34 found
Order:
 1. S. Leśniewski's Calculus of Names.Jerzy Słupecki - 1984 - In Jan T. J. Srzednicki, V. F. Rickey & J. Czelakowski (eds.), Studia Logica. Distributors for the United States and Canada, Kluwer Boston. pp. 59--122.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   13 citations  
 2.  29
  Towards a Generalized Mereology of Leśniewski.Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 8 (1):131-154.
 3.  25
  Uwagi o pewnym szkolnym podręczniku matematyki.Jerzy Słupecki - 1970 - Studia Logica 26 (1):147-154.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  20
  Uber die Regeln des Aussagenkalkuls.Jerzy Słupecki - 1953 - Studia Logica 1 (1):19-40.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 5.  17
  Theory of Rejected Propositions. I.Jerzy Słupecki, Grzegorz Bryll & Urszula Wybraniec-Skardowska - 1971 - Studia Logica 29 (1):75 - 123.
  The idea of rejection of some sentences on the basis of others comes from Aristotle, as Jan Łukasiewicz states in his studies on Aristotle's syllogistic [1939, 1951], concerning rejection of the false syllogistic form and those on certain calculus of propositions. Short historical remarks on the origin and development of the notion of a rejected sentence, introduced into logic by Jan Łukasiewicz, are contained in the Introduction of this paper. This paper is to a considerable extent a summary of papers (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   6 citations  
 6.  17
  Podstawowe własności systemów dedukcyjnych opartych na nieklasycznych logikach. cz. II.Witold A. Pogorzelski & Jerzy Słupecki - 1960 - Studia Logica 10 (1):77-91.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 7.  18
  The Theory of Rejected Propositions. II.Jerzy Słupecki, Grzegorz Bryll & Urszula Wybraniec-Skardowska - 1972 - Studia Logica 30 (1):97 - 145.
  This paper is a continuation of Part I under the same title. Its Chapter III contains results given in the following publications: U. Wybraniec-Skardowska, Teoria zdań odrzuconych (Theory of Rejected Sentences), (doctoral dissertation under the supervision of Jerzy Słupecki, published as a monograph), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Studia i Monografie, Nr 22 (1969), 5-131. G. Bryll, Związki logiczne pomiędzy zdaniami nauk empirycznych (Logical relations between sentences of empirical sciences). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Studia i (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   5 citations  
 8.  30
  S. Leśniewski's Calculus of Names.Jerzy Słupecki - 1955 - Studia Logica 3 (1):7-72.
 9.  20
  System Logiczny Bez Operatorów.Jerzy Słupecki - 1955 - Studia Logica 3 (1):98-108.
 10.  24
  St. Lesniewski's Protothetics.Jerzy Słupecki - 1953 - Studia Logica 1 (1):44-112.
 11.  5
  Podstawowe własności systemów dedukcyjnych opartych na nieklasycznych logikach. cz. iОсновные свойства дедуктивных систем, основанных на неклассических логиках. ч. ІBasic properties of deductive systems based on nonclassical logics. Part I. [REVIEW]Witold A. Pogorzelski & Jerzy Słupecki - 1960 - Studia Logica 9 (1):163-176.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   5 citations  
 12.  14
  Elementy logiki w programach nauczania matematyki.Jerzy Słupecki - 1971 - Studia Logica 29 (1):183-189.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  18
  A Criterion of Fullness of Many-Valued Systems of Propositional Logic.Jerzy Słupecki - 1972 - Studia Logica 30 (1):153 - 157.
 14.  4
  A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical logicO Pewnym Systemie Logicznym Opartym Na Regułach I Jego Zastosowaniu Przy Nauczaniu Logiki matematycznejОб одноИ логическоИ Системе, основанноИ На Правилах И Об Ее Применении В Преподавании математическоИ Логики.Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 7 (1):71-113.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 15.  17
  Kształcenie Sprawności Logicznej Młodzieży Szkolnej.Jerzy Słupecki - 1968 - Studia Logica 23 (1):149 - 155.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  11
  Recenzje.Tadeusz Zgółka, Krystyna Zamiara & Jerzy Słupecki - 1973 - Studia Logica 32 (1):191-202.
 17.  15
  Π⌕Оотнка Ст. Лесцневского.Jerzy Słupecki - 1953 - Studia Logica 1 (1):112-112.
  Прототетика Ст. Лесневского является обобщением двузначного исчисления предложений. Выступают в ней рядом с терминами этого исчисления функторы (как постоянные так и переменные) всех тех семантических категорий какие могут быть определены, когда точкой исхода является категсрия предложений.В этом труде представлены три системы прототетики. Основным термином двух из них является импликация, ссновным термином третьей системы эквивалентность. Системы с основным термином импликации разнятся гравилами вывода. В одной из них действует так наз. правило проверки, в другой прабило зкстенсиональности. Первое из этих правил является обобщением (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  15
  O Pewnych Fragmentarycznych Systemach Rachunku Zdań.Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 8 (1):177 - 187.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  11
  О Правилах Исчисления Предложе Ий.Jerzy Słupecki - 1953 - Studia Logica 1 (1):42-43.
  Существенной переменной выражения исчисления предложений мы называем переме ную, значение которой при некотором сочетании значений других переменных влияет на значение целого выражения.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  6
  Zastosowanie pojęć logiki matematycznej do wyjaśniania niektórych pojęć przyrodoznawstwaПрименение понятий математической яогики к выяснению некоторых понятий естествознания.Maria Kokoszyńska, Tadeusz Kubiński & Jerzy Słupecki - 1956 - Studia Logica 4 (1):155-208.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 21.  12
  Podstawowe Własności Systemów Dedukcyjnych Opartych Na Nieklasycznych Logikach. Cz. I.Witold A. Pogorzelski & Jerzy Słupecki - 1960 - Studia Logica 9 (1):163 - 176.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 22.  10
  A Variant of the Proof of the Completeness of the First Order Functional Calculus.Jerzy Słupecki & Witold A. Pogorzeilski - 1961 - Studia Logica 12 (1):125 - 134.
 23.  13
  An Extension of the Algebra of Sets.Jerzy Słupecki & Krystyna Piróg-Rzepecka - 1972 - Studia Logica 31 (1):7 - 37.
 24.  21
  A Generalization of Modal Logic.Jerzy Słupecki - 1971 - Studia Logica 28 (1):7 - 17.
 25.  12
  Proof of Ł-Decidability of Lewis System S.Jerzy Słupecki & Grzegorz Bryll - 1973 - Studia Logica 32 (1):99 - 107.
 26.  20
  A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical Logic.Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 7 (1):71 - 113.
 27.  15
  Rachunek Nazw St. Leśniewskiego.Jerzy Słupecki - 1955 - Studia Logica 3 (1):72-73.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  15
  Zastosowanie Pojęć Logiki Matematycznej Do Wyjaśniania Niektórych Pojęć Przyrodoznawstwa.Maria Kokoszyńska, Tadeusz Kubiński & Jerzy Słupecki - 1956 - Studia Logica 4 (1):155 - 211.
 29.  10
  Proof of Axiomatizability of Full Many-Valued Systems of Calculus of Propositions.Jerzy Słupecki - 1971 - Studia Logica 29 (1):155 - 168.
 30.  2
  Proof of Ł-Decidability of Lewis System S5.Jerzy Słupecki & Grzegorz Bryll - 1973 - Studia Logica 32 (1):99-105.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  6
  Recenzje.Jerzy Słupecki & Leszek Nowak - 1971 - Studia Logica 29 (1):191-199.
 32.  1
  Czeżowski Tadeusz. Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolynch, Warsaw 1949, 273 pp. [REVIEW]Jerzy Słupecki - 1950 - Journal of Symbolic Logic 15 (3):206.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Elements of Mathematical Logic and Set Theory.Jerzy Słupecki - 1967 - New York: Pergamon Press.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. O właściwych regułach inferencyjnych.Jerzy Słupecki - 1949 - Kwartalnik Filozoficzny 18 (3):309-312.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography