć parę słów. O Nim samym. Okazało się, że nie potrafię. Udało mi się tylko przedstawić Jego poglądy na reizm Tadeusza Kotarbińskiego, ale uczyniłem to gdzie indziej. Muszę tu poprzestać na ofiarowaniu Mu tego, co napisałem na Jego dziewięćdziesiąte urodziny, w osiemdziesięciolecie naszej przyjaźni.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Księga jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL.Antoni B. Stñepieân, Jacek Wojtysiak & Katolicki Uniwersytet Lubelski (eds.) - 2000 - Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Księga jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL.Antoni B. Stępień & Jacek Wojtysiak (eds.) - 2000 - Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Are Ethical Norms Commands?Jacek Wojtysiak - 2006 - Diametros:56-81.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Bede Rundle, Why There Is Something Rather than Nothing, Oxford: Oxford University Press, 2004 (reprinted 2005).Jacek Wojtysiak - 2007 - Roczniki Filozoficzne:323-329.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Czy normy etyczne są przykazaniami?Jacek Wojtysiak - 2006 - Diametros 7:56-81.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Davida Hume’a „O cudach”. Analiza krytyczna.Jacek Wojtysiak - 2011 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 80.
 22. Dopowiedzenie – na koniec.Jacek Wojtysiak & Andrzej Tarnopolski - 2005 - Diametros 4:279-282.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Do We Have the Epistemic Right to Believe in Jesus?Jacek Wojtysiak - 2011 - In Dariusz Lukasiewicz & Roger Pouivet (eds.), The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology. De Gruyter. pp. 103-114.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Z meta-krytyki metafilozofii Antoniego B. Stępnia.Jacek Wojtysiak - 2002 - Roczniki Filozoficzne 50 (1):517-525.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Jak mówic´ o bycie?Jacek Wojtysiak - 2002 - Roczniki Filozoficzne 50 (1):497-515.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Kwestia logicznie poprawnej i merytorycznie trafnej parafrazy pytania Leibniza-w odpowiedzi Polemiście (i Recenzentom).Jacek Wojtysiak - 2011 - Roczniki Filozoficzne:137-147.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Wojtysiak o pytaniu Leibniza.Jacek Wojtysiak - 2011 - Roczniki Filozoficzne 59 (1):125-135.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  2
  Lubelska szkoła filozoficzna w porównaniach.Jacek Wojtysiak, Zbigniew Wróblewski & Arkadiusz Gut (eds.) - 2019 - Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  15
  Lawina w omodlonym świecie.Jacek Wojtysiak - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (1):61-73.
  Niniejszy artykuł stanowi polemikę z esejem Saula Smilansky’ego pt. O wątpliwej warości moralnej pewnych rozpowszechnionych form modlitwy. Według Smilansky’ego niektóre modlitwy prośby, a zwłaszcza modlitwy o czyjeś dobra kosztem kogoś innego, są niemoralne. Zgadzam się, że nie każda modlitwa jest moralnie akceptowalna, lecz jednocześnie argumentuję, że jego uzasadnienie tej tezy zakłada lub zawiera fałszywe przesłanki. W szczególności formułuję cztery zastrzeżenia (lub zarzuty) wobec jego argumentu: (i) punktem wyjścia filozofii modlitwy powinny być nie prywatne przekonania filozofa, lecz (w przypadku braku empirycznej (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Moralność, Bóg, możliwe światy (w związku z artykułem Richarda Swinburne’a „Bóg a moralność”).Jacek Wojtysiak - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 73.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Metafizyka w logice.Jacek Wojtysiak - 1999 - Filozofia Nauki 1.
  The paper contains a survey of existence problems in the folowing calculi of formal logic: calculi of classes, syllogistics, classic predicate calculus, Lesniewski's ontology, quantificational modal calculi, quantificational tense logics, sentential calculi. The particular attention is given to metaphysical (ontological) presuppositions and commitments of logical calculi especially to the problems of empty set, existential axiom (axiom of the non-emptiness of universe of discourse), existential operators (quantifiers and functors), possible worlds, temporal predicates and operators, objects of sentences.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  6
  O argumencie moralnym za istnieniem Boga.Jacek Wojtysiak - 2004 - Roczniki Filozoficzne 52 (2):391-427.
  The text analyses various examples of moral arguments for the existence of God. Taking advantage of the ideas from the writings of Kant and his interpreters, we sought to reconstruct them logically, conferring on them a form as reliable as possible. All the arguments have been divided into three groups: practical version, theoretical version, mixed version (thought to be optimal). 1) Practical version. It starts from our desires, beliefs, obligations etc. and combines them with desires, beliefs, and obligations with regard (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  On Ajdukiewicz’s Notion of Existence.Jacek Wojtysiak - 1998 - Studia Semiotyczne—English Supplement 21:59-87.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  20
  O możliwych strategiach teologa wobec nauki.Jacek Wojtysiak - 2011 - Roczniki Filozoficzne 59 (2):325-343.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. On The Epistemic Propriety Of The Conception Of Creatio Ex Nihilo. : ).Jacek Wojtysiak - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (2):127-135.
  The aim of this paper is a defence of the epistemic adequacy of the concept of creatio ex nihilo and of the position of metaphysical creationism. Three ontological possibilities concerning the world are distinguished: the world exists by itself; the existence of the world is depended upon a being that exists by itself; the existence of the world is a brute fact. On the basis of the intuitions of contingency and rationality the author attempts to refute the possibilities and . (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. O wyrażeniach egzystencjalnych.Jacek Wojtysiak - 1996 - Filozofia Nauki 3.
  The author attempts to analyze and classify various meanings and functions of existential notions (such as „to be”, „to exist”). Special attention is put on the use of these notions in contemporary philosophical discussions.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. O zasadności koncepcji creationis ex nihilo (głos w dyskusji na temat metafizycznego kreacjonizmu).Jacek Wojtysiak - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:127-136.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  9
  Ontologiczne założenia korespondencyjnej koncepcji prawdy.Jacek Wojtysiak - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (2):309-326.
  Philosophers are mainly focused on the epistemological concept of truth. However, if we want to maintain this concept in the classical version (correspondence one) we have to assume at least some minimal ontology (metaphysics), and hence some ontological (metaphysical) concept of truth. Items I. and II. are an attempt at explicating this ontology in the context of Aris-totle\'s and Tarski\'s conceptions, and item IV. is (in discussion with P. Horwich and D. Lewis) taking an attitude towards contemporary challenges that deflationism (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  6
  O zasadzie racji dostatecznej.Jacek Wojtysiak - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (1):179-214.
  The aim of this paper is to defend the Principle of Sufficient Reason (PSR). I analyse various versions of this principle (and their structure) and various ways of justifying it. Then I present and attempt to challenge some counterexamples allegedly refuting a universal application of the PSR. One can distinguish three versions of the PSR: for each state of affairs there is a sufficient reason for its obtaining (PSR-O); for each true proposition there is a direct or indirect justification (PSR-E); (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  18
  Post-tomizm w kontekście kognitywistyki?Jacek Wojtysiak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):215-219.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  27
  "Panenteizm. W związku z poglądami Józefa Życińskiego, Charlesa Hartshorne'a i innych przedstawicieli" zwrotu panenteistycznego".Jacek Wojtysiak - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (4):313-337.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Semiotyka a ontologia.Jacek Wojtysiak - 2001 - Studia Semiotyczne 24:57-83.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Semiotics and Ontology.Jacek Wojtysiak - 2001 - Studia Semiotyczne—English Supplement 24:33-64.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Słowo "być" w języku polskim.Jacek Wojtysiak - 1998 - Studia Semiotyczne 21:101-117.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  8
  Some remarks on the word “be” and other existential expressions.Jacek Wojtysiak - 2012 - Semiotica 2012 (188).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  2
  Stanisława Ziemiańskiego SJ teologia naturalna. Wybrane zagadnienia.Jacek Wojtysiak - 2022 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 28 (2):35-52.
  W niniejszym artykule przedstawiam lub rekonstruuję oraz krytycznie komentuję argumenty za istnieniem Boga podane przez Stanisława Ziemiańskiego SJ. Wśród tych argumentów odróżniam argumenty ogólnometafizyczne, metafizyczno-przyrodnicze oraz metafizyczno-antropologiczne. Głównym założeniem argumentów ogólnometafizycznych jest teza o niekonieczności powiązania istnienia z różnymi treściami/istotami bytów (przygodność istnieniowa/radykalna) oraz form substancjalnych lub przypadłościowych z ich podmiotami (przygodność istotowa/częściowa). Gwarantem zachodzenia tego powiązania ma być Bóg jako byt, w którym związek między wymienionymi czynnikami przyjmuje charakter konieczny. Argumenty metafizyczno-przyrodnicze nie są aż tak abstrakcyjne, lecz odwołują się (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The difficult faith of the skeptic and the delicate knowledge of a theist.Jacek Wojtysiak - 2005 - Diametros:226-254.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Trzy koncepcje bytu/przedmiotu.Jacek Wojtysiak - 1997 - Filozofia Nauki 1.
  The aim of this article is to present the main results of investigations in the domain of object theory, carried out by the representants of three Polish philosophical schools: M. Borowski (the Lvov-Warsaw School), R. Ingarden (the phenomenological Lvov-Cracow School), and M. Krapiec (the neo-tomist Lublin School).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  The Verb "Być" (To Be) in the Polish Language.Jacek Wojtysiak - 1998 - Studia Semiotyczne—English Supplement 21:37-58.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  „Wszechmocny odpowie” (Hi 31, 35). W obronie teodycei przed zarzutami Piotra Kaszkowiaka.Jacek Wojtysiak - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (2):395-404.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 59