9 found
Order:
 1. Niektóre aspekty systemowego rozumienia języka.Janina Buczkowska - 1998 - Studia Philosophiae Christianae 34 (2):5-18.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Poznawcza i komunikacyjna funkcja języka.Janina Buczkowska - 2001 - Studia Semiotyczne 23:47-64.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Pojęcia i znaczenia. Kilka uwag na temat językoznawstwa kognitywnego.Janina Buczkowska - 2004 - Studia Philosophiae Christianae 40 (2):259-277.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Znaczenie językowe a wiedza O świecie: Analiza pojęcia znaczenia W kontekścle poznawczych funkcji języka.Janina Buczkowska - 2008 - Studia Philosophiae Christianae 44 (2):5-25.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zagadnienie znaczenia wyrażeń językowych.Janina Buczkowska - 2001 - Studia Semiotyczne 24:85-114.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. An Attempt at the Categorization of the Limits of Science.Janina Buczkowska - 2011 - Studia Philosophiae Christianae 47 (3):19-36.
 7. Reprezentacje poznawcze i znaczenia językowe. Niektóre konsekwencje informacyjnej teorii reprezentacji.Janina Buczkowska - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):261-272.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Od wydawcy (jerzy pelc) 5 I. wspomnienia pozgonne.Jerzy Pelc, Jerzy Szacki, Jarosław Fali, Jacek Wojtysiak, Janina Buczkowska, Krzysztof Rotter, Adam Olech, Aleksandra Żukrowska, Jan Doroszewski & Jerzy J. Kolarzowski - 2001 - Studia Semiotyczne 23 (1):3.
  Chciałem Go pożegnać. Kilkakrotnie próbowałem napisać choć parę słów. O Nim samym. Okazało się, że nie potrafię. Udało mi się tylko przedstawić Jego poglądy na reizm Tadeusza Kotarbińskiego, ale uczyniłem to gdzie indziej. Muszę tu poprzestać na ofiarowaniu Mu tego, co napisałem na Jego dziewięćdziesiąte urodziny, w osiemdziesięciolecie naszej przyjaźni.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kilka uwag o przedmiocie reprezentacji.Janina Buczkowska - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):69-90.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark