8 found
Order:
 1.  27
  Janusz Sytnik-Czetwertyński (2008). Fragmenty koncepcji protofizycznej Immanuela Kanta. Diametros 17:60-69.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  63
  Janusz Sytnik-Czetwertyński (2013). Some Eighteenth Century Contributions to the Mind–Body Problem (Wolff, Taurellus, Knutzen, Bülfiger and the Pre-Critical Kant). Axiomathes 23 (3):567-577.
  This work speaks about very special solution of the mind–body problem. This solution based on the so-called Principle of Co-existence stands out as one of the most interesting attempts at solving the mind–body problem. It states that substances can only exert a mutual influence on one another if they have something in common. This does not have to be a common property but rather, a binding relationship. Thus, substances co-exist when they remain bound by a common relationship, for instance, to (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  17
  Janusz Sytnik-Czetwertyński (2008). Pojęcie monady w koncepcjach Gottfrieda Wilhelma. Diametros 15:38-56.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  16
  Janusz Sytnik-Czetwertyński (2008). Pojęcie monady w koncepcjach Gottfrieda Wilhelma Leibniza i Immanuela Kanta. Diametros 15:38-56.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  9
  Janusz Sytnik-Czetwertyński (2008). Fragmenty koncepcji protofizycznej. Diametros 17:60-69.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  1
  Janusz Sytnik-Czetwertyński (2007). The Philosophical Foundations of the Kinematic Atomism of Ruder Josip Boscovich. Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):139-155.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Janusz Sytnik-Czetwertyński (2010). Psychoontologia a geometria.Byt psychofizyczny a punkt w układzie współrzędnych. Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (2):313-320.
  Autor wskazuje na analogie pomiędzy kartezjańskim układem współrzędnych, a kartezjańską koncepcją bytu psychofi zycznego. Jak się okazuje, rozważania z zakresu geometrii stanowią uzasadnienie dla wielu założeń i hipotez poczynionych przez Kartezjusza na użytek budowy przez niego jego koncepcji ontologicznej.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Janusz Sytnik-Czetwertyński (2007). Psychoontologia Rudera Josipa Boscovicha. Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography