Order:
 1. Stanisław Ignacy Witkiewicz\'s Theory of Art'.Jan Leszczyński - 1985 - Dialectics and Humanism 12 (2):61-65.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Szkic mojej filozoficznej drogi.Jan Leszczyński - 1991 - Principia 4.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Teoria świata w ujęciu Hansa Corneliusa - próba krytyki (część I i II).Jan Leszczyński - 1949 - Kwartalnik Filozoficzny 18 (2):73-160.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark