15 found
Order:
 1. Existential Hermeneutics as a Challenge. Willem Elsschot's' Will-O'-the-Wisp'as a Parable About Interpretation.Jacques De Visscher - 2008 - Tijdschrift Voor Filosofie 70 (4):649-670.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  26
  Het wonder Van de werkelijkheid: Symboliek, metafysica en scepsis bij Cornelis Verhoeven.Jacques De Visscher - 2002 - Tijdschrift Voor Filosofie 64 (1):97-123.
  What emerges as the overarching theme in the extensive work of the Dutch philosopher Cornelis Verhoeven is our relationship to reality. Being appealed to by thousands of things in our existence makes us realize that we cannot avoid reality. The most meaningful forms of reality are symbols, which lead us, through radical astonishment and contemplation to the metaphysical insight that something exists rather than nothing. This renders Verhoeven sceptical as the weakness of our ability to know and understand hampers our (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  In memoriam Jan Sperna Weiland (1925-2011).Jacques De Visscher - 2011 - Tijdschrift Voor Filosofie 73 (4):825.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  27
  In Memoriam Leszek Kolakowski (1927-2009).Jacques de Visscher - 2009 - Tijdschrift Voor Filosofie 71 (3):649.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  La Carnalisation du Texte Philosophique.Jacques De Visscher - 1988 - Philosophica 41.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Lemaire, T., Claude Levi-Strauss.Jacques De Visscher - 2009 - Tijdschrift Voor Filosofie 71 (2):402.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  37
  Marcel Proust en Samuel Beckett lezen – een exploratie van de zintuiglijkheid.Jacques De Visscher - 2008 - Wijsgerig Perspectief 48 (1):29-37.
  A la recherche du temps perdu van Proust lezen is binnen een reflectie op de zintuiglijkheid niets minder dan een feest. We raken via de rijke evocaties en metaforen in de werkelijkheid van oorden en plekken ondergedompeld. Dat wil zeggen dat we zelf deel gaan uitmaken van hun lijfelijkheid en bijgevolg van hun eigen tijd. In de reflectie genieten we van een ‘ont-plooiing’ van het sensuele, van een verlangen naar wereldlijkheid. Een tegenpool vinden we in het latere werk van Beckett. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  16
  Pollock.Jacques de Visscher - 2009 - Wijsgerig Perspectief 49 (1):40.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  27
  Ritueel gedrag is symboliseren – een uitdaging voor de moderniteit.Jacques De Visscher - 2008 - Wijsgerig Perspectief 48 (2):27-38.
  Dat in het rituele gedrag symbolen geen lege vormen zijn die buiten alle werkelijkheid zouden staan, is een uitdaging aan de moderniteit die in natuurwetenschappelijkheid haar hoogste kenniseisen vervuld ziet. In dit artikel nemen we een oud dispuut over de transsubstantiatie of wezensverandering in het ritueel of sacrament van de christelijke avondmaalsviering of eucharistieviering als uitgangspunt. Dit dispuut gaat over de werkelijkheidswaarde van brood en wijn als het lichaam en bloed van Christus. Als we het symbool in zijn oorspronkelijke betekenis (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Stiekem'ja'zeggen. Over ons paradoxaal nihilisme.Jacques De Visscher - 2011 - Wijsgerig Perspectief 51 (3):30.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  29
  Toward a Phenomenology of Domesticity: An Anthropological Exploration of the Place of Things in Daily Life.David Hiroshi Jager & Jacques De Visscher - 1998 - Journal of Phenomenological Psychology 29 (2):201-211.
  The diverse things that surround us in our daily life become virtual extensions of our corporeal life. As such, they provide an important mediating role in our relationship to our social and natural environment. This careful descriptive study of household objects attempts to widen our psychological horizons. It also contributes significantly to our understanding of art and architecture.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  14
  The Longer One Hesitates Before the Door the Stranger One Becomes.Jacques de Visscher - 2001 - Journal of Phenomenological Psychology 32 (2):118-130.
  The author draws attention to a modern technique of narration that inverts the meaning of ancient myths and stories. This practice creates a new type of story that conveys the anxieties and problems of contemporary life. Kafka's story inverts the meaning of the ancient parable of the Prodigal Son. It presents us with a wayward son who cannot find his way back home and with a father who does not see, embrace, kiss, or welcome his son. The essay explores the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  18
  Waar haalt de wijsgerige ethiek haar wijsheid over theologale deugden vandaan?Jacques De Visscher - 2014 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 106 (2):151-154.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Alleen nog een God kan ons redden.Martin Heidegger, Jacques De Visscher & Paul Beers - 2003 - Tijdschrift Voor Filosofie 65 (3):589-589.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Heeft waarheid een toekomst? Essays.G. Steiner, Peter Bergsma, Tinke Davids & Jacques De Visscher - 1992 - Tijdschrift Voor Filosofie 54 (3):561-562.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark