Results for 'Jes��s A. D��az'

1000+ found
Order:
 1. Maʻād-i jismānī dar ḥikmat-i Mutaʻālīyah: is̲bāt-i maʻād-i jismānī az nigargāh-i Ṣadr al-Mutaʼallihīn va naqd-i dalāyil-i mukhālifān.Murtaz̤á Pūyān - 2009 - Qum: Būstān-i Kitāb.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Vujūd az naẓar-i falāsifah-i Īslām, yā, Rāhnamā-yi sharḥ-i manẓūmah-i Sabzavārī: va yak muqqadamah dar sayr-i tārīkhī-i falsafah dar dunyā.Ṣāliḥī Kirmānī & Muḥammad Riz̤ā - 1958
 3.  3
  Muntakhabātī az ās̲ār-i ḥukamā-yi ilāhī-i Īrān: az ʻaṣr-i Mīr Dāmād va Mīr Findariskī tā zamān-i ḥāẓir.Jalāl al-Dīn Āshtiyānī (ed.) - 1984 - Qum: Markaz-i Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī.
 4. ABRAHAM, U. and SHELAH, S., A AZ well-order of the reals and incompactness of L (Q”“) BUSS, SR, Intuitionistic validity in T-normal Kripke structures CAICEDO, X., Compactness and normality in abstract logics CENZER, D., DOWNEY, R., JOCKUSCH, C. and SHORE. [REVIEW]L. Li, L. I. H. & L. I. U. Y. - 1993 - Annals of Pure and Applied Logic 59:287.
 5.  4
  Mullā Ṣadrā va masʼalah-i maʻād: tabyīnʹhā-yi Ṣadrāyī az ʻanāṣir-i āmūzah-i dīnī-i maʻād = Mullā Ṣadrā and the issue of resurrection: Ṣadrā's explanations of the elements of the religious teaching of resurrection.ʻAlī Riz̤ā Asʻadī - 2020 - Qum: Pizhūhishgāḥ-i ʻUlūm va Farhang-i Islāmī, vābastah bih Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-i ʻIlmīyah-i Qum. Edited by Muḥammad Bāqir Anṣārī & Muḥammad Ismāʻīl Anṣārī.
  Ṣadr al-Dīn Shīrāzī, Muḥammad ibn Ibrāhīm, -1641 -- View on eschatology. ; Resurrection (Islam).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Je cherche à comprendre...: les codes cachés de la nature.Joël de Rosnay - 2016 - Paris: Les Liens qui libèrent.
  Arrivé à un stade de ma vie qui m'engage à prendre du recul, je voudrais témoigner dans ce livre d'un certain sentiment de spiritualité, qui a émergé de mes recherches pour comprendre l'ordre caché des choses et le sens secret de la nature. Ce sentiment est né d'un émerveillement et d'une révélation sur la simplicité des codes naturels qui conduisent au jaillissement, dans l'espace et dans le temps, de formes d'une extrême diversité et d'une grande beauté. Une morphogenèse qui a (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Is̲bāt-i vujūd-i khudā: parvarish-i fikrī-i Islām, qiṣṣaṣī az Qurʼān, faṣūlī dar akhlāq.Manūchihr Dānishʹpazhūh - 1975 - [Tihrān]: Intishārāt-i Payrūz.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Akhlāq az dīdgāh-i Qurʼān va ʻitrat.Murtaz̤á Farīd, Ṣādiq Sajjādī & al-Ḥasan ibn ʻAlī Ḥarrānī (eds.) - 1984 - Tihrān: Daftar-i Nashr-i Farhang-i Islāmī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Āzādī-i fard va qudrat-i dawlat: baḥs̲ dar ʻaqāyid-i siyāsī va ijtimāʻī-i Hābz, Lāk, Istūārt Mīl: bā tarjumah-ʼi guzīdahʹī az nivishtahʹhā-yi ānān.Maḥmūd Ṣināʻī & John Stuart Mill (eds.) - 1959 - Tihrān: Bā hamkārī-i Muʼassasah-ʼi Intishārāt-i Firānkilīn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Tārīkh-i falsafah-ʼi siyāsī, yā, Sayr-i tārīkhī-i afkār va ʻaqāyid-i siyāsī az āghāz-i tārīkh tā zamān-i muʻāṣir: bi-z̤amīmah-ʼi qaṭaʻāt-i muntakhabah az matn-i ās̲ār-i falāsifah-ʼi siyāsī.Bahāʼ al-Dīn Pāzārgād - 1954 - Tihrān: bi-sarmāyah-ʼi Kitābfurūshī-i Zavvār.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Paṇḍitarājarājeśvaraśāstridrāviḍānāṃ dārśanikamavadānam.Rājārāma Śukla (ed.) - 2009 - Vārāṇasī: Sampūrṇānanda Saṃskr̥ta Viśvavidyālaya.
  Contributed seminar papers on Hindu philosophy and the contribution of Rājeśvara Śāstri Drāviḍa, born 1899, Hindu scholars.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  Dū majmūʻah-ʼi khaṭṭī az ās̲ār-i kalāmī, falsafī, fiqhī-i Ibn Abī Jumhūr Aḥsāʼī (d. pas az 906 H./1501 M.): nuskhah-i bargardān-i dū dastʹnivīs-i Kitābkhānah-ʼi Madrasah-ʼi Marvī (Tihrān).Ibn Abī Jumhūr al-Aḥsāʼī & Muḥammad ibn ʻAlī - 2008 - Tihrān: Freie Universität Berlin. Edited by Raḥīmī Rīsah, Aḥmad Riz̤ā & Sabine Schmidtke.
  bakhsh-i 1. Majmūʻah-i 874, shāmil-i 6 risālah -- bakhsh-i 2. Majmūʻah-i 855, shāmil-i 3 risālah.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Sosial idaräetmänin fälsäfi, sosioloji problemläri: ahängyol elminä giriş.Ähmäd Qäşämoğlu - 2008 - Bakı: Säda.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Fihrist-i dastʹnivishtahʹhā-yi ās̲ār-i Khvājah Naṣīr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad Ṭūsī dar Kitābkhānah-ʼi Buzurg-i Ḥaz̤rat Ayat Allāh al-ʻUẓmá Marʻashī Najafī.Maḥmūd Marʻashī (ed.) - 2005 - Qum: Kitābkhānah-i Buzurg-i Ḥaz̤rat Ayat Allāh al-ʻUẓmá Marʻashī Najafī, Ganjīnah-ʼi Jahānī-i Makhṭūṭāt-i Islāmī.
 15.  4
  Kitābshināsī-i dastʹnivishtahʹhā-yi ās̲ār-i ʻAllāmah Khvājah Naṣīr al-Dīn Muḥammad Ṭūsī: dar kitābkhānah-ʼi Buzurg-i Ḥaz̤rat-i Āyat Allāh al-ʻUẓmá Marʻashī Najafī, Ganjīnah-ʼi Jahānī-i Makhṭūṭāt-i Islāmī.Maḥmūd Marʻashī (ed.) - 2008 - Qum: Kitābkhānah-i Buzurg-i Ḥaz̤rat Āyat Allāh al-ʻUẓmá Marʻashī Najafī, Ganjīnah-ʼi Jahānī-i Makhṭūṭāt-i Islāmī.
 16. První knížka o tom, že řád je chaos..Ladislav Šerý - 1997 - Praha: DharmaGaia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Ṣirāṭ-i sulūk: rahnamūdʹhā-yi akhlāqī-i ʻirfānī-i ḥaz̤rat-i ustād ʻAllāmah Ḥasanʹzādah-ʼi Āmulī dar sayr va sulūk ilá Allāh.ʻAlī Muḥīṭī - 2000 - Qum: Markaz-i Farhangī-i Anṣār al-Mahdī.
  Islamic ethics, sufism in the teachings of Ḥasan Ḥasanʹzādah Āmulī; a renowned Iranian scholar.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Andīshah-i siyāsī-i mutafakkirān-i Musalmān =.ʻAlī Akbar ʻAlīkhānī, Sumayyah Siyāhʹpusht, Mahdī Ṣāliḥī, Saʻīd Raḥīmī, Ḥabīb Ilāh Mihrʹjū, Zahrā Ṣābirī & Sumayyah Taṣdīqī (eds.) - 2011 - Tihrān: Pizhūhishkadah-i Muṭālaʻāt-i Farhangī va Ijtimāʻī.
  jild-i 1. Az ʻAbd al-Ḥamīd Kātib (59 Sh.) tā Abū al-Ḥasan Masʻūdī (336 Sh.) -- jild-i 2. Az Abū al-Ḥasan ʻĀmirī (291 Sh.) tā Abū al-Faz̤l Bayhaqī (465 Sh.) -- jild-i 3. Az Nāṣir Khusraw (383 Sh.) tā Sadīd al-Dīn ʻAwfī (616 Sh.) -- jild-i 4. Az Najm al-Dīn Rāzī (553 Sh.) tā Fakhr al-Muḥaqqiqīn (748 Sh.) -- jild-i 5. Az ʻUbayd Zākānī (670 Sh.) tā Jalāl al-Dīn Sayūṭī (884 Sh.) -- jild-i 6. Az Rūzbihān Khunjī (825 Sh.) tā Shaykh (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Akhlāq-i ḥirfahʹī va vaẓāyif-i ṣinfī-i rūḥānīyat az nigāh-i Imām Khumaynī =.Ḥamīd Āqānūrī - 2013 - Qum: Pizhūhishgāh-i ʻUlūm va Farhang-i Islāmī, vābastah bih Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-ʼi ʻIlmīyah-ʼi Qum. Edited by Muḥammad Bāqir Anṣārī & Ruqayyah Chāvushī.
  Ruhollah Khomeini views on clergy and professional ethics.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Qunūt-i ʻishq: majmūʻah-i durūs-i akhlāq va guzīdahʹī az guftārhā va dīdgāhhā-yi sivvumīn shahīd-i miḥrāb, Ḥaz̤rat-i Āyat Allāh Ṣadūqī.Muḥammad Ṣadūqī - 1998 - Yazd: Intishārāt-i Yazd. Edited by Ṣadr al-Dīn Dihqān.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  11
  Monadic MV-algebras are Equivalent to Monadic?-groups with Strong Unit.C. Cimadamore & J. P. D.?az Varela - 2011 - Studia Logica 98 (1-2):175-201.
  In this paper we extend Mundici's functor? to the category of monadic MV- algebras. More precisely, we define monadic?- groups and we establish a natural equivalence between the category of monadic MV- algebras and the category of monadic?- groups with strong unit. Some applications are given thereof.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  30
  Après Chronique d’Anna Magdalena Bach.Straub Jean-Marie - 2014 - 33.
  Jean-Marie Straub – Avant de laisser parler nos amis je voudrais savoir si vous avez quelques questions. Et puis après vous déciderez de ce que vous voulez faire, si vous voulez faire un entracte ou pas. Tout ça ne me regarde pas... Bon, ce que j’ai à dire moi avant que vous posiez deux ou trois questions – on ne va pas faire salon parce que vous allez en avoir marre – c’est que je m’étonne que vous soyez aussi nombreux... (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Ravishʹshināsī-i Ṣadr al-Mutaʼallihīn: istinbāṭ-i maʻārif-i ʻaqlī az nuṣūṣ-i dīnī = The inference of rational knowledge from the religious texts.Ghulām Riz̤ā Mīnāgar - 2005 - Tihrān: Pizhūhishgāh-i Farhang va Andīshah-i Islāmī.
  Ṣadr al-Dīn Shīrāzī, Muḥammad ibn Ibrāhīm, d. 1641- Criticism and interpretation ; Ḥikmat-i Mutiʻālīyah ; Islamic philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Sih guftār-i khvājah-ʼi Ṭūsī darbārah-ʼi chigūnagī-i padīd āmadan-i chand chīz az yakī va sāzish-i ān bā qāʻidah-ʼi āfarīdah nashudan-i bisyār az yakī, yā, al-wāḥid lā yāṣdur ʻanhu illā al-wāḥid.Naṣīr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad Ṭūsī - 1956 - Tihrān: Dānishgāh-i Tihrān. Edited by Muḥammad Taqī Dānishʹpazhūh.
 25.  2
  Člověk v teoretické perspektivě společenských věd =.Jakub Mlynář, Miroslav Paulíček & Jiří Šubrt (eds.) - 2017 - Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
  Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své zastoupení sociologie, antropologie, filosofie, historiografie, andragogika, psychologie i evoluční biologie. Ač je publikace jako celek svým zaměřením především teoretická, v jednotlivých kapitolách nalezneme množství konkrétních příkladů z reálného světa: od umění a vážení přes čtverylku a hokej až po panenku Barbie či vztah lidí k horám. Kniha ukazuje, že obrazy člověka v různých oborech nejsou zcela nesourodé, ale že naopak umožňují (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  Manṭiq dar Īrān-i sadah-ʼi shishum: haft risālah az Ibn Ṣalāḥ Hamadānī, Majd al-Dīn Jīlī, Rashīd al-Dīn Vaṭvāṭ, Sharaf al-Dīn Masʻūdī, Ibn Ghaylān Balkhī, Fakhr al-Dīn Rāzī = Logic in 6th/12th century Iran: seven treatises by Ibn Ṣalāḥ Hamadānī, Majd al-Dīn Jīlī, Rashīd al-Dīn Waṭvāṭ, Sharaf al-Dīn Masʻūdī, Ibn Ghaylān Balkhī, Fakhr al-Dīn Rāzī / girdʹāvārī, muqaddamah, va taṣḥīḥ-i Ghulāmriz̤ā Dādkhvāh, Asad Allāh Fallāḥī ; pīshʹguftār, Nīkulās Rashar.Gholamreza Dadkhah, Asad Allāh Fallāḥī & Nicholas Rescher (eds.) - 2016 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
 27. La pensée du retour: après Rosenzweig et Levinas: séminaire à l'Institut d'études lévinassiennes, Jérusalem, 9 octobre 2002-18 juin 2003.Benny Lévy - 2020 - Lagrasse: Verdier. Edited by Léo Lévy, Carine Brenner & Gilles Hanus.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  12
  Nagy Beata, S. sardi Margit dir., Szerep és alkotas. Noï szerepek a tarsadalomban és az alkotomüvészetekben. (Rôle et création. Le rôle Des femmes dans la société et Les arts), debrecen, 1997, 313 P. [REVIEW]Andrea Peto - 1998 - Clio: A Journal of Literature, History, and the Philosophy of History 2:24-24.
  Ce livre est le premier en hongrois à s'intéresser au rôle des femmes dans les arts et la société avant la Deuxième Guerre mondiale. Il reprend les communications présentées lors du colloque « Rôle et Création » organisé par le Petöfi Museum of Literature à Budapest en mars 1996. Ce colloque rassemblait pour la première fois des spécialistes d'histoire et d'histoire de l'art travaillant sur les femmes (27 auteurs, dont 6 hommes). Dans sa première partie, l'ouvrage explore le rôle des (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Nagy BEATA, S. SARDI MARGIT dir., Szerep és alkotas. Noï szerepek a tarsadalomban és az alkotomüvészetekben. (Rôle et création. Le rôle des femmes dans la société et les arts), Debrecen, 1997, 313 p. [REVIEW]Andrea Peto - 1998 - Clio 8.
  Ce livre est le premier en hongrois à s'intéresser au rôle des femmes dans les arts et la société avant la Deuxième Guerre mondiale. Il reprend les communications présentées lors du colloque « Rôle et Création » organisé par le Petöfi Museum of Literature à Budapest en mars 1996. Ce colloque rassemblait pour la première fois des spécialistes d'histoire et d'histoire de l'art travaillant sur les femmes (27 auteurs, dont 6 hommes). Dans sa première partie, l'ouvrage explore le rôle des...
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  34
  Isabelle de Bourbon-Parme, « Je meurs d’amour pour toi ». Lettres à l’archiduchesse Marie-Christine, 1741-1763.Marie-Jo Bonnet - 2010 - Clio 31:305-307.
  La publication des lettres d’Isabelle de Bourbon-Parme à sa belle-sœur l’archiduchesse Marie-Christine est un événement important. Pas seulement parce que nous avons affaire à un écrit intime d’une « princesse philosophe », dont l’intelligence et l’ouverture d’esprit sont en soi dignes de notre intérêt. Mais parce qu’il s’agit de lettres d’amour à une femme, comme nous en avons peu d’exemples au xviiie siècle, et même après. Il se pourrait même que nous ayons affaire au premier écrit de cette...
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Can a Thought's Whole Subject-Matter Be Itself? The Case of Pain.D. Goldstick - forthcoming - Dialogue:1-7.
  Résumé La croyance que l'on est (ou pas) dans un état de douleur est singulière en ceci qu'elle semble pouvoir être qualifiée d'infaillibilité ou d'incorrigibilité logique, de même que le cogito. Mais comment se peut-il que l'existence d'une croyance (vraie) et l'existence du fait qui est l'objet de cette croyance puisssent constituer la même existence? Je propose ici une réponse à cette question. Parfois, une croyance peut être un désir.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Gulshan-i Jilvah: majmūʻah-i maqālāt: bā ās̲ārī az Ḥakīm Mīrzā Abū al-Ḥasan Jilvah... [et al.].Gulī Zavvārah & Ghulām Riz̤ā (eds.) - 1995 - Qum: Intishārāt-i Qiyām.
