34 found
Order:
 1. Problems in Historical Epistemology.Jerzy Kmita - 1988 - Distributors for the U.S.A. And Canada, Kluwer Academic Publishers.
 2.  23
  Methodology of Sciences as a Humanist Discipline.Jerzy Kmita & Marek Gołębiowski - 1973 - Dialectics and Humanism 1 (1):179-189.
 3. Towards Cultural Relativism" with a Small<>".Jerzy Kmita - 1996 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 47:541-613.
 4. Essays on the Theory of Scientific Cognition.Jerzy Kmita & Jacek Holowka - 1991
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 5.  15
  I. Three Constituent Views of Scientism.Jerzy Kmita - 1986 - In Piotr Buczkowski & Andrzej Klawiter (eds.), Theories of Ideology and Ideology of Theories. Rodopi. pp. 9--69.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  18
  Artykuły of Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Jerzy Kmita - 1965 - Studia Logica 17 (1):123-131.
 7. Kilka uwag o idealizacji w badaniach logicznych nad językiem nauki.Jerzy Kmita - 1972 - Studia Semiotyczne 3:57-74.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 8.  15
  Recenzje.Roman Suszko, Ludwik Borkowski, Jerzy Kmita & Maria Lipczyńska - 1968 - Studia Logica 22 (1):169-183.
 9.  14
  Recenzje.Jerzy Kmita & Zbigniew Łis - 1961 - Studia Logica 11 (1):233-239.
 10.  28
  Artykuł O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Stanisław Surma, Klemens Szaniawski, Jan Franciszek Drewnowski, Ewa Żarnecka-Biały, Jerzy Kmita, Jerzy Giedymin & Leon Koj - 1964 - Studia Logica 15 (1):311-343.
 11.  22
  Przegląd Czasopism.Halina Mortimer, Jan Franciszek Drewnowski, Jerzy Kmita, W. A. Pogorzelski, Leon Koj & Marian Przełęcki - 1961 - Studia Logica 12 (1):267-283.
 12.  19
  Spór Słowny.Jerzy Kmita - 1964 - Studia Logica 15 (1):221 - 236.
 13.  21
  Recenzje.Barbara Stanosz, Leszek Nowak, Boguslaw Iwanuś, Jerzy Kmita, Marek Tokarz & Witold Marciszewski - 1971 - Studia Logica 28 (1):161-181.
 14.  5
  Przegląd czasopism.Marian Przelęcki, Jan Franciszek Drewnowski, Leon Koj, W. A. Pogorzelski, Halina Mortimer & Jerzy Kmita - 1961 - Studia Logica 12 (1):215-226.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  18
  Logika I Język. Studia Z Semiotyki Logicznej.Jerzy Kmita - 1971 - Studia Logica 27 (1):163-165.
 16.  2
  Speakers: Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska, Jerzy Kmita, Mieczysław Michalik, Andrzej Grzegorczyk, Zdzisław Augustynek, and Jerzy Ładyka.Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska, Jerzy Kmita & Mieczysław Michalik - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):14-27.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  5
  Section.Jerzy Kmita - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):39-41.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  4
  Speakers.Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska & Jerzy Kmita - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):14-27.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Adam Wiegner's Conception of Holistic Empiricism.Jerzy Kmita - 2005 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 87 (1):219-230.
 20.  5
  The Methodology of Science As A Theoretical Discipline.Jerzy Kmita - 1974 - Russian Studies in Philosophy 12 (4):38-51.
  By now many formulations have been proposed to provide a definition of the realm of research topics in the methodology of science, which is sometimes also called, in the tradition of Anglo-Saxon terminology, the philosophy of science. There are various situations in which fundamental discrepancies exist among some of these formulations. Without resorting in this article to citation and detailed analysis of such definitions, let us emphasize from the outset that one of the principal sources of significant differences among them (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  2
  Portret.Jerzy Kmita - 2011 - Filo-Sofija 11 (12).
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Ideologia pozytywistyczna i \\\"Pirandellowska\\\".Jerzy Kmita - 1989 - Studia Filozoficzne 284 (7-8).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Logiczny a lingwistyczny opis języka - kilka słów komentarza na marginesie dyskusji między R. Grzegorczykową a B. Stanosz.Jerzy Kmita - 1994 - Studia Semiotyczne 19:57-62.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Logika ocen (Aleksander A. Iwin, Osnowanija łogiki ocenok).Jerzy Kmita - 1973 - Etyka 11.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Metodologiczne znaczenie praktyki edukacyjnej dla nauk humanistycznych.Jerzy Kmita - 1988 - Studia Filozoficzne 277 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Od eleatów do lingwistyki kognitywnej.Jerzy Kmita - 2004 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. O niejednorodności aksjologicznej predykatów oceniających.Jerzy Kmita - 1973 - Studia Semiotyczne 4:109-125.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Scientism and Anti-Scientism.Jerzy Kmita - 1986 - In Piotr Buczkowski & Andrzej Klawiter (eds.), Theories of Ideology and Ideology of Theories. Rodopi.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki.Jerzy Kmita & Leszek Nowak - 1971 - Studia Logica 28:178-181.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. The Antagonism of Art and Science as a Worldview Component.Jerzy Kmita - 1986 - In Piotr Buczkowski & Andrzej Klawiter (eds.), Theories of Ideology and Ideology of Theories. Rodopi.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Wyjaśnianie funkcjonalne a postulat antyhumanizmu teoretycznego.Jerzy Kmita - 1988 - Studia Filozoficzne 274 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Znak - symbol - alegoria.Jerzy Kmita & Włodzimierz Ławniczak - 1970 - Studia Semiotyczne 1:75-108.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Speakers.Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska & Jerzy Kmita - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):14-27.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Ii. Dyskusja. Dwa Opisy Jeżyka: Lingwistyczny I Logiczny.Barbara Stanosz, Jerzy Kmita, Marek Tokarz, Ul Semiotyka Teoretyczna, Piotr Brykczyński, Jarosław Fali, Stefan Wiertlewski, Aleksandra Żukrowska & Paweł Więckowski - 1993 - Studia Semiotyczne 18:3.
   
  Export citation  
   
  My bibliography