Order:
 1.  9
  Some Remarks on the Philosophy of Love in Dietrich von Hildebrand and Karol Wojtyla.Jarosław Merecki - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (3):5-13.
  Tematem artykułu jest filozofia miłości rozwijana przez dwóch wybitnych fenomenologów wymienionych w tytule: Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyłę. Obydwaj korzystali w swoich badaniach z metody fenomenologicznej; celem artykułu jest pokazanie, że w obydwu wypadkach metoda ta prowadziła do podobnych rezultatów. Autor czyni to w trzech krokach. Po pierwsze, pokazuje, że miłość pojętą w sensie ogólnym obydwaj autorzy rozumieją jako odpowiedź na wartość osoby. W Lubelskiej Szkole Personalizmu zasada miłości została wyrażona w formule: persona est affirmanda propter seipsam, a treścią (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Otfrieda Hoffego propozycja teorii sprawiedliwości? (Otfried Hoffe: Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat).Jarosław Merecki - 1989 - Civitas 2 (2):237-245.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zmarł John Rawls - filozof sprawiedliwości.Jarosław Merecki - 2002 - Civitas 6 (6):170-174.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark