7 found
Order:
See also
Jaromir Brejdak
Uniwersytet Szczeciński
 1. Majeutyczny zwrot fenomenologii.Jaromir Brejdak - 2011 - Fenomenologia 9:81-94.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Hermeneutyka uczuć. Schelerowskie podstawy rozumienia człowieka.Jaromir Brejdak - 2004 - Kwartalnik Filozoficzny 32 (3):30.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Człowiek kosmiczny.Jaromir Brejdak - 1998 - Nowa Krytyka 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Hans Otto Seitschek (Hg.), Sein und Geschichte. Grundfragen der Philosophie Max Müllers.Jaromir Brejdak - 2011 - Philosophisches Jahrbuch 118 (1):201.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Max Scheler, Martin Heidegger - de Homine.Jaromir Brejdak - 2005 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 11.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Philosphia crucis. Studia Heideggera nad Apostołem Pawłem.Jaromir Brejdak - 1999 - Nowa Krytyka 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Życie jako przedmiot namysłu filozoficznego (M. Potępa, \"Fenomenologia faktycznego życia. Martin Heidegger\").Jaromir Brejdak - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark