17 found
Order:
Disambiguations
Jerzy J. Kolarzowski [11]Jerzy Kolarzowski [8]
 1. Granice kategorii własności w gospodarce socjalistycznej.Krzysztof Jasiecki & Jerzy Kolarzowski - 1985 - Colloquia Communia 20 (3-6):293-296.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Co nam ofiarował chrzescijanin Wschodu?Jerzy Kolarzowski - 2005 - Nowa Krytyka 18.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Edukacja wobec wartości życia politycznego. Problemy wybrane.Jerzy J. Kolarzowski - 2005 - Prakseologia 145 (145):95-110.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Filozofia a aborcja (sprawozdanie z sesji naukowej).Jerzy Kolarzowski - 1992 - Nowa Krytyka 3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Konferencja w Rydzynie na temat własności socjalistycznej.Jerzy Kolarzowski - 1985 - Colloquia Communia 20 (3-6):297-298.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Komunikacja w sytuacjach oporu emocjonalnego w negocjacjach i zarządzaniu.Jerzy J. Kolarzowski - 1999 - Prakseologia 139 (139).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kategoria własności w teoriach i postulatach uspołecznienia.Jerzy Kolarzowski - 1985 - Colloquia Communia 20 (3-6):299-302.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  16
  Moving the Borders of the World—About Professor Leszek Kołakowski.Jerzy Kolarzowski - 2010 - Dialogue and Universalism 20 (7-8):119-120.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Preferowana style myślenia - metaprogramy.Jerzy J. Kolarzowski - 2001 - Studia Semiotyczne 24:205-228.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  15
  Russian Military Occupation and Polish Historical Myths.Jerzy J. Kolarzowski & Lesław Kawalec - 2011 - Dialogue and Universalism 21 (3):47-53.
  The early 18th century saw the beginnings of Russian military occupation of Poland, followed by a secret agreement by the neighboring countries, meant to maintain a political status quo in the internal affairs of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Then, the dynamics of the economic transformations of the European continent led to a permanent economic deadlock, particularly in the regions with large agricultural areas, such as Poland. Five years from the turn of the 18th century the Polish polity disappeared from the map (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Społeczno-ekonomiczne determinanty zrównoważonego rozwoju> Propozycja analizy działań.Jerzy J. Kolarzowski - 2004 - Prakseologia 144 (144):89-94.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Skuteczność i etyczność: dwie kategorie poznania w neurlingwistycznej psychologii.Jerzy J. Kolarzowski - 1998 - Prakseologia 138 (138).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  13
  The Community of the Polish Brethren, Also Called Arians, as Seen by a Psycho-Historian.Jerzy J. Kolarzowski & Lesław Kawalec - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (10):41-50.
  The Community of the Polish Brethren operated in the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1563–1658. Over this period the condition of toleration worsened from acceptance to the decree of banishment. The author analyzes the dynamics of the religious movement: its objectives, achievements and the conflicts with the society they were part of. The evolution, both within the community and in external relations, required the inclusion of the elements of Social Psychology into historical narration.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Twórczość Jurgena Habermasa w piśmiennictwie polskim. Bibliografia adnotowana.Jerzy Kolarzowski - 1986 - Colloquia Communia 27 (4-5):229-238.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tezy o podejmowaniu decyzji - przeciw teoriom formalistycznym.Jerzy J. Kolarzowski - 2006 - Prakseologia 146 (146):25-30.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Użycie presupozycji jako werbalnego środka wywierania wpływu w procesie komunikacji.Jerzy J. Kolarzowski - 2004 - Studia Semiotyczne 25:337-362.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Od wydawcy (jerzy pelc) 5 I. wspomnienia pozgonne.Jerzy Pelc, Jerzy Szacki, Jarosław Fali, Jacek Wojtysiak, Janina Buczkowska, Krzysztof Rotter, Adam Olech, Aleksandra Żukrowska, Jan Doroszewski & Jerzy J. Kolarzowski - 2001 - Studia Semiotyczne 23 (1):3.
  Chciałem Go pożegnać. Kilkakrotnie próbowałem napisać choć parę słów. O Nim samym. Okazało się, że nie potrafię. Udało mi się tylko przedstawić Jego poglądy na reizm Tadeusza Kotarbińskiego, ale uczyniłem to gdzie indziej. Muszę tu poprzestać na ofiarowaniu Mu tego, co napisałem na Jego dziewięćdziesiąte urodziny, w osiemdziesięciolecie naszej przyjaźni.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark