12 found
Order:
 1. Causasui Blodi.Jelica Sumič-Riha - forthcoming - Filozofski Vestnik.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Communism Between Death and Resurrection.Jelica Sumic-Riha - 2009 - Filozofski Vestnik 30 (3):75 - +.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. ""Psychoanalysis Between the" Passion of the Real" and the Semblant.Jelica Sumic-Riha - 2007 - Filozofski Vestnik 28 (3):7 - +.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Prisoners of the Inexistent Other.Jelica Sumic-Riha - 2007 - Filozofski Vestnik 28 (1):81 - +.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Transfinitisation in Politics (The One and the Same).Jelica Sumic-Riha - 2006 - Filozofski Vestnik 27 (1):7 - +.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Argumentacija in Demokracija.Jelica Šumić-Riha - 1993 - Filozofski Vestnik 14 (1).
  Avtorica obravnava alternativo med skeptično in racionalno argumentacijo kot izsiljeno izbiro, s katero se konstituira tako subjekt v navadni govorici kakor subjekt v demokraciji. Članek analizira skeptično in racionalno argumentacijo kot dva načina, kako se subjekt lahko izogne izsiljeni izbiri in nemožnosti govorice na eni strani in neutemeljenosti demokracije na drugi. Subjekt skeptične argumentacije se izogne temu, da bi vzel nase brezopornost govorice in demokracije, tako, da ubeži v neskončno ponavljanjerefutacije, subjekt racionalne argumentacije pa v neskončno približevanje pogojem idealne argumentacije.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Hartov koncept prava ali etika v pravu.Jelica Šumić-Riha - 1990 - Filozofski Vestnik 11 (1).
  Članek obravnava Hartovo pojmovanje obveznosti spoštovati zakon kot temeljne razlikovalne poteze glede na tradicionalni pravni pozitivizem in jusnaturalizem. Zahteva spoštovati zakon je po Hartu utemeljena v strukturi prava samega, v sekundarnih pravilih, predvsem v pravilu za prepoznavo kot temelju vseh drugih zakonskih norm.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Infinitization of the Subject.Jelica Šumič-Riha - 2009 - Filozofski Vestnik 30 (2):247 - +.
  Traditionally, emancipatory politics is a question of knowing which parts of society are capable of counting for something, and which ones are not. Formulating the question of emancipatory politics in terms of existence, more specifically, in terms of “political subjects who are not social groups but rather forms of inscriptions of the count of the uncounted” , means acknowledging that the proper place for emancipatory politics is the very terrain in which the system of domination operates, a system that radical (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. L'éthique stoïcienne entre pulsion et perversion.Jelica Šumič-Riha - 2004 - Filozofski Vestnik 25 (2).
  Suivant les quelques indications de Lacan sur le changement radical du statut du sujet tel que l’implique le nouveau rapport, à la fin de l’analyse, entre volonté et désir, l’auteur interroge deux modalités de la confrontation du sujet avec la volonté de l’Autre : celle du sage stoïcien, d’une part, et, d’autre part, celle de Sade. Jouant sur les convergences et les divergences de ceux deux positions subjectives au regard de la volonté de l’Autre, il s’agit d’aborder, à partir de (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Perelmanov filozofski Iapsus.Jelica Šumić-Riha - 1995 - Filozofski Vestnik 16 (1).
  Članek obravnava Perelmanovo teorijo racionalne argumentacije z gledišča političnega diskurza in njegove vloge pri konstituciji skupnosti in njene identitete. V prvem delu analizirmo dve »formuli« komunikacije, kot ju ponujata politični diskurz in racionalna argumentacija, v luči pojmov homonimije in homologije, ki ju razumemo kot predpostavki za konsenz. V drugem delu pa obravnavamo etične in juridične implikacije Perelmanove konceptualizacije konsenza, pri čemer razkrijemo skrito platonovsko in aristotelovsko dediščino, ki postavi pod vprašaj Perelmanov poskus utemeljiti svojo »novo retoriko« v retorični in sofistični (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Philosophie, psychanalyse: alliance ou mésalliance.Jelica Šumič-Riha - 2004 - Filozofski Vestnik 25 (2).
  Sous ce titre, «Philosophie, psychanalyse: alliance ou mésalliance?», qui ne définie aucun privilège, aucun ordre de priorité, nous nous proposons d’interroger le rapport discret mais constant que la psychanalyse, depuis Freud, entre-tient avec la philosophie, rapport dont il convient pour le moins de souligner l’extraordinaire ambivalence.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. The Function of Judge or the Postmodernist Challenge in Contemporary Legal Philosophy: Kelsen-Hart-Dworkin.Jelica Šumič-Riha - 1991 - Filozofski Vestnik 12 (1):139-148.
   
  Export citation  
   
  Bookmark