Order:
 1.  76
  Professional autonomy and the normative structure of medical practice.Jan Hoogland & Henk Jochemsen - 2000 - Theoretical Medicine and Bioethics 21 (5):457-475.
  Professional autonomy is often described as a claim of professionalsthat has to serve primarily their own interests. However, it can also beseen as an element of a professional ideal that can function as astandard for professional, i.e. medical practice. This normativeunderstanding of the medical profession and professional autonomy facesthree threats today. 1) Internal erosion of professional autonomy due toa lack of internal quality control by the medical profession; 2)the increasing upward pressure on health care expenses that calls for ahealth care (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 2.  9
  Tensions in the Paradigm of Environmental EconomicsAn Analysis Inspired by Dooyeweerd’s Philosophy.Ad van Geesbergen, Johan Graafland & Jan Hoogland - 2020 - Philosophia Reformata 85 (1):66-88.
  This article critically analyzes the environmental economics paradigm of David Pearce and Robert Kerry Turner. Our analysis is inspired by the philosophy of Herman Dooyeweerd, in particular his transcendental criticism and theory of modalities. We describe how Pearce and Turner theorize the concept of sustainable development. On the basis of this description we identify immanent tensions in their approach and analyze to what extent these tensions are caused by implicit normative presuppositions in the key concepts used by Pearce and Turner. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  51
  Dialectiek van de verlichting.Jan Hoogland - 2006 - Wijsgerig Perspectief 46 (2):16-27.
  Vooral door het boek Dialektik der Aufklärung van Horkheimer en Adorno heeft het bewustzijn zich doorgezet dat een ten opzichte van zichzelf onkritische verlichting haar eigen tegenkrachten oproept. In deze bijdrage wordt op dit fenomeen nader ingegaan, in het bijzonder met het oog op een dogmatisch antireligieuze toespitsing van de verlichting, die daarmee zelf fundamentalistische trekken aanneemt.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  5
  Henk G. Geertsema, Homo respondens: Essays in Christian Philosophy.Jan Hoogland - 2022 - Philosophia Reformata 87 (2):239-244.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  16
  The necessity of intercultural philosophy.Jan Hoogland - 1996 - In Douwe Tiemersma & Henk Oosterling (eds.), Time and Temporality in Intercultural Perspective. Rodopi. pp. 4--25.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  16
  The secular as an ordering of the sacred?Jan Hoogland - 2010 - Philosophia Reformata 75 (1):60-74.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  15
  An Explorative Philosophical Study of Envisaging the Electrical Energy Infrastructure of the Future.Maarten J. Verkerk, Paulo F. Ribeiro, Andrew Basden & Jan Hoogland - 2018 - Philosophia Reformata 83 (1):90-110.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  26
  H.G. Geertsema, Het menselijk karakter van ons kennen, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1992. [REVIEW]Jan Hoogland - 1995 - Philosophia Reformata 60 (1):67-70.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  N.a.v. Theo de Boer & Sander Griffioen , Pluralisme: cultuurfilosofische beschouwingen. Amsterdam/Meppel: Boom, 1995, 248 pp. [REVIEW]Jan Hoogland - 1996 - Philosophia Reformata 61 (2):211-218.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark