Search results for 'Jacques Van De Wiele' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1. Samenvatting van (forthcoming). De Stem van de St (r) aat. Res Publica.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Antoon Braeckman (2004). Filosofie En Terreur. Habermas En Derrida Over de Betekenis van 9/11, Naar Aanleiding van Jurgen Habermas & Jacques Derrida, Filosofie in Een Tijd van Terreur. Gesprekken Met Giovanna Borradori. [REVIEW] de Uil Van Minerva 20:53.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Robert S. Lubarsky (1988). Another Extension of Van de Wiele's Theorem. Annals of Pure and Applied Logic 38 (3):301-306.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Hans Achterhuis, Paul van Dijk & Pieter Tijmes (1992). De Maat van de Techniek Zes Filosofen Over Techniek, Günther Anders, Jacques Ellul, Arnold Gehlen, Martin Heidegger, Hans Jonas En Lewis Mumford. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Paul Moyaert (1995). Ethiek en sublimane. Over de ethiek van de psychoanalyse van Jacques Lacan. Tijdschrift Voor Filosofie 57 (2):374-375.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. J. H. Olthuis (2005). Eddo Evink, Transcendentie en inscriptie. Jacques Derrida en de hubris van de metafysica. Delft 2002: Eburon. ISBN 905166933x. [REVIEW] Philosophia Reformata 70 (1):78-81.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  1
  Philippe van Haute (1989). Het existentialisme van Jacques Lacan -L'existentialisme de Jacques Lacan. Bijdragen 50 (1):40-58.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Philippe van Haute (1989). Het existentialisme van Jacques Lacan. Enkele beschouwingen bij Lacans theorie van het subject L'existentialisme de Jacques Lacan. Quelques remarques sur la théorie lacanienne du sujet. Bijdragen 50 (1):40-58.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Philippe Van Haute (1989). Het Existentialisme Van Jacques Lacan - L'existentialisme De Jacques LacanEnkele Beschouwingen Bij Lacans Theorie Van Het Subject - Quelques Remarques Sur La Théorie Lacanienne Du Sujet. Bijdragen 50 (1):40-58.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  5
  Michael Hanly (2010). Philippe de Mézières, Une Epistre Lamentable Et Consolatoire: Adressée En 1397 À Philippe le Hardi, Duc de Bourgogne, Sur la Défaite de Nicopolis , Ed. Philippe Contamine and Jacques Paviot, with Céline Van Hoorebeeck. Paris: Société de l'Histoire de France, 2008. Paper. Pp. 269; Color Frontispiece and 1 Color Figure. €46. Distributed by Erudist, 153, Avenue d'Italie, 75013 Paris, France. [REVIEW] Speculum 85 (3):723-724.
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  2
  H. Declève (1970). Van Parys, Jean-M., S.J., La Vocation de la Liberté. Étude de la Liberté d'Après les Principales Oeuvres Philosophiques de Maurice Blondel. Un Volume Broché de 218 Pages. Éditions Nauwelaerts, Louvain, 1968 Flamand, Jacques, L'idée de Médiation Chez Maurice Blondel. Un Volume Broché de 598 Pages. Éditions Nauwelaerts, Louvain, 1969. [REVIEW] Laval Théologique et Philosophique 26 (3):319.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Willi Apel (1951). Messe Notre-DameGuillaume de Machaut Jacques ChailleyMesse Notre-Dame à quatre voix de Guillaume de Machautd'Armand MachabeyGuglielmi de Mascaudio Opera, I. La Messe de Nostre DameGuglielmus de Van. Speculum 26 (1):187-190.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Paul Bernays (1971). Heijenoort Jean Van. Preface. Écrits Logiques, by Herbrand Jacques, Presses Universitaires de France, Paris 1968, Pp. 1–12.Chevalley Claude and Lautman Albert. Notice Biographique Sur Jacques Herbrand. Écrits Logiques, by Herbrand Jacques, Presses Universitaires de France, Paris 1968, Pp. 13–15. , Pp. 66–68.)Chevalley Claude. Sur la Pensée de Jacques Herbrand. A Reprint of 5431 with Omissions. Écrits Logiques, by Herbrand Jacques, Presses Universitaires de France, Paris 1968, Pp. 17–20.Herbrand Jacques. Sur la Théorie de la Démonstration. A Reprint of 3821. Écrits Logiques, by Herbrand Jacques, Presses Universitaires de France, Paris 1968, Pp. 21–23.Herbrand Jacques. Non-Contradiction des Axiomes Arithmétiques. A Reprint of 3822. Écrits Logiques, by Herbrand Jacques, Presses Universitaires de France, Paris 1968, Pp. 25–26.Herbrand Jacques. Sur Quelques Propriétés des Propositions Vraies Et Leurs Applications. A Reprint of 3823. Écrits Logiques, by Herbrand Jacques, Presses Universitair. [REVIEW] Journal of Symbolic Logic 36 (3):523-524.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  13
  Jacques De Visscher (2008). Marcel Proust en Samuel Beckett lezen – een exploratie van de zintuiglijkheid. Wijsgerig Perspectief 48 (1):29-37.
  A la recherche du temps perdu van Proust lezen is binnen een reflectie op de zintuiglijkheid niets minder dan een feest. We raken via de rijke evocaties en metaforen in de werkelijkheid van oorden en plekken ondergedompeld. Dat wil zeggen dat we zelf deel gaan uitmaken van hun lijfelijkheid en bijgevolg van hun eigen tijd. In de reflectie genieten we van een ‘ont-plooiing’ van het sensuele, van een verlangen naar wereldlijkheid. Een tegenpool vinden we in het latere werk van Beckett. (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. M. Fennema (2010). De witte vlekken van een gideonsbende. Nexus 56:47-55.
  In De schijn-élite van de valse munters laat Martin Bosma, Tweede-Kamerlid voor de PVV, zien dat de anti-immigratiepolitiek van die partij in lijn ligt met het socialisme van Jacques de Kadt en Willem Drees. Hij deconstrueert het multiculturalisme van Nieuw Links, dat daarna kwam, en wijst erop dat het blind was voor steeds nijpender immigratie- en criminaliteitskwesties. In de eigen ideologie van de PVV die Bosma vervolgens tentoonspreidt, zijn echter eveneens de nodige witte vlekken aan te wijzen.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  11
  Eric Duquesne & Jacques Van de Wiele (1994). Modèle cohérent des réseaux de preuve. Archive for Mathematical Logic 33 (2):131-158.
  No categories
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 17.  1
  Jan Van Wiele (2006). Strijden tegen de islam? De conceptualisering van een niet-christelijke religie en cultuur in leerboeken kerkgeschiedenis voor het katholiek gódsdienstonderricht. Een vergelijkende analyse van de Belgische en Franstalige Canadese situatie. [REVIEW] Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 84 (2):401-447.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  15
  De Visscher Jacques (2002). Het wonder Van de werkelijkheid: Symboliek, metafysica en scepsis bij Cornelis Verhoeven. Tijdschrift Voor Filosofie 64 (1):97-123.
  What emerges as the overarching theme in the extensive work of the Dutch philosopher Cornelis Verhoeven is our relationship to reality. Being appealed to by thousands of things in our existence makes us realize that we cannot avoid reality. The most meaningful forms of reality are symbols, which lead us, through radical astonishment and contemplation to the metaphysical insight that something exists rather than nothing. This renders Verhoeven sceptical as the weakness of our ability to know and understand hampers our (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Antoon Braeckman, Raoul Bauer & Jacques De Visscher (2003). Onbehagen met de moderniteit. De revolte van de intellectuelen 1890-1933. Tijdschrift Voor Filosofie 65 (2):386-387.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Jacques De Visscher, Jean-Pierre Wils & Antoon Braeckman (2007). Mythische figuren van de moderniteit. Tijdschrift Voor Filosofie 69 (1):166-167.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. A. Van Rooden (2003). Ecriture. Over Richard de Brabander, Engagement in Spiegelschrift. Een Confrontatie Tussen Maurice Blanchot En Jacques Derrida.(Review of the Book Engagement in Spiegelschrift. Een Confrontatie Tussen Maurice Blanchot En Jacques Derrida,). [REVIEW] de Uil Van Minerva 13 (3):196-200.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  1
  Mineke Van Essen & Jacques Dane (2002). "De heeren trokken derwards. De vrouwen bleeven thuis ". Genderverhoudingen en rolpatronen in drie dagboeken van vrouwen, 1790-1865. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 80 (2):647-668.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Marc De Kesel (2003). Eros & Ethiek. Een Lectuur van Jacques Lacans 'Séminaire VII'. de Uil Van Minerva 19:193-194.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Jacques Taminiaux (1989). Heimwee Naar Griekenland Aan de Dageraad van Het Klassieke Duitsland. de Uil Van Minerva 6.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  3
  Jacques Mertens (1969). De economische en sociale toestand van de opstandelingen uit het Brugse Vrije, wier goederen na de slag bij Cassel verbeurd verklaard werden. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 47 (4):1131-1153.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 26. R. Moolenaar (1995). De Filosofie in Alle Staten. Over Filosofie En Politiek Bij Jacques Derrida. In Devos R. (ed.), De Marges van de Macht. Filosofie En Politiek in Frankrijk: 1981-1995. Universitaire Pers 67--90.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  2
  Jacques Willequet (1950). Léopold I Et le Portugal. Une Mission de Van de Weyer En 1836. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 28 (1):97-130.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Gerard Lukken & Jacques Maas (2006). Herfstig voorjaar: Semiotiche analyse in de context Van de ontwikkelingen Van de parijse school. Bijdragen 67 (4):391-423.
  Autumnal spring. Semiotic analysis in the context of the developments of the Parisian school. Both verbal and non-verbal exhortations are usually much more complex than we can ascertain in one quick overview. The semiotic ‘instrument’ as developed by the Parisian school is geared towards helping us readers to discover the hidden meaning of expressions and to pursue the levels of meaning of the object, which are not immediately obvious. In this article, which consists of two parts, we will gradually expound (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Herman Parret (1975). Het Denken van de Grens Vier Opstellen Over Derrida's Grammatologie. Acco.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Jacques Derrida & Ger Groot (1996). Marges van de filosofie. Tijdschrift Voor Filosofie 58 (3):594-595.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  12
  Rudi Visker (1986). Kleine filosofie Van de economische filosofie: Nog een zwemmer tussen twee woorden. Tijdschrift Voor Filosofie 48 (2):207 - 236.
  Starting from an ambiguity in the title of the recently published journal Economics and Philosophy, this article tries to comment on the task of a philosophy of economics from a more or less continental point of view (no claim to uniqueness being involved however).Seen in this light, the general philosophical relevance of such topics as the reading of economic texts, the choice between absolutism or relativism in the history of economic thought, the relation between ethics and economics, is open to (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Gerard Lukken & Jacques Maas (2006). Herfstig Voorjaar. Semiotische Analyse van de Parijse School -Autumnal Spring. Semiotic Analysis in the Context of the Development of the Parisian School. Bijdragen 67 (4):391-423.
  This second part of ‘Autumnal spring’ discusses recent developments in semiotics of the Parisian school and attempts making these operational based on a further analysis of the same object. After the years of structuralism, the emphasis was placed on the subject. The semiotics of Greimas integrated this new development in its own manner. It was done in conjunction with a further development of the concept of enunciation and the role of the body in the process of semiotic design. The original (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Willem Moesen, Jacques Vanneste & Y. Vansina (1990). De ontwikkeling van de collectieve uitgavenquote en de ombuigingen in de gemeentefinanciën. Res Publica: Tijdschrift Voor Politologie 4:557-577.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  29
  Abrusci V. Michele, Girard Jean-Yves & Wiele Jacques Van De (1990). Some Uses of Dilators in Combinatorial Problems. II. Journal of Symbolic Logic 55 (1):32 - 40.
  We study increasing F-sequences, where F is a dilator: an increasing F-sequence is a sequence (indexed by ordinal numbers) of ordinal numbers, starting with 0 and terminating at the first step x where F(x) is reached (at every step x + 1 we use the same process as in decreasing F-sequences, cf. [2], but with "+ 1" instead of "- 1"). By induction on dilators, we shall prove that every increasing F-sequence terminates and moreover we can determine for every dilator (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  8
  Eric Duquesne & Jacques Van de Wiele (1995). Proof Nets of PN as Graphs. Archive for Mathematical Logic 34 (1):1-20.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. J. Derrida, Jacques Deryckere & Rudolf Bernet (1991). De stem en het fenomeen. Inleiding tot het probleem van het teken in de fenomenologie van Husserl. Tijdschrift Voor Filosofie 53 (2):368-368.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  35
  Pablo Lorenzano (2008). Bas Van Fraassen y la Ley de Hardy-Weinberg: una discusión y desarrolo de su diagnóstico. Principia 12 (2):121-154.
  http://dx.doi.org/10.5007/1808-1711.2008v12n2p121 O objetivo deste trabalho é discutir e desenvolver o diagnóstico que efetua van Fraassen (1987, p. 110) da lei de Hardy-Weinberg, de acordo coo qual esta: 1) não pode ser considerada uma lei a ser utilizada como un axioma da teoria genética de populações, pois é uma lei de equilíbrio que só vale sob certas condições especiais, 2) só determina uma subclasse de modelos, 3) sua generalização resulta vácua e 4) variantes complexas da lei podem ser deduzidas para pressupostos (...)
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  2
  Antoine Coté (2012). Deux questions inédites de Jacques de Viterbe sur les habitus. Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge 79 (1):289-311.
  On trouvera ici la présentation et l’édition de deux brèves questions de l’Ermite de saint Augustin, Jacques de Viterbe. Dans la première question, Jacques s’attache à montrer en quel sens il est légitime de dire que les habitus moraux sont innés. Dans la seconde question, il défend la thèse que les habitus des principes moraux appartiennent de façon plus intime à l’âme que les habitus intellectuels. Comme le Viterbien oppose sa position à celle de Thomas d’Aquin, on tente (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  10
  Jean Jacques Waardenburg (1966). De Evolutie Van Het Godsdienstig Bewustzijn. Journal of the History of Philosophy 4 (3):248-249.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  1
  Jacques Bos (2010). De universele aantrekkingskracht van het gelijkheidsideaal. Krisis 11:71-76.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  1
  Kristof Van de Velde (2003). De Staat en de organisatorische uitbouw van de Belgische buitenlandse handel, 1916-1926. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 81 (4):1167-1229.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  1
  Olaf Asbach (2002). Die Zähmung der Leviathane: Die Idee Einer Rechtsordnung Zwischen Staaten Bei Abbé de Saint-Pierre Und Jean-Jacques Rousseau. Akademie Verlag.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Henk G. Geertsema (1998). Nog eens: De utrechtse school en de Eigen aard Van het geloof. Philosophia Reformata: Orgaan van de Vereniging Voor Calvinistische Wijsbegeerte 63 (2):125.
  In de vorige jaargang van dit tijdschrift heb ik twee artikelen gepubliceerd over de wijsgerige theologie van de zogenaamde Utrechtse school. Daarop is gereageerd door respectievelijk M. Sarot, G. van den Brink en V. Brümmer. Er zijn drie punten waarop ik de discussie graag kort wil voortzetten: logische consistentie en conceptuele coherentie als norm voor het geloof, het verfijnde realisme, en de eigen aard van de theologie in vergelijking met het concrete geloven. In feite gaat het daarbij steeds om de (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  9
  Aukje van Rooden, Frans Ruiter & Wilbert Smulders (2010). De ethiek van de autonomie. Wijsgerig Perspectief 50 (4):16-23.
  Literatuur leeft. Na een betrekkelijk stabiel maar sluimerend bestaan in de marges van de cultuurbijlagen is de literatuur sinds een jaar zowel de inzet als het mikpunt van een felle discussie. Aanstichter van deze discussie is hoogleraar moderne letterkunde Thomas Vaessens, die met zijn De revanche van de roman een vurig pleidooi hield voor de terugkeer van de literatuur naar de binnencirkel van het actuele debat. Aan zijn pleidooi ligt een diepe onvrede ten grondslag over het feit dat de literatuur (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  8
  Geert Van Eekert (2004). IN QUID A POSTERIORIBUS? Soteriologie na het 'einde van de metafysica’. Tijdschrift Voor Filosofie 66 (1):75-98.
  Verhack's book De mens en zijn onrust. Over het raadsel van de beweging seeks to develop a metaphysics after the 'end of metaphysics'. Such a metaphysics not only has to take into account Nietzsche's and Heidegger's radical critiques of metaphysics. It also has to avoid the soteriological strategies of traditional metaphysics by searching for a transcendent meaning, to which our finite and resdess human existence is pointing from the inside. Yet in which direction does our human existence transcend itself? By (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  4
  Herman De Dijn (2000). Filosofie van de dood: filosofie van de mens. de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 16 (3):191-193.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  1
  Herman De Dijn (1993). Kritiek van de kunstmatige rede. de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 10 (1):29-35.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  1
  Antoon Braeckman (2003). De schaduw van de soevereine macht. de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 19 (2):119-125.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  1
  Herman De Dijn (2011). De maatschappelijke rol van de filosofie in het gedrang? de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 24 (3):125-134.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Karin de Boer (1995). De greep, de overhandiging en andere gebaren. Heidegger en Derrida over het gebruik van de hand. de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 11 (3):155-174.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000