32 found
Order:
 1. Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki.Jerzy Kmita & Leszek Nowak - 1971 - Studia Logica 28:178-181.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 2. Kilka uwag o idealizacji w badaniach logicznych nad językiem nauki.Jerzy Kmita - 1972 - Studia Semiotyczne 3:57-74.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  2
  Problems in Historical Epistemology.Jerzy Kmita - 1988 - Distributors for the U.S.A. And Canada, Kluwer Academic Publishers.
 4.  65
  Artykuł O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Stanisław Surma, Klemens Szaniawski, Jan Franciszek Drewnowski, Ewa Żarnecka-Biały, Jerzy Kmita, Jerzy Giedymin & Leon Koj - 1964 - Studia Logica 15 (1):311-343.
 5. Ideologia pozytywistyczna i \\\"Pirandellowska\\\".Jerzy Kmita - 1989 - Studia Filozoficzne 284 (7-8).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Logiczny a lingwistyczny opis języka - kilka słów komentarza na marginesie dyskusji między R. Grzegorczykową a B. Stanosz.Jerzy Kmita - 1994 - Studia Semiotyczne 19:57-62.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Metodologiczne znaczenie praktyki edukacyjnej dla nauk humanistycznych.Jerzy Kmita - 1988 - Studia Filozoficzne 277 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Od eleatów do lingwistyki kognitywnej.Jerzy Kmita - 2004 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. O niejednorodności aksjologicznej predykatów oceniających.Jerzy Kmita - 1973 - Studia Semiotyczne 4:109-125.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Scientism and Anti-Scientism.Jerzy Kmita - 1986 - In Piotr Buczkowski & Andrzej Klawiter (eds.), Theories of Ideology and Ideology of Theories. Rodopi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. The Antagonism of Art and Science as a Worldview Component.Jerzy Kmita - 1986 - In Piotr Buczkowski & Andrzej Klawiter (eds.), Theories of Ideology and Ideology of Theories. Rodopi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Wyjaśnianie funkcjonalne a postulat antyhumanizmu teoretycznego.Jerzy Kmita - 1988 - Studia Filozoficzne 274 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Znak - symbol - alegoria.Jerzy Kmita & Włodzimierz Ławniczak - 1970 - Studia Semiotyczne 1:75-108.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ii. Dyskusja. Dwa Opisy Jeżyka: Lingwistyczny I Logiczny.Barbara Stanosz, Jerzy Kmita, Marek Tokarz, Ul Semiotyka Teoretyczna, Piotr Brykczyński, Jarosław Fali, Stefan Wiertlewski, Aleksandra Żukrowska & Paweł Więckowski - 1993 - Studia Semiotyczne 18:3.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  34
  Artykuły of Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Jerzy Kmita - 1965 - Studia Logica 17 (1):123-131.
 16.  21
  Speakers: Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska, Jerzy Kmita, Mieczysław Michalik, Andrzej Grzegorczyk, Zdzisław Augustynek, and Jerzy Ładyka.Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska, Jerzy Kmita & Mieczysław Michalik - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):14-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  23
  I. Three Constituent Views of Scientism.Jerzy Kmita - 1986 - In Piotr Buczkowski & Andrzej Klawiter (eds.), Theories of Ideology and Ideology of Theories. Rodopi. pp. 9--69.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  25
  Recenzje.Jerzy Kmita & Zbigniew Łis - 1961 - Studia Logica 11 (1):233-239.
 19.  20
  Przegląd czasopism.Marian Przelęcki, Jan Franciszek Drewnowski, Leon Koj, W. A. Pogorzelski, Halina Mortimer & Jerzy Kmita - 1961 - Studia Logica 12 (1):215-226.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  23
  Recenzje.Roman Suszko, Ludwik Borkowski, Jerzy Kmita & Maria Lipczyńska - 1968 - Studia Logica 22 (1):169-183.
 21.  15
  Speakers: Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska, Jerzy Kmita, Mieczysław Michalik, Andrzej Grzegorczyk, Zdzisław Augustynek, and Jerzy Ładyka.Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska & Jerzy Kmita - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):14-27.
 22.  30
  Przegląd Czasopism.Halina Mortimer, Jan Franciszek Drewnowski, Jerzy Kmita, W. A. Pogorzelski, Leon Koj & Marian Przełęcki - 1961 - Studia Logica 12 (1):267-283.
 23.  29
  Logika I Język. Studia Z Semiotyki Logicznej.Jerzy Kmita - 1971 - Studia Logica 27 (1):163-165.
 24.  24
  Spór Słowny.Jerzy Kmita - 1964 - Studia Logica 15 (1):221 - 236.
 25.  25
  Recenzje.Barbara Stanosz, Leszek Nowak, Boguslaw Iwanuś, Jerzy Kmita, Marek Tokarz & Witold Marciszewski - 1971 - Studia Logica 28 (1):161-181.
 26.  17
  The Methodology of Science As A Theoretical Discipline.Jerzy Kmita - 1974 - Russian Studies in Philosophy 12 (4):38-51.
  By now many formulations have been proposed to provide a definition of the realm of research topics in the methodology of science, which is sometimes also called, in the tradition of Anglo-Saxon terminology, the philosophy of science. There are various situations in which fundamental discrepancies exist among some of these formulations. Without resorting in this article to citation and detailed analysis of such definitions, let us emphasize from the outset that one of the principal sources of significant differences among them (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  Portret.Jerzy Kmita - 2011 - Filo-Sofija 11 (12).
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Logika ocen (Aleksander A. Iwin, Osnowanija łogiki ocenok).Jerzy Kmita - 1973 - Etyka 11:197-206.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Towards Cultural Relativism" with a Small<>".Jerzy Kmita - 1996 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 47:541-613.
 30.  9
  Section.Jerzy Kmita - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):39-41.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  28
  Methodology of Sciences as a Humanist Discipline.Jerzy Kmita & Marek Gołębiowski - 1973 - Dialectics and Humanism 1 (1):179-189.
 32.  9
  Adam Wiegner's Conception of Holistic Empiricism.Jerzy Kmita - 2005 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 87 (1):219-230.