Results for 'Jakub Z. Licha��ski'

1000+ found
Order:
 1.  1
  Retoryka a filozofia w nauczaniu jezuickim. Assertiones rhetoricae, Poznań 1577.Jakub Z. Lichański - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1 (1):221-234.
  Motto dobrze określa podstawowy problem, z jakim przychodzi zetknąć się kżzdemu, kto pisze o retoryce. Jest to tkwiąca τέχνη ῥητορικὴ w dwoistosc: teoria - praktyka. Problem ten podnosił m.in Piaton w Gorgiaszu i Fajdrosie. Już on jednak kładł nacisk na kwestie zastosowania retoryki, czyli wykorzystania pewnego typu wiedzy. Natomiast problem miejsca retoryki w systemie wiedzy traktował Platon jako oczywisty i mniej istotny. Podobnie postapil Arystoteles. W ten sposób otwarty został niezwykle złożony problem: oto to samo pojęcie określało - wiedzę teoretyczną (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  72
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3.  8
  Retoryka a filozofia w nauczaniu jezuickim. Assertiones rhetoricae, Poznań 1577.Jakub Z. Lichański - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:221-232.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Rhetorics and Philosophy in Jesuits' Teaching. Assertiones Rhetoricae, Poznan 1577.Jakub Z. Lichański - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:233-234.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Retoryka i przełom antypozytywistyczny w badaniach literackich.Jakub Z. Lichański - 1994 - Nowa Krytyka 5.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Sens: Czy Narzędzia Retoryki Są Przydatne W Jego Badaniu?Jakub Z. Lichański - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 58 (3):77-94.
  The discussion centres around two issues: the issue of meaning, and the question whether the tools of rhetoric viewed as the basic tool in interpersonal communication can be helpful in reading and interpreting meaning. The author understands meaning after G. Frege: […] let the following phraseology be established: A proper name expresses its sense, stands for or designates its reference. By means of a sign we express its sense and designate its reference. The purpose of the discussion is also to (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Meaning. Are the Tools of Rhetoric Useful in Studying the Matter?Jakub Z. Lichański - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 58 (3).
  The discussion centres around two issues: the issue of meaning, and the question whether the tools of rhetoric viewed as the basic tool in interpersonal communication can be helpful in reading and interpreting meaning. The author understands meaning after G. Frege: […] let the following phraseology be established: A proper name expresses its sense, stands for or designates its reference. By means of a sign we express its sense and designate its reference. The purpose of the discussion is also to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zpráva z kolokvia.Jakub Capek - 2010 - Reflexe: Filosoficky Casopis 38:157-158.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Marii Ossowskiej „Socjologia moralności” z metodologicznego punktu widzenia.Jakub Karpiński - 1979 - Etyka 17:84-92.
  Maria Ossowska, an outstanding Polish theorist of morality conceived of ethics as a science of morals. The author underscores the characteristic traits of her style of work and surveys her findings in sociology of morals. Maria Ossowska is depicted as a scholar who cautiously formulates and verifies her hypotheses, critically examines her findings and displays indefatigable inquisitiveness, never benefiting from an occasion to explain the facts away with the help of a single kind of factors solely.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  5
  Sprawozdanie z działalności Sekcji Filozofii Technologii za rok akademicki 2014/2015.Jakub Palm - 2016 - Semina Scientiarum 15:210-212.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Z Heglowskiej historii filozofii: Jakub Bóhme.Karol Bal - 1995 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 40.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. O odpowiedzialności – w dialogu z Martinem Buberem.Jakub Gorczyca - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1 (1):43-56.
  Około trzydziestu lat temu G. Picht pisząc esej filozoficzny o pojęciu odpowiedzialnosci mógl stwierdzić, ze zna tylko jedną monografiię poswieconą temo zagadnieniu. Dzisiaj istnieje juz wiele studiów o odpowiedzialności, a wydana w niedługim czasie po publikacji Pichta rozprawa R. Ingardena, zdążyła stać się klasyczną. Pomimo tej obfitości analiz - a raczej, dzięki niej - pytania o odpowiedzialność i „do odpowiedzialności" powracają. Rodzą się one zresztą nie tylko w kontekscie uczonych dysput ; przynosi je „samo życie". To przecież codzienność jest miejscem (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Problemy z formą logiczną.Jakub Szymanik - 2004 - Studia Semiotyczne 25:187-200.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Felsefeyle İli̇şki̇mi̇z.Melih Cevdet Anday - 2006 - In Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.), Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması. İlya. pp. 124.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Dwie brązowe siekierki z okolic Pułtuska.Jakub Affelski - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 28:161 - 166.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Jakub szymanik.Problemy Z. Formą Logiczną - 2004 - Studia Semiotyczne 25:187.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  7
  O odpowiedzialności - w dialogu z Martinem Buberem.Jakub Gorczyca - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:43-54.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Pomiędzy partyturą a wykonaniem. O kłopotach z tożsamością dzieła muzycznego raz jeszcze.Jakub Chachulski - 2012 - Sztuka I Filozofia 40.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. \"Filozofia jako hermeneutyka\", czyli o pożytkach z poszukiwań.Jakub Duraj - 2005 - Fenomenologia 3:163-168.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  25
  Ciało ożywiane muzyką. Wywiad z Joelem Kruegerem.Jakub Matyja & Witold Wachowski - 2011 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (1).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Historia równości z happy endem.Jakub Szumski - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 16:199-204.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  8
  Rafał Quirini-Popławski, Sztuka kolonii genueńskich w Basenie Morza Czarnego : Z badań nad wymianą międzykulturową w sztuce późnośredniowiecznej. Cracow: iMEDIUS Agencja Reklamowa, 2017. Pp. 308; many color figures and 1 map. 49zł. ISBN: 978-83-944308-0-1. [REVIEW]Jakub Adamski - 2019 - Speculum 94 (2):581-582.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  19
  Ewolucja koncepcji świadomej zgody w kontekście badań naukowych z użyciem ludzkiego materiału biologicznego.Jakub Pawlikowski - 2015 - Diametros 44:89-109.
  The development of research based on human biological material has contributed to a lively debate on the concept of informed consent in these studies, particularly its scope, form and length of validity. The biggest disputes and doubts concern the range of consent for research that will be conducted in the future, whose aim and place are unknown at the time of the sample collection, as are the future researchers and the ability to use the previously collected materials again. This situation (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Problemy etyczne i prawne związane z działalnością biobanków.Jakub Pawlikowski, Jarosław Sak & Krzysztof Marczewski - 2009 - Diametros 19:106-118.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Etyka antyczna dziś (Włodzimierz Galewicz, Sokrates i Kirke. Sceny z etyki antycznej).Jakub Mach - 2001 - Etyka 34:197-201.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Religijne pojmowanie świata jako mentalny model rzeczywistości wynikający z odmiennych stylów poznawczych.Jakub Skałbania & Miłosz Gołyszny - 2020 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 11 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  11
  Palaeoclimatic and Archaeological Implications of Organic- Rich Sediments at Tifftidell Ski Resort, Near Rhodes, Eastern Cape Province, South Africa.Deborah Z. Rosen, Colin A. Lewis & Peter M. Illgner - 1999 - Transactions of the Royal Society of South Africa 54 (2):311-321.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Tefsi̇r-meâl i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne bi̇r anali̇z: Bakara sûresi̇ 184. Âyeti̇n türkçeye aktarimi örneği̇.Yunus Emre GÖRDÜK - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ochrona praw dawców w wybranych europejskich biobankach populacyjnych.Jakub Pawlikowski - 2012 - Diametros 32:91-109.
  Biobanki populacyjne stwarzają nowe możliwości prowadzenia badań biomedycznych oraz rozwoju medycyny personalizowanej i genomiki zdrowia publicznego. Z drugiej strony niosą wyzwania w zakresie zagwarantowania praw dawców (świadoma zgoda, zachowanie prywatności i poufności, niedyskryminacja w oparciu o dziedzictwo genetyczne). Główne wymiary, w których realizować się może ochrona praw dawców, to: właściwa komunikacja zarówno na poziomie społecznym (konsultacje społeczne) jak i indywidualnym (proces uzyskiwania świadomej zgody od dawców), odpowiednia organizacja biobanku (bezpieczny system informatyczny, kodowanie i anonimizacja danych, reguły dostępu do danych), właściwy (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  The Civic Culture: Between Analytical Category and Normative Ideal.Jakub Potulski - 2021 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 27:15-42.
  Political culture is one of the most popular research areas related to the functioning of the sphere of politics. Contemporary research on political culture was initiated in the 1950s by American researchers Gabriel Almond and Sidney Verba. Their research was characterised by the assumption that the stability of a political system requires a balance between political structures and the accompanying political patterns. They pointed out that modern democratic institutions require civic participation and thus the development of a specific type of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  „Wyobrażenia Geopolityczne” Jako Przedmiot Badań Współczesnej Geografii Politycznej.Jakub Potulski - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 25:13-42.
  The theories of Henri Lefebvre on the Production of Space have influenced our understanding of the ontology of space. The processes of constructing and “appropriating” space are important elements of man’s political activity. Space is not neutral: its alleged objectivity is treated in a voluntary manner, depending on political demand. The importance given to geographical space and the supposed “laws” governing history are instruments of political indoctrination or propaganda justification of the pursued policy pursued. Space is political and ideological. Borders, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  16
  O różnicy między magią a modlitwą – krytyka stanowiska Saula Smilansky’ego.Jakub Gomułka & Zofia Sajdek - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (1):17-26.
  Zawarta w niniejszym artykule dyskusja z tekstem Saula Smilansky’ego O wątpliwej moralności pewnych form modlitwy składa się z dwóch części. W pierwszej bronimy tezy, że fikcyjne przykłady prezentowane przez autora albo nie stanowią powszechnie akceptowalnych form modlitwy, albo dają się interpretować tak, że nie stanowią etycznego problemu. Życzenie komuś śmierci jest bowiem zawsze nieetyczne, ale w każdej wyobrażalnej sytuacji zagrożenia życia możliwa jest modlitwa o rozwiązanie, które nie pomnaża śmierci.W drugiej części bronimy tezy, że prezentowany w przykładach Smilansky’ego stosunek ludzi (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  Harold Stahmer. Lieber Pater Caesarius... Ihr Martin Buber. Ein Dialog in Briefen zwischen Pater Caesarius Lauer und Martin Buber. [REVIEW]Jakub Gorczyca - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4 (1):283-286.
  „Czytelnicy sięgną po tę książkę przede wszystkim z racji nie ogłoszonych dotąd drukiem listów Martina Bubera" - pisze w pierwszym Słowie wstępnym Freya von Moltke, znana niektórym jako Honorowa Przewodnicząca Rady Fundacji „Krzyżowa". Drugie Słowo wstępne dołączył Maurice Friedman, obecnie emerytowany profesor filozofi w amerykańskich uczelniach, któremu zawdzięczamy m.in. obszerne trzytomowe dzieło o życiu i twórczości Bubera. Czytelnika może zastanowić fakt, że tak zatytułowana pozycja jest tłumaczeniem z języka angielskiego, dokładniej: z amerykańskiego - jak podaje nota bibliograficzna.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  36
  Model Theoretic Connected Components of Finitely Generated Nilpotent Groups.Nathan Bowler, Cong Chen & Jakub Gismatullin - 2013 - Journal of Symbolic Logic 78 (1):245-259.
  We prove that for a finitely generated infinite nilpotent group $G$ with structure $(G,\cdot,\dots)$, the connected component ${G^*}^0$ of a sufficiently saturated extension $G^*$ of $G$ exists and equals \[ \bigcap_{n\in\N} \{g^n\colon g\in G^*\}. \] We construct an expansion of ${\mathbb Z}$ by a predicate $({\mathbb Z},+,P)$ such that the type-connected component ${{\mathbb Z}^*}^{00}_{\emptyset}$ is strictly smaller than ${{\mathbb Z}^*}^0$. We generalize this to finitely generated virtually solvable groups. As a corollary of our construction we obtain an optimality result for (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35. Teleologie v Theofrastově Metafyzice.Jakub Jirsa - 2008 - Reflexe: Filosoficky Casopis 35:55-75.
  Ve svém textu bych rád zodpověděl jednu z otázek týkajících se Theofrastova spisu Metafyzika. Tento spis se nám dochoval v několika rukopisech, a všechny jej připisují Theofrastovi. Původně se předpokládalo, že se jedná o pouhý zlomek větší knihy, avšak vzhledem ke kompaktnosti celého spisu a připojené poznámce, která o něm hovoří jako o „knize“ , se většina současných interpretů přiklání k tezi, že se jedná o krátký, ale kompletní spis. Moje otázka zní: jakou roli v tomto textu hraje pasáž z (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Problem umysł-ciało: misterianizm i metamisterianizm.Jakub Gomułka - 2013 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 7 (2):67-90.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  14
  Czy i dlaczego Arystotelej ski słaby wolą nie wybiera?Wojciech Żełaniec - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (3):5-32.
  G.E.M. Anscombe znalazła w Etyce nikomachejskiej Arystotelesa pewną niekonsekwencję: Arystoteles zdaje się twierdzić, że cokolwiek wynika z namysłu, jest wyborem, i że słaby wolą może się skutecznie namyślać, ale i że — z drugiej strony — on nie wybiera. Anscombe znajduje rozwiązanie tej sprzeczności: Arystoteles powinien był, jej zdaniem, zaznaczyć, że by z namysłu wynikał wybór, to, ze względu na co się namyślamy, musiałby sam być przedmiotem uprzedniego wyboru. Badam to rozwiązanie i znajduję jego słabe strony, jak niebezpieczeństwo nieskończonego regresu, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Potrzeba myślenia.Jakub Szczepański - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 10:233-237.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  O pojęciu kompetencji w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.Jakub Zawiła-Niedźwiecki - 2015 - Etyka 51:67-83.
  Pojęcie kompetencji do podejmowania decyzji terapeutycznych jest niezbędne dla teorii i praktyki autonomii pacjenta. Artykuł przedstawia różne podejścia do tego zagadnienia w ramach prawa, filozofii i nauk medycznych oraz wskazuje kierunki rozwoju i integracji badań pomiędzy dziedzinami. Istniejący dorobek analizy pojęciowej, badań empirycznych i rozstrzygnięć prawnych z różnych krajów wymaga dalszego uzgodnienia i wypracowania nowego pojęcia kompetencji zgodnego ze współczesną wiedzą z nauk kognitywnych.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Ki̇mi̇ nöroloji̇k veri̇ler işiğinda beyi̇n-bi̇li̇nç i̇li̇şki̇si̇ II.Beyza Nur Çavuş - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:56-61.
  Yüzyıllardır tartışılagelen zihin-beden sorunu, günümüzde bilinç ve beyin arasındaki etkileşim problemi olarak ele alınmaktadır. Ortaya konan nörolojik verilerden hareketle, tamamen maddi bir organ olan beyin ile fiziksel özellikler taşımayan bilinç arasında, nasıl bir ilişki olduğunu açıklamak için felsefi kuramlar ileri sürülmektedir. Bu kuramlardan bazıları, bilinç ile beynin birbirinden tamamen bağımsız olduğunu iddia eden düalist kuramlardır. Bazıları ise, bu bağımsızlığı reddederek ikisinden birini diğerine indirgeme yolu ile çözüme ulaşmaya çalışan monist kuramlardır. Bu çalışmada, beyin-bilinç ilişkisini açıklamaya çalışan çağdaş felsefi kuramlar ele (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  22
  Dwa listy do Thomasiusa [z 26 września/6 października 1668 roku i z 20/30 kwietnia 1669 roku].Gottfried Wilhelm Leibniz - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (1):15-37.
  Jakub Thomasius był jednym z najbardziej wpływowych nauczycieli Leibniza z okresu jego studiów filozoficznych w Lipsku. Pod jego kierunkiem młody filozof sporządził swą bakalaureacką Rozprawę o zasadzie indywiduacji. W latach 1663–1672 wymienili szesnaście listów, które zdradzają, jak wielki szacunek żywił Leibniz do swojego mistrza. Stanowią też główne źródło poznania wczesnego okresu twórczości tegoż filozofa.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  Polskie piekło rewolucji, czyli rabacja galicyjska i Jakub Szela.Dorota Halina Kutyła - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 23:141-156.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Jakub Urbaniak, Mooketsi Motsisi: The Impact of the “Fear of God” on the British Abolitionist Movement.Mooketsi Motsisi & Jakub Urbaniak - 2019 - Journal for the History of Modern Theology/Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 26 (2):26-52.
  While there is a general consensus around the role of religion in the abolition of the Slave Trade, historians continue to give little to no detail on exactly how Christian theology influenced the abolitionist movement. This article seeks to interrogate one major theological factor inherent in the spirituality that underpinned the activism of the British abolitionists, namely their notion of Divine Providence, and particularly its moral-emotive correlate: the fear of God’s wrath. These theological notions are discussed based mainly on the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  6
  Alpine Ski Coaches’ and Athletes’ Perceptions of Factors Influencing Adaptation to Stress in the Classroom and on the Slopes.Paul Davis, Anton Halvarsson, Wictor Lundström & Carolina Lundqvist - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 45.  10
  Practical Argumentation as Reasoned Advocacy.Marcin Lewiński - 2017 - Informal Logic 37 (2):85-113.
  The paper offers a theoretical investigation into the sources of normativity in practical argumentation. The chief question is: Do we need objectively-minded, unbiased arguers or can we count on “good” argumentative processes in which individual biases cancel each other out? I address this question by analysing a detailed structure of practical argument and its varieties, and by discussing the tenets of a comparative approach to practical reason. I argue that given the comparative structure proposed, reasoned advocacy in argumentative activity upholds (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 46.  9
  Skiing and Thinking About It: Moment-to-Moment and Retrospective Analysis of Emotions in an Extreme Sport.Audun Hetland, Joar Vittersø, Simen Oscar Bø Wie, Eirik Kjelstrup, Matthias Mittner & Tove Irene Dahl - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 47.  24
  Minimal Self-Models and the Free Energy Principle.Jakub Limanowski & Felix Blankenburg - 2013 - Frontiers in Human Neuroscience 7.
 48.  28
  Skiing and its Discontents: Assessing the Turist Experience From a Psychoanalytical, a Neuroscientific and a Sport Philosophical Perspective.Hub Zwart - 2017 - Sport, Ethics and Philosophy 11 (3):323-338.
  This article addresses the question whether skiing as a nature sport enables practitioners to develop a rapport with nature, or rather estranges and insulates them from their mountainous ambiance. To address this question, I analyse a recent skiing movie from a psychoanalytical perspective and from a neuro-scientific perspective. I conclude that Jean-Paul Sartre’s classical but egocentric account of his skiing experiences disavows the technicity involved in contemporary skiing as a sportive practice for the affluent masses, which actually represents an urbanisation (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  37
  ‘Seeing the Dark’: Grounding Phenomenal Transparency and Opacity in Precision Estimation for Active Inference.Jakub Limanowski & Karl Friston - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 50.  46
  Building an ACT‐R Reader for Eye‐Tracking Corpus Data.Jakub Dotlačil - 2018 - Topics in Cognitive Science 10 (1):144-160.
  Cognitive architectures have often been applied to data from individual experiments. In this paper, I develop an ACT-R reader that can model a much larger set of data, eye-tracking corpus data. It is shown that the resulting model has a good fit to the data for the considered low-level processes. Unlike previous related works, the model achieves the fit by estimating free parameters of ACT-R using Bayesian estimation and Markov-Chain Monte Carlo techniques, rather than by relying on the mix of (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000