 33. S.A.D. Sisters: Caputo's last women.Daniel Dahlstrom - 2002 - Existentia 12 (3-4):295-305.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Język a poezja: studia z dziejów świadomości językowej i literackiej Oświecenia i Romantyzmu.Zdzisława Kopczyńska - 1976 - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Sayyidatī al-raʼīs: ḥiwār bayna al-muṭawwiʻah Ṣāliḥah wa-Nūrah bint al-jīrān.ʻAbd al-Hādī ʻAbd al-Ḥamīd Ṣāliḥ - 1999 - al-Kuwayt: ʻA.al-H.ʻA.al-Ḥ. al-Ṣāliḥ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Svitohli︠a︡d H. S. Skovorody.T. A. Bilych - 1957
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Voprosy sot︠s︡iologii i︠a︡zyka v sovremennoĭ amerikanskoĭ lingvistike.A. D. Shveĭt︠s︡er - 1971 - Leningrad,: "Nauka," Leningr. otd-nie.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  6
  A PROPOS D'UN OUVRAGE de M. Léon Bopp.A. Preissmann - 1947 - Dialectica 1 (4):316-318.
  J'ai dit en ce livre l'essentiel de ma pensée, et je serais heureux de connattre ceux qui l'acceptent comme ceux qui, en s'y opposaml, la confirment sans le vouloir 2.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ensino de Inglês a (D)eficientes visuais - Destruindo barreiras e mudando de atitude : um caminho para a inclusão social.Vera Moura, Flávia Conceição & Carla Falcão - 2012 - In Maria José de Matos Luna & Vera Moura (eds.), Língua e literatura: perspectivas teórico-práticas. Editora Universitária UFPE.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  5
  Paul Ricoeur, mal et pardon: actes de la journée d'étude organisée le 19 janvier 2013 par le Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris et le Fonds Ricoeur.Isabelle Bochet & Paul Ricœur (eds.) - 2013 - Paris: Facultés jésuites de Paris.
  [Omslag] La question du mal résonne à travers toute l'œuvre de Paul Ricoeur comme une énigme et un scandale : très présente dès les premières œuvres, dans Finitude et culpabilité ou dans Le conflit des interprétations, elle est également au centre de l'inédit Logique, éthique et tragique du mal chez saint Augustin et elle resurgit avec force dans l'essai, Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie. Il n'en est pas de même de la thématique du pardon, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  2
  Rahvārī va rastagārī: az mīrās̲-i maʻnavī-i Suhravardī, Bābā Afz̤al va ʻAṭṭār.Muḥammad Karīmī Zanjānīʹaṣl - 2014 - Bun: Muʼassasah-ʼi Ibn Sīnā.
  Suhrawardī, Yaḥyá ibn Ḥabash, 1152 or 1153-1191 -Criticism and interpretation ; Bābā Afz̤al, active 13th century -Criticism and interpretation ; ʻAṭṭār, Farīd al-Dīn, d. ca. 1230 -Criticism and interpretation.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  7
  A Question of Person: Who is je? Who is tu? Who is il/elle?Georges Vassiliadou Kleiber - 2012 - Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg 31:25-54.
  La notion de personne connaît deux principaux domaines d’application linguistiques : un domaine grammatical, celui de la catégorie grammaticale de la personne (1re, 2e et 3e personnes) et un domaine sémantique, celui du lexique, où le nom personne sert à désigner un individu de l’espèce humaine. Les deux se trouvent reliés par le fait que les deux premières personnes « grammaticales » du singulier je et tu ne peuvent être que des personnes « sémantiques ». Mais de quelles « personnes»s’agit-il? (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  5
  Siyah Sancaklı Mehdî: Mehdî İnancı Perspektifinden Ahb'ru’l-Abb's’a Yakından Bakış.Öznur Özdemi̇r - 2021 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25 (1):157-171.
  Mehdî inancı, İslam toplumunda yayılışından kısa bir süre sonra, kitleleri harekete geçiren bir motivasyon olarak Abbâsî İhtilâli sırasında yeniden ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, ihtilâli ele alan birçok çalışmada halkta yaygınlık kazanan bu inançtan nasıl ve ne şekilde istifade edildiği incelenmiştir. Abbâsîler, Mehdî inancı olarak ifade edilen beklenen kurtarıcı inancından, ihtilâl başarıya ulaştıktan sonra da hilafette kendilerine meşruiyet sağlama amacı ile istifade etmişlerdir. Böylece Ahbâru’l-Abbâs adlı, Abbâsîlerin ihtilâlle sonuçlanan mücadelelerinin yarı resmi tarihi olarak sayılan kaynakta da Abbâsîlerin beklenen kurtarıcılar olduğunu vurgulayan (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Thalāth muḥāwarāt falsafīyah difāʻan ʻan al-māddīyah wa-al-tārīkh: mudākhalah naqdīyah muqārabah fī tārīkh al-falsafah al-ḥadīthah wa-al-muʻāṣirah.Ṣādiq Jalāl ʻAẓm - 1990 - Bayrūt, Lubnān: Dār al-Fikr al-Jadīd.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  La Prakaraṇapañcikā de Śālikanātha: chapitre 6, section 1, le moyen de connaissance valide et la perception: traité Mīmāṃsaka d'épistémologie. Śālikanāthamiśra - 2018 - Leuven: Peeters. Edited by Jean-Marie Verpoorten.
  Cet ouvrage est la traduction française et l'explication du texte de la première section (pariccheda) du sixième chapitre (prakarana) de la Prakaranapancika de Salikanatha. Ce penseur (fin 8e - début 9e s. de n.è.) est un représentant de l'école philosophique brahmanique orthodoxe nommée Mimamsa, 'investigation' considérée d'abord comme une exégèse du devoir relatif à l'ordre (dharma) rituel (karman) védique. Toutefois, à partir des 6e-7e siècles, lors de l'offensive idéologique du brahmanisme contre le bouddhisme, à côté de l'investigation dite 'seconde' (Uttara-M.) (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Parcours d'embûches: "s'expliquer": disputationes: objections et réponses.Emmanuel Falque - 2016 - Paris: École franciscaine de Paris, Éditions franciscaines.
  Tout parcours est "semé d'embûches" - chacun le sait, ou à tout le moins le sent. Ce livre en est à nouveau la preuve. Non pas qu'on nous tende des pièges, mais en cela que les courses de 'sauts d'obstacles' sont toujours les plus prestigieuses, mais aussi les plus périlleuses. En réponse à Une analytique du passage (Claude-Brunier Coulin, éd.), ce volume de la plume de l'auteur reprend ainsi point par point les 'interrogations et objections' soulevées lors du colloque de (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  3
  « Suis-moi, je te fuis » : l’éloignement géographique d’un parent et ses conséquences sur la résidence de l’enfant.Muriel Cadiou - 2021 - Dialogue: Families & Couples 233 (3):17-39.
  Prendre la décision de déménager en France ou à l’étranger après un divorce ou une séparation, c’est accepter de prendre le risque de voir la résidence de son enfant fixée au domicile de l’autre parent. Les décisions rendues par les juridictions françaises illustrent en effet une idée sous-jacente de sanction à l’encontre du parent qui extrait l’enfant du lieu de résidence habituelle de la famille. Celui qui, en s’éloignant, fait obstacle à la poursuite de la résidence alternée ou à l’exercice (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  18
  Après Le Genou d’Artémide et Le Streghe.Straub Jean-Marie - 2014 - 33.
  Jean-Marie Straub – Merci d’être là. Je voulais simplement parler du film de l’après-midi : exceptionnellement, le bruit qu’on entend vient du cratère de l’Etna. On est monté là-haut et on a plongé un micro là-dedans. Hochet a gardé son précieux micro. Il a dit à son assistant de mettre le sien. Spectateur – Souvent dans les films, « on entend dire aux femmes » : tu parles comme un homme. Qu’est-ce que ça veut dire? Est-ce que les femmes parlent (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. D’un corps à l’autre : une aventure de sens?Évelyne Gérard - 2019 - L’Enseignement Philosophique 69 (1):51-67.
  En tant qu’être sensible, à la fois sentant et senti, le corps ne cesse d’interroger les philosophes sur le sens et les enjeux de cette sensibilité, par laquelle chacun est toujours déjà en relation avec le monde, avec les choses, avec les autres. La relation érotique pose de façon cruciale la question de l’unité du sensible : si l’union des corps n’est pas unité, mais séparation, cette unité est-elle pour autant impensable? Où la situer? Plus fondamentalement peut-on penser l’être sensible (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  4
  al-Iʻtidāl al-fikrī wa-atharuhu fī ḥimāyat al-basharīyah: dirāsah taʼṣīlīyah fī ḍawʼ al-nuṣūṣ al-sharʻīyah.Bū ʻAṣṣāb & Saʻīd ibn Aḥmad - 2021 - al-Qāhirah: Dār al-Salām lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Tarjamah.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000