6 found
Order:
 1. Jiang Guanghui (2005). The Interpretation of Tradition and the Tradition of Interpretation: The Trajectory of the Evolution of Thought in the Confucian Classics and the Direction of Its Interpretations. Contemporary Chinese Thought 36 (4):11-35.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Jiang Guanghui (2005). Reconsidering the Confucian Classics: The Intrinsic Grounds for the Creation of the Confucian Classics. Contemporary Chinese Thought 36 (4):82-93.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  10
  Jiang Guanghui (2008). A Modern Translation of Confucius's Comments on the Poetry (Kongzi Shilun). Contemporary Chinese Thought 39 (4):49-60.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  5
  Jiang Guanghui (2008). Problems Concerning the Rearrangement, Interpretation, and Orientation of the Ancient Preface to the Poetry (Shixu). Contemporary Chinese Thought 39 (4):30-48.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Jiang Guanghui (2001). The Guodian Chu Slips and Early Confucianism. Contemporary Chinese Thought 32 (2):6-38.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Jiang Guanghui (2010). Yi Li Yu Kao Ju: Si Xiang Shi Yan Jiu Zhong de Jia Zhi Guan Huai Yu Shi Zheng Fang Fa. Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography