Order:
 1.  4
  Dao de jing de tu pu.Jianliang Xu - 2014 - Shanghai: Shanghai san lian shu dian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  96
  The universal sentiment of daoist morality.Jianliang Xu - 2009 - Frontiers of Philosophy in China 4 (4):524-536.
  Daoism has often been misunderstood as moral nihilism or anti-moralism, but the true Daoism indeed adopts a positive attitude towards morality. At the foundation of its universal sentiment is an affirmation of morality. Daoism takes all things as the starting point of its values in moral philosophy, and ziran 自然 (sponstaneously so) as the foundation of its philosophy with the universal commitment. Daoism hopes to use “ Dao to create the best environment for survival, and to fulfill individual responsibility for (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Wei Jin xuan xue lun li si xiang yan jiu.Jianliang Xu - 2003 - Beijing: Ren min chu ban she.
 4.  4
  Xian Qin ru jia dao de lun.Jianliang Xu - 2010 - Nanjing: Dong nan da xue chu ban she.
  本书通过对孔子、孟子、荀子、《周易》道德思想的个案分析,聚焦了天人、命、人性、仁爱、义利、诚信等十二个专题,较为全面地展示了儒家道德的全貌。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Xian Qin ru jia de dao de shi jie.Jianliang Xu - 2008 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  本书以先秦为时代背景,从孔子“志于道,据于德”的道德思想、孟子“尊德乐道”的道德思想、《周易》“和顺于道德而理于义”的道德思想、荀子“道德纯备,智惠甚明”的道德思想这四个方面研究了先秦儒家的道德思想.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  6
  Xian Qin yin xun zhe xue lun =.Jianliang Xu - 2021 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Xian Qin zhe xue shi.Jianliang Xu - 2014 - Shanghai: Shanghai san lian shu dian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Zhongguo lun li wen hua bao gu.Shaojin Xu, Keqin Wen & Jianliang Xu (eds.) - 1995 - Beijing: Zhongguo guang bo dian shi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark