Results for 'Ji-wei Ci'

1000+ found
Order:
 1. Fa Lü Zhi Si: Fa Lü Xian Dai Xing Wei Ji de Xing Cheng Shi Ji Qi Xian Xiang Xue Tou Shi = "Die Denkens" on Law: History of Legal Modernity Crisis and its Phenomenological Analyiss.Tao Ji - 2008 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Wei Zhengtong Zi Xuan Ji.Zhengtong Wei - 2005 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  53
  The Confucian Relational Concept of the Person and its Modern Predicament.Ji-wei Ci - 1999 - Kennedy Institute of Ethics Journal 9 (4):325-346.
  : The Confucian relational concept of the person has been proposed as an epistemically more cogent and ethically more attractive alternative to that of liberal individualism. Two arguments are raised against this proposal without defending liberal individualism. Ethically, Confucianism is vitiated by certain unattractive features that cannot be removed without reducing the Confucian relational concept of the person to an abstract and not very helpful notion of human relatedness. Epistemically, Confucianism commits the essentialist fallacy of treating its own concept of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 4. Cong Sheng Tai Shi Jian Dao Sheng Tai Shen Mei: Shi Jian Mei Xue de Sheng Tai Wei du Yan Jiu = a Study on the Ecological Dimension of Practical Aesthetics.Fang Ji - 2011 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Fang Fa Xue: Ke Xue Fa Xian de Li Lun Ji Chu = Fangfaxue: Kexue Faxian de Lilun Jichu.Cheng Wei - 2008 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Zhongguo Si Xiang Shi Fang Fa Lun Wen Xuan Ji.Zhengtong Wei (ed.) - 2009 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Laozi Wen Hua Ji Qi Dang Dai Jia Zhi =.Baoyou Zhao & Shaosheng Wei (eds.) - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Mirror Neuron System Based Therapy for Aphasia Rehabilitation.Wenli Chen, Qian Ye, Xiangtong Ji, Sicong Zhang, Xi Yang, Qiumin Zhou, Fang Cong, Wei Chen, Xin Zhang, Bing Zhang, Yang Xia, Ti-Fei Yuan & Chunlei Shan - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Neural Networks and Statistical Learning Methods (III)-The Application of Modified Hierarchy Genetic Algorithm Based on Adaptive Niches.Wei-Min Qi, Qiao-Ling Ji & Wei-You Cai - 2006 - In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer Verlag. pp. 3930--842.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Ji Zhe Wen Ji.Zhe Ji - 2005 - You Lian Shu Ju Si Ren You Xian Gong Si.
  shang ji. Xunzi tong lun -- xia ji. Zhu zi zhuan jian zheng.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  2
  Mr Young on Miracles: Tan Tai Wei.Tan Tai Wei - 1974 - Religious Studies 10 (3):333-337.
  In two recent papers, Mr Robert Young maintains that all attempts by philosophers to bolster the-violation-of-law concept of miracles are bound to fail and propounds what he claims to be a novel non-reductivist concept of miracles which avoids the conceptual difficulties of the violation-model. His view of miracles is of god being ‘an active agent-factor in the set of factors which actually was causally operative’ [p. 123] in an event dubbed a miracle. God is put in among ‘the plurality of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Poems by Wang Wei.Hans H. Frankel, Chang Yinnan, Lewis C. Walmsley & Wang Wei - 1960 - Journal of the American Oriental Society 80 (2):174.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Chang Tan Dong Fang Zhi Hui: Ji Xianlin, Chitian Dazuo, Jiang Zhongxin Dui Tan Lu.Xianlin Ji - 2004 - Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Ji Xianlin Shuo He Xie Ren Sheng.Xianlin Ji - 2007 - Zhongguo Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Ji Xianlin Tan Ren Sheng.Xianlin Ji - 2007 - Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Dang Dai Zhongguo Fa Zhe Xue de Shi Ming: Wei Dunyou Jiao Shou Fa Zhe Xue Jiang Yan Lu.Dunyou Wei - 2010 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Fan Chou Ji: Bin Ci de Zong Lei.Mudi Lü - 2010 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Ru Jia Zhe Xue Yan Jiu: Wen Ti, Fang Fa Ji Wei Lai Kai Zhan.Shuxian Liu - 2010 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  1
  Bo Liang.Ji Shu Yu di Guo Yi Yan Jiu: Riben Zai Zhongguo de Zhi Min Ke Yan Ji Gou [Researches on Technology and Imperialism: Japanese Colonial Scientific Research Institutes in China].. 345 Pp., Figs., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥38 .Jianping Han;, Xingsui Cao;, Liwei Wu.Ri Wei Shi Qi de Zhi Min di Ke Yan Ji Gou: Li Shi Yu Wen Xian [Colonial Scientific Institutions During the Japanese Occupation and Puppet Manchukuo Period: History and Literature].. 468 Pp., Figs., Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥49. [REVIEW]Juliette Yuehtsen Chung - 2008 - Isis 99 (2):429-430.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Zhen Dang de Si Wei: Xian Dai Zhe Xue Ji Makesi Zhu Yi de Bo Dong.Yichuan Cao - 2004 - Jiangxi Gao Xiao Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Jin Xian Dai Fa Zhe Xue de Liang Ci Zhuan Xing Ji Qi Yi Yi =.Hui Chen - 2009 - Zhongguo Hai Guan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Sheng Shi Wei Yan: Zheng Guanying Wen Wu Ji.Lilian Chen & Xin Xu (eds.) - 2008 - Aomen Tebie Xingzhengqu Zheng Fu Wen Hua Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Ru Jia Lun Li Zheng Ming Ji: Yi "Qin Qin Hu Yin " Wei Zhong Xin = a Collection of Contention About Confucian Ethics.Qiyong Guo (ed.) - 2004 - Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Ke Xue Mian Lin Wei Ji: Xian Dai Ke Ji de Ren Wen Fan Si.Xiaocheng Han - 2005 - Zhongguo She Hui Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Fan Yan Hua Luo Ji Yin Lun: Si Wei Luo Ji Xue de Ben Ti Lun Ji Chu.Xin He - 2005 - Shi Shi Chu Ban She.
 26. Ru Jia Zheng Zhi Si Wei Chuan Tong Ji Qi Xian Dai Zhuan Hua =.Yongjun Huang - 2010 - Yuelu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Sun Zhongshan Jian She Zhe Xue: Zhongguo Xian Dai Xi Tong Si Wei de Kai Qi Ji Yun Yong = the Constructive Philosophy of Sun Yat-Sen: The Outset and Application of the Modern Chinese Systematic Thinking.Mingtong Huang - 2006 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Zhang Zai Yi Xue Yu Dao Xue: Yi "Hengqu Yi Shuo" Ji "Zheng Meng" Wei Zhu Zhi Tan Tao.Yuanling Hu - 2004 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Ren: Yi Ren Wei Ben Ji Kongzi de Xiu Ji an Ren Zhi Xue.Guanrong Jing - 2007 - Wen Shi Zhe Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Shi Xin Ji: "Zhongguo Zhe Xue" Jian Gou de Dang Dai Fan Si Yu Wei Lai Qian Zhan.Haifeng Jing (ed.) - 2007 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. 2100 Ke Ji da Wei Lai: Cong Xian Zai Dao 2100 Nian, Ke Ji Jiang Ru He Gai Bian Wo Men de Sheng Huo.Michio Kaku - 2012 - Shi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Lun Li de Dai Ji Zhi Wei: Dai Ji Lun Li Yan Jiu.Xiaoping Liao - 2004 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. "Fa Yan" "Yang Xiong Ji" Ci Lei Yan Jiu =.Guang Lu - 2011 - Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Xi Xia Wen "Xin Ji Ci Xiao Zhuan" Yan Jiu.Hongyin Nie - 2009 - Ningxia Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Xian Dai She Hui Zhong de Ren Xing Ji Jiao Yu: Yi Tu'ergan She Hui Li Lun Wei Shi Jiao.Jingdong Qu - 2006 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Fa Lü Xing Wei Ji Chu Li Lun Yan Jiu.Bingyong Song - 2008 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Lun Li Shi Ye Xia de She Hui Fa Zhan: Di Shi Qi Ci Zhong Han Lun Li Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Rongyou Wang & Chunchen Sun (eds.) - 2010 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Shuo Yi Qie You Bu Zhi Chan Ding Lun Yan Jiu: Yi Fan Wen "Ju She Lun" Ji Qi Fan Han Zhu Shi Wei Ji Chu = Dhyāna-Samāpatti in Sarvāstivāda Abhidharma. Weishan - 2011 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Dong Fang Shen Mei Ci Hui Ji Cui.Peng Wu - 2011 - Shanghai Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Chuan Yue Zi Ben de Li Shi Shi Kong: Ji Yu Wei Wu Shi Guan de Xian Dai Xing Pi Pan = Traversing the Historical Time-Space of the Capital: The Critique of Modernity Base on Historical Materialism.Lin Xia - 2008 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Fa Xue de Jing Ji Si Wei.Bingyuan Xiong - 2013 - Hua Yi Xue Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Shuo Fa Huo Fa Li Fa: Guan Yu Fa Lü Zhi Wei Yi Zhong Ren Shi Sheng Huo Fang Shi Ji Qi Yi Yi.Zhangrun Xu - 2004 - Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Xian Yu Jing Ji Zhe Xue: Xian Yu Jing Ji "San Wei Yi Ti" Fa Zhan de Zhe Xue Chen Si = Economic Philosophy of County Region.Junliang Yang - 2011 - Guang Ming Ri Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Zheng Quan, Wen Hua Yu She Hui Jing Ying: Zhongguo Chuan Tong Dao de Wei Xi Ji Zhi Ji Qi Jie Ti Yu Dang Dai Qi Shi = Zhengquan Wenhua Yu Shehui Jingying.Jianwen Yao - 2007 - Jilin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Tian Ping Shang de Ji Yin: Min Wei Gui, Gene Wei Qing.Junrong Ye (ed.) - 2009 - Yuan Zhao Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Yi Ci du Wan Lun Yu Zui Jing Hua de Zhi Hui: Qing Zui Wei da de Lao Shi Jiao Hai Zi Xue Zuo Ren.Dechang Yu - 2008 - Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Zhen Shi Zhi Lu: Ci Ji Nian Lun Yu Zong Men. Zhengyan - 2011 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Jue Xing Yu Li Xing de Jiao Zhi: Zhong Ri Fo Xue Jie Zai Er Shi Shi Ji de Yi Ci Wen Hua Lun Zheng.Qihong Zhou - 2013 - Guo Li Taiwan da Xue Zheng Zhi Xue Xi Zhongguo da Lu Ji Liang an Guan Xi Jiao Xue Yu Yan Jiu Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Guan Zhan Bi Ji: Yi Ge Zhongguo Jiang Jun Yan Zhong de Wei Lai Zhan Zheng.Zengquan Zhu - 2005 - Chang Jiang Wen Yi Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  71
  On Ji Kang's "Aestheticist" Aesthetic Thought.Liu Jinshan - 1990 - Contemporary Chinese Thought 21 (4):70-93.
  Ji Kang was a noted thinker, man of letters, and musician of the period of the Three Kingdoms and of the state of Cao-Wei. His thought possessed very salient characteristics of the spirit of those times. Since the decline of the Han dynasty, owing to the turmoil of the society and internal developments within Chinese thought, the classical scholarship [jing xue] of the earlier and latter Han dynasties had gradually but steadily begun to lose its role and ability to maintain (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000