34 found
Order:
 1. S. Leśniewski's Calculus of Names.Jerzy Słupecki - 1984 - In Jan T. J. Srzednicki, V. F. Rickey & J. Czelakowski (eds.), Studia Logica. Distributors for the United States and Canada, Kluwer Boston. pp. 59--122.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   13 citations  
 2.  29
  Towards a Generalized Mereology of Leśniewski.Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 8 (1):131-154.
 3.  25
  Uwagi o pewnym szkolnym podręczniku matematyki.Jerzy Słupecki - 1970 - Studia Logica 26 (1):147-154.
  Translate
    Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  20
  Uber die Regeln des Aussagenkalkuls.Jerzy Słupecki - 1953 - Studia Logica 1 (1):19-40.
  Translate
    Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 5.  17
  Podstawowe własności systemów dedukcyjnych opartych na nieklasycznych logikach. cz. II.Witold A. Pogorzelski & Jerzy Słupecki - 1960 - Studia Logica 10 (1):77-91.
  Translate
    Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  14
  Elementy logiki w programach nauczania matematyki.Jerzy Słupecki - 1971 - Studia Logica 29 (1):183-189.
  Translate
    Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  30
  S. Leśniewski's Calculus of Names.Jerzy Słupecki - 1955 - Studia Logica 3 (1):7-72.
 8.  16
  Theory of Rejected Propositions. I.Jerzy Słupecki, Grzegorz Bryll & Urszula Wybraniec-Skardowska - 1971 - Studia Logica 29 (1):75 - 123.
 9.  17
  The Theory of Rejected Propositions. II.Jerzy Słupecki, Grzegorz Bryll & Urszula Wybraniec-Skardowska - 1972 - Studia Logica 30 (1):97 - 145.
 10.  21
  St. Lesniewski's Protothetics.Jerzy Słupecki - 1953 - Studia Logica 1 (1):44-112.
 11.  4
  A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical logicO Pewnym Systemie Logicznym Opartym Na Regułach I Jego Zastosowaniu Przy Nauczaniu Logiki matematycznejОб одноИ логическоИ Системе, основанноИ На Правилах И Об Ее Применении В Преподавании математическоИ Логики.Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 7 (1):71-113.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 12.  5
  Podstawowe własności systemów dedukcyjnych opartych na nieklasycznych logikach. cz. iОсновные свойства дедуктивных систем, основанных на неклассических логиках. ч. ІBasic properties of deductive systems based on nonclassical logics. Part I. [REVIEW]Witold A. Pogorzelski & Jerzy Słupecki - 1960 - Studia Logica 9 (1):163-176.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 13.  10
  System Logiczny Bez Operatorów.Jerzy Słupecki - 1955 - Studia Logica 3 (1):98-108.
 14.  17
  Kształcenie Sprawności Logicznej Młodzieży Szkolnej.Jerzy Słupecki - 1968 - Studia Logica 23 (1):149 - 155.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  11
  О Правилах Исчисления Предложе Ий.Jerzy Słupecki - 1953 - Studia Logica 1 (1):42-43.
  Существенной переменной выражения исчисления предложений мы называем переме ную, значение которой при некотором сочетании значений других переменных влияет на значение целого выражения.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  6
  Zastosowanie pojęć logiki matematycznej do wyjaśniania niektórych pojęć przyrodoznawstwaПрименение понятий математической яогики к выяснению некоторых понятий естествознания.Maria Kokoszyńska, Tadeusz Kubiński & Jerzy Słupecki - 1956 - Studia Logica 4 (1):155-208.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 17.  15
  Π⌕Оотнка Ст. Лесцневского.Jerzy Słupecki - 1953 - Studia Logica 1 (1):112-112.
  Прототетика Ст. Лесневского является обобщением двузначного исчисления предложений. Выступают в ней рядом с терминами этого исчисления функторы (как постоянные так и переменные) всех тех семантических категорий какие могут быть определены, когда точкой исхода является категсрия предложений.В этом труде представлены три системы прототетики. Основным термином двух из них является импликация, ссновным термином третьей системы эквивалентность. Системы с основным термином импликации разнятся гравилами вывода. В одной из них действует так наз. правило проверки, в другой прабило зкстенсиональности. Первое из этих правил является обобщением (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  9
  Recenzje.Tadeusz Zgółka, Krystyna Zamiara & Jerzy Słupecki - 1973 - Studia Logica 32 (1):191-202.
 19.  15
  O Pewnych Fragmentarycznych Systemach Rachunku Zdań.Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 8 (1):177 - 187.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  10
  A Variant of the Proof of the Completeness of the First Order Functional Calculus.Jerzy Słupecki & Witold A. Pogorzeilski - 1961 - Studia Logica 12 (1):125 - 134.
 21.  12
  An Extension of the Algebra of Sets.Jerzy Słupecki & Krystyna Piróg-Rzepecka - 1972 - Studia Logica 31 (1):7 - 37.
 22.  12
  Proof of Ł-Decidability of Lewis System S.Jerzy Słupecki & Grzegorz Bryll - 1973 - Studia Logica 32 (1):99 - 107.
 23.  21
  A Generalization of Modal Logic.Jerzy Słupecki - 1971 - Studia Logica 28 (1):7 - 17.
 24.  12
  Podstawowe Własności Systemów Dedukcyjnych Opartych Na Nieklasycznych Logikach. Cz. I.Witold A. Pogorzelski & Jerzy Słupecki - 1960 - Studia Logica 9 (1):163 - 176.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 25.  18
  A Criterion of Fullness of Many-Valued Systems of Propositional Logic.Jerzy Słupecki - 1972 - Studia Logica 30 (1):153 - 157.
 26.  20
  A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical Logic.Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 7 (1):71 - 113.
 27.  15
  Rachunek Nazw St. Leśniewskiego.Jerzy Słupecki - 1955 - Studia Logica 3 (1):72-73.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  15
  Zastosowanie Pojęć Logiki Matematycznej Do Wyjaśniania Niektórych Pojęć Przyrodoznawstwa.Maria Kokoszyńska, Tadeusz Kubiński & Jerzy Słupecki - 1956 - Studia Logica 4 (1):155 - 211.
 29.  2
  Proof of Ł-Decidability of Lewis System S5.Jerzy Słupecki & Grzegorz Bryll - 1973 - Studia Logica 32 (1):99-105.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  10
  Proof of Axiomatizability of Full Many-Valued Systems of Calculus of Propositions.Jerzy Słupecki - 1971 - Studia Logica 29 (1):155 - 168.
 31.  1
  Czeżowski Tadeusz. Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolynch, Warsaw 1949, 273 pp. [REVIEW]Jerzy Słupecki - 1950 - Journal of Symbolic Logic 15 (3):206.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  6
  Recenzje.Jerzy Słupecki & Leszek Nowak - 1971 - Studia Logica 29 (1):191-199.
 33. Elements of Mathematical Logic and Set Theory.Jerzy Słupecki - 1967 - New York: Pergamon Press.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. O właściwych regułach inferencyjnych.Jerzy Słupecki - 1949 - Kwartalnik Filozoficzny 18 (3):309-312.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography