11 found
Order:
 1. Ameryka Łacińska a losy chrześcijaństwa ( Stanisław Markiewicz, Katolicyzm w Ameryce Łacińskiej, LSW 1969 , s.400).Janina Jakubowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):127-131.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Człowiek i wspólnota w refleksji Pawła Tillicha.Janina Jakubowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):34-49.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Dialektyka czy struktura? (Strukturalizm a marksizm, ze wstępem T.M.Jaroszewskiego, KiW, 1969).Janina Jakubowska - 1969 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):141-145.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  28
  From „Sacrum Imperium” to the „Technopolis” of the Future.Janina Jakubowska, Tadeusz Płużański & Lech Petrowicz - 1975 - Dialectics and Humanism 2 (1):133-144.
 5. Itinerarium ad philosophiam antiquam.Janina Jakubowska - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):146-150.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Panteizm biskupa Robinsona.Janina Jakubowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):86-97.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Sartre na nowo odczytany ( Wiesław Gromczyński, Człowiek-świat rzeczy- Bóg w filozofii Sartre\'a PWN , 1969).Janina Jakubowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):113-119.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. U źródeł chrześcijańskiego egzystencjalizmu ( Soren Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć. Z oryginału duńskiego przełożył i wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz, wyd. PIW, Warszawa 1969). [REVIEW]Janina Jakubowska - 1969 - Człowiek I Światopogląd 2 (7/8):178-184.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. W Poszukiwaniu Utraconego Boga (John A.T.Robinson, Exploration Into God, SCM Press London 1967, S.158).Janina Jakubowska - 1969 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):121-127.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Świat starożytny i niedostatek metody.Janina Jakubowska - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):115-119.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Założyciele i prorocy (Od Mojżesza do Mahometa, Iskry, 1969).Janina Jakubowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):127-133.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark