78 found
Order:
 1. Studies in Functional Logical Semiotics of Natural Language.Jerzy Pelc - 1971 - The Hague: Mouton.
 2.  18
  On the Concept of Narration.Jerzy Pelc - 1971 - Semiotica 3 (1):1-19.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  14
  Meaning as an Instrument.Jerzy Pelc - 1969 - Semiotica 1 (1):26-48.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  10
  Semiosis and Semiosics Vs. Semiotics.Jerzy Pelc - 2000 - Semiotica 128 (3-4):425-434.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  1
  Znak.Jerzy Pelc - 1980 - Studia Semiotyczne 10 (1):123-154.
  Chciałem Go pożegnać. Kilkakrotnie próbowałem napisać choć parę słów. O Nim samym. Okazało się, że nie potrafię. Udało mi się tylko przedstawić Jego poglądy na reizm Tadeusza Kotarbińskiego, ale uczyniłem to gdzie indziej. Muszę tu poprzestać na ofiarowaniu Mu tego, co napisałem na Jego dziewięćdziesiąte urodziny, w osiemdziesięciolecie naszej przyjaźni.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6.  4
  Jeżeli, to.Jerzy Pelc - 1986 - Studia Semiotyczne 14 (1):271-286.
  Chciałem Go pożegnać. Kilkakrotnie próbowałem napisać choć parę słów. O Nim samym. Okazało się, że nie potrafię. Udało mi się tylko przedstawić Jego poglądy na reizm Tadeusza Kotarbińskiego, ale uczyniłem to gdzie indziej. Muszę tu poprzestać na ofiarowaniu Mu tego, co napisałem na Jego dziewięćdziesiąte urodziny, w osiemdziesięciolecie naszej przyjaźni.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  12
  Izydora Dąmbska.Jerzy Pelc - 1986 - Studia Semiotyczne 14 (4):45-51.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Kronika semiotyczna - lata akademickie 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983 i 1983-1984.Jacek J. Jadacki & Jerzy Pelc - 1986 - Studia Semiotyczne 14:343-406.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  34
  Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Jerzy Pelc, Leon Koj, Jan Franciszek Drewnowski, Klemens Szaniawski & Stanislaw Kamiński - 1961 - Studia Logica 11 (1):241-262.
 10. Analiza semantyczna w pismach Władysława Tatarkiewicza.Jerzy Pelc - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 37 (1):33-41.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Alfred Tarski (1902-1983) o języku przedmiotowym, metajęzyku i pojęciu prawdy.Jerzy Pelc - 1998 - Studia Semiotyczne 21:301-303.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ateizm Tadeusza Kotarbińskiego.Jerzy Pelc - 2006 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 57 (1):99-120.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Anotni Wincenty Moniuszko (wspomnienia pozgonne).Jerzy Pelc - 2001 - Studia Semiotyczne 24:17-18.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Do jakiego stopnia semiotyka jest pomostem między naturą a kulturą.Jerzy Pelc - 1998 - Studia Semiotyczne 21:253-262.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Filozofia i eseistyka filozoficzna a naukowe badanie i nauczanie filozofii.Jerzy Pelc - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 29 (1):93-120.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Gerard Deledalle Ur. W Marcq-En-Baroeul 17 Października 1921 R., Zm. W Montpellier 11 Czerwca 2003 R. Gćrard Deledalle Pojawił Się W Społeczności Iass (International Associa-Tion for Semiotic Studies—Association Internationale de Sćmiotique) Sto. [REVIEW]Jerzy Pelc - forthcoming - Studia Semiotyczne.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Głos laika w sprawie klonowania ludzi.Jerzy Pelc - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):5-24.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  65
  Human Cloning and Organ Transplants Vs. Definition of Human Being.Jerzy Pelc - 2007 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 1:235-244.
  In bioethical discussions of human cloning there are sometimes employed definitions broadening the denotation of the term human being to include also, on an equal footing, human embryos. Also, the fact of being human is being equated with being a person. Consequently, embryos are treated as having dignity and calls are heard in the name of justice to protect the rights and interests of embryos whenever these clash with the interests of mature human beings. The author, being a layman in (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Henryk Hiż (wspomnienia pozgonne).Jerzy Pelc - 2007 - Studia Semiotyczne 26:13-32.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Irmina Judycka.Jerzy Pelc - 2001 - Studia Semiotyczne 23 (1):15-17.
  Gdy człowiek, który – jak ja obecnie – ma dziewięćdziesiąt jeden lat, rezygnuje z jakiejś działalności, nie musi specjalnie się wysilać, aby usprawiedliwić swą decyzję. Lepiej, by sam wybrał ten moment i uprzedził o tym otoczenie, niżby miała zań zdecydować natura i zaskoczyć zarówno jego, jak innych...
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Intensjonalność, język empiryczny i język intencjonalny.Jerzy Pelc - 1975 - Studia Semiotyczne 6:163-178.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Idee semiotyczne Izydory Dąmbskiej (1904-1983).Jerzy Pelc - 1998 - Studia Semiotyczne 21:305-309.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Janusz Feliks Chmielewski.Jerzy Pelc - 1998 - Studia Semiotyczne 21:23-25.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Janina Kotarbińska (wspomnienia pozgonne).Jerzy Pelc - 1998 - Studia Semiotyczne 21:17-21.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963) o języku i wyrażenia mowy.Jerzy Pelc - 1998 - Studia Semiotyczne 21:271-291.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Kronika semiotyczna - rok akademicki 1977-1978.Jerzy Pelc - 1980 - Studia Semiotyczne 10:155-178.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Kronika semiotyczna - rok akademicki 1978-1979.Jerzy Pelc - 1981 - Studia Semiotyczne 11:243-290.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Kronika semiotyczna - rok akademicki 1979-1980.Jerzy Pelc - 1982 - Studia Semiotyczne 12:185-196.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Kronika semiotyczna - lata akademickie 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987 i 1987-1988.Jerzy Pelc - 1990 - Studia Semiotyczne 16:299-333.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Kazimierz Twardowski (1866-1938) o znaku i języku ze stanowiska psychologii i teorii poznania.Jerzy Pelc - 1998 - Studia Semiotyczne 21:265-270.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Kazimierz Twardowski - twórca PTF.Jerzy Pelc - 2005 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Kilka uwag na temat związków między semiotyką, logiką a językoznawstwem.Jerzy Pelc - 1977 - Studia Semiotyczne 7:249-260.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Logika języka i filozofia języka.Jerzy Pelc - 1998 - Studia Semiotyczne 21:263-264.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Leon Koj (wspomnienia pozgonne).Jerzy Pelc - 2007 - Studia Semiotyczne 26:33-41.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  28
  Logizacja nauczania w szkole średniej.Jerzy Pelc - 1969 - Studia Logica 24 (1):209-220.
 36.  11
  Logical Semiotics in the Writings of Kazimierz Ajdukiewicz.Jerzy Pelc & Jacek Hołówka - 1979 - Dialectics and Humanism 6 (3):113-119.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Marcin Czerwiński (wspomnienia pozgonne).Jerzy Pelc - 2001 - Studia Semiotyczne 24:9-14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Nad trumną Janusza Krajewskiego.Jerzy Pelc - 2000 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 35 (3):279-282.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Olgierd Adrian Wojtasiewicz.Jerzy Pelc - 1998 - Studia Semiotyczne 21:11-13.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. O bytach fikcyjnych i tekstach fikcjonalnych.Jerzy Pelc - 1983 - Studia Semiotyczne 13:179-224.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. O deskryptywnym użyciu wyrażeń.Jerzy Pelc - 1971 - Studia Semiotyczne 2:229-246.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. O klasyfikacji i typologii znaków.Jerzy Pelc - 1979 - Studia Semiotyczne 9:225-235.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. O pojęciu kłamstwa - z punktu widzenia semiotyki.Jerzy Pelc - 1990 - Studia Semiotyczne 16:289-297.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  15
  On Some Meanings of the Words "Sense", "to Mean", and "Meaning".Jerzy Pelc & Piotr Sadowski - 1981 - Dialectics and Humanism 8 (3):5-20.
 45.  2
  Od wydawcy (jerzy pelc) 5 I. wspomnienia pozgonne.Jerzy Pelc, Jerzy Szacki, Jarosław Fali, Jacek Wojtysiak, Janina Buczkowska, Krzysztof Rotter, Adam Olech, Aleksandra Żukrowska, Jan Doroszewski & Jerzy J. Kolarzowski - 2001 - Studia Semiotyczne 23 (1):3.
  Chciałem Go pożegnać. Kilkakrotnie próbowałem napisać choć parę słów. O Nim samym. Okazało się, że nie potrafię. Udało mi się tylko przedstawić Jego poglądy na reizm Tadeusza Kotarbińskiego, ale uczyniłem to gdzie indziej. Muszę tu poprzestać na ofiarowaniu Mu tego, co napisałem na Jego dziewięćdziesiąte urodziny, w osiemdziesięciolecie naszej przyjaźni.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  30
  Od wydawcy: "W czterdziestolecie Polskiego Towarzystwa Semiotycznego".Jerzy Pelc - 2010 - Studia Semiotyczne 27 (1):5-26.
  Gdy człowiek, który – jak ja obecnie – ma dziewięćdziesiąt jeden lat, rezygnuje z jakiejś działalności, nie musi specjalnie się wysilać, aby usprawiedliwić swą decyzję. Lepiej, by sam wybrał ten moment i uprzedził o tym otoczenie, niżby miała zań zdecydować natura i zaskoczyć zarówno jego, jak innych...
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Od wydawcy "W XV rocznicę śmierci Kazimierza Ajdukiewicza".Jerzy Pelc - 1979 - Studia Semiotyczne 9 (1):5-16.
  Gdy człowiek, który – jak ja obecnie – ma dziewięćdziesiąt jeden lat, rezygnuje z jakiejś działalności, nie musi specjalnie się wysilać, aby usprawiedliwić swą decyzję. Lepiej, by sam wybrał ten moment i uprzedził o tym otoczenie, niżby miała zań zdecydować natura i zaskoczyć zarówno jego, jak innych...
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Odkąd zaczyna się człowiek.Jerzy Pelc - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):25-29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Posłowie dyskusji w sprawie lingwistycznego i logicznego opisu języka.Jerzy Pelc - 1994 - Studia Semiotyczne 19:77-85.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  17
  Poczucie nierozumienia.Jerzy Pelc - 2010 - Studia Semiotyczne 27 (1):37-43.
  Gdy człowiek, który – jak ja obecnie – ma dziewięćdziesiąt jeden lat, rezygnuje z jakiejś działalności, nie musi specjalnie się wysilać, aby usprawiedliwić swą decyzję. Lepiej, by sam wybrał ten moment i uprzedził o tym otoczenie, niżby miała zań zdecydować natura i zaskoczyć zarówno jego, jak innych...
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 78