Results for 'Jaroslaw Kukowski'

172 found
Order:
 1. Tajemnice Natury: Zarys Filozofii Przyrody.Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, Danuta Ługowska & Adam Świeżyński (eds.) - 2009 - Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Filozofia (W) Fizyce.Jarosław Kukowski - 2010 - Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ontologia teorh fizykalnych a ontologia rzeczywistosci (II).Jaroslaw Kukowski - 2005 - Studia Philosophiae Christianae 41 (2):144-159.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Psyche and Soma.'What'is Ill in the Human Being?(Psyche I Soma.'Co'choruje W Czlowieku?).Sak Jaroslaw - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (2):129-149.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Medicalization of social behaviour. On utopia of a happy soul (medykalizacja zachowan spolecznych, czyli O utopii szczesliwej duszy).Baranski Jaroslaw - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (2).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  32
  Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki [Begriffsgrenzen der Metaphysik] by Jarosław Paszyński.Jarosław Paszyński - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):202-203.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Jarosław Iwaszkiewicz’s St. Petersburg Text.Victor Alexandrovich Khoryev - 2011 - Dialogue and Universalism 21 (3):55.
  Khoryev regards Petersburg, a collection of essays by Jarosław Iwaszkiewicz, published in 1976, as a windup of the writer’s complex ties with Russian culture and literature, which he was widely known to have loved and known in depth. It is a book where, through the legendary city on the river Neva, Iwaszkiewicz takes a look at a number of essential issues of Russian history and its ties with the history of Poland and the Polish people. Iwaszkiewicz avoids unequivocal judgments, noticing (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Jarosław Iwaszkiewicz’s St. Petersburg Text.Victor Alexandrovich Khoryev - 2011 - Dialogue and Universalism 21 (3):55-64.
  Khoryev regards Petersburg, a collection of essays by Jarosław Iwaszkiewicz, published in 1976, as a windup of the writer’s complex ties with Russian culture and literature, which he was widely known to have loved and known in depth. It is a book where, through the legendary city on the river Neva, Iwaszkiewicz takes a look at a number of essential issues of Russian history and its ties with the history of Poland and the Polish people. Iwaszkiewicz avoids unequivocal judgments, noticing (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  24
  Gift & Communion: John Paul II's Theology of the Body. Jarosław Kupczak, OP. Translated by Agata Rottkamp, Justyna Pawlak, and Orest Pawlak. Pp. Xxiv, 230. Catholic University of America Press, 2014, $65.00. [REVIEW]Sr Albert Marie Surmanski - 2017 - Heythrop Journal 58 (6):989-990.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  24
  Kupczak, Jaroslaw. O.P. Destined for Liberty: The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyla/Pope John Paul II.Ashley K. Fernandes - 2001 - The National Catholic Bioethics Quarterly 1 (3):465-467.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Gift and Communion: John Paul II's Theology of the Body. By Jaroslaw Kupczak. Pp. Xxiv, 230. Washington, Catholic University of America Press, 2014, $65.00. [REVIEW]Terrance Klein - 2018 - Heythrop Journal 59 (2):385-386.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  24
  Jarosław Rudniański, Nauka: Twórczość I Organizacja. [REVIEW]J. R. - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (2):213-215.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  34
  Kupczak, Jaroslaw, O.P. Destined for Liberty: The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyla/John Paul II.Joseph P. Rice - 2002 - Review of Metaphysics 56 (1):183-185.
 14.  11
  Richard L. Kremer;, Jarosław Włodarczyk . Johannes Hevelius and His World: Astronomer, Cartographer, Philosopher, and Correspondent. Viii + 235 Pp., Illus., Tables, Bibls. Warsaw: Polish Academy of Sciences; Institute for the History of Science, Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, 2013. €42. [REVIEW]Robert Alan Hatch - 2015 - Isis 106 (2):445-446.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Russia and Kazan: Conquest and Imperial Ideology . Jaroslaw Pelenski.Daniel Waugh - 1977 - Speculum 52 (2):415-418.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Richard L. Kremer;, Jarosław Włodarczyk . Johannes Kepler: From Tübingen to Zagan. 255 Pp., Illus. Warsaw: Instytut Historii Nauki PAN , 2009. [REVIEW]Jean Seidengart - 2011 - Isis 102 (1):167-168.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jarosław Fall.Semantyka Gierna - 2001 - Studia Semiotyczne 24:31.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Jarosław Fall.Anafora1 I. Jej Zatarte Granice - 1994 - Studia Semiotyczne 19:163.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Jarosław kall.Anafora—Logiczne Metody Interpretacji - 2001 - Studia Semiotyczne 23:65.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. U źródeł chrześcijańskiego egzystencjalizmu ( Soren Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć. Z oryginału duńskiego przełożył i wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz, wyd. PIW, Warszawa 1969). [REVIEW]Janina Jakubowska - 1969 - Człowiek I Światopogląd 2 (7/8):178-184.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  19
  Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego. Przełożył Jarosław Płuciennik.Mark Johnson - 2015 - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Krzysztof Jarosław Brozi (1952-1996) - filozof i antropolog kultury.Bogumiła Truchlińska - 2006 - Ruch Filozoficzny 2 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Jarosław Kuisz, Skąd się bierze kradzież lub akceptacja kradzieży własności intelektualnej?Karolina Wigura - 2004 - Etyka 37.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Filozofia matematyki (Jarosław Ładosz, Szkice z epistemologii matematyki, Warszawa 1968).Kazimierz Wiliński - 1969 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):114-122.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  72
  Argumenty filozoficzne za koncepcją uniwersalizmu zbawienia w ujęciu Thomasa Talbotta.Jarosław Dalke - 2010 - Filo-Sofija 10 (10 (2010/1)):107-122.
  Author: Dalke Jarosław Title: PHILOSOPHICAL ARGUMENTS FOR THE IDEA OF UNIVERSAL SALVATION IN THOMAS TALBOTT’S APPROACH (Argumenty filozoficzne za koncepcją uniwersalizmu zbawienia w ujęciu Thomasa Talbotta) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.10, number: 2010/1, pages: 107-122 Keywords: IDEA OF UNIVERSAL SALVATION, THOMAS TALBOTT, GOD Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:This paper presents philosophical arguments for the idea of universal salvation proposed by Thomas Talbott. He argues that in the afterlife everyone will (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  Na czym polega skończoność ciała własnego? W poszukiwaniu odpowiedzi Paula Ricoeura.Jarosław Jakubowski - 2010 - Filo-Sofija 10 (11 (2010/2)):107-124.
  Author: Jakubowski Jarosław Title: EN QUOI CONSISTE LA FINITUDE DU CORPS PROPRE? À LA RECHERCHE DE LA RÉPONSE DE PAUL RICOEUR (Na czym polega skończoność ciała własnego? W poszukiwaniu odpowiedzi Paula Ricoeura) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.11, number: 2010/2, pages: 107-124 Keywords: FINITUDE DU CORPS, RICOEUR, „OUVERTURE”, „FERMETURE DANS L’OUVERTURE”, L’ALTERITE DU CORPS PROPRE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:L’analyse du problème formulé dans le titre se compose de deux parties (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  7
  Maszyny i symbole (I) – semantyczne aspekty cybernetyki i automatyzacji.Jarosław Boruszewski - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):397-425.
  Author: Boruszewski Jarosław Title: MACHINES AND SYMBOLS (I) – SEMANTIC ASPECTS OF CYBERNETICS AND AUTOMATION (Maszyny i symbole (I) – semantyczne aspekty cybernetyki i automatyzacji) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 397-425 Keywords: MACHINES, SYMBOLS, SEMANTIC, CYBERNETICS, AUTOMATION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:This article is the first part of the cycle titled “Machines and symbols”. The main issue of this cycle may be formulated as a question: can (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  17
  Effects of Valence and Origin of Emotions in Word Processing Evidenced by Event Related Potential Correlates in a Lexical Decision Task.Kamil K. Imbir, Tomasz Spustek & Jarosław Żygierewicz - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 29.  85
  Ethical Challenges Associated with the Development and Deployment of Brain Computer Interface Technology.Paul McCullagh, Gaye Lightbody, Jaroslaw Zygierewicz & W. George Kernohan - 2014 - Neuroethics 7 (2):109-122.
  Brain Computer Interface (BCI) technology offers potential for human augmentation in areas ranging from communication to home automation, leisure and gaming. This paper addresses ethical challenges associated with the wider scale deployment of BCI as an assistive technology by documenting issues associated with the development of non-invasive BCI technology. Laboratory testing is normally carried out with volunteers but further testing with subjects, who may be in vulnerable groups is often needed to improve system operation. BCI development is technically complex, sometimes (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 30.  49
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31.  11
  Education for Forgiveness in the Context of Developing Prudence.Jarosław Horowski - 2019 - Ethics and Education 14 (3):316-332.
  ABSTRACTThe purpose of my paper is to determine the consequences of including an education for forgiveness in the context of developing prudence. I aim to answer two questions: what is prudent forgiveness; what constitutes education for prudent forgiveness? I present my analyses in six parts. After introduction, I point to the advantages and doubts concerning forgiveness. Then, I present prudence as a basic virtue guiding human actions. I draw mainly on the approach proposed by Thomas Aquinas, who argued that prudence (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  20
  Locality and Measurements Within the SR Model for an Objective Interpretation of Quantum Mechanics.Claudio Garola & Jarosław Pykacz - 2004 - Foundations of Physics 34 (3):449-475.
 33.  6
  Two Aspects of Activation: Arousal and Subjective Significance – Behavioral and Event-Related Potential Correlates Investigated by Means of a Modified Emotional Stroop Task.Kamil Imbir, Tomasz Spustek, Gabriela Bernatowicz, Joanna Duda & Jarosław Żygierewicz - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 34.  7
  NAS-50 and NAS-40: New Scales for the Assessment of Self-Control.Natalia Wójcik, Michał Nowak, Beata Janik, Aleksandra Gruszka, Jarosław Orzechowski, Radosław Wujcik & Edward Nęcka - 2016 - Polish Psychological Bulletin 47 (3):346-355.
  In this paper, we present a new questionnaire for the assessment of self-control as an individual trait. We describe the process of construction of this assessment tool. We also report the results of relevant validation studies. The questionnaire has two independent versions, one based on self-reports and another one based on other-reports. The first version consists of five subscales, called Initiative and Persistence, Proactive Control, Switching and Flexibility, Inhibition and Adjournment, and Goal Maintenance. Seven samples of participants took part in (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  9
  Polish Pseudo-Words List: Dataset of 3023 Stimuli with Competent Judges’ Ratings.Kamil K. Imbir, Tomasz Spustek & Jarosław Żygierewicz - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  10
  Łukasiewicz Operations in Fuzzy Set and Many-Valued Representations of Quantum Logics.Jarosław Pykacz - 2000 - Foundations of Physics 30 (9):1503-1524.
  It, is shown that Birkhoff –von Neumann quantum logic (i.e., an orthomodular lattice or poset) possessing an ordering set of probability measures S can be isomorphically represented as a family of fuzzy subsets of S or, equivalently, as a family of propositional functions with arguments ranging over S and belonging to the domain of infinite-valued Łukasiewicz logic. This representation endows BvN quantum logic with a new pair of partially defined binary operations, different from the order-theoretic ones: Łukasiewicz intersection and union (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 37. “Solution” of the EPR Paradox: Negative, or Rather Fuzzy Probabilities? [REVIEW]Jarosław Pykacz - 2006 - Foundations of Physics 36 (3):437-442.
  Negative probabilities were several times proposed in the literature as a way to reconcile violation of Bell-type inequalities with the premise of local realism. It is argued that instead of using negative probabilities that have no physical meaning one can use for this purpose fuzzy probabilities that have sound and unambiguous interpretation.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  53
  Unification of Two Approaches to Quantum Logic: Every Birkhoff -von Neumann Quantum Logic is a Partial Infinite-Valued Łukasiewicz Logic.Jarosław Pykacz - 2010 - Studia Logica 95 (1-2):5 - 20.
  In the paper it is shown that every physically sound Birkhoff - von Neumann quantum logic, i.e., an orthomodular partially ordered set with an ordering set of probability measures can be treated as partial infini te-valued Lukasiewicz logic, which unifies two competing approaches: the many-valued, and the two-valued but non-distributive, which have co-existed in the quantum logic theory since its very beginning.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  2
  Positive Interaction of Social Comparison and Personal Responsibility for Outcomes.Jaroslaw Grygolec, Giorgio Coricelli & Aldo Rustichini - 2012 - Frontiers in Psychology 3.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  8
  Unification of Two Approaches to Quantum Logic: Every Birkhoff – von Neumann Quantum Logic is a Partial Infinite-Valued Łukasiewicz Logic.Jarosław Pykacz - 2010 - Studia Logica 95 (1-2):5-20.
 41.  8
  Attempt at the Logical Explanation of the Wave-Particle Duality.Jarosław Pykacz - 1999 - In Maria Luisa Dalla Chiara (ed.), Language, Quantum, Music. pp. 269--282.
 42.  4
  A Warrior Society: Data From 30 Countries Show That Belief in a Zero-Sum Game Is Related to Military Expenditure and Low Civil Liberties.Joanna Różycka-Tran, Paweł Jurek, Michał Olech, Jarosław Piotrowski & Magdalena Żemojtel-Piotrowska - 2019 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  38
  Is a Disease Cognizable? Considerations on Philosophy of Medicine in Reference to the New Epistemology of Jan Srzednicki.Jarosław Sak - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (1-3):157-163.
  The fundamental problem of Jan Srzednicki’s new epistemology is the question: how thoughts surpass the resistance of that what is ontologically present, how this process is possible? In Srzednicki’s opinion, thinking is a process of distancing from the pressure of ontological presence. His ideas offer a splendid inspiration for philosophy of medicine which attempts to answer the question “whether (and how) a disease is cognizable?” This question refers directly to and is translated into the question of the capacity to diagnose (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  27
  Husserl’s Philosophy of Science.Jarosław Rolewski - 2013 - Dialogue and Universalism 23 (2):145-160.
  The paper presents Husserl’s conception of the relation between science and the living world, i.e. the world of everyday experience and communication. In Husserl view, science, or, more precisely, its basic aprioric structure is founded on the primal, essential core of the living world from which it obtains its sense. Science modifies, idealizes, and mathematizes the primal aprioric Lebenswelt. Due to those operations scientific theories can represent empirical reality.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  30
  Weisheit Gottes nach Thomas von Aquin.Jarosław Paszyński - 2008 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (2):253-265.
  Thomas von Aquin geht davon aus, dass Gott die erste und einzige Ursache der Wirklichkeit ist, und somit alle Vollkommenheiten der ge­schaffenen Seienden in Gott auf eminente und vollkommene Weise zu finden sind. Deswegen ist die Weisheit aufgrund der Analogie als Eigenschaft Gottes zu ver­stehen, und zwar als Wesenseigenschaft. Diese Weisheit besteht in der Erkenntnis, mit der Gott sich selbst erkennt. Die Weisheit bezieht sich auch auf die zweite Per­son der Trinität, die als das gezeugte Wort die Weisheit des Vaters (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  6
  The Significance of Executive Functions for the Trait of Self-Control: A Psychometric Study.Edward Nęcka, Aleksandra Gruszka, Jarosław Orzechowski, Michał Nowak & Natalia Wójcik - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  5
  On the Simulated Annealing Adaptation for Tasks Transportation Optimization.Anna Burduk, Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera & Kamil Musiał - forthcoming - Logic Journal of the IGPL.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Problemy etyczne i prawne związane z działalnością biobanków.Jakub Pawlikowski, Jarosław Sak & Krzysztof Marczewski - 2009 - Diametros 19:106-118.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Masculinities, History and Cultural Space: Queer Emancipative Thought in Jamie O’Neill’s at Swim, Two Boys.Jarosław Milewski - 2018 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 8 (8):55-67.
  At Swim, Two Boys, a 2001 novel by Jamie O’Neill, tells a story of gay teen romance in the wake of the Easter Rising. This paper considers the ways in which the characters engage in patterns of masculine behaviour in a context that excludes queer men, and the rhetorical effect of transgressive strategies to form a coherent identity. These patterns include involvement with the masculine and heteronormative nationalist movement, as well as a regime of physical exercise, and a religious upbringing (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Anafora - logiczne metody interpretacji.Jarosław Fall - 2001 - Studia Semiotyczne 23:65-97.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 